You are on page 1of 33

ျမန္မာ့အေရး ကေနဒါ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ခန္႔အပ္ေရး ေတာင္းဆုိ

15 December 2008
မသင္းသီရိ - အစီအစဥ္ကုိရယူရန္ (MP3)
မသင္းသီရိ - နားဆင္ရန္ (MP3)

ျမန္မာႏုိင္ငံရ႕ဲ အက်ဥ္းေထာင္ေတြအတြင္းမွာ တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ စီရင္ခ်က္ေတြနဲ႔


ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးခံထားရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း ၂,၁၀၀ ေက်ာ္ရွိေန
တယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ သူတုိ႔ကုိ အျမန္ဆုံးလႊတ္ေပးဖုိ႔ ကုလသမဂၢက ဖိအားေပးဖို႔
အတြက္ ကေနဒါကုိေရာက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွားတဲ့ အဖြ႕ဲ ၈ ဖြ႕ဲ က ဦးေဆာင္ၿပီး
ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ထံကုိ စာေပးပုိ႔ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာ့အေရးအတြက္ မူ၀ါဒေရးရာ အထူး


ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ မုိက္ကယ္ ဂရင္း (Michael Green) ကို ထားရွိသလုိမ်ဳိး၊ အီးယူ
ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အထူးကုိယ္စားလွယ္ ပီယာ႐ို ဖက္ဆီႏုိ (Piero
Fassino) ကို ထားရွိသလုိမ်ဳိး ကေနဒါႏုိင္ငံကလည္း ျမန္မာ့အေရးအတြက္ အထူး
ကုိယ္စားလွယ္တေယာက္ ထားရွိေပးဖုိ႔ အဲဒီအဖြ႕ဲ ေတြက ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒီလႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ အဖြ႕ဲ ထဲက ကိုေက်ာ္ေဇာေ၀ကုိ မသင္းသီရိ ဆက္သြယ္
ေမးျမန္းရာမွာ ကိုေက်ာ္ေဇာေ၀က သူတုိ႔လႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္း အခုလိုေျပာျပပါတယ္။

"ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လႈပ္ရွားေနတဲ့ အဖြ႕ဲ အစည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ပူးတြဲၿပီး


လုပ္တာပါ။ ကေနဒါမွာရွိတဲ့ တုိရြန္တုိ၊ ေအာ့တ၀ါ၊ အက္ဒ္မင္တန္ဆုိတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ
ရွိတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အဖြ႕ဲ အစည္းေတြ၊ ေနာက္ လူမ်ဳိးစုအဖြ႕ဲ အစည္း Karen
Canadian Community၊ ကေနဒါႏုိင္ငံေရးကဆုိရင္ ကေနဒါပါလီမန္ လႊတ္ေတာ္
အမတ္ေတြက ဖြ႕ဲ ထားတဲ့ ျမန္မာျပည္ကူညီမယ့္ မိတ္ေဆြအဖြ႕ဲ ၊ အဲဒီအဖြ႕ဲ ကဆုိရင္လည္း
လႊတ္ေတာ္အမတ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ ပါတယ္။ အဲဒီလိုေပါင္းၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တတုိင္းျပည္လုံးအတုိင္းအတာ ဗမာမိသားစုေတြ အကုန္လုံးကို
ပူးတြဲၿပီးေတာ့ စာေရးသားေတာင္းဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔က အဲဒီလို အထူး
ကိုယ္စားလွယ္တေယာက္ ခန္႔ၿပီးလုပ္ရင္ ပိုၿပီးထိေရာက္မယ္လို႔ ျမင္လုိ႔ အဲလုိေတာင္းဆုိ
တာ ျဖစ္ပါတယ္။"

ကိုေက်ာ္ေဇာေ၀တုိ႔ ေတာင္းဆုိသလုိမ်ဳိး ကေနဒါအစိုးရဘက္ကေရာ လုိက္ေလ်ာလာ


ႏုိင္ပါ့မလား။

"ဟုတ္ကဲ့၊ ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ အခု ဒီမွာရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ


နဲ႔လည္း စကားေျပာၾကည့္တယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ တြဲလုပ္ေနတဲ့လူေတြ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္
ေပါင္း ၁၀ ေယာက္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ကုိ ေျပာၾကည့္ဖူးတယ္။ သူတို႔ေတြကလည္း
ေထာက္ခံတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့ အလားအလာရွိတယ္။
"ဒါေပမယ့္ ကေနဒါႏုိင္ငံမွာလည္း အခုေလာေလာဆယ္ ပါလီမန္က ခရစၥမတ္အတြက္
နားေနတယ္။ ဇန္န၀ါရီလကုန္မွ ပါလီမန္ ျပန္စမယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူတို႔ စီးပြားေရး
ကိစၥကို ဦးတည္ၿပီးလုပ္မယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥကို ထိပ္ဆုံးဦးစား
ေပးအေနနဲ႔ လုပ္ဖို႔ေတာ့ ေျပာထားပါတယ္။ အဲေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတာ့ ရွိပါတယ္။"

အခု ျမန္မာႏုိင္ငံထဲမွာျဖစ္ေနတဲ့ ကိစၥေတြကုိ ကေနဒါအစိုးရက ဘယ္ေလာက္အထိ


စိတ္၀င္စားတာရွိလ၊ဲ ျမန္မာ့အေရး ေျပာင္းလဲလာဖုိ႔အတြက္ေရာ ကေနဒါအစိုးရက
ဘယ္လုိအကူအညီေပးေနတာေတြ ရွိပါသလဲ။

"လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေတာ္ေတာ္ေလး


တက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္ပါတယ္။ ဥပမာ သာသနာ့ဥေသွ်ာင္အဖြ႕ဲ ဥကၠ႒ ဆရာေတာ္ႀကီး
ေရာက္လာတယ္။ ဒီက ၀န္ႀကီးေတြနဲ႔ ေတြ႕တယ္၊ ပါလီမန္အမတ္ေတြနဲ႔ ေတြ႕တယ္။
မႏွစ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ႏုိင္ငံသားဆု ခ်ီးျမႇင့္တဲ့ အထိမ္း
အမွတ္ ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္ ေဒါက္တာစိန္၀င္းနဲ႔ေတြ႕တယ္။
အဲလုိမ်ဳိး သူတို႔လုပ္လုိ႔ရတာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေပးတယ္။

"ၿပီးေတာ့ ကေနဒါအစိုးရခ်ထားတဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈကလည္း သူတုိ႔အဆုိအရဆုိရင္


ကမၻာေပၚမွာ အျပင္းထန္ဆုံးေပါ့။ အီးယူ ဥေရာပသမဂၢတုိ႔ အေမရိကန္အစိုးရတုိ႔ ခ်တာ
ထက္ ပိုၿပီးေတာ့ တင္းမာတဲ့ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈလုိ႔ သူတို႔ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ စီးပြား
ေရးအရ ကေနဒါႏုိင္ငံနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံလုပ္တာ သိပ္မရွိေတာ့ တုိက္႐ုိက္ထိေရာက္မႈ
ေတာ့ ဒီေလာက္ႀကီးရွိမယ္လုိ႔ မထင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔အေနနဲ႔ အမ်ားႀကီး
တက္တက္ႂကြႂကြလုပ္ပါတယ္။"

ကေနဒါအစိုးရက ျမန္မာ့အေရးအတြက္ အထူးကုိယ္စားလွယ္တေယာက္ ခန္႔အပ္


ထားရွိဖို႔ လႈပ္ရွားမႈတခု ကေနဒါမွာ ျပဳလုပ္ေနတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔
ကုိေက်ာ္ေဇာေ၀ ရွင္းျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အီရတ္ခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတဘုရွ္ ဖိနပ္နဲ႔အေပါက္ခံရ

15 December 2008
သတင္း - အစီအစဥ္ကုိရယူရန္ (MP3)
သတင္း - နားဆင္ရန္ (MP3)
အီရတ္သတင္းေထာက္တဦးက အေမရိကန္
သမၼတ ေဂ်ာ့ခ်္ဘုရွ္ (George Bush) ကို ဖိနပ္နဲ႔
ဘဂၢဒက္ၿမိဳ႕မွာ တနဂၤေႏြေန႔က ပစ္ေပါက္လိုက္ပါ
တယ္။ အေမရိကန္တပ္ေတြနဲ႔ အီရတ္
ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေနာက္ဆံုးႏႈတ္ဆက္ဖို႔
ဘဂၢဒက္ၿမိဳ႕ကို မေၾကညာဘဲ ထြက္ခဲ့တဲ့ခရီးမွာ
အဲဒီလို ျဖစ္ခဲ့တာပါ။
ဘဂၢဒက္တင
ြ ္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ
ရွင္းလင္းပြအ
ဲ တြင္း အေမရိကန္သမၼတ
အီရတ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ မစၥတာမာလီကီ
ဘုရွ္(၀ဲ) အား အီရတ္သတင္းသမား တဦးက
ဖိနပ္ႏွင့္ပစ္ေပါက္ေနစဥ္။ (Mr. Maliki) နဲ႔လုပ္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ
ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၈။ အီရတ္႐ုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းေထာက္ မြန္တာဇာ
အယ္လ-္ ေဇဒီ (Montazar al-Zaydi) က သမၼတ
ဘုရွ္ကို အာရပ္ဘာသာစကားနဲ႔ ေခြးလို႔ ေခၚဆိုခဲ့ၿပီး သမၼတဘုရွ္ကို ဖိနပ္နဲ႔ ပစ္ေပါက္ခဲ့
ပါတယ္။ ဖိနပ္က သီသီေလးလြသ
ဲ ြားခဲ့ၿပီး လံုၿခံဳေရးအရာရွိေတြက သတင္းေထာက္ကို
အခန္းထဲက ဆြဲထုတ္သြားခဲ့ရပါတယ္။ အာရပ္ယဥ္ေက်းမႈမွာ ဖိနပ္ဟာ ေစာ္ကားတာ
ျဖစ္ပါတယ္။

