You are on page 1of 2

SEB Baltijas Akciju Tirgus Rta apskats

Prskatu sagatavojusi SEB Banka sadarbb ar SEB Bankas un SEB Pank


Rga +371 6721 5587, Via +370 5 268 2371, Tallina +372 6656 834

2012.04.16

odien no rta Olainfarm publicja informciju, ka viens no Valdes piedvtiem lmumu projektiem uzmuma krtjai akcionru sapulcei ir novirzt 6.16 santmus uz 1 akciju dividenu izmaksai. odien Eiropas noskaojuma rdtjs Euro Stoxx 50 indekss uzrda krituma pazmes.
Nasdaq OMX Riga
0.42% OMX Riga
439,359.45 Apgrozjums (LVL) 421 Darjumu skaits 13 Kpumi 8 Kritumi

Tirdzniecbas statistika uz 08:30 (GMT+2), 16.apr:

Nasdaq OMX Vilnius


OMX Vilnius Apgrozjums (EUR) Darjumu skaits Kpumi Kritumi Lielkie cenu kpumi Kods Pd.Cena Utenos trikotaas Linas Linas Agro Group Invalda Rokikio sris
UTR1L LNS1L LNA1L IVL1L RSU1L 0.24 0.09 0.50 2.55 1.40

Nasdaq OM Tallinn X
0.19% OMX Tallinn
23,576.51 Apgrozjums (EUR) 46 Darjumu skaits 6 Kpumi 5 Kritumi

-0.13%
506,948.04 216 6 6

Izm.% Lielkie cenu kpumi 12.38 Talsu merpniecba 3.57 Rgas Kuu bvtava 2.91 Grindeks 2.21 Kurzemes CMAS 2.19 Latvijas Gze Izm.%

Kods Pd.Cena
TMA1R RKB1R GRD1R KCM1R GZE1R 0.65 0.54 4.75 1.77 6.14

Izm.% Lielkie cenu kpumi 44.22 Premia Foods 3.65 Silvano Fashion Group 2.00 Harju 1.14 Ekspress Grupp 0.67 Olympic Izm.%

Kods Pd.Cena
PRF1T SFGAT HAE1T EEG1T OEG1T 0.663 3.35 2.68 1.13 1.298

Izm.% 3.59 1.21 1.13 0.94 0.62 Izm.% -3.66 -1.48 -1.35 -0.75 -0.57

Lielkie cenu kritumi Kods Pd.Cena Gubernija Klaipdos nafta PST LESTO Klaipdos baldai
s

Lielkie cenu kritumi

Kods Pd.Cena
LTT1R VSS1R BAL1R VNF1R SAF1R 8.00 0.73 2.45 1.16 1.58

Lielkie cenu kritumi

Kods Pd.Cena JRV1T TKM1T VSN1T MRK1T TVEAT 0.395 6.01 1.534 5.707 7.507

GUB1L KNF1L PTR1L LES1L KBL1L

0.11 0.40 1.19 0.57 1.20

-8.33 Latvijas tilti -1.47 Valmieras stikla -1.40 Latvijas balzams -0.87 Ventspils nafta -0.83 SAF Tehnika

-5.77 Jarvevana -2.80 T. Kaubamaja -1.96 Viisnurk -0.77 Merko Ehitus -0.57 Tallinna Vesi

Avots: Bloomberg

Investora kalendrs
12.04.2012 12.04.2012 17.04.2012 TSE VSE VSE Tallinna Kaubamaja Krtj akcionru sapulce (TKM1T) Lietuvos jr Krtj akcionru sapulce laivininkyst (LJL1L) Ceturka prskats par 3 TEO LT (TEO1L) mneiem Rgas autoeletroapartu Krtj akcionru sapulce rpnca (RAR1R) VEF (VEF1R) Vilniaus degtin (VDG1L) Krtj akcionru sapulce Krtj akcionru sapulce

rzemju Tirgi
Valsts/Reions
Baltija ASV ASV ASV Eiropa Eiropa UK Vcija Francija Polija Krievija Turcija Brazlija Japna Honkonga na Indija

Indekss
OMX BBGI DJIA S&P 500 NASDAQ DJ Euro Stoxx 50 FTSE Eurofirst 300 FTSE 100 DAX CAC 40 WIG RTS ISE National 100 BOVESPA NIKKEI 225 HANG SENG SHSE-SZSE300 BSE SENSEX 30

Vrtba
480.09 12849.59 1370.26 3011.33 2291.51 1027.73 5651.79 6583.9 3189.09 40668.71 1612.74 60582.6 62105.6 9637.99 20701.04 2580.45 17094.51

Izm., %
0.36 -1.05 -1.25 -1.45 -2.58 -1.58 -1.03 -2.36 -2.47 -0.94 -0.46 -0.50 -1.51 1.19 1.84 0.39 -1.37

