You are on page 1of 8

Hng dn vit thuyt minh ti nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh (Km theo Quyt nh s 16/2003/Q-BKHCN ngy

y 18/7/2003 ca B trng B Khoa hc v Cng ngh) Biu B1-2-TMT (Thuyt minh ti nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh), l mt trong cc biu mu c ban hnh km theo Quy nh v vic tuyn chn t chc v c nhn ch tr thc hin ti khoa hc v cng ngh v cc D n sn xut th nghim cp Nh nc (Quyt nh s 16/2003/Q-BKHCN ngy 18/7/2003 ca B trng B Khoa hc v Cng ngh (B KH&CN), dng thuyt minh cc ti ng k tham gia tuyn chn t chc v c nhn ch tr ti KH&CN cp Nh nc. Biu B1-2-TMT cng c s dng thuyt minh cc ti KH&CN cp Nh nc c giao trc tip (khng qua tuyn chn). B KH&CN khuyn khch s dng biu B1-2-TMT thuyt minh cho cc ti KH&CN cp B/Tnh-Thnh ph v cp c s. Sau khi c cp qun l ti ph duyt, Thuyt minh ti nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh tr thnh vn bn php l quan trng qun l ti (theo di thc hin, kim tra, nh gi, nghim thu) trong qu trnh thc hin n khi kt thc ti. cc t chc v c nhn hiu thng nht khi lp H s ng k thc hin ti (v cc thnh vin Hi ng KH&CN t vn tuyn chn t chc v c nhn ch tr ti hoc Hi ng KH&CN t vn xt duyt thuyt minh ti hiu thng nht khi nh gi - chm im), di y B KH&CN hng dn ghi cc thng tin chi tit vo biu B1-2-TMT. I. Thng tin chung v ti 1. Tn ti: Tn ti nn vit ngn gn nhng nu c vn c bn cn gii quyt. Khng ghi tn ti qu di v cha ng qu nhiu mc tiu. Nn bt u tn ti bng danh ng t. V d, nghin cu, trin khai, ch to, xy dng, son tho, bin son, v.v... (di khong 2-3 dng), v trnh gii trnh di trong mc ny v mc tiu nghin cu, nh phc v xut khu, gp phn hin i ho, nng cao mc sng nhn dn, v.v... (phn gii trnh chi tit s c trnh by trong cc mc 9-12 ca biu B12-TMT ny). Trng hp ti thc hin theo phng thc tuyn chn: ghi tn ti cng b ca cp qun l ti. 2. M s: Ghi m s do c quan qun l cp tng ng (Nh nc, B/Ngnh, Tnh/Thnh ph, c s) cp. V d, ti th hai thuc Chng trnh KH&CN trng im cp Nh nc giai on 5 nm 2001 - 2005 "Nghin cu Khoa hc v pht trin Cng ngh Vt liu mi" KC.02 c m s l KC.02.02. Nu l ti c lp cp Nh nc, ghi theo thng bo ca B KH&CN. 3. Thi gian thc hin, .. thng. Ghi s thng thc hin ti, thng thng 18-24 thng. (T thng ..../200.. n thng ..../200.. )

4. Cp qun l: nh du vo mt trong 3 trng th hin cp qun l ti: NN: B, Tnh; CS (Nh nc, B/Ngnh hoc Tnh/Thnh ph; C s) 5. Kinh ph Tng s: Ghi tng kinh ph thc hin ti, bao gm cc ngun: NS SNKH, ngun vn khc (vn t c, vn huy ng, v.v...) Trong , t Ngn sch SNKH: . . . triu ng. y l phn kinh ph ngh cp (hoc c duyt) cho nghin cu ti t Ngn sch SNKH. 6. Thuc Chng trnh (nu c): Ch ghi tn v m s ca Chng trnh m ti thuc Chng trnh do cp qun l tng ng quyt nh (cc Chng trnh KH&CN trng im cp Nh nc giai on 5 nm 2001-2005 c th tng Chnh ph quyt nh ti Quyt nh s 82/2001/QTTg ngy 24/5/2001). 