မစၥတာဘုရွ္ကေတာ့ သူ႔ကိုၿခိမ္းေျခာက္တယ္လို႔ မခံစားရပါဘူးလို႔ ေျပာဆိုရင္း အဲဒီ


အျဖစ္အပ်က္ကို ရယ္စရာလုပ္ပစ္လုိက္ပါတယ္။

"ဒီမွာရွိၾကတဲ့ သတင္းစာဆရာေတြက ေတာ္ေတာ္ႀကီး အားတံု႔အားနာ ျဖစ္ေနၾကပါ


တယ္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္က အီရတ္ျပည္သူေတြကို ကုိယ္စားမျပဳပါဘူးလို႔ သူတို႔က
ေျပာၾကပါတယ္။ ဒါက လြတ္လပ္တဲ့ လူ႔အဖြအ
ဲ စည္းမွာ ျဖစ္တတ္တာပါ။ အဲသလို
လူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းမွာက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အာ႐ံုစိုက္ခံရေအာင္ လူေတြက လုပ္တတ္ၾက
တယ္ေလ။" လို႔ ဘုရွ္က ေျပာသြားပါတယ္။

အေမရိကန္နဲ႔အီရတ္ လုံၿခံဳေရးသေဘာတူညီခ်က္ အသစ္တရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အီရတ္


၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏူရီ အယ္လ-္ မာလီကီန႕ဲ သမၼတဘုရွ္က ပူးတြေ
ဲ ၾကညာခ်က္တရပ္ကို ဒီကေန႔
တနဂၤေႏြေန႔မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ပါတယ္။

တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ခ်ထားတဲ့ လံုၿခံဳေရးေအာက္မွာ အီရတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ကို မစၥတာဘုရွ္


တနဂၤေႏြေန႔က ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ အီရတ္သမၼတ ဂ်လာ တာလာဘာနီ (Jalal
Talabani) နဲ႔ ေတြ႕ခဲ့သလို တပိုင္းတစ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရ ကာဒ့္ေဒသသမၼတ
မတ္စ္ဆြတ္ဒ္ ဘာဇာနီ (Massud Barzani) နဲ႔လည္း သီးျခားေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။

ပါကစၥတန္န႕ဲ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရး ထားလိုဟု အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ

14 December 2008
သတင္း - အစီအစဥ္ကုိရယူရန္ (MP3)
သတင္း - နားဆင္ရန္ (MP3)

အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား တင္းမာမႈ ျမင့္မားေနလင့္ကစား ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံ


နဲ႔ ပုံမွန္ဆက္ဆံေရး လုိလားပါတယ္လုိ႔ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မုိဟန္ ဆင္းဂ္
(

Manmohan Singh ) က ေျပာပါတယ္။

ကက္ရွ္မီးယားေဒသ အိႏၵိယထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့
အျခမ္းက ေရြးေကာက္ပြဲ လူထုအစည္းအေ၀းပြဲမွာ
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆင္းဂ္ ဒီေန႔ အဲဒီလေ
ို ျပာၾကားတာ
ျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမွာ အၾကမ္းဖက္


မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ေထာက္ခံ
အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မုိဟန္ဆင္းဂ္။ အားေပးေရးအတြက္ ေဒၚလာ ၉ ဘီလီယံ
ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံကို ေထာက္ပံ့သြားမယ္လို႔
ဧည့္သည္ ၿဗိတိသွ်၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဂၚဒြန္ ဘေရာင္း
(Gordan Brown) က ကတိက၀တ္ ျပဳလုိက္ပါ
တယ္။

နယူးေဒလီၿမိဳ႕မွာ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မုိဟန္ ဆင္းဂ္နဲ႔ ဒီေန႔ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ ၿဗိတိသွ်


၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဂၚဒြန္ ဘေရာင္း အစၥလမ္မာဘတ္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိသြားကာ ပါကစၥတန္
သမၼတ အဆစ္ဖ္ အာလီ ဇာဒါရီ (Asif Ali Zardari) နဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးတာပါ။

အနည္းဆုံး ၿဗိတိန္ႏုိငင
္ ံသားတေယာက္ ပါ၀င္တဲ့ လူ ၁၇၁ ေယာက္ ေသဆုံးရတဲ့
မြမ္ဘုိင္းၿမိဳ႕ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈရ႕ဲ လက္သည္ ေသနတ္သမားေတြထဲက တေယာက္
တည္းေသာ က်န္ရစ္သူကုိ ၿဗိတိသွ်ရဲက ေမးျမန္းခြင့္ အိႏၵိယအစုိးရထံ ေတာင္းခံဖြယ္
ရွိေၾကာင္း အမည္မေဖာ္တဲ့ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ သတင္းရပ္ကြက္တခုက ဆုိပါတယ္။

အရင္လ မြမ္ဘုိင္းၿမိဳ႕ကို တုိက္ခုိက္မႈနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မသကၤာရလို႔ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံမွာ


ထိန္းသိမ္းခံရသူေတြကုိလည္း ၿဗိတိသွ်ရဲက ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းလိုေၾကာင္း အဲဒီသတင္း
ရပ္ကြက္ကပဲ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါတယ္။

အိႏၵိယ ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္မ်ား ပါကစၥတန္ ေလေၾကာင္းပိုင္နက္အတြင္း ဒီေန႔


ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ ပါကစၥတန္အစိုးရ တာ၀န္ခံ
မ်ားရဲ႕ စြပ္စခ
ြဲ ်က္ မမွန္ကန္ပါဘူးလုိ႔ အိႏၵိယေလေၾကာင္း တာ၀န္ခံမ်ားက ျငင္းဆုိလုိက္
ပါတယ္။

ကရင္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမ သားငယ္ စစ္အစိုးရနဲ႕ ေဆြးေႏြး

14 December 2008
ေဒၚေအးေအးမာ - အစီအစဥ္ကုိရယူရန္ (MP3)
ေဒၚေအးေအးမာ - နားဆင္ရန္ (MP3)

ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ ေကအန္ယူ ကရင္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး


ေစာဘုိျမရဲ႕ သားအငယ္ျဖစ္တဲ့ ေကအန္အယ္လ္ေအ ကရင္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္
ေရး တပ္မေတာ္က ဗုိလ္ႀကီးအဆင့္ ေစာေနစုိးျမေခၚ ဗုိလ္ႀကီးေတးေလးဟာ ျမန္မာ
စစ္အစုိးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးစကားေျပာဖို႔ ေနျပည္ေတာ္ကုိေရာက္ရွိေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဗိုလ္ႀကီးေတးေလးဟာ ဘယ္လိုပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ စစ္အစိုးရနဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံတာလဲ၊
ဒီအေပၚ ေကအန္ယူဘက္ကေရာ ဘယ္လိုသေဘာထားရွိလဆ
ဲ ုိတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
ထုိင္းအေျခစုိက္ ဗြီအုိေအသတင္းေထာက္ မေအးေအးမာက ေကအန္ယူ တြဲဖက္
အတြင္းေရးမႉး ဗိုလ္မႉးေစာလွေငြကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၿပီး တင္ျပေပးထားပါတယ္။

အခု ေနျပည္ေတာ္ကိုသြားေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ေျပာတဲ့ ဗိုလ္ႀကီးေတးေလးရဲ႕ လက္ရွိ


တာ၀န္ကုိ ေျပာျပေပးပါ။

"အခုလက္ရွိတာ၀န္ကေတာ့ တပ္ခြဲမႉးပဲ။ တပ္ခြဲမႉးဆုိေတာ့ ဗိုလ္ႀကီးေပါ့။ ေကအန္


အယ္လ္ေအတပ္ရင္း ၂၀၂ ရဲ႕ တပ္ခြဲ ၃ က။ ဟုိတုန္းက သူ႕အစ္ကုိက အဲဒီမွာ
တပ္ရင္းမႉးပဲ။"

အခုသြားေရာက္မႈဟာ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံးရဲ႕ ေစလႊတ္မႈနဲ႔ သြားေရာက္တာ


ပါလား။

"သြားတာကေတာ့ သူ႕သေဘာနဲ႔သူ သြားတာပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ ေကအန္ယူက ခြင့္ျပဳခ်က္


မရွိဘူး၊ ခြင့္ျပဳစရာအေၾကာင္းလည္း မရွိဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဆ
ဲ ုိေတာ့ သူသြားတဲ့ကိစၥက
က်ေနာ္တုိ႔ ပထမၾကားတာ သူ႕မိသားစုအတြင္း သူတို႔ လင္ခန္းမယားခန္းမွာ စကား
မ်ားၾကရာက အမ်ဳိးသမီးထြက္သြားတဲ့ေနာက္ကို သူလုိက္တယ္ေပါ့။ အဲဒီအေနအထားပဲ
က်ေနာ္တုိ႔က သိတယ္။ ေနာက္ေတာ့မွ ၁၁ ရက္ေန႔က ဘန္ေကာက္သံ႐ုံးထဲကုိ
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျမရဲ႕ သားတေယာက္က ၀င္သြားတယ္ဆုိတဲ့သတင္းရမွ က်ေနာ္တုိ႔လည္း
ျပန္သိရတာ။

"ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဒါက အျမတ္ထုတ္တယ္လုိ႔ပဲ က်ေနာ္တုိ႔က တြက္တာေပါ့။ ဘာပဲ


ျဖစ္ျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမလို အစဥ္အလာႀကီးမားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတေယာက္ရ႕ဲ သား၊
တပ္ခြဲမႉးတေယာက္လည္း ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့အခါၾကေတာ့ အဲလုိအေနအထားမ်ဳိးမွာ
သူတို႔က က်ေနာ္တုိ႔အဖြ႕ဲ အစည္းအတြင္းမွာ စိတ္၀မ္းကြဲမႈ ရွိသေယာင္ေယာင္ သူတုိ႔
ခြဲထုတ္တဲ့ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကစားခ်င္လုိ႔ ေခၚသြားတယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔က အဲဒီလိုပဲ
သတ္မွတ္ပါတယ္။

"အဖြ႕ဲ အစည္းအရေတာ့ ဒီမွာ ေပ်ာ့တဲ့လူေတြ၊ ယုိင္တဲ့လူေတြ၊ မခုိင္တဲ့လူေတြနဲ႔ သူတုိ႔က


ရွာေနတာေပါ့။ မာတဲ့လူေတြေတာင္မွ သူတို႔က ဆြယ္ေနေသးတာပဲဆုိေတာ့။"

ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံးအေနနဲ႔ အရင္တုန္းကလည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြ


လုပ္ခဲ့တယ္ဆုိေတာ့ အခုေရာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးဖို႔ အလားအလာေတြ ရွိပါသလား။

"ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ အဓိကက နအဖဘက္ပါပဲ။ တုိင္းျပည္


အာဏာကို အတင္းအက်ပ္ သိမ္းပုိက္ၿပီး ဆုပ္ကုိင္ထားတဲ့လူက ဆႏၵရွိတယ္၊ ေျပလည္
ခ်င္တယ္၊ အမ်ဳိးသားေရးအရ ညီၫြတ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ သူတို႔ကပဲ ဖြင့္လာရမွာ
ေပါ့။ က်ေနာ္တို႔ဘက္ကေတာ့ အၿမဲတမ္းပဲ တံခါးဖြင့္ထားတယ္၊ ကမ္းလွမ္းထားတာပဲ။

"တရားမွ်တတဲ့နည္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းမယ္၊ အမ်ဳိးသားေရးျပႆနာကို


တကယ္ပဲ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရွာေဖြၾကမယ္ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔က အဆင္သင့္ရွိပါတယ္။
ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တခါမွလည္း တံခါးပိတ္မထားပါဘူး၊ ဘူးခံၿပီးေတာ့လည္း မျငင္းပါ
ဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ခုပ္က ႏွစ္ဖက္တီးမွပဲ ျမည္မယ့္ကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ တဖက္ရ႕ဲ
အေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။"

အခုလို အဖြ႕ဲ အစည္းရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္မရဘဲ မိမိသေဘာနဲ႔ သြားေရာက္ခဲ့တာနဲ႔


ပတ္သက္ၿပီး သူျပန္လာမယ္ဆုိရင္ေရာ ဘယ္လိုမ်ား ဆုံးျဖတ္မလဲ။

"သူျပန္လာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ရ႕ဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္၊


ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္မွာ ရွိတဲ့ လူတေယာက္အေနနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔က သူ႕ကုိေခၚယူၿပီး
ေမးျမန္းရမွာေပါ့၊ ဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ဆုိတာ။ အဲဒီအေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔က
ေကအန္ယူရ႕ဲ ဖြ႕ဲ စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ တပ္မေတာ္ရ႕ဲ ဖြ႕ဲ စည္းပုံ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊
ထုံးတမ္းအစဥ္အလာေတြအရ သူက အမႈတခုကို က်ဴးလြန္တဲ့ အေနအထားေပၚမွာ
ဆုိရင္ အဲဒီဥပေဒအတုိင္း သူ႕အေနနဲ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ တခုခုေတာ့ ခံရမွာေပါ့။"

ျမန္မာစစ္အစုိးရနဲ႔ ေကအန္ယူ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံးၾကားမွာ လြန္ခ့တ


ဲ ဲ့
၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး ဆက္ဆံေရးကုိယ္စားလွယ္ေတြကတဆင့္
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ စစ္အစိုးရဘက္ကလည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ေစာဘုိျမ မကြယ္လြန္ခင္ အခ်ိန္ကစၿပီး စစ္ဖက္ေရးရာအရာရွိ ဗိုလ္မႉးႀကီးျမတ္ထြန္းဦး
ကို ေစလႊတ္ၿပီး ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ရင္းႏွီးမႈရယူၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး လုပ္ႏုိင္ဖို႔
အတြက္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါေသးတယ္။
ေနာက္ပုိင္းမွာ ေကအန္ယူ တပ္မဟာ ၇ သာ စစ္အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းသြားခဲ့ၿပီး တပ္မဟာ
၇ ရဲ႕ တပ္မႉး၊ တပ္သားေတြၾကားမွာ အခ်င္းခ်င္း ပစ္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္ခ့ရ
ဲ ပါတယ္။
ေနာက္ဆုံး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာဘုိျမ ကြယ္လြန္တဲ့အခ်ိန္မွာလည္း စစ္အစိုးရဘက္က
ဗိုလ္မႉးႀကီးျမတ္ထြန္းဦးကို ေစလႊတ္ခဲ့ပါေသးတယ္။

ေကအန္ယူဘက္ကေတာ့ ဒါကို တရား၀င္လမ္းေၾကာင္းေတြဘက္ကေန ေတြ႕ဆုံ


ေဆြးေႏြးခ်င္တာမဟုတ္ဘဲ ေနာက္ေဖးဘက္ကေန ရယူေနတဲ့ နားလည္မႈေတြသာ
ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီကေန႔မွာ ဆက္ေျပာသြားပါတယ္။

စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ေက်ာ္လႊားေရး အာရွက်ား သံုးႏုိင္ငံေဆြးေႏြး

14 December 2008
သတင္း - အစီအစဥ္ကုိရယူရန္ (MP3)
သတင္း - နားဆင္ရန္ (MP3)

အေရွ႕အာရွ ေဒသ က အင္အားႀကီး စီးပြားေရးပိုင္ရွင္


ႏုိင္ငံအစိုးရေတြက ကမၻာ့စီးပြားေရး ယိုယင
ြ ္းမႈ အေျခအေနကို ျပန္
အသက္သင
ြ ္းဖို႔ ကူညီၾကမယ္လို႔ ကတိျပဳသြားၾကပါတယ္။ အရင္တခါမွ
မျပဳလုပ္ဖူးတဲ့ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲတခုကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ
အေနာက္ေတာင္ပိုင္းမွာ က်င္းပခဲ့ၿပီးေတာ့ တရုတ္၊ ဂ်ပန္ နဲ႔
ေတာင္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ေတြက ဒီလိုကတိကုိ ရဲရဲႀကီး
ေပးသြားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာရို အဆို (လယ္)၊ ကုန္သြယ္ေရး အရံအတားသစ္ေတြ ျပဳလုပ္တာမ်ိဳး၊ တျခားႏိုင္ငံေတြက


ေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ လီေမ်ာင္ ဘက္
စီးပြားေရးကို ထိခိုက္ေစခဲ့တဲ့ အမွားမ်ိဳးကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ေအာင္
(၀ဲ) ႏွင့္ တရုတ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
အခ်င္းခ်င္း ကူညီၾကမယ္၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအပိုင္းကို ျမႇင့္တင္ဖို႔
၀မ္က်ားေပါင္ တို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတင
ြ ္
ေတြ႔ဆံုေနၾကပံု (ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈) လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၾကမယ္လို႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြ က ေျပာသြားပါတယ္။
ေဒသတြင္း စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေဒၚလာ သန္း
၈၀,၀၀၀ သံုးစြဲမယ့္ အစီအစဥ္ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ကိုလည္း ေငြ
ပိုေပးမယ္လို႔ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာရို အဆို (Taro Aso)၊ တရုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၀မ္ က်ားေပါင္ (Wen Jiabao)
နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ လီေမ်ာင္ဘက္ (Lee Myung-Bak) တို႔က ေျပာသြားပါတယ္။

တရုတ္သမၼတ ၀မ္ က - လက္ရွိႀကံဳေနရတဲ့ ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္း မၿပီးဆံုးေသးပါဘူး။


ကမၻာ့စီးပြားေရးကို အရွိန္ျပင္းျပင္း ရိုက္ခတ္တုန္းပါပဲ - လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။

သူတို႔ႏိုင္ငံ သံုးႏုိင္ငံဟာ အာရွေဒသရဲ႕ စီးပြားေရးအရ အဓိက ႏုိင္ငံေတြသံုးႏုိင္ငံေတြ ျဖစ္သလို


