You are on page 1of 6

BLGSAYAR ALARI

SORU 1: Eriimi talep eden yerine bir baka program tarafndan kullanmda olan ve deiiklie urama ihtimali olan dosya hangisidir? [a] Yedek dosyas, [b] Gizli dosya, [c] Salt-oku (R/O) dosya, [d] Kilitli dosya, [e] Konfigrasyon dosyas, [f] Profil dosyas, [g] Sistem dosyas, [h] Kurtarlm dosya SORU 2: Microsoft Backup yazlm ile yaplan yedekleme ileminden sonra hangi yaklam ariv bayraklarn temizler? [a] Fark yedekleme (Differential backup), [b] Deienleri yedekleme (Incremental backup), [c] a ve b, [d] Yedekleme ileminin ariv bayraklaryla ilgisi yoktur. [e] Paylalan srcler arasnda yedekleme, [f] Tanabilir ortama yedekleme, [g] Baka bir fiziksel srcye yedekleme, [h] Ayn srcye yedekleme SORU 3: Bir bilgisayar bir yazcya adamak yerine, yazclar alara balamak iin tasarlanm, bu ie tahsis edilmi kk kutuya verilen isim nedir? [a] Dosya sunucusu (file server), [b] Yerel yazc, [c] A sunucusu, [d] Yazdrma sunucusu (print server), [e] letiim kutusu, [f] Paylalan yazc, [g] Yazc ekleme sihirbaz, [h] WinFax yazlm SORU 4: Yerel alarda faks sunucusu olarak kullanlan (paylalan) aygt hangisidir? [a] A kart, [b] Ses kart, [c] CD-ROM src, [d] Yerel yazc, [e] A yazcs, [f] Modem, [g] Grnt kart, [h] MPEG kart SORU 5: Yerel a zerindeki btn zel TCP/IP adreslerini modeme ait tek bir TCP/IP adresine dntren protokoln ismi nedir? [a] NAT, [b] PPP, [c] SLIP, [d] FTP, [e] ICMP, [f] SMTP, [g] POP3, [h] ISDN SORU 6: Bir ynetici olarak yerel adaki tm bilgisayarlara 192.168.X.Y biiminde deimeyen IPler atadnz dnerek bu IPnin trn belirtiniz. [a] yi bilinen port numaralar, [b] MAC adresi, [c] IPX/SPX, [d] Sanal IP, [e] Dinamik IP, [f] Statik IP, [g] NAT, [h] PPP SORU 7: TCP/IP protokol kullanan bir bilgisayar farkl uygulamalarla ilgili iletiimini hangi eye gre ayrr? [a] IP, [b] MAC adresi, [c] Soket (socket), [d] Port numaras, [e] Hizmet, [f] MS Windows, [g] Samba, [h] FTP SORU 9: ok kullancl oyun yazlmlarnda gnmzde tercih edilen mimari aadakilerden hangisidir? [a] Peer-to-peer (noktadan noktaya), [b] Client/server (stemci/sunucu), [c] Novell, [d] NetBEUI, [e] IPX/SPX, [f] TCP/IP, [g] Paralel kablo balants, [h] Kros kablo (crossover cable) SORU 10: ok yaygn oynanan Doom ve Quake serisi ok kullancl oyunlarda son zamanlarda TCP yerine UDP protokolnn tercih edilmesinin muhtemel nedeni nedir? [a] Gvenilirlik, [b] Kullanm kolayl, [c] Uyumluluk, [d] Ucuzluk, [e] Hz, [f] MS Windows XP, [g] DHCP, [h] Hibiri SORU 11: Telefon irketleri tarafndan denen hatlar kullanan, srekli Internete bal olma zellii tayan yeni teknolojinin ismi nedir? [a] NetBEUI, [b] IPX/SPX, [c] Sniffer, [d] DSL, [e] Dial-up, [f] Internet paylam, [g] D kanallar, [h] Leased line modem SORU 12: Telefon balantnzdaki tek kullanc olduunuzdan, daima hat zerindeki balant bant geniliinin tmn kullanrsnz. Hangi internet balant teknolojisinden sz ediliyor? [a] Dial-up, [b] DSL, [c] Kablolu modem, [d] ISDN, [e] Head-End, [f] Sniffer, [g] V90, [h] Broadcast (yaynlama) SORU 13: Truva at (trojan), tele-kulak gibi