You are on page 1of 11

TOPORAFK HARTALAR

En yaygn kullanlan toporafik harita hangisidir?

Trkiyede ki saha almalarnda genellikle 1/25.000 lekli toporafik haritalar kullanlmaktadr..

Topography: Black and White Shading Movie


E ykselti erili basit harita

3 boyutlu hale getirilmi ve glgelendirilmi harita

Harita zerindeki grid ynelimlerini incele Pusula ile kuzey okunu bularak haritay doru tut Harita leine uygun olacak ekilde arazide bulunan doal ve insan yapm eserlerden yararlan Pusula ile nian alma ve cihet lm yntemleri ile yer bulmaya al, altimetre ile ykseklii bul. VeGPS!!!

noktaya cihet alarak yer bulma

1/25.000 lekli bir harita zerinde, 1 cmlik bir alan arazide 250 mlik alan ifade eder. Bu nedenle arazi zerinde yer bulmaya alrken lek kavramna dikkat etmek gerekir. Bu lekteki haritalarda iaretleyeceiniz nokta 25 metreye karlk gelir. O nedenle bu lekli haritalar kullanrken hassasiyet nemlidir.