7. Ch nhim ti: H v tn: Ghi y h v tn Ch nhim ti, vit hoa. Hc hm/hc v: Ghi hc hm l gio s, ph gio s v hc v: tin s khoa hc; tin s; thc s; k s hoc c nhn, bc s, lut s, v.v... Chc danh khoa hc: Ghi chc danh theo quy nh nh nghin cu vin cao cp, nghin cu vin chnh,... (nu c). in thoi, E-mail, a ch: Ghi y in thoi, a ch th tn in t, a ch c quan v nh ring ( tin s dng trong vic lin lc, trao i thng tin khi cn thit). 8. C quan ch tr ti: Ghi tn y ca t chc thc hin chnh ti v c quan ch qun ca t chc . V d 1: Vin Cng ngh, B Cng nghip (Vin Cng ngh l c quan ch tr ti, B Cng nghip l c quan ch qun ca Vin Cng ngh). V d 2: Trng i hc Bch khoa H Ni, B Gio dc v o to. V d 3: Cng ty in t H Ni, UBND Thnh ph H Ni. II. Ni dung KH&CN ca ti 9. Mc tiu ca ti: Ghi mc tiu tng qut cn t mc c th hn tn ti v mc tiu chi tit nhng khng din gii qu c th thay cho ni dung cn thc hin ca ti (ni dung s c trnh by ti mc 12 ca biu ny). 10. Tnh hnh nghin cu trong v ngoi nc: Tnh trng ti: Ghi tnh trng ti hin nay ang giai on no. nh du (x) vo 1 trong 2 trng- ch khng nh du vo c 2 trng cng 1 lc. Mi K tip ti kt thc giai on trc (vic tip tc ti theo hng nghin cu chn a ra nhng kt qu c th hn l cn thit). Tng quan tnh hnh nghin cu thuc lnh vc ca ti: y l phn rt quan trng ca cng trnh nghin cu, th hin s hiu bit cn thit ca t chc, c nhn ng k ch tr ti v lnh vc nghin cu, l tin gii quyt thnh cng ti cn nghin cu. Tng quan phi th hin vic t chc, c nhn ng k ch tr ti nm c nhng cng trnh nghin cu c lin quan n ti, nhng kt qu nghin cu mi nht trong lnh vc nghin cu ti (ngha l, tc gi phi thu thp c nhng thng tin ch yu trong

v ngoi nc lin quan n ti, phi tra cu t liu sng ch (ti Cc SHCN, ...), tra cu thng tin ti cc trung tm thng tin t liu KH&CN hoc trn mng Internet; nm c kh c th tnh hnh trin khai vn nghin cu ny trong v ngoi nc, ... ) V d, i vi cc ti thuc lnh vc khoa hc k thut c th gii thiu v nh gi nhng ni dung ti liu tham kho mi: bng sng ch c quyn (patent), cc bi bo trong tp ch chuyn ngnh v sch chuyn kho; xu hng pht trin hin nay v nhng yu cu khoa hc i vi phng php, quy trnh k thut/cng ngh, hoc ch tiu kinh tk thut t c ca sn phm KHCN lin quan n kt qu nghin cu hoc ti, d n ang tin hnh ca t chc khoa hc cng ngh, ca c s sn xut hoc doanh nghip c th (ch : ti liu tham kho cng mi, cng c gi tr hc thut v thc tin cao, cng c nh gi cao); Ni cch khc, phi ghi r c t chc khoa hc cng ngh hoc doanh nghip no tin hnh nghin cu ti tng t ny cha, nu c th bng phng php, cng ngh no v kt qu nghin cu c nh gi nh lng hoc nh tnh nh th no? rt ra kt lun cn thit tr li cu hi v nhu cu v tnh bc xc i vi ti nghin cu. Nhng gi trn y nn trnh by tng t nh nhau cho 2 mc tng quan tnh hnh nghin cu ngoi nc v trong nc (tng s trang ca mc 10 ny nn di khong 4-5 trang). Lit k danh mc cc cng trnh nghin cu c lin quan: Ghi tn y ti liu (bi bo, n phm, ... ) tham