saldr yazlmlar (donanmdan yazlma doru sralandnda) OSI modelinin hangi katman(lar)n hedeflerler? [a] 1-2, [b] 3-4, [c] 5, [d] 6, [e] 7, [f] 8-9, [g] Hepsi, [h] Hibiri SORU 14: Parola hrszl, sistem yneticisi yetkilerini izinsiz kullanma niyetinde olan saldr yazlmlar (donanmdan yazlma doru sralandnda) OSI modelinin hangi katmann hedeflerler? [a] 1-Fiziksel, [b] 2-Veri balants, [c] 3-A, [d] 4-letim, [e] 5-Oturum, [f] 6-Sunu, [g] 7-Uygulama, [h] Hibiri SORU 15: Kaynak ve hedef adreslerine bakarak uygun olmayan adres aralklarna izin vermemek biiminde ileyen gvenlik (savunma) yaklam hangisidir? [a] Paket filtreleme, [b] Gvenlik duvar (firewall), [c] DMZ (Demilitarized zone), [d] Tahrif edilmi adresleme (spoofing), [e] PASV modu, [f] TCP/IP mesaj, [g] ping of death, [h] echo SORU 16: Mesaj adreslerindeki portlar denetleyerek veya belirli uygulama mesajlarnn ieriini denetleyerek uygulama katmanndaki yksek trafii inceleme biiminde ileyen gvenlik (savunma) yaklam hangisidir? [a] Paket filtreleme, [b] Gvenlik duvar (firewall), [c] DMZ (Demilitarized zone), [d] Tahrif edilmi adresleme (spoofing), [e] PASV modu, [f] TCP/IP mesaj, [g] ping of death, [h] echo SORU 17: Hangisi bilgisayar a kurmann neden(ler)i hangileridir? [a] Internete balanmak, [b] Kaynaklar paylamak, [c] Bilgisayarn daha hzl almasn salamak, [d] Bilgiyi paylamak, [e] Ucuza bilgisayar sahibi olmak, [f] Yazlmda standartlama, [g] Veri gvenlii salamak, [h] Bilgisayar virslerine kar korunmak.

SORU 18: Sabit diske sahip olmayan fakat a kart zerinde bulunan bir ROM bellekten kendilerini aarak (boot) alan bilgisayarlarn, gerek iletim sistemi gerekse uygulama programlarn ykledikleri bilgisayar trne ne isim verilir? [a] Yazc sunucusu, [b] Web sunucusu, [c] Veri taban sunucusu, [d] Dosya sunucusu, [e] Internet servis salayc (ISS), [f] Hibiri. SORU 19: Sadece klavye ve monitrden oluan, kendi bana bir bilgisayar olmayan ve bir ana bilgisayara balanarak alan donanm aygtna verilen isim nedir ? [a] Terminal, [b] stemci (client), [c] Sunucu (Server), [d] Veri taban, [e] Ynlendirici (router), [f] A geidi (gateway), [g] Tekrarlayc (repeater), [h] Hibiri. SORU 20: Hangisi a iletim sistemidir ? [a] MS Windows 3.1, [b] MS Windows 98, [c] MS Windows NT Server, [d] MS Windows 2000 Server, [e] UNIX, [f] Linux, [g] MSDOS, [h] Novell SORU 21: A zerinde bir jeton (token) kalbnn dnmesi biiminde ileyen a yaps aadakilerden hangisidir ? [a] stemci / sunucu mimarisi, [b] Trde (peer-to-peer) mimari, [c] Dorusal yap, [d] Halka yap, [e] Yldz yap, [f] Tm, [g] Hibiri. SORU 22: Adaki tm bilgisayarlarn bir huba baland topoloji aadakilerden hangisi olabilir ? [a] stemci / sunucu mimarisi, [b] Trde (peer-to-peer) mimari, [c] Dorusal yap, [d] Halka yap, [e] Yldz yap, [f] MAN, [g] WAN, [h] Hibiri. SORU 23: MAC adresi, hangi aygtla ilgili bir kavramdr ? [a] CD-ROM ve DVD-ROM, [b] Klavye ve fare, [c] evresel donanm, [d] ROM ve RAM bellek, [e] A kart ve modem, [f] Kesintisiz g kayna, [g] Adaki bir MacIntosh marka bilgisayar, [h] Web sitesi.