ကမၻာ့အတြက္လည္း အေရးႀကီးလို႔ ဒီလိုမ်ိဳး ရာစုႏွစ္တခုမွာတခါ ႀကံဳရတဲ့အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းဖို႔
ႀကိဳးစားၾကရမယ္လို႔ ေျပာသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသံုးႏုိငင
္ ံက အေရွ႕အာရွ စီးပြားေရးရဲ႕ ၇၅ % ေလာက္ကို
ပိုင္ဆုိင္ထားၿပီးေတာ့ ကမၻာ့စီးပြားေရးရလဒ္ရ႕ဲ ၁၇ % ေလာက္နဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ သံုးႏုိင္ငံဟာ
ႏွစ္စဥ္ သံုးႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပဖို႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ဖိနပ္နဲ႔ ပစ္ေပါက္ ႏုတ္ဆက္ၿခင္းခံလုိက္ရေသာ သမၽြတ ေဂ်ာ့္ဘုရွ္ ၏


ေနာက္ဆုံးအီရတ္ ခရီးစဥ္

-(ၾကားျဖတ္သတင္း)-
)-

အေမရိကန္ သမၼတ ေဂ်ာ့္ဘုရွ္ အီရတ္ကို ရုတ္တရက္ အလည္သြားခဲ့ပါတယ္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ


အီရတ္လူမ်ိဳး သတင္းေထာက္က သူ႔ဖိနပ္ကို ခ်ြတ္ျပီး ဘုရွ္ကို ပစ္ေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ဘုရွ္က အျမန္ေရွာင္လိုက္တဲ့
အတြက္ လြတ္သြားတယ္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက ရုတ္ရုတ္သသ
ဲ ဲျဖစ္သြားပါတယ္။ လံုျခံဳေရး မ်ားက ဖိနပ္နဲ
့ျပစ္ေပါက္တဲ့ သတင္းေထာက္ကို ဖမ္းခ်ဳပ္လိုက္ၾကပါတယ္။ ဘုရွ္ကေတာ့ ဒါဟာ လြတ္လပ္တဲ့ လူအဖြဲ ့စည္း
ျဖစ္လာလို႔ ခုလို ဆန္က်င္မႈမ်ိဳးလုပ္နိင္တာပါ လုိ႔ သူ႔အၿမင္ကုိ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမာေၿပာဆု
ွာေၿပာဆုိသြားတယ္။ ဒါဟာ
အီရတ္ႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီရရွိေရး၊ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ေတာ့ အဓိက ေအာင္ျမင္မႈတခုပါပဲလို ့ဆိုပါတယ္။ ဒီလို
ဆန္က်င္မႈေတြကေတာ့ အထူးဆန္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီရိွတဲ့ နိင္ငံေတြမွာ သမၼတေတြကို
ေ၀ဖန္ျခင္းေတြ ဆန္က်င္ဆႏၵျပမႈေတြကို ျပဳလုပ္နိင္တာျဖစ္ပါတယ္
ါတယ္။ သမၼတ ေရာ္နယ္ရီဂင္ တုန္းကေတာ့
ေရတေခါင္းနဲ႔ ပစ္ေပါက္ၿခင္းခံခဲ့ရတယ္။ ၿဗိတိန္၀န္ၾကီးခ်ဴပ္အပါအ၀င္ အေနာက္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ ေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ား ဟာ ၾကက္ဥေတြ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြနဲ႔ ပစ္ေပါက္ၿခင္း ခံရတယ္။ အေမရိကန္ သမၼတ ေဂ်ာ့္ဘုရွ္ ကေတာ့
သူရ႕ဲ အီရတ္ခရီးစဥ္မွာ ဒီထက္ဆိးု တဲ့ ဆန္က်င္တုိက္ခုိက္မႈမ်ိဳးနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရလိမ့္မယ္ဆုိတာ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီးသားပါ။

အာဏာရွင္ ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ ဒီလုိ ဆန္႔က်င္တုိက္မႈမ်ိဳး အမတန္မွရွားပါးပါတယ္။ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံ ၿဖစ္တဲ့


ၿမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဦးေန၀င္း ကားတန္း လႊတ္ေတာ္ရုံးအနီၿဖတ္သြားစဥ္ သရက္ပင္ေပၚက ကေလးငယ္
ကေလးငယ္တဦးဟာ
လက္ေခ်ာင္း ၿဖင့္ ေသနတ္လုိ ခ်ိန္ရြယ္ ၿပသခဲ့မႈေၾကာင့္ ေထာက္လွမ္းေရးမွ လမ္းမေပၚမွာတင္ ရုိက္ႏွပ္ၿပီး၊
ေခၚေဆာင္သြားခဲ့တာ ၿမင္ဘူးတယ္။

http://komoethee.blogspot.com/

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာဘုိျမ၏သားငယ္ဗိုလ္ႀကီးေစာေနစိုးျမ ေနျပည္ေတာ္ေရာက္ာင္ရက
ြ ္
ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး KNU ၏ ဥကၠ႒ေဟာင္းျဖစ္သူ (ကြယ္လြန္သူ)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာဘုိျမ၏သားငယ္ ဗိုလ္ႀကီးေစာေနစိုးျမ ေခၚ ေမာင္ ေတးေလး သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂
ရက္ေန႔က ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွတဆင့္ ေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ခြာသြားရာ
ရန္ကုန္မွတဆင့္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္ဟု မိသားစုက ေျပာသည္။

ဗိုလ္ႀကီးေစာေနစိုးျမ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍


ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး KNU ၏ တြဲ ဘက္အတြင္းေရးမႉး(၁) ပဒိုေစာလွေငြက "ေနျပည္ေတာ္ကို
ေရာက္သြားတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ သတင္းၾကားတယ္။ သူနဲ႔အ တူ ပဒိုတူးတူးေလး ပါသြားတယ္လို႔ေျပာတယ္။
က်ေနာ္တို႔ စုံစမ္းၾကည့္တဲ့အခါမွာက်ေတာ့ ပဒိုတူးတူးေလးမပါဘူး။ ေမာင္ ေတးေလး တေယာက္ပဲ
ေနျပည္ေတာ္ကို ေရာက္သြားတယ္။ သူ႔အေမဆီကိုေတာ့ ဖုန္းျပန္ဆက္တယ္လို႔ သိရတယ္။ ဘာ
ေၾကာင့္သြားတယ္၊ ဘယ္သူနဲ႔သြားတယ္ဆိုတာကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ အေသးစိပ္
စုံစမ္းတုန္းပဲရွိေသးတယ္"ဟု ေခတ္ၿပိဳင္သို႔ ေျပာသည္။
ဗိုလ္ႀကီးေစာေနစိုးျမသည္ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တပ္ရင္း(၂၀၂)၏ တပ္ခြဲမႉးျဖစ္ၿပီး
၎တပ္၏တပ္ရင္း မႉးမွာ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး ေစာေဒးေဂျဖစ္သည္။ ကြယ္လြန္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာဘိုျမႏွင့္
ဇနီးဆရာမေနာ္လားဖိုး တို႔တင
ြ ္သား ေလးဦး၊ သမီးသုံးဦးရွိၿပီး ေစာေနစိုးျမသည္ ေျခာက္ဦးေျမာက္ျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းေစာဘိုျမ၏ ဇနီးေနာ္လားဖိုးသည္ လက္ရွိကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး
(KWO)အဖြဲ႔တင
ြ ္ဥကၠဌျဖစ္သည္။

ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ ခုႏွစ္ဦးရွိသည့္အနက္ အစ္ကိုအႀကီးဆုံးျဖစ္သူ ယခင္တပ္ရင္း (၂၀၂)၏


တပ္ရင္းမႉးျဖစ္သူ ဒုတိယ ဗိုလ္မႉးႀကီး ေစာေနေကာ္ျမသည္ ယခုႏွစ္ဆန္း ပိုင္းက ဆီးခ်ိဳေရာဂါျဖင့္
ကြယ္လြန္သြားသည္။

အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္း၏သမီးကုိ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးသ

ကြယ္လြန္သူ အာဏာရွင္ ဦးေန၀င္း၏သမီး ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စႏၵာ၀င္းအား ေသာၾကာေန႔က ေနအိမ္


အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးလုိက္ျပီျဖစ္သည္။

(၆) ႏွစ္ၾကာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ရန္ကုန္မွာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရာမွ ယခုကဲ့သို႔


လႊတ္ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးေအးေဇာ္ဝင္းႏွင့္ သားသုံးဦးကုိ နုိင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္းဖို႔
ၾကံစည္မွဳႏွင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ေသဒဏ္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စႏၵာ၀င္းအား အက်ယ္ခ်ဳပ္သာ
ခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စႏၵာ၀င္းအမွဳ စစ္ေဆးခ်က္မ်ားကုိ စစ္အစိ္ုးရက
တရား၀င္ထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိခဲ့သလို အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနသည္ဆုိသည့္ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စႏၵာ၀င္း၏
သတင္းမွာလည္း ထုိအခ်ိန္မွစျပီး ေမွာင္က်သြားခဲ့သည္။

ေဒါက္တာ ေဒၚခင္စႏၵာ၀င္းသည္ ၁၉၈၈ အေရးအခင္းတြင္ ေနာက္ကြယ္က ၾကိဳးကုိင္ခဲ့သူတဦးဟု


အစြပ္စခ
ြဲ ံခဲ့ရျပီး တခ်ိန္က မဆလအရာရွိၾကီးမ်ား ဦးေန၀င္းႏွင့္ေတြဆ
႔ ုံရန္မွာ ေဒၚခင္စႏၵာ၀င္းခြင့္ျပဳမွ
ေတြ႔ခင
ြ ့္ရသည္ဟုပင္ ႏုိင္ငံျခား စာနယ္ဇင္းမ်ားက ေရးခဲ့သည္။