kho theo th t: H tn tc gi/Nhan bi bo/Cc yu t v xut bn. V d, Phm Minh Long. nh gi khoa hc v cng ngh v thc t trin khai ti Vit Nam. Tp ch C kh, 2000, s 3, tr.13. Ch , ch ghi nhng ti liu (c th ca cc tc gi khc trong v ngoi nc v/hoc ca bn thn tc gi) lin quan n ti nghin cu, trnh ghi cc ti liu khng lin quan n ni dung nghin cu ca ti. Trng hp c qu nhiu ti liu lin quan, ch nu nhng cng trnh chnh m tc gi tm c nht. 11. Cch tip cn, phng php nghin cu, k thut s s dng: - Lun c cho vic la chn i tng nghin cu, cch tip cn v thit k nghin cu; - Trnh by phng php nghin cu v k thut s s dng; - Lp lun v tnh mi, tnh sng to v nhng nt c o ca ti. Thit k nghin cu c th hiu l hnh dung khi qut - tng th v ti (nh thit k tng th mt ngi nh vy): ti s t c nhng kt qu g, ti s pht trin tip nh th no; ti s tri qua nhng cng on no i n kt qu cui cng, ... Sau khi lp lun v thit k nghin cu, la chn i tng nghin cu, phi nu cch tip cn t mc tiu v kt qu ca ti. V d, i vi mt s ti nghin cu cng ngh giai on hin nay, cch tip cn c th l cn c kt qu nghin cu tng quan cc ti liu v cng trnh c ( nu ti mc 10 trn y) lun gii r vic chn cng ngh tin tin ph hp ca nc ngoi v nm vng cng ngh trin khai vo iu kin Vit Nam to ra sn phm phc v thit thc cho sn xut v i sng (khng ch dng li tng quan v nguyn l ch to, m bt chc c cng ngh to ra cng ngh v sn phm cho Vit Nam).

Sau phn tch nhng phng php, gii php hoc nguyn l k thut/cng ngh hin ang s dng i vi i tng nghin cu, nh gi s khc bit, nu r nhng tn ti, hn ch v rt ra phng cch ring ca mnh t mc tiu t ra ca ti. Nu im ging v khc bit so vi nhng ngi i trc (so snh vi cc phng thc gii quyt tng t khc ca cc tc gi trong v ngoi nc) nu c tnh mi, tnh c o, tnh sng to ca ti trong cch tip cn v k thut s s dng. 12. Ni dung nghin cu: Ni dung nghin cu phi dn xut t nghin cu tng quan (mc 10) v cch tip cn, phng php nghin cu (mc 11), ng thi l c s cho vic xy dng tin thc hin (mc 14) v kinh ph thc hin ti (mc 23). Phi nu c nhng ni dung, gii php c th cn thc hin t mc tiu ra. So snh vi cc ni dung, gii php gii quyt ca cc tc gi trong v ngoi nc nu c tnh mi, tnh c o, tnh sng to ca ti v ni dung nghin cu. 13. Hp tc quc t: Tn i tc Ni dung hp tc hp tc Ghi tn y ca t chc KHCN hoc Ghi r ni dung hp doanh nghip nc ngoi c quan h tc lin quan n ti hp tc. nghin cu Ch ghi nhng quan h hp tc cht ch (di cc hnh thc trao i chuyn gia, cng hp tc nghin cu, nh k thm ving nhau hoc c quan h th tn thng xuyn - trao i e-mail, th t, ti liu, tp ch hoc nhng thng tin khc) ang tn ti trong thi gian 2-3 nm gn y khng ghi nhng mi quan h b gin on, hoc ch ngu nhin gp nhau 1 ln trong t kho st no m khng k kt c bin bn trin khai hp tc tip theo. D kin hp tc Ghi tn y ca t chc KHCN hoc Ghi mt/hoc mt vi doanh nghip nc ngoi d kin hp ni dung s tin hnh tc/hoc c k hoch hp tc. hp tc (trong nhng Khng ghi chung chung tn nc mong ni dung nu trong mun hp tc. mc 12 ca Thuyt minh ti). 