SORU 24: Bir bilgisayar anda zayflayan sinyallerin daha uzak mesafelere ulatrlmasn salamak zere hangi donanm aygt kullanlr ? [a] A kart, [b] Tekrarlayc (repeater), [c] Leased line modem, [d] Ynlendirici (router), [e] Geit (gateway), [f] Hub, [g] Hibiri. SORU 25: Bir hub kullanlarak UTP tr kablo ile yaplan ada her bir kablo uzunluu ka metreden uzun olamaz ? [a] 2 metre, [b] 10 metre, [c] 50 metre, [d] 100 metre, [e] 1000 metre, [f] UTP kablo ile kablo uzunluu kst yoktur, [g] UTP kablo ile a kablolamas yaplmaz. SORU 26: Aadakilerden hangisi a standard deildir ? [a] Samba, [b] ArcNet, [c] Token ring, [d] Ethernet, [e] Gigabit ethernet, [f] FDDI, [g] ATM, [h] ISDN SORU 27: T konnektrler ve 93 ohmluk diren olan sonlandrclar (terminator) kullanlarak hazrlanan ethernet anda kullanlan kablo aadakilerden hangisi olabilir ? [a] 50 ohm koaksiyel kablo, [b] 75 ohm TV anten kablosu, [c] 93 ohm koaksiyel a kablosu, [d] CAT5 UTP kablo, [e] ki telli zil kablosu, [f] Drt telli telefon kablosu, [g] Fiber optik kablo, [h] Tm tipler kullanlabilir. SORU 28: Dolanm ift tel, e eksenli (koaksiyel) kablo, fiber optik kablo, OSI katman modelinin hangi katmannn bir parasdr ? [a] Fiziksel katman, [b] Veri hatt katman, [c] A katman, [d] Tama katman, [e] Oturum katman, [f] Sunum katman, [g] Uygulama katman, [h] Kablolarn katmanlarla ilgisi yoktur. SORU 29: Internette gnderilen her paketin adresinde ulaacan garanti etmeyen protokol hangisidir ? [a] TCP, [b] UDP, [c] Telnet, [d] http, [e] smtp, [f] ftp, [g] Hibir protokol ulama garantisi vermez. SORU 30: Internette bulunmak isteyen her bilgisayarn sahip olmas gereken zellik hangisidir ? [a] Modem, [b] Ethernet kart, [c] Port, [d] Net BEUI protokol, [e] IP numaras, [f] IPX / SPX, [g] A geidi, [h] Router SORU 31: Bir bilgisayar iletimdeyken yerel a zerindeki tm dier bilgisayarlar iletilen veriyi alabilirler. Bu zellie ne denir ? [a] CSMA / CD, [b] A topolojisi, [c] Yaynlama (broadcast), [d] Simge iletme (token passing), [e] Bklm ift (twisted pair), [f] Sinyal hz, [g] Aygt paylam, [h] Internet paylam SORU 32: Tek ynl trafik iin ka tane fiber kablo gerekir ? [a] Bir, [b] ki, [c] , [d] Drt, [e] Hazrlanan aa gre deiir, [f] Kullanlan huba baldr, [g] Tek ynl trafik olmaz, [h] Hibiri SORU 33: Elektroniin baka alanlarnda da kullanlan fakat bir fiberi paylaan btn kullanclardan gelen bamsz trafii, fiberin dier ucunda birbirinden ayrabilecek bir tek bileik sinyalde toplayan aygtn ad nedir ? [a] Trank (trunk), [b] oullayc (multiplexer), [c] DSL, [d] Token ring, [e] CSU/DSU, [f] Frame relay, [g] ATM. SORU 34: Sinyalleri iletmek ve almak iin ayr tellerin bulunmas, iki bilgisayarn ayn anda veri iletebilmesini salayan ileme verilen isim nedir ? [a] Null modem, [b] Half duplex, [c] Full duplex, [d] 25-pin DSUB Female, [e] Dorudan kablo balants, [f] Tokalama (handshake), [g] Protokol yn, [h] Laplink kablosu.