ဦးေအးေဇာ္ဝင္းႏွင့္ သားသုံးဦးကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္းဖုိ႔ ၾကံစည္မွဳျဖင့္ ၂၀၀၂ ခု စက္တင္ဘာ ၂၆


ရက္ေန႔မွာ အင္းစိန္ေထာင္အထူးတရားရုံးမွ စီရင္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ေသဒဏ္အမိန္႔ခ်ျပီး အယူခံမ၀င္ဘူးဟု
ဦးေအးေဇာ္၀င္းက ေျပာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးေအးေဇာ္၀င္းႏွင့္ သားသုံးဦးကုိ ေသဒဏ္မေပးဘဲ ယခုထိ
အင္းစိန္ေထာင္တင
ြ ္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္ဟု ယုံၾကည္ရသည္။

ထူးျခားသည့္အခ်က္မွာ ဦးေအးေဇာ္ဝင္းႏွင့္ သားသုံးေယာက္အမွဳအတြက္ ေရွ႔ေနငွားမရဆုိသည့္


သတင္းမ်ား ထုိအခ်ိန္ကထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ဦးေအးေဇာ္၀င္းကုိယ္တုိင္က ေရွ႔ေနမငွားခဲ့ေၾကာင္း
ရန္ကုန္ေရွ႔ေနအသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္မွာ ေျပးဆြေ
ဲ နတဲ့ ယာဥ္လုိင္းေတြထဲမွာ လူစီးအမ်ားဆုံးျဖစ္တဲ့ ၿမိဳ႕တြင္းေတာ္၀င္
ယာဥ္လုိင္းေတြမွာ ကားခေကာက္ခံျခင္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေျပာၾကားခ်င္ပါတယ္။ ကားခကုိ
ဆီေစ်းေတြတက္ပါက မတရားတက္ကာ ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး အခုအခါ ဆီေစ်းေတြက်လည္း ေစ်းျပန္မက်ဘဲ
ေကာက္ၿမဲအတုိင္း ေကာက္ခံလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါတင္မကဘဲ သတ္မွတ္ထားတဲ့ နႈန္းထားထက္ကုိ
ပုိမုိေကာက္ခံေနၿပီး မၾကာခဏလည္း ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ကားခေစ်းက်လုိ႔လည္း
ေစ်းက်ေနၿပီမို ့ ဘာလုိ႔ တုိးေကာက္တာလဲလုိ႔ ေမးတဲ့အခါမွာ စပယ္ရာေတြရ႕ဲ မေခ်မငံ သူတုိ႔အတြက္
ပုိလို႔ေတာင္မကုိက္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ေျပာတာကုိ ခံရပါတယ္။ အဲဒီကိစၥေတြအတြက္ လူအမ်ားသိေအာင္
ေျပာခ်င္ၿပီး ျပဳျပင္ေစလုိတဲ့အတြက္ ေရးသားလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။
ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ခံတဦး

ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပုိင္း တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ ေလယာဥ္ကင


ြ ္းမွ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းဌာနမွအဖြ႕ဲ ေတြဟာ
ေလယာဥ္ေနရာ ရွိေရးအတြက္ တေနရာကို ဘတ္ (၅၀၀) အပိုေပးရပါတယ္။
ေလယာဥ္လက္မွတ္ခအျပင္ ပိုေပးေနရပါတယ္။ ဆမာထုတ္ (ေမွာင္ခိုအထုတ္) ေတြ ေလယာဥ္နဲ႔
တင္ပုိ႔ရာမွာ အထုပ္ႀကီး (၁) ထုပ္ကို က်ပ္ (၄) ေသာင္း၊ အထုပ္လတ္ကို (၃) ေသာင္းခြဲနဲ႔
အရြယ္အစားေပၚမူတည္ၿပီး ေကာက္ခံေနပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းမွာ ကုန္းလမ္းကေန
သြားလာရာမွာ ခရီးကြာေ၀းတဲ့အျပင္ လမ္းၾကမ္းတဲ့အတြက္ ေလယာဥ္ကိုပဲ အားထားေနရပါတယ္။
ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမအာဏာပိုင္ေတြက ေလယာဥ္လက္မွတ္ကိုကိုင္ထားတဲ့
အတြက္ ခရီးသြားျပည္သူေတြအေနနဲ႔အခက္အခဲႀကံဳေတြ႔ေနရလုိ႔ သတင္းေပးလိုက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။
ခရီးသြားျပည္သူမ်ား

မာန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ မယက ဥကၠဌ လာဒ္ယူျပီး ငါးဖမ္းကြက္မ်ားကို ေလလံေပး

12/14/2008
ခိုင္မင္းမူ (နိရဥၥရာ)
မာန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္ မယက ဥကၠဌ
ဦးခ်စ္ေဆြမွ ေရလုပ္ငန္း
ငါးဖမ္းကြက္မ်ားကို စစ္အစိုးရမွ
ခ်မွတ္ထားေသာ စည္ကမ္းအတိုင္း
ေလလံ မေပးဘဲ ေငြေၾကး
လာဒ္အမ်ားေပးနိုင္သူကိုသာ
ေရြးခ်ယ္ေလလံ ေပးခဲ့သျဖင့္
ဦးခ်စ္ေဆြ လုပ္ရပ္အေပၚ
မာန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္
ေရလုပ္သားမ်ားက အထူး
မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကသည္ဟု
သတင္းရရွိသည္။

၂၀၀၉ ႏွစ္အတြက္ မ်ားမၾကာမွီက


ငါးဖမ္းကြက္ ေလလံ ပစ္ခဲ့ရာ မယက ဥကၠဌ ဦးခ်စ္ေဆြႏွင့္ ရင္ႏွီးျပီး သူ႕အား လာဒ္ေငြ ေပးထားသူ
ေရလုပ္ငန္းရွင္ ဦးဖိုးျဖဴ၊ ဦးေရႊဇံ၊ ဦးခ်စ္စိန္ႏွင့္ ဦးေမာင္ထြန္းလွိဳင္တို႕သာ ရရွိခဲ့ျပီး က်န္လူမ်ားမွာ ရရွိခဲ့ျခင္း
မရွိေၾကာင္း သိရသည္။
အမည္မေဖၚလိုသူ ေရလုပ္ငန္းရွင္မွ အဆိုပါ ေရလုပ္ကြက္မ်ားအား သိန္း ၁၂၀ ျဖင့္ ဆြဲယူလိုသူ
အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း သူတို႕ေလးဦးကိုသာ မယက ဥကၠဌ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

ထိုသို႕ေပးအပ္ခဲ့သျဖင့္ ေလလံ ဆြသ


ဲ ူမ်ားထံမွ ဦးခ်စ္ေဆြမွ သိန္း ၂၀ ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက
ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ရခိုင္ပင္လယ္ျပင္မွ ေရလုပ္ငန္း ငါးဖမ္းကြက္မ်ားအား ေလလံ စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနသျဖင့္


ေလလံ မရသူ ေရလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ပင္လယ္ျပင္တင
ြ ္ ငါးဖမ္းလိုပါက ေလလံရရွိထားသူမ်ားကို
အခေၾကးေငြ အေျမွာက္အျမားေပးျပီး လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္္ဟု သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ရခိုင္ျပည္နယ္ အနံ႕အျပားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက အဂတိလိုက္စားျပီး


လာဒ္ေပး လာဒ္ယူမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ ေရလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းျပဳေနသူ
ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားမွာ အထူး ဒုကၡေရာက္ေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။

စပါး အ၀ယ္ဒိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္၍ စစ္တပ္ရိကၡာ အတြက္ စပါး ၀ယ္ယူမည္

12/14/2008
ခိုင္မင္းမူ(နိရဥၥရာ) စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္တင
ြ ္ စစ္တပ္ ရိကၡာအတြက္ လုိအပ္ေသာ စပါးမ်ားကို အ၀ယ္ဒိုင္မ်ား
ဖြင့္လွစ္၍ ၀ယ္ယူရန္ စစ္တပ္မွ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ထိုသုိ႕ ၀ယ္ယူရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဒကစမွဴးမွ စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာ ရယက


ဥကၠဌမ်ားအား လြန္ခဲ့ေသာ အပတ္က စစ္ေတြ တပ္နယ္ရွိ ဗႏၶဳလခန္းမသို ့ေခၚယူျပီး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စပါးအ၀ယ္ဒိုင္မ်ားကို စစ္ေတြျမိဳ႕နယ္ရွိ မာန္စီ၊ ၀ါဘို၊ ၾကက္ကိုင္းတန္း၊ ေမာင္နီျပင္၊ ရာတန္ရြာ၊ ပါဒလိတ္


စသည္မ်ား ေက်းရြာမ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္ ၀ယ္ယူမည္ ျဖစ္သည္။

ေက်းရြာ ရယကမ်ား အေနျဖင့္ စစ္တပ္ ရိကၡာအတြက္ လုိအပ္ေသာ စပါးမ်ားကို ျပည့္မွီေအာင္


ရရွိေရးအတြက္ လယ္သမားမ်ားကို စပါးေရာင္းခ်ရန္ ေဆာ္ၾသေပးရန္ကိုလည္း ဒစကမွဴးက
အစည္းအေ၀းတြင္ မွာၾကားခဲ့ျပီး စပါးမ်ား ၀ယ္ေပးနိုင္သည့္ ေက်းရြာ ရယက ဥကၠဌမ်ားကိုလည္း အထူး
ေက်းဇူးတင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေက်းရြာသားမ်ား အေနျဖင့္ စစ္တပ္က၀ယ္ေသာ စပါးမ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ စပါးဒိုင္မ်ား အေရာက္