14. Tin thc hin: Tin thc hin c xy dng cn c vo ni dung nghin cu ( nu ti mc 12). y, ch nu cc ni dung, cng vic thc hin ch yu - nhng mc nh gi ch yu (nu tn cng vic, cc sn phm v kt qu trung gian c th tng ng c to ra c th chng minh v nh gi c, ch r thi im to ra). Thng thng, trnh t nghin cu ca ti nghin cu cng ngh bao gm: nghin cu l thuyt (trong c nghin cu tng quan cc kt qu nghincu v ti liu lin quan), xy dng quy trnh cng ngh hoc xy dng phng php, tin hnh th nghim v th

nghim trong Labo hoc ti hin trng hoc p dng th, ch th v ch to lot u to ra sn phm mi hoc vt liu mi, tng kt nh gi kt qu t c v hon thin phng php hoc quy trnh cng ngh, sn phm to ra. Tin thc hin ca ti nghin cu cng ngh c th gm: TT Cc ni dung, cng vic Sn phm Thi gian Ngi, c thc hin ch yu phi t (B-KT) quan thc (Cc mc nh gi ch yu) hin 1 2 3 4 5 1 Xy dng Thuyt minh chi tit Bn Thuyt minh ca ti chi tit ca ti 2 Thu thp ti liu, phn tch, nh Bo co tng quan gi v xy dng bo co tng v hin trng ca quan v hin trng ca ti ti nghin cu nghin cu 3 Phn nghin cu l thuyt - Bo co v ... (Nghin cu l thuyt hoc l - Bo co v ... lun v tng ni dung c th ca ti) - ... 4 Phn nghin cu thc nghim: - Bn thit k sn - Thit k sn phm phm - Xy dng quy trnh cng ngh - Quy trnh cng hoc phng php... ngh/hoc phng (nhng cng vic chun b th php ... nghim , nh mua sm nguyn vt liu, vt t, sa cha hoc mua mi thit b, tuy rt quan trng trong thc t, nhng khng nn coi l nhng mc nh gi ch yu - tr trng hp rt c bit). 5 Ch th sn phm (c th ghi c th cho tng sn phm trung gian v sn phm cui cng ca ti) - Ch th 01 thit b A Kim tra, th nghim nh gi kt qu (o c, kim nh trong phng th nghim hoc ngoi hin trng, nu phng php/cch thc nh gi cc kt qu to ra) - 01 thit b A

Vit bo co tng kt khoa hc v k thut ca ti (theo Biu mu C-BC-02-TKKHKT) Ct Thi gian B-KT (ct 4) ghi thi gian bt u v kt thc tng cng vic tng ng (thng/nm n thng/nm). Ct k tip (ct 5) ghi ngi v c quan thc hin chnh phn cng vic tng ng. III. Kt qu ca ti 15. Dng kt qu d kin ca ti: Dng kt qu loi I dng cho ti nghin cu cng ngh (ch yu thuc lnh vc khoa hc k thut, khoa hc nng nghip, khoa hc y dc, v.v...) to ra nhng sn phm c cc ch tiu nh lng c th o m c. Dng kt qu loi II, III dng cho ti nghin cu c bn v l thuyt (ch yu thuc lnh vc khoa hc t nhin v khoa hc x hi) vi nhng sn phm mang tnh cht nh tnh hoc ch yu l nh tnh, kh xc nh c bng ch tiu nh lng c th. Ch nh du vo dng tng ng vi kt qu to ra c trng cho tnh cht ca ti nghin cu. V d, ti nghin cu cng ngh - sn phm mi, thng c dng kt qu: quy trnh cng ngh, sn phm mi, vt liu mi, thit b mi, phng php mi, v.v...; ti khoa hc x hi, thng c dng kt qu: phng php lun, m hnh, bng s liu, bn quy hoch, bn s , v.v... Cn lu l ghi bao nhiu sn phm to ra ti mc 15 ny th tng ng phi c by nhiu dng khai bo