SORU 35: Dinleme, arpma (collision) ve arpma saptama (collision detection) kavramlar hangi a trne ait zelliklerdir ? [a] Token ring, [b] Dorudan kablo balants, [c] Ethernet, [d] Fiber optik balant, [e] stemci/sunucu mimarisi, [f] apraz (crossover) kablo, [g] Hibiri. SORU 36: Frekans sramas (frequency hop), dorudan dizi (direct sequence), darbe konumlandrma (pulse positioning) gibi kavramlar hangi standarda aittir ? [a] Kzltesi, [b] Radyo, [c] Kablosuz 802.11, [d] RG-58, [e] Fiber optik, [f] Dorudan kablo balants, [g] Unix/Linux SORU 37: Windows ile Linux arasdan dosyalar ve yazclar paylamak iin ou Linux datmnda (paketinde) bulunan yazlm parasnn ad nedir ? {a] Windows Explorer, [b] ping, [c] tracert, [d] Telnet, [e] Linux Samba, [f] regedit, [g] sysedit SORU 38: Bilgisayarnzdan bir sunucuya dosya gnderme ilemini nasl isimlendirirsiniz? [a] upload, [b] download, [c] password, [d] extract, [e] authentication, [f] login, [g] logout, [h] setup. SORU 39: Bir yerel ada TCP/IP protokol ile bir ana bilgisayardan yaplm Internet balantsn paylamak iin hangi zelliklerin belirtilmesi zorunlu olarak gereklidir? (Tm doru seenekleri iaretleyiniz.) [a] IP adresi, [b] Alt a maskesi, [c] Varsaylan a geidi, [d] DNS alanlar, [e] hosts dosyas, [f] services dosyas, [g] NetBEUI protokol. SORU 40: Dosya paylamndan daha fazla beklentisi olmayan bir yerel a iin en hzl protokol neriniz hangisidir ? [a] TCP/IP, [b] IPX/SPX, [c] NetBEUI, [d] Telnet, [e] SMTP, [f] FTP, [g] http, [h] Ethernet. SORU 41: Bir giri/k portuna veya bellek blouna yksek hzda byk veri transfer etmek zere kullanlan yaklamn ad nedir ? [a] IRQ, [b] ROM, [c] RAM, [d] DMA, [e] Chipset (yonga takm), [f] Veri yolu, [g] lemci (CPU). SORU 42: Internet servis salaycs ile bilgisayarnzn modemi arasndaki balant nedeniyle kullanlan ve ISO katman modelinin 2. katmannda (veri balants katmannda) yer alan protokol hangisidir ? [a] PPP veya SLIP, [b] HTTP veya FTP, [c] SMTP veya POP3, [d] Samba, [e] Unix/Linux, [f] yi bilinen port adresleri (well known port addresses). SORU 43: Bir yerel ada bilgisayarmzn otomatik olarak IP numaras almasn salayan protokol hangisidir ? [a] TCP, [b] UDP, [c] PPP, [d] Novell, [e] DHCP, [f] POP3, [g] Hibiri. SORU 44: Evdeki bilgisayarmz diskindeki MP3 dosyalarn paylamak zere bir Internet sunucusu (server) olarak kullanmak istersek aadakilerden hangisine ihtiyacmz olur ? [a] Sanal IP (virtual IP), [b] IP havuzu, [c] Dinamik IP, [d] Statik IP, [e] DNS sunucu, [f] Multimedya klavye, [g] PS/2 fare, [h] Tekrarlayc (repeater). SORU 45: TCP/IP mantksal adreslerini fiziksel adreslere dntrmek amacyla kullanlan protokol hangisidir ? [a] DNS, [b] ARP, [c] ereve (frame), [d] NetBEUI, [e] A maskesi (netmask), [f] Sanal IP (virtual IP), [g] FTP. SORU 46: Bir ynlendirme tablosu aadaki aygtlardan hangisinde bulunur ? [a] Hub, [b] Switch, [c] Repeater, [d] Modem, [e] Ethernet kart, [f] Router, [g] Sonlandrc (terminator). SORU 47: Internete bal bir yerel a dardan