ပို႕ေပးရန္အတြက္ ေက်းရြာ ရယကမ်ားက စီစဥ္ေပးရန္လည္း ညြန္ၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

စပါး အ၀ယ္ဒိုင္မ်ားတြင္ စစ္သားမ်ားအား တာ၀န္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ျပီး စစ္သားမ်ား ေရာက္ရွိလာပါ


ေနေရးထိုင္ေရးစရိတ္ကို ေက်းရြာသားမ်ားက ကုန္က်ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ရယက ဥကၠဌ တဦးက
ေျပာသည္။

ေက်းရြာမ်ားရွိ လယ္ဧကအလိုက္ ေတာင္းခံသည့္ စပါးတင္း အေရအတြက္အား မေရာင္းခ်နိုင္က ေက်းရြာ


တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ျပင္းျပင္း ထန္ထန္အေရးယူမည္ ဟု ဒကစမႉး မွ ထပ္ဆင့္ ၫႊန္ၾကားထားသည္ဟု
သတင္းရရွိသည္။

ယခုကဲ့သို႕ စပါး အ၀ယ္ဒိုင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ စပါး၀ယ္မည့္ အစီအစဥ္ကို တျခား ျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း


အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေကာ့ဘဇားရွိ ထိပ္ေက်ာင္းေတာင္ ေစတီေတာ္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ အုတ္ျမစ္ခ်

12/14/2008
ေမာင္သစ္ေအာင္
(နိရဥၥရာ) ျပိဳပ်က္သြားေသာ
ေရွ႕ေဟာင္းေစတီေတာ္ ေနရာတြင္
အသစ္တဖန္ ေစတီေတာ္
တဆူအား ျပန္လည္
တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္
အုတ္ျမစ္ခ်ပြဲ အခန္းအနား တရပ္ကို
ဘဂၤလာေဒခ်္႕ နုိင္ငံ
ေကာ့စ္ဘဇားၿမိဳ႕တြင္ ဒီဇဘၤာလ ၁၀
ရက္ေန႕က က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အုတ္ျမစ္ခ်ပြဲ
အခမ္းအနားသို႕ ေမာင္ေတာျမိဳ႕
ေအာင္ဗလ ဆရာေတာ္ အပါအ၀င္
ေကာ့ဘဇားေခၚ ဖေလာင္းခ်ိတ္ျမိဳ႕မွ
ဆရာေတာ္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္
တျခား ဖိတ္ၾကားထားသူ လူေပါင္း
၂၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေရွ႕ဦးစြာ ေစတီေတာ္
အုတ္ျမစ္ခ်ပြသ
ဲ ို႕
တက္ေရာက္လာသူမ်ားက
ဆရာေတာ္မ်ားထံတင
ြ ္ ငါးပါးသီလ
ေဆာက္တည္ၾကျပီးေနာက္
ေစတီေတာ္ ပႏၷက္ခ်မည့္ ေနရာအား
နံ႕သာရည္မ်ား ပက္ဖ်န္းၾကသည္္။

၎ေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွ
ၾကြေရာက္လာေသာ ေအာင္ဗလ
ဆရာေတာ္ၾကီးမွ ေစတီေတာ္
အလယ္ဗဟိုမွ အုတ္ကို စတင္ ခ်ျပီး
တျခား အုတ္ (၈) ခ်ပ္ကို
တက္ေရာက္လာသူ ဆရာေတာ္မ်ား
အပါအ၀င္ ျမိဳ႕မိ ျမိဳ႕ဖမ်ားက
အသီးသီးခ်ၾကသည္။ ၎အျပင္ အရံ အုတ္ခ်ပ္ (၉) ခ်ပ္ကိုလည္း ျမိဳ႕ခံ မ်ားက ပႏၷက္ေနရာမ်ားတြင္
အသီးသီး ခ်ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ ေစတီေတာ္ အုတ္ျမစ္ခ်မည့္ ေနရာတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ေရႊေငြ စိန္


ေက်ာက္ အစရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ဌာပနာ အျဖစ္ ထည့္သင
ြ ္းၾကသည္။
ဖေလာင္းခ်ိတ္ျမိဳ႕ရွိ ထိပ္က်င္းေတာင္ ေစတီေတာ္မွာ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကတည္းက
တည္ထားကိုးကြယ္ထား ေသာ ေစတီေတာ္တဆူျဖစျ္ပီး ေဒသခံ က်ဴးေက်ာ္သူမ်ား၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္
၂၀၀၀ ခုႏွစ္အတြင္းက ျပိဳပ်က္ခဲ့ရသည္။

ယခု တဖန္ ေစတီေတာ္ကို ဖေလာင္းခ်ိတ္ျမိဳ႕သူ ျမိဳ႕သားမ်ားက ဘာသာ လူမ်ိဳး မတိမ္ေကာ


မေပ်ာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ယခုႏွစ္တင
ြ ္ ျပန္လည္ စတင္ တည္ေဆာက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမာင္ေတာျမိဳ႕မွ ၾကြေရာက္လာေသာ ေအာင္ဗလေက်ာင္း ဆရာေတာ္ၾကီးမွ ထိပ္က်င္းေတာင္ ေစတီ


နာမည္မွာ တံုးတိတိ ျဖစ္ေနသျဖင့္ အဆိုပါ ေစတီေတာ္အား အဘယသုခ ထိပ္က်င္းေတာင္ ေစတီေတာ္ဟု
ေခၚဆိုရန္ သမုတ္သည္။

ယခုတည္ေဆာက္မည့္ ေစတီေတာ္ ဥာဏ္ေတာ္အျမင့္မွာ ေပ ၃၀ ေက်ာ္ရွိမည္ျဖစ္ျပီး အဆိုပါ


ေစတီေတာ္အား ဖေလာင္းခ်ိတ္ျမိဳ႕ ေလးဘက္ ေလးတန္က ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေစတီေတာ္ တည္ေဆာက္မည့္ အခ်ိန္မွာ ၄ လခန္႔ လိုမည္ ျဖစ္ျပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ျပီးစီးမည္
ျဖစ္သည္။ ေစတီေတာ္ အတြက္ ကုန္က်မည့္ ေငြမွာ တာကာ ၁၀ သိန္းခန္႕ရွိမည္ ျဖစ္ျပီး အဆိုပါ
လိုအပ္ေငြကို ဖေလာင္းခ်ိတ္ ျမိဳ႕သူ ျမိဳ႕သားမ်ား သာမက နိုင္ငံတကာေရာက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားကလည္း
ထည့္၀င္လ်က္ ရွိၾကသည္။

ေစတီေတာ္အား ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ပန္းပုဆရာေတာ္ တဦးမွ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ျပီး ေစတီေတာ္ပံုစံ


လက္ရာမွာ ရခိုင္ ေခတ္ေဟာင္းႏွင့္ ေခတ္သစ္ကို ေရာေမြထားေသာ ပံုစံျဖစ္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ေကာ့စ္ဘဇားၿမိဳ႕လယ္တင
ြ ္ အဆိုပါ ထိပ္က်င္းေတာင္ ေစတီေတာ္ အပါအ၀င္ ငခူေတာင္တန္း ေစတီမ်ားႏွင့္
ျမစ္နားေက်ာင္း ေစတီေတာ္တို႔မွာ ေရွ႕ေဟာင္းသမိုင္း၀င္ ေစတီေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကျပီး ေရွ႕ရခိုင္
ဘုရင္လက္ကပင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ေစတီမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ေခ်ာအိသိမ္း၏ တကုိယ္ေတာ္ပန္းခ်ီျပပဲြ တတိယေျခလွမ္း


ဓာတ္ပုံသတင္း
ဒီဇင္ဘာ ၁၃၊ ၂၀၀၈
ပန္းခ်ီဆရာမေခ်ာအိသိမ္း၏ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တကုိယ္ေတာ္ပန္းခ်ီျပပဲဖ
ြ ိတ္စာ။
ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ဆယ္ရက္ၾကာ ျပသမည့္ အဆုိပါျပပဲက
ြ ုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၄
(တနဂၤေႏြေန႔) ညေန ၆ နာရီတင
ြ ္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ ျပပဲတ
ြ ည္ရိွရာ Balance Art
Gallery ကုိ ေအာက္ပါေျမပုံအတုိင္း သြားေရာက္ႏုိင္သည္။ Ton Payom လမ္းကုိ
ဘယ္ဘက္ ေအာက္ေထာင့္တင
ြ ္ ေတြ႔ႏုိင္သည္။
Balance Art Gallery
Hmwe Restaurant
3/1 Soi 1, Ton Payom Road
T. Suthep Maung
Chiang Mai , Thailand
ဖုန္းနံပတ္ - ၀၅၃-
၀၅၃-၈၀၉-
၈၀၉-၁၅၁

ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စာေပအႏုပညာ (၁၈)


ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗိသုကာ ဦးသန္႔
ထိန္လင္း

ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၈

အာရွတိုက္ရ႕ဲ ပထမဆံုး ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဦးသန္႔ဟာ