v yu cu khoa hc hoc ch tiu cht lng i vi nhng sn phm ti mc 16 v 17 tip theo. 16. Yu cu khoa hc i vi sn phm to ra (dng kt qu II+III): Mc ny dnh cho sn phm to ra ch yu mang tnh nh tnh, thch hp vi dng sn phm khoa hc v k thut di dng quy trnh cng ngh, phng php, tiu chun, quy phm, lun chng kh thi, phn mm, v.v... v cho sn phm ca ti khoa hc x hi hoc qun l nh n, quy hoch, quy nh, bng s liu, phng n, v.v... Tn sn phm: Ghi r tn sn phm tng ng vi vic k khai ti mc 15 (dng kt qu II+III) Yu cu khoa hc: Nu mt s yu cu nh tnh v c th nh lng. V d, i vi quy trnh cng ngh, l cng sut, tc , sn lng to ra, trnh t ng ho, chng loi sn phm. ct Ch thch tng ng, nu l tn sn phm th phi ghi s lng sn phm to ra; nu l ch tiu cht lng th phi ghi tn ngun ti liu c cha cc ch tiu cht lng (nh tn tiu chun sn phm trnh by trong on trn). 17. Yu cu k thut, ch tiu cht lng i vi sn phm to ra (dng kt qu I): Tn sn phm v ch tiu cht lng ch yu: Ghi ng nh tn sn phm dng kt qu I khai bo ti mc 15 v cc ch tiu cht lng ca sn phm km theo k hiu ch tiu quy nh nh a , b , d , m , W , v.v... (thng thng phi tham kho cc tiu chun v sn phm nh TCVN, ISO, ASTM, DIN, JIS, BS, GOST, GB, v.v... mi c c cc ch tiu hoc thng s k thut ni trn. Nu nh khng c tiu chun ph hp th c th tham kho yu cu k thut trong n cho hng ca cc hng sn xut cc sn phm cng loi, v.v.. Ngoi ra, cn tham kho tiu chun th nghim i vi cc ch tiu sn phm ni trn).

n v o: Ghi n v o lng tng ng i vi tng ch tiu cht lng, v d: kg, m, mm, %, N/mm2, v.v... S lng sn phm to ra: ghi s lng l tn (t) hoc ki l gam (Kg), mt (m), hoc n v o tng ng khc nh ci (chic),... Mc cht lng d kin v cn t: Ghi mc cht lng nh gii thch mc trn. y l mc tiu phn u, thng thng phi cao hn ch tiu ca mu tng t hin c trong nc v nh hn hoc bng ch tiu ca mu tng t tin tin ca th gii. Ghi theo ct: Mu tng t trong nc hoc th gii 18. Phng thc chuyn giao kt qu nghin cu: Ghi d kin nh gi kt qu nghin cu t c v tnh n nh v lp li ca cc ch tiu cht lng c th nh gi kh nng thng mi ho sn phm (chuyn giao hoc bn cho khch hng). Ghi r tn v a ch ca khch hng (nu c th) th hin tnh hin thc ca vic kt qu nghin cu s c chp nhn. Ghi phng thc chuyn giao nh bn sn phm to ra trn gi, chuyn giao cng ngh c o to, chuyn giao theo hnh thc tr dn theo t l % ca doanh thu, hoc gp vn (vi n v phi hp nghin cu hoc vi c s s p dng kt qu nghin cu) theo t l tho thun cng trin khai sn xut,... 19. Cc tc ng ca kt qu nghin cu (ngoi tc ng nu ti mc 18 trn y): - Bi dng, o to cn b KH&CN: Ghi s lng tin s, thc s, k s d kin o to; d kin s lng cn b c nng cao trnh chuyn mn trong qu trnh thc hin ti. (Nu ch tham gia gip n v khc thc hin nhim v ny th ghi r l ch tham gia phi hp). - i vi lnh vc khoa hc c lin quan: Ghi nhng ng gp vo cc thnh tu ni bt trong khoa hc quc t, ng gp vo tiu chun quc t; trin vng pht trin theo hng nghin cu ca