gelebilecek saldrlara kar korumak iin kullanlan yazlm ve/veya donanma verilen isim nedir ? [a] Router, [b] Hub, [c] Switch, [d] Ethernet kart, [e] Gvenlik duvar (firewall), [f] Ynlendirme tablosu, [g] Hibiri. SORU 48: Telnet, FTP, SMTP, DNS protokol ve kavramlar, OSI katman modelinin hangi katman(lar)nda yer alrlar ? [a] Sunu (presentation) ve uygulama (application), [b] Oturum (session) ve letim (transport), [c] A (network) [d] Veri balants (data link) ve fiziksel (physical), [e] Hepsi. SORU 49: Internete yerel a aracl ile bal bir bilgisayara birden fazla a protokol yklenebilir mi ? [a] Hayr, yklenemez. [b] Evet; yklenebilir. [c] Evet; ama sadece TCP/IP ve IPX/SPX birlikte yklenebilir. [d] Bilgisayarn ilemcisine (CPU) baldr. [e] Birden fazla protokol yklemeye gerek yoktur; hangisi yklense ayn sonu alnr. [f] En hzl protokol yklenmelidir. SORU 50: OSI katman modelinin 7 tane olan katmanlar alfabetik srayla sayldnda yledir: 1. A (network), 2. Fiziksel (physical), 3. letiim (transport), 4. Oturum (session), 5. Sunu (presentation), 6. Uygulama (application), 7. Veri balants (data link). Katmanlar donanm dzeyinden yazlm dzeyine gre sralarsak aadakilerden hangisi dorudur ? [a] 1,3,5,7,2,4,6 [b] 2,4,6,1,3,5,7 [c] 2,7,1,4,3,6,5 [d] 1,2,3,4,5,6,7 [e] 2,7,1,3,4,5,6 [f] Hibiri SORU 51: Bir bilgisayarda a kart (veya a balant aygt) aada belirtilen balant arabirimlerinden hangisine taklabilir (hangisi ile ilikilendirilebilir) ? [a] ISA, [b] PCI, [c] USB, [d] PCMCIA, [e] Hepsi SORU 52: Aadaki donanm paralarndan hangisi telefon alarnda kullanlr ? {a] T konnektr, [b] RJ45 konnektr, [c] RJ11 konnektr, [d] 50 ohm sonlandrc (terminator), [e] CAT5 kablo, [f] 50 ohm e eksenli (coax) kablo, [g] Patch (yama) kablosu.

SORU 53: Bir yerel a fiziksel olarak gerekletirmeden nce hangi konuyu nemle denetlemeniz gerekir ? [a] Bir etiketleme makinasnn bulunmas, [b] Telefon kablolamasnn iler halde olmas, [c] Havann yasz olmas, [d] Binann toprak hatt dzenlemesinin yaplm olmas, [e] Bina yneticilerinin yerlerinde bulunmas, [f] Bina duvarlarnn badanasz olmas, [g] Binada Internet balantsnn bulunmas. SORU 54: ekirdek cam fiberinin ve ekirdei evreleyen kaplama camn boyutu, fiber zerinden yaylm boyunca n frekansn ve n yaylm ynn belirler. In yaylm ynne gre ka eit fiber vardr ? [a] ok modlu ve tek modlu, [b] Monokrom ve renkli, [c] SC ve ST, [d] Drt adet bklm ift, [e] Hibiri. SORU 55: RJ45 pensesi ne ie yarar ? [a] Kablolar prize balamaya, [b] E eksenli (coax) kabloya T konnektr balamaya, [c] E eksenli kabloya sonlandrc (terminator) balamaya, [c] UTP kabloya RJ45 konnektr balamaya, [d] Hubn elektrik prizine balanmasna, [e] Plenum hazrlanmasna, [f] RJ11 konnektrlerin telefon kablolarna balanmasna. SORU 56: Aadaki Internet eriim trlerinden hangisinin en hzl olmas beklenir ? [a] 56K saysal modem, [b] 33.6K analog modem, [c] 128K ISDN, [d] 64K ISDN, [e] Kablolu modem, [f] RADSL, [g] Hepsi ayn hzda alr, [h] lemcinin (CPU) hzna baldr. SORU 57: ping komutunun