လာမယ့္ႏွစ္ဆန္း ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ အသက္ ၁ဝဝ ျပည့္ပါၿပီ။ သူ႔ရ႕ဲ ရာျပည့္ေမြးေန႔က သူ႔ရဲ႔
‘စ်ာပနအေရးအခင္း’ ၃၄ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္နဲ႔ နီးကပ္ေနတာလည္း သတင္းေတြမွာ ၾကားရလို႔
သိၿပီးျဖစ္ေနမွာပါ။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢရ႕ဲ တတိယေျမာက္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔ရ႕ဲ ႏွစ္ ၁ဝဝ ျပည့္
ေမြးေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ကုလသမဂၢက ဦးသန္႔ရ႕ဲ ရုပ္ပံုနဲ႔ တံဆိပ္ေခါင္း ၃ မ်ဳိး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆
ရက္ေန႔မွာ စတင္ ထုတ္ေဝမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာကေတာ့ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္
ေတာင္ဘက္မုခ္ အနီးမွာရွိတဲ့ ဦးသန္႔ရ႕ဲ ဂူဗိမာန္ကိုေတာင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားေရာက္
ဂါရဝျပဳႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္မရွိတဲ့ က်ေနာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ သက္ရွိေတြကို မဆိုထားနဲ႔
ကြယ္လြန္သူေတြရ႕ဲ ဂူဗိမာန္ေတြေတာင္ အေႏွာင္အဖြဲ႔ေတြ ၾကားမွာပဲ ရွိေနတဲ့ သေဘာပါပဲ။

ဦးသန္႔အေၾကာင္းကို ေျပာၾကတဲ့အခါ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း၊


သူ႔ရ႕ဲ စ်ာပန အေရးအခင္းအေၾကာင္းေတြကိုသာ ၾကားရတတ္ၿပီး သူ႔ရ႕ဲ စာေပေရးသားမႈနဲ႔
လြတ္လပ္ေရးမရခင္က သူ႔အေၾကာင္းေတြကို သိပ္မသိရပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ဦးသန္႔ဟာ အဂၤလိပ္
ျမန္မာ ၂ ဘာသာနဲ႔ ထုတ္ေဝတဲ့ ဂႏၳေလာက မဂၢဇင္းရဲ႕ ဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပဲမ
ြ ွာ ၄ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ပထမဆု
ရရွိခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးသန္႔ရ႕ဲ ပထမဆံုးစာမူဟာ အဂၤလိပ္လို ေရးသားထားတဲ့ စာမူျဖစ္ၿပီး အသက္
၁၅ ႏွစ္အရြယ္မွာ ပံုႏွိပ္ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပပံုျပင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္းႀကီး
ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္၊ ဗမာသစ္ႏွင့္ ပညာသစ္၊ ျပည္ေတာ္သာခရီး (၃ အုပ္တ)ြဲ စတဲ့ စာအုပ္မ်ားကို
ေရးသားခဲ့သလို ႏိုင္ငံေရး ေဝဖန္ခ်က္၊ စာေပ ေဝဖန္ခ်က္ေတြ အပါအဝင္ ပညာေရး၊ လူမႈေရး ဆိုင္ရာ
ေဆာင္းပါးေတြကို သီလဝ၊ ေမာင္သန္႔၊ ဦးသန္႔ ဆိုတဲ့ ကေလာင္အမည္ေတြနဲ႔ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။
စာေပ ေဝဖန္ေရး ႏိုင္ငံေရးေဝဖန္ခ်က္ေတြကို ေရးသားတဲ့အခါ သူ႔ရ႕ဲ အယူအဆေတြကို
ပြင့္ပင
ြ ့္လင္းလင္း ေရးသားခဲ့သလို သူ႔ရ႕ဲ အေတြးအေခၚ အယူအဆေတြကလည္း ေခတ္မီတာကို
ေတြ႔ရပါတယ္။
ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္က ၂ဝ ရာစုရ႕ဲ အထင္ကရ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအေၾကာင္း
စုစည္းထုတ္ေဝထားတဲ့ Who's Who in the 20th Century စာအုပ္မွာ ဦးသန္႔ရ႕ဲ အေၾကာင္း ပါဝင္ၿပီး
ႏိုင္ငံတကာအေရးအခင္းမ်ားကို မတုန္မလႈပ္ဘဲ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္တယ္လို႔
အတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္း ရဲ႕ အစမွာ ဆိုထားပါတယ္။ တကယ္လည္း ဦးသန္႔က သူ႔လက္ထက္မွာ
ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အေရးအခင္းေပါင္း မ်ားစြာကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ က်ဴးဘား ဒံုးလက္နက္အေရး အခင္း (၁၉၆၂)၊ ကြန္ဂိုအေရးအခင္း (၁၉၆၃)၊ ဆိုက္ပရပ္စ္
ျပည္တင
ြ ္းစစ္ (၁၉၆၄)၊ အိႏၵိယ-ပါကစၥတန္ ကက္ရွ္မီးယားအေရးအခင္း (၁၉၆၅)၊ အာရပ္-အစၥေရး ၆
ရက္စစ္ပြဲ (၁၉၆၇)၊ ဗီယက္နမ္စစ္ စတဲ့ အေရးအခင္းေပါင္းမ်ားစြာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္သူ
ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔ရ႕ဲ အေတြ႔အႀကံဳေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး View From the UN ဆိုတဲ့ စာအုပ္မွာ


သူပါဝင္ေျဖရွင္းခဲ့ရတဲ့ အဲဒီအေရးအခင္းေတြအေၾကာင္း ဦးသန္႔က ေရးထားပါတယ္။
ဒီလိုေျဖရွင္းတဲ့အခါ ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို တာဝန္အရ ခ်ဥ္းကပ္တာမ်ဳိးေတြအျပင္
အျပန္အလွန္ ခင္မင္မႈေတြနဲ႔လည္း ခ်ဥ္းကပ္ရတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီၾကားထဲက ထူးျခားတဲ့
တိုက္ဆိုင္မႈေတြ ရွိခဲ့ပံုကိုလည္း ေရးသားထားပါတယ္။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲ အေရးကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔
သူ႔ရ႕ဲ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို ေရးသားတဲ့အထဲမွာ အေမရိကန္သမၼတ ဂြၽန္ဆင္နဲ႔ သူနဲ႔
တူညီတဲ့အခ်က္ေတြ ရွိပံုကို “သူက က်ေနာ့္ထက္ ၅ လ ေလာက္ ပိုႀကီးေပမယ့္ သူနဲ႔က်ေနာ္
ေကာလိပ္ကို တခ်ိန္တည္းေရာက္တဲ့အေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းဆရာျဖစ္တာလည္း တခ်ိန္တည္း လို႔ သူက
ေျပာျပပါတယ္။ ပိုၿပီး အံ့ၾသဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခ်က္က သူ လက္ထပ္တဲ့ေန႔နဲ႔ က်ေနာ္ လက္ထပ္တဲ့ေန႔
၁၉၃၄ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ တစ္ရက္တည္း ထပ္တူက်ေနပါပဲ။ သူ ကြယ္လြန္တဲ့ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္
ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ဟာ က်ေနာ့္ရ႕ဲ ၆၄ ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႔ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။
စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရတဲ့အခ်က္ကေတာ့ သမၼတ ဂြၽန္ဆင္ကုိ သူ႔တိုင္းျပည္က ဂုဏ္ျပဳသလို ဦးသန္႔ကို
ျမန္မာျပည္သားေတြ ဂုဏ္ျပဳခြင့္ မရတဲ့အခ်က္ပါပဲ။

ႏိုင္ငံတကာမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ ေပၚေပါက္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ဦးသန္႔ဟာ ျမန္မာျပည္က


ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖခင္တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းကိုလည္း ၾကည္ညဳိေလးစားသူ
ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္
ျမန္မာျပည္ကို ေရာက္လာတဲ့အခါ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း ကြယ္လြန္ခ်ိန္န႔ဲ တိုက္ဆိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ဆရာႀကီးက သူမေရာက္ခင္ ၂ ရက္ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ကြယ္လြန္ခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာႀကီးရဲ႔
စ်ာပနထားရွိရာ စမ္းေခ်ာင္းက ဆရာႀကီးေနအိမ္ကို ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ
သြားေရာက္ဂါရဝျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လြမ္းသူ႔မွတ္တမ္းမွာ “ျမန္မာျပည္သို႔
ေခတၱျပန္ေရာက္လာခိုက္တင
ြ ္ ဆရာႀကီးအား ေနာက္ဆံုးဂါရဝျပဳခြင့္ရသျဖင့္ ေက်နပ္ပါသည္။ ဆရာႀကီး
ေကာင္းရာသုဂတိ သြားေစရန္ ဆုေတာင္းရန္ လိုမည္မထင္ပါ။ ဆရာႀကီး ဘဝ
တပါးေျပာင္းသြားသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ ေနတစ္ဆူ ကြယ္သည္ႏွင့္ တူပါသည္” လို႔
ေရးသားခဲ့ပါတယ္။
၁၉၆၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ ဦးသန္႔ကို ႏိုင္ငံတကာ ခ်စ္ၾကည္ေရး နားလည္မႈ
ရရွိေရးႀကိဳးပမ္းခ်က္အတြက္ ေနရူးဆု ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ဆုနဲ႔အတူ ပါရွိတဲ့ အိႏၵိယေငြ ရူပီး တစ္သိန္းကို
ဦးသန္႔က ကုလသမဂၢ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ေက်ာင္းရန္ပံုေငြကို လွဴဒါန္းခဲ့ပါတယ္။ မာရွယ္တီးတိုးက
ေပးအပ္တဲ့ ယူဂိုဆလဗ္တံခြန္ဘြဲ႔တံဆိပ္ အျပင္ ႏိုင္ငံတကာက ေပးအပ္တဲ့
ဂုဏ္ထူးေဆာင္ပါရဂူဘြဲ႔ေပါင္း ၁၇ ဘြဲ႔ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆု ေပးအပ္ဖို႔ေတာင္
လ်ာထားျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က ေပးအပ္တဲ့ ဘြဲ႔ထူးေတြကေတာ့ ဝဏၰေက်ာ္ထင္၊ သီရိပ်ံခ်ီ၊
စည္သူဘြဲ႔ နဲ႔ မဟာသေရစည္သူဘြဲ႔ေတြျဖစ္ၿပီး အားလံုးက ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အာဏာမသိမ္းခင္
၁၉၆၂ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္က ေပးအပ္ခဲ့တာေတြခ်ည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္နဲ႔ မဆလ
ေခတ္ေတြမွာေတာ့ ဘာဆုမွ မေပးအပ္ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီလို ဂုဏ္ျပဳတာေတြ မလုပ္တဲ့အျပင္ ကမၻာက
ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ခံခဲ့ရတဲ့ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးရဲ႕ စ်ာပနကိုေတာင္ ၿပီးစလြယ္ တာဝန္ေက်
လုပ္ဖို႔တာစူခဲ့တဲ့ မဆလ အစိုးရကို ေက်ာင္းသားေတြက အံတုေတာ္လွန္ခဲ့လို႔သာ ဒီကေန႔ ရွိေနတဲ့
ေနရာမွာ ဦးသန္႔ရ႕ဲ ဂူဗိမာန္ ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔မ်ား အဲဒီ စ်ာပန အေရးအခင္း
မျဖစ္ေပၚခဲ့ရင္ ဘယ္လိုျဖစ္သြားမယ္ဆိုတာ မစဥ္းစားရဲေလာက္ေအာင္ပါပဲ။

