You are on page 1of 3

ACL AYDINLATMA VE YNLENDRME YERLEM KLAVUZU 1- k Kapsnn zerinde

Ana k kapsnn zerinde ynlendirme iareti olmaldr. k yolu zerinde bulunan dier kaplarn zerinde de ynlendirme iareti olmaldr.

2- Son k Kapsnn Dnda Tahliyenin yavalamamas ve


binadan kanlarn darda karanlkta kalmamas asndan son k kapsnn dnda bir aydnlatma cihaz bulunmaldr.

3- Koridorlarda Aydnlatma, Sonunda Ynlendirme Koridorlarn tahliye asndan aydnlatlm olmas


gerekir. Koridorun sonunda bulunan kap zerinde bir ynlendirme iareti bulunmaldr.

4- Dn Noktalarnda

Tahliye srasnda yn deiimi gerekiyorsa burada tahliye hzn aksatmamak iin aydnlatma cihaz ve ynlendirme iareti olmaldr.

5- Koridorlarn Kesime Noktalarnda

Koridorlarn kesime noktasnda farkl ynlerden gelen kimselerin arpmadan doru yne devam etmeleri asndan aydnlatma cihaz olmal bu noktaya ulanca bir ynlendirme iareti grlmelidir.

6- Her Iksz Ynlendirme aretinin Yannda

Dardan aydnlatlan ksz ynlendirme iaretleri bataryal bir acil aydnlatma cihaz ile aydnlatlmaldr. Aydnlatma cihaznn iarete yatay dzlemde uzakl en fazla 2 metre olmaldr.

7- Deme Seviyesinin Deitii Yerlerde nsanlarn tahliye


srasnda taklp yuvarlanmamas iin deme seviyesinin deitii yerlerde bir aydnlatma cihaz bulunmaldr. Buraya taklp yuvarlanan bir kii arkadan gelenlere engel olabilecei gibi kendisinin de ezilme ve yaralanma riski vardr.

8- Merdivenlerde Bir nceki maddedeki gibi merdivenlerde de bir


acil aydnlatma cihaz bulunmaldr. Acil aydnlatma cihaz, merdivenlerin glgesi olumayacak ekilde, merdivenin alt ksmna yakn bir yere yerletirilmelidir. Yangn merdivenleri de bu kapsamda deerlendirilmeli ve aydnlatlmaldr.

9- Yryen Merdivenlerde Elektrik kesintisinde yryen


merdivenler normal merdivene dnr.Bir nceki maddedeki gibi buralarda da bir acil aydnlatma cihaz bulunmaldr. Acil aydnlatma cihaz, merdivenlerin glgesi olumayacak ekilde, merdivenin alt ksmna yakn bir yere yerletirilmelidir

10- Yangn Sndrme Cihaznn Bulunduu Yerlerde Yangn


durumunda yangna acil mdahale edilmesi asndan yangn sndrme tplerinin ve yangn dolabnn grnr durumda olmas gerekmektedir. Bu adan bu tr noktalarda bir acil aydnlatma cihaz bulunmal, yangn sndrme cihazna yatay dzlemde uzakl en fazla 2 metre olmaldr.

11- Yangn Alarm Butonunun Bulunduu Yerlerde

Ani bir sebeple binann derhal tahliye edilmesi gerekebilir, alarm sistemini devreye sokarak tahliyeyi balatmak asndan yangn alarm butonlarnn grnr durumda olmas gerekmektedir.Bu adan bu tr noktalarda bir acil aydnlatma cihaz bulunmal, yangn alarm butonlarna yatay dzlemde uzakl en fazla 2 metre olmaldr.

12- lkyardm Malzemelerinin Bulunduu Yerlerde

Acil durumlarda yaralanan kimselere ilkyardm yaplarak derhal mdahale edilmesi asndan ilkyardm tehizatnn grnr durumda olmas gerekmektedir. Bu adan bu tr noktalarda bir acil aydnlatma cihaz bulunmal, ilkyardm tehizatna yatay dzlemde uzakl en fazla 2 metre olmaldr.

13- lkyardm Odalarnda

Acil durumlarda yaralanan kimselere ilkyardm yaplarak acil mdahale edilmesi asndan ilkyardm odalarnn grnr durumda olmas gerekmektedir. Ayrca oda iinde acil aydnlatma yaplmaldr.

14- Bina Yerleim emasnn Bulunduu Yerlerde Bina


yerleim ve tahliye plann gsteren emalarn bulunduu noktalarn grnr durumda olmas gerekmektedir. Bu adan bu tr noktalarda yatay dzlemde uzakl en fazla 2 metre olan bir acil aydnlatma cihaz bulunmaldr. EN81-1 standardna gre asansrlerin iinde de acil aydnlatma cihaz bulunmaldr.

15- Asansrlerde

16- Engelli Tuvaletleri le 8m'den Byk Tuvaletlerde Bu tr


yerlerde karanlkta kapnn bulunmas ok zordur karanlkta panik, dme ve yaralanmalar olabilir. nsanlarn bu tr yerlerden yaralanmadan kabilmesi iin ieride acil aydnlatma cihaz bulunmaldr.

17- Tehlike Riski Yksek Hareketli Makine veya Kimyasal Banyolarn Bulunduu Alanlarda Tehlike riski yksek
mahallerde kazalarn olumamas acil aydnlatma cihaz bulunmaldr. Ayrca, acil aydnlatma yaplmaldr.

18- Jeneratr Odalarnda Elektrik retim mahallerinde


gerektiinde elektrik sistemine kontrol ve kumanda edilmesi asndan acil aydnlatma cihaz bulunmaldr. Ayrca, acil aydnlatma yaplmaldr.

19- Elektrik ve Kumanda Odalarnda

Elektrik datm mahallerinde gerektiinde elektrik sistemine kontrol ve kumanda edilmesi asndan acil aydnlatma cihaz bulunmaldr. Ayrca, acil aydnlatma yaplmaldr.

20- Garajlarda ve Yaya Yollarnda

Bina iinde bulunan kapal garajlarda ve yaya yollarnda risksiz bir tahliye iin acil aydnlatma cihaz bulunmaldr