You are on page 1of 28

esto se pitam:

Zato mi poznanici i prijatelji stalno alju razne mailove?

A da pritom ne ne napiu ni jednu jedinu rije o sebi?

Razlog je, vjerojatno, sljedei:

Kada nema mnogo vremena, a eli zadrati kontakte...


to onda radi?

alje e-mail!

A kada se konano odlui da neto napie, hmmmmmm

Tada ne zna to napisati,

Nema ideje, ne zna kako da pone

Kad ve nema nita bolje... Onda alje razne ale, dosjetke, ili razliite misli i slike...

To je najlaki nain, da kae:

Ti si mi veoma drag prijatelj ili draga prijateljica

Mislim na tebe, iako se ne viamo, i esto te spominjem,

Ti si za mene veoma vana osoba, koju cijenim i potujem...

Tvoje prijateljstvo mi mnogo znai...

I tako, sljedei put kad bude vidio/la neki alji dalje...

znaj da sam mislio/la na tebe...

I zato, ne ljuti se kada ti napunim sandui

Ve tada pomisli da sam se


sjetio/la tebe,

Kako si me neki dan nasmijao/la i lijepo zabavio/la,

Da, ba si me nasmijao/la ... i zato ...

elim ti uzvratiti osmijeh...

elim ti predivan dan!!!

Pun mailova! Nasmijei se...

I ako eli,

poalji ovaj
e-mail svojim prijateljima,

Da i oni napokon saznaju...

Zato dobivaju tako puno mailova!

Ja sad razumijem...