kulland protokol hangisidir ? [a] DNS, [b] ICMP, [c] http, [d] URL, [e] PPP, [f] FTP, [g] Mandrake, [h] SMTP. SORU 58: Verilerin en iyi hangi yoldan iletileceine karar veren, ynlendiricilerin alt OSI katman hangisidir? [a] Uygulama, [b] Sunu, [c] Oturum, [d] letim, [e] A, [f] Veri balants, [g] Fiziksel, [h] Hepsi SORU 59: Gndericiden, alcya iletilen blmlere ayrlm verinin tekrar dzenlenmesinden sorumlu olan OSI katman hangisidir? [a] Uygulama, [b] Sunu, [c] Oturum, [d] letim, [e] A, [f] Veri balants, [g] Fiziksel, [h] Hepsi SORU 60: Internet ortamnda dosya transferini gerekletiren protokol hangisidir? [a] FTP, [b] http, [c] SMTP, [d] SNMP, [e] Telnet, [f] POP3, [g] ICMP, [h] NAT SORU 61: E-posta gnderirken salad servislerden yararlanlan protokol hangisidir? [a] FTP, [b] http, [c] SMTP, [d] SNMP, [e] Telnet, [f] POP3, [g] ICMP, [h] NAT SORU 62: ki sistemin birbirine uzaktan balanarak ynetimini gerekletiren protokol hangisidir? [a] FTP, [b] http, [c] SMTP, [d] SNMP, [e] Telnet, [f] POP3, [g] ICMP, [h] NAT SORU 63: A zerinde temel anlamda gzlem ve ynetim ilemlerini gerekletiren protokol hangisidir? [a] FTP, [b] http, [c] SMTP, [d] SNMP, [e] Telnet, [f] POP3, [g] ICMP, [h] NAT SORU 64: Servis tipi, port numaras ve IP adresi lsnden oluan kavrama verilen isim nedir? [a] Uygulama, [b] Intranet, [c] Extranet, [d] Socket, [e] UDP, [f] TCP, [g] tracert, [h] netstat SORU 65: Port numaralar 0-65535 arasndadr. yi bilinen port numaralar (well known port numbers) hangi aralktadr? [a] 1-255, [b] 0-512, [c] 1-1024, [d] 1-2048, [e] 0-4096, [f] Yalnz 21, 25, 80 ve 110, [g] 0-32767, [h] 0-65535 SORU 66: Ayn anda birden ok verinin (bant genilii) iletilmesini salayan iletim hatlarna verilen isim nedir? [a] A snf IP, [b] Alt a, [c] ISS (Internet servis salayc), [d] Omurga (backbone), [e] Yerel a (LAN), [f] Metropolitan a (MAN), [g] Geni alan a (WAN), [h] NAP (Network access point) SORU 66: C snf IP numaras, ka bitlik bir adrestir? [a] 8-bit, [b] 16-bit, [c] 24-bit, [d] 32-bit, [e] 48-bit, [f] 64-bit, [g] 128-bit, [h] IPnin bitlerle ilgisi yoktur. SORU 67: Bir an adresini (alt a adresini) belirlemek iin hangi bilgilerden yararlanlr? [a] IP ve a maskesi, [b] IP ve port numaras, [c] IP ve MAC adresi, [d] IP ve IP snf, [e] IP ve a geidi, [f] IP ve DHCP, [g] A maskesi ve port numaras, [h] Socket bilgileri SORU 68: Veri paketlerinin farkl alt alarda gezinebilmesini salayan aygtn ad nedir ? [a] Hub, [b] Switch (anahtar), [c] Repeater (tekrarlayc), [d] A kart, [e] Modem, [f] Router (ynlendirici), [g] KGK (UPS), [h] Token ring a kart SORU 69: Bir veri paketinin Internette dolaabilmesi iin tanmlanan maksimum yaam sresine verilen ksa isim nedir? [a] IP, [b] TTL, [c] time, [d] date, [e] ICMP, [f] DNS, [g] DMA, [h] SCSI SORU 70: DNS sunucusu yerine kullanlan isimler dosyasnn ad nedir? [a] autoexec.bat, [b] config.sys, [c] services, [d] linuxconf, [e] hosts, [f] samba, [g] root, [h] admin SORU 71: www.anadolu.edu.tr gibi alan isimleri ile IPler arasndaki karlkl dnmleri salayan sunucuya verilen isim nedir? [a] hosts, [b] services, [c] Dosya sunucusu, [d] WEB sunucusu, [e] DNS sunucusu, [f] DHCP, [g] FTP sunucusu, [h] Veri taban sunucusu

