You are on page 1of 7

Hc Vin Cng Ngh Bu Chnh Vin Thng Khoa Vin Thng II Phng Thc Hnh Thng Tin Quang

--------------CHUN B THC HNH BI 7

GII THIU THIT B SMA1K


Sinh Vin : Bi nh Ha Nhm : 1 Lp : D09VTA1 7.1 Cc cp ghp knh PDH theo chun Chu u Tiu chun Chu u (CEPT) Tiu chun chu u bao gm 5 mc. Tc bit ca mc sau c to thnh bng cch ghp bn lung s ca mc ng trc lin k. Mc th nht c tc bit 2948 Mbit/s c to thnh t thit b ghp knh PCM-30 hoc t tm mch trung k ca tng i in t s. Tc bit ca mc thu 2 l 8448 Kbit.s, gm c 120 knh. Mc thu 3 c 480 knh v tc bit bng 34368 Kbit/s . Mc thu 4 c 1920 knh v tc t bt l 139368 Kbit/s. Bn mc ny c CCITT (hin nay i tn thnh ITU-T) chp nhn lm cc tc bit tiu chun quc t. Mc th 5 c tc bit bng 564992 Kbit/s v bao gm 7680 knh.

7.2. Cu trc khung STM-1. Khung STM-1 c 9 hng x 270 ct. Khi nin ct ng nht vi khi nim byt (8bit). Khung bao gm 4 phn : mo u lp (RSOH_ chim 3 hng v 9 ct, mo u on ghp (MSOH) chim 5 hng v 9 ct. Con tro AU-4 c 261 ct v 9 hng. Tng s byte trong khung STM-1 = 270 byte x 9 =2430 byte Tc t bit truyn ca khung STM-1 : STM-1 =8 bit/ byte x 2430 byte / khung x8.103 khung/ s =155,52 Mbit/s. y chnh l tc bit mc 1 ca SDH.

7.3. Qu trnh ghp thnh khung STM-1 t lung E1, E3 theo chun chu u. u tr nh gh p thnh hung M-1 t lung 3 theo chun chu u.

u tr nh gh p thnh hung

M-1 t lung 1 theo chun chu u.

u h nh i m ni i m:

: n gi n. : ung lng tng thp v h ng c c c n t trung gian tr n d c h thng v thong tin b gi n on hi c p b t. u h nh chu i:

: thch hp cho c c h thng mt thu bao cao.

o di qua c c i m dn c tp trung, ti c

: hi c p b t hoc h ng n t th thong tin lien lc gi a c c n t b chia c t thnh tng v ng v thong tin ton tuyn b gi n on.

u h nh v ng:

:c ho ng 1

h n ng duy tr mng t hi ph c M bt b t c ch to ng vu hi. : m i v ng ch c ti a 16 n t.

hi t c p ti 1 i m bt

hoc

u h nh sao:

TRM

TRM

ADM

TRM

TRM

u h nh mng h n hp:

u h nh M

gh p c c lung nh nh thnh lung tng hoc t ch lung tng thnh c c lung nh nh. u h nh M

ly hoc ch n lun nh nh vo lung tng u h nh

huch i tn hiu b suy yu tr n ng truyn u h nh : ho n i a ch ca