ti; nh hng ca nhng sng to v l lun n pht trin ngnh khoa hc, n sng to trng phi khoa hc mi; ... - i vi kinh t v x hi: Tim nng v tc ng thc tin ca ti i vi s pht trin kinh t x hi: nhng lun c khoa hc ca ti c kh nng nh hng n ch trng chnh sch, c ch qun l c th ca ng v Nh nc; c kh nng nng cao tiu chun vn ho ca x hi; nh hng tt n mi trng; c kh nng nh hng tt n s nghip chm sc sc kho cng ng,... ti to ra sn phm hng ho p ng nhu cu th trng, gp phn to cng n vic lm, nng cao hiu qu sn xut, ... IV. Cc t chc/c nhn tham gia thc hin ti 20. Hot ng ca cc t chc phi hp tham gia thc hin ti (Ghi tt c cc t chc phi hp thc hin ti v phn ni dung cng vic tham gia trong ti): Ghi r tn v a ch ca t chc phi hp v d kin phn cng thc hin nhng ni dung c th trong ti c bn bc v tho thun vi nhau t khi xy dng Thuyt minh nghin cu th hin c nhng hot ng/ng gp cho ti ca tng t chc.

(Nhng d kin phn cng ny s c th hin bng cc hp ng thc hin gia ch nhim ti v c quan ch tr ti vi cc n v, t chc ni trn - khi c giao nhim v chnh thc hoc sau khi trng tuyn). 21. Lin kt vi sn xut v i sng Ghi r n v sn xut hoc nhng ngi s dng kt qu nghin cu tham gia vo qu trnh thc hin v nu r ni dung cng vic thc hin trong ti: Ghi r tn, a ch ca cc n v v nhng cng vic d kin thc hin ca h (tng t nh hng dn ghi mc 20). 22. i ng cn b thc hin ti V nhng ngi tham gia thc hin ti: Ghi h v tn, chc v, hc v, chc danh, n v cng tc ca mt s cn b ch cht - thc hin chnh ti (thng l nhng ngi c trnh k s tr ln, thng thng 5-7 ngi, nhiu nht cng khng qu 10 - l nhng ngi tham gia ng gp tr tu cho ti, ti thiu phi ng gp khong 10% khi lng cng vic sng to ca ti). V s thng lm vic cho ti: Ngoi mt s t cn b khoa hc cng ngh c trnh c phn cng ch yu thc hin ti (dnh 2/3 tng thi gian hoc 100% thi gian cho nghin cu ti), s cn b tham gia thng thng ch nn ghi di 12 thng lm vic cho ti l hp l (mi cn b khoa hc ch cht thng bn rt nhiu cng vic, do ch c th dnh ti a 50% tng thi gian vt cht ca bn thn mi ngi cho vic nghin cu ti). Thng thng mt ti c thi gian thc hin khong 24 thng. V. Kinh ph thc hin ti v ngun kinh ph 23. Kinh ph thc hin ti phn theo cc khon chi Mc 23 ny c tng hp t d ton kinh ph chi tit ca ti (c gii trnh ti Ph lc d ton kinh ph ti km theo bn Thuyt minh). C th l: Sau khi gii trnh chi tit cc ni dung theo 5 khon chi (Thu khon chuyn mn, Nguyn vt liu, nng lng, Thit b, my mc, Xy dng, sa cha nh v Chi khc) v theo cc ngun vn (NSNN, t c, khc) ti Ph lc v d ton kinh ph ti, d ton kinh ph ti c tng hp vo mc 23: Kinh ph thc hin ti theo ct dc: theo cc ngun vn (NSNN, t c, khc). Theo hng ngang: kinh ph thc hin t cc ngun tng ng c phn thnh 5 khon chi (Thu khon chuyn mn, Nguyn vt liu, nng lng, Thit b, my mc, Xy dng, sa cha nh v Chi khc). Vic huy ng vn t cc ngun khc cho vic thc hin ti ch c gi tr khi c chng minh bng vn bn gi km theo H s ng k tuyn chn.