SORU 72: Internet hatlar zerinden telefon konumas yaplabilmesi yaklamna verilen isim nedir? [a] DSL, [b] ISDN, [c] ATM, [d] FDDI, [e] VoIP, [f] Devre anahtarlama, [g] Paket anahtarlama, [h] Ethernet SORU 73: WEB sayfalarnn yedeklenerek kolayca eriilmesini salayan sunuculara verilen isim nedir? [a] Dosya sunucusu, [b] WEB sunucusu, [c] DNS sunucusu, [d] E-posta sunucusu, [e] Veri taban sunucusu, [f] Proxy sunucusu, [g] Internet sunucusu, [h] Sunucu/istemci SORU 74: 110 numaral port ile alan ve sunucudan e-postann alnmasna ynelik olarak ileyen protokoln ad nedir? [a] SMTP, [b] POP3, [c] FTP, [d] http, [e] Telnet, [f] ICMP, [g] SNMP, [h] PPP SORU 75: 119 numaral (gvenli ise 563 numaral) portu kullanarak haber gruplarna eriilmesini salayan protokol aadakilerden hangisidir? [a] NNTP, [b] SNMP, [b] ICMP, [c] SMTP, [d] Telnet, [e] MIME, [f] NAT, [g] PPP, [h] VPN SORU 76: Aadakilerden hangisi bir ticari kurulua ait olabilir? [a] www.xyz.com, [b] www.xyz.edu, [c] www.xyz.org, [d] www.xyz.net, [e] www.xyz.gov, [f] www.xyz.mil, [g] www.xyz.num, [h] www.xyz.ac SORU 77: Aadakilerden hangisi bir sivil toplum kuruluuna ait olabilir? [a] www.xyz.com, [b] www.xyz.edu, [c] www.xyz.org, [d] www.xyz.net, [e] www.xyz.gov, [f] www.xyz.mil, [g] www.xyz.num, [h] www.xyz.ac SORU 78: Bir ethernet kartna sahip, TCP/IP protokol ykl ama aa bal olmayan bir bilgisayarn IP numaras aadakilerden hangisi olabilir? [a] 10.1.1.11, [b] 192.168.1.5, [c] 212.175.16.23, [d] 127.0.0.1, [e] 255.255.255.0, [f] 255.255.0.0, [g] 1.1.1.1, [h] 255.255.255.192 SORU 79: Adresi 192.168.1.0 olan ada en ok ka tane bilgisayar bulunabilir? [a] 256, [b] 255, [c] 254, [d] 253, [e] 252, [f]251, [g] 128, [h] 1024 SORU 80: Kullandnz bilgisayardan bir baka bilgisayara olan kullanlabilir Internet yollarndan birisini renmek iin hangi komutu kullanrsnz? [a] ping, [b] netstat, [c] sniffer, [d] Internet Explorer, [e] Netscape, [f] traceroute, [g] Hyperterminal, [h] linuxconf SORU 81: Kullandnz bilgisayarn o anki port kullanm durumunu gzlemlemek iin hangi program kullanrsnz? [a] ping, [b] netstat, [c] sniffer, [d] Internet Explorer, [e] Netscape, [f] traceroute, [g] Hyperterminal, [h] linuxconf SORU 82: DNS, FTP, HTTP gibi protokoller hangi TCP/IP katmannda grev yaparlar? [a] A, [b] Internet, [c] letim, [d] Uygulama, [e] Fiziksel, [f] Sunu, [g] Oturum, [h] Veri balants SORU 83: OSInin fiziksel ve veri balants katmanlar TCP/IPnn hangi katman tarafndan gerekletirilirler? [a] Uygulama, [b] letim, [c] Internet, [d] A, [e] Sunu, [f] Oturum, [g] Veri balants, [h] Fiziksel SORU 84: WEB sayfalar ile ilgili protokol hangisidir? [a] ICMP, [b] PPP, [c] Telnet, [d] FTP, [e] SMTP, [f] POP3, [g] http, [h] SLIP SORU 85: Novell iletim sisteminin temel protokol