18.04.2012

RSE

18.04.2012 19.04.2012

RSE VSE

19.04.2012

TSE

Olympic Entertaiment Krtj akcionru sapulce Group (OEG) Nordeka (NKA1R) Krtj akcionru sapulce

19.04.2012

RSE

Avots: Bloomberg

SEB Baltijas Akciju Tirgus Rta Apskats


Rga +371 6721 5587, Via +370 5 268 2371, Tallina +372 6656 834

Pdj nedas tirdzniecbas sesija Baltijas reiona birs tika aizvadta bez izteikta akciju indeksu kustbas virziena. Iepriekjo dienu mierga tirdzniecbas aktivitte pamju NASDAQ OMX Riga ar oreiz paturja dienas apgrozjumu pie 23 tkstoiem LVL. Apgrozjuma lderos Olainfarm un Rgas kuu bvtavas akcijas. odien vl pirms tirdzniecbas sesijas skuma, Olainfarm publicja zias, kuras vartu ietekmt odienas tirdzniecbu. T viens no Valdes piedvtiem lmumu projektiem uzmuma krtjai akcionru sapulcei, kura notiks 27.aprl, ir novirzt dau no pagju gada peas dividenu izmaksai. Tas nozm, ka jau otro reizi uzmums ir gatavs dalties ienkumos ar saviem akcionriem- 867 793.5 LVL tiks sadalti starp 14 miljonu akcijm veidos 6.16 santmus lielas dividendes uz 1 akciju. (2011. gad uzmums izmaksja 2.5 santmus uz 1 akciju) Savukrt 6 074 554.50 LVL uzmums reinvests sav attstb. Par dividenu aprina datumu tiek piedvts 2012. gada 3. augusts. 2012. gad Olainfarm budets paredz 47 miljonu LVL lielu konsolidto apgrozjumu un 8.6 miljonu LVL peu. Pagjus nedas pdjo dienu ASV akciju tirgus nosldza ar kritumu pc tam, kad jaunkie dati par nas izaugsmi izrdjs zemki nek iepriek tika prognozts un apdroinanas izmaksas pret Spnijas bankrotu sasniedza rekordaugstu lmeni. Pc bam, ka nas pieprasjums pc izejvielm vartu kristies Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. un Chesapeak Energy Corp. nokrits par vismaz 1.3%. JPMorgan Chase & Co. neskatoties uz to, ka piektdien pazioja ceturka rezulttus, kas izrdjs labki nek prognozts, piedzvoja kritumu 1% apmr. Google Inc. vrtba nokrits pc paziotajiem plniem, ka kompnija plno ieviest jaunu akciju struktru. odien Eiropas noskaojuma rdtjs Euro Stoxx 50 indekss uzrda negatvas tendences, EUR valtai samazinoties ldz sava mnea minimumam. Spnijas premjerministrs paldza ECB atsaukt obligciju pirkanu, emot vr, ka 19.aprl notiks krtj Spnijas valsts obligciju emisija. Eiropas Centrls Bankas statistika uzrdja, ka Spnijas bankas aizms 316.3 miljardu EUR, kas ir divas reizes vairk nek februra mnes, kas ir izskaidrojams, ka Spnijas bankas nav spjgas sevi uzturt. Royal KPN, iespjams, uzrds akciju cenu svrstbas pc tam, kad Nderlandes lielk telefonu kompnija pazioja par savas Beijas mobilo telefonu divzijas prdoanu. Preu tirg ar metli uzrda negatvas tendences, var sasniedza savu trs mneu minimumu, savukrt zelta cenas atrodas sava 2012.gada skuma lmen. Nafta samazinjs vrtb, Brent tirgojas zem 120 USD, kas ir saistts ar nas neprk labiem makroekonomiskiem datiem un bam par Spnijas ekonomisks situcijas pasliktinanos.
2

im prskatam ir informatvs raksturs, tas nav patstvgi veikts bankas ptjums un tas nav uzskatms par ieteikumu vai piedvjumu pirkt, prdot vai paturt finanu instrumentus. SEB banka nav atbildga par zaudjumiem, kas var rasties daji vai pilnb izmantojot vai plnojot izmantot prskat minto informciju. Prskat ietvert informcija iegta no publiskiem, par ticamiem uzskatmiem avotiem: www.nasdaqomxbaltic.com, Reuters, Bloomberg, LETA, BNS, Latvijas Banka (www.bank.lv) u.c. SEB banka negarant mints informcijas pilnbu un precizitti; mint informcija var tikt mainta bez iepriekja brdinjuma. Prpublicanas gadjum atsauce uz SEB banku vai attiecgajiem avotiem obligta. Pilns saistbu atrunas teksts atrodams http://www.seb.lv/lv/private/services/investments/securities/disclaimer