You are on page 1of 1

Tantalov vr

Tantalov vr je hidraulina naprava za prelijevanje tekuina. Na slici se moe vidjeti nain njegova djelovanja. Ovo naelo se u praksi koristi u obliku gibljive cijevi, za pranjenje posuda koje se ne mogu iskrenuti, na primjer za vaenje benzina iz spremnika automobila, ili za pretakanje iz velikih bavi. Punimo li vr vodom on e se ponaati kao spojene posude. Voda e imati istu razinu u vru i u cijevi ali nee istjecati. No kad se razina vode popne do luka savijene cijevi, prelit e se i istjecati sve dok posve ne istee, odnosno dok se stupac tekuine ne prekine ulaskom mjehuria zraka u cijev. Pri istjecanju se voda die sa nie razine u vru na viu razinu u preljevnoj cijevi. Kad nastane prekid, istjecanje e stati.

Da bi pojasnili pojavu zamislit emo izdvojeni dio tekuine u gornjem luku preljevne cijevi na razini c, omeen presjecima A i B. Vanjski pritisak na otvorene povrine tekuine na razinama a i b je isti i jednak je atmosferskom pritisku p0. Pritisak pA na presjek A je manji od p0 za gh1, dok je pritisak pB manji od p0 za gh2. Budui da je h1 <h2, pritisak pA je vei od pB za razliku p = g(h2 - h1). Zato e se tekuina gibati u cijevi od A prema B, i tei sa vie razine a na niu razinu b. Brzina protoka e biti tim vea to je dulja izljevna cijev jer se time poveava visina h2. Ako u stupcu tekuine nastane prekid istjecanje e prestati.

Radio: Sabit Avdi 3d Tuzla,15.03.2011.godine

Profesorica: Ferida Mlinari