hangisidir? [a] TCP/IP, [b] NetBEUI, [c] IPX/SPX, [d] Samba, [e] SLIP, [f] TCP, [g] UDP, [h] NetBIOS SORU 86: MS Windows 2000 ve NT iletim sistemlerinde kullanlan sniffer yazlm hangisidir? [a] Performance Monitor, [b] Network Monitor, [c] Sniffer Portable, [d] Ksniffer, [e] netstat, [f] tracert, [g] ping, [h] arp SORU 87: ki bilgisayarn IP adreslerinin akmas durumunda ne olur? [a] Bilgisayarlardan en az biri ada ilemez, [b] Bilgisayarlarn a kartlar arzalanr, [c] Normal ekilde alrlar, [d] Gnderilen paketler bazen yanl adrese gider, [e] Ada arpma olasl artar, [f] Hibiri SORU 88: WhatsUp yazlmnn ilevi nedir? [a] Yerel a izleme ve hata belirleme, [b] Yabanc saldrlar nleme, [c] Paket filtreleme, [d] Kullanclar denetleme, [e] Internete ok byk paketler gnderebilme, [f] Hibiri SORU 90: Bilgisayar a ortamnda ortak bir ama dorultusunda bireylerin ortaklaa almasna verilen isim nedir? [a] Dosyalar toparlamak, [b] Dosyalar gzden geirmek, [c] Dosyalar elden ele dolatrmak, [d] Dosyalar paylalan bir dosya alannda dzenlemek, [e] birlii, [f] Topla-ve-derle, [g] Entegrasyon, [h] Storyboard SORU 91: Bileik Hizmetler Saysal A ismiyle bilinen Internet eriim seeneinin ksa ad nedir ? [a] FDDI, [b] DSL, [c] ISDN, [d] ISS, [e] AOL, [f] IE, [g] PASV, [h] BlackICE SORU 92: Kaynak ve TCP/IP adresini, kaynak ve hedef TCP/IP portunu, mesaj verisini aadakilerden hangisi inceler? [a] Hub, [b] Switch, [c] Repeater, [d] Router, [e] Firewall, [f] NIC, [g] LAN modem, [h] BNC T-konnektr SORU 93: Bir a zerindeki bir bilgisayar tarafndan dierlerine nerilen becerilere verilen isim nedir? [a] stemci (client), [b] stemci/sunucu (client/server), [c] Sunucu (server), [d] Hizmet (service), [e] Terminal, [f] Aptal terminal,

[g] Yama, [h] Service pack SORU 94: Bir sistemin gmesine neden olabilecek ping mesajlarna verilen isim nedir? [a] ping of death, [b] nuke, [c] hack, [d] astalavista, [e] warez, [f] crack, [g] crash down, [h] spoofing SORU 95: Bazen kurumlar, Internet gibi genel kullanma ak alar kullanarak, sadece kendi balantlarn gerekletirebilecekleri alar olutururlar. Bu alara verilen ksa isim nedir? [a] LAN, [b] MAN, [c] WAN, [d] VPN, [e] Peer-to-peer, [f] Token ring, [g] Ethernet, [h] Bus (yol, hat) SORU 96: Dijital sertifika, SSL, SET gibi kavramlar hangi konu ile ilgilidir? [a] E-posta, [b] Gvenlik, [c] Sanal a, [d] Tarayc (browser), [e] isim-IP zmleme, [f] Multimedya, [g] Telefon grmesi, [h] Tamponlama SORU 97: http://www.xyz.com:8080 ifadesinde belirtilen 8080 nedir? [a] IP, [b] Port, [c] A maskesi, [d] A geidi, [e] MAC adresi, [f] Proxy, [g] URL, [h] Dosya ad SORU 98: Sanal zel alar zerinde verilerin ifrelenmesi yoluyla yaplan iletiim kullanlan protokol(ler) hangileridir? [a] PPTP, L2F, L2TP, [b] VoIP, [c] PSTN, [d] SIP, [e] H.323, [f] http, [g] FTP, [h] IMAP SORU 99: Eer bir yerel alan a (LAN), irket iinde kurulmusa ve irket personeli tarafndan kullanma ak ise hangi ad alr ? [a] Extranet, [b] Intranet, [c] Internet, [d] WAN, [e] MAN, [f] Repeater, [g] Hub, [h] Hibiri