ဦးသန္႔နဲ႔ပတ္သက္လို႔ စာေရးဆရာ တကၠသိုလ္စိန္တင္ရဲ႔႕‘ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗိသုကာ ဦးသန္႔’


ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကလြဲလို႔ ဦးသန္႔ရ႕ဲ အတၳဳပၸတၱိ စာအုပ္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု မရွိေသးပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လာမယ့္
ႏွစ္ဆန္းမွာ က်ေရာက္မယ့္ ဦးသန္႔ရ႕ဲ ရာျပည့္ေမြးေန႔မွာ ဦးသန္႔ကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အခမ္းအနားေတြ၊
ဦးသန္႔ရ႕ဲ စာေပေတြကို ျပန္လည္ ထုတ္ေဝတာေတြ စတဲ့ အမွတ္တရ အစီအစဥ္ေတြ
ျမန္မာျပည္တင
ြ ္းမွာ က်င္းပသူက က်င္းပလို႔၊ က်င္းပခြင့္လည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရရင္
ေကာင္းေလစြ လို႔ တဆက္တည္း စဥ္းစားမိပါတယ္။ ဒါမွသာ ျမန္မာကို ကမၻာက
သိေအာင္လုပ္ခဲ့သူတစ္ဦး ရွိခဲ့တယ္ဆိုတာကို မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ သိရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း
ျမန္မာျပည္မွာက ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးေတြ ရွိလာဖို႔ဆိုတာ ထီထိုးတာထက္ကို အခြင့္အလမ္း နည္းပါးလွတယ္
မဟုတ္ပါလား။ ။

ထိန္လင္း (၉၊ ၁၂၊ ၂ဝဝ၈)

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ ေနာ္ေဝအေျခစိုက္ ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ၏


ထုတ္လႊင့္ခ်က္အား ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။

တက္ဆင္ေထာက္ခံသူမ်ား ဘန္ေကာက္တင
ြ ္ စုေ၀းဆႏၵျပ
ဓာတ္ပုံသတင္း
ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၈ ယမန္ေန႔က
ျပည္ပေရာက္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတက္ဆင္အား ေထာက္ခံသူမ်ားက ဆႏၵျပပဲတ
ြ ခုကုိ
ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ ျပဳလုပ္ခၾ့ဲ ကသည္။ ဘန္ေကာက္အားကစားရုံႀကီးတြင္
ရာထူးမွဖယ္ရွားခံခရ
့ဲ သူတက္ဆင္ ေပးပုိ႔ခေ
့ဲ သာ ဗီဒီယုိမိန္႔ခန
ြ ္းကုိ ၾကားနာခ့ၾဲ ကသည္။
ရုပ္အေလာင္းတခုကုိ
ဗလီသုိ႔သယ္ေဆာင္သာြ းေနေသာ ယမန္ေန႔က ရာလာ့ခရုိင္ ေက်းရြာတရြာမွျမင္ကင
ြ ္း။ ယမန္ေန႔က
ဗုံးခဲ၊ြ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ပာြ းခ့ရ
ဲ ာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အရပ္သားသုံးဦး၊
ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ပုလိပ္တဦး ေသဆုံးခ့သ
ဲ ည္။ ထုိင္းေတာင္ပုိင္းေဒသတြင္ လြန္ခသ
့ဲ ည့္ ၅ ႏွစ္ခန္႔မွ
စ၍ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ပာြ းလ်က္ရိွသည္။

 !"#$%&'ႚ )*+,-.$/" !!!/" & -$+,!0 ! 

2008-12-14

 !"#$%$/" 56/"78$ &9 ႛ 'ႛ 78


ႛ ,"+
8 ;<6 7'; $/!='ႛ 67>$႓6@
AB+C$78 <C/D <C/D E8$66<'; !"#$%&'ႚ &9ႚ 0@ #$%A 'ႛ NLD
6H7@78$ $ B$$ IB!-J/"7'; - -78 &9/7)-/"ႛ RFA $/" I66H7)M
(Photo: AFP)

<C/D > @</"$&!@ B8'ႚ+CD6 B8'ႚA RS+> ႛ % <- TU&$ႛ$ 6H7@V+CD6<9


$C)+CD6$C+,&> !"#$%W /<@>/"ႛ -< -႖$ +C@7$+';!0
-,"I+,D& 76B'8ႚ<C $ -< 78 -*!"+'8႓6@ YZ0@ $/" B< @ +';6H>%M (Photo: AFP)

 !"#$%'ႚ 78ႚ,"+ 8 ;&B/"ႚ 56/"78E, 7I6+';&<9 ႓6@ +';7'; @[\- ]


&$ႛ$ &9ႚ 0@ #$%A $/" "7/)&9ႚ+CD6 0@ I<;J/"^ >7 76B'8ႛ "-76B'8< ႛ 9_
0@ A J/"E
8 'ႛ &'<9_ ႒$@ >*& ! -87/"$ ႛ 78
ႛ ,"႓6@ !"#$%&'ႚ )*+,-.$/"
-$+,႓6@ $-$ &$ 8 ႓6@ IB!7#$; &9ႚ'ႚ 78ႚ,"+8 ; <6 J/"#$
I6+';6H7)M

0@ #$%A M M ""7/) &9ႚ+CD6 0@ I<;J"/$ $C7/"ႛ I6%7<9 7-/"$7';


)*+,-.$/" !/" &B8'ႚ$ &$ 8 6H႓6@7';^ >*I67'; !$ 7/$C^
'H#$;</"-
ႛ /"ႛ !"#$%'ႚ 78ႚ!&-/"7;<9 <b"7\* 6H;cC^
'@>\I66H7)M"

+"-/" !/" &B8'ႚ$ <d$/!=$/" $-$&$ 8 ႓6@-/"ႛ I6/"7#$;


$ B$$ #$%;& -876 J/"7'; - - 78 &9/7)-/"ႛ 0@ #$%A $
)*#$ RFA $/"I66H7)M - 7* NLD 6H7@'ႚ-% @$/!=6
$ I<>," >6<*78 &9/7)-/"ႚ >/&6H7)M NLD 6H7@ I6+8;& 0@ 05A $
+"-/"I66H7)M

0@ 05A M M " !"#$% )*+,-.$/" &7" $-% B8'+ ႛ CD6'ႚ


7+';6H7)M \)7" $<9 I6-%7"Iႛ 6<d <&6H\* M @7႒$/<<9 I6-%7"ႚI6<d&7)^
$႓6@ 7; I6-% >/6 778 &9/7)M @I+& $C7" /ႛ 7;
$ B$$/" <႖-;E 6H7)M"
@778 !"#$% -877;<)/"7'; >7 78&$"႓</Dႚ<9
E8$6႓6@ /<I+,A<9 >8 #$%;>*78 &9/7)/"7'; >7 78$/"-%
<C$I<>$>78$ RFA $/"I6I66H7)M

$&I6%)78 76&/$e'ႛ !!-$$6!=% 78 >)B/"ႛ 7 f<g -"6 6


!+"/ 

2008-12-14

6'+* 7/" 7*႓</Dႚ) &9B


ႛ $I+< $ $&<C/D > !% &," KNU E/ +CD6&
76<b T )I<78 'ႛ 7I+&878IB!#$7'; E 76႓</Dႚ &9B ႛ $ i </"
-$$ &9 !@ \/" /")78 <9&9/#$7'; &8>*&8 > 78$/" !!!/" &7678$
+)*+/" !7 IB!6H7)M

(Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)

!!76$ f<g 678'႓6@ E"66/" <C E< +/" > $& ႟8>*႟8 > <C $/"
7/77/7 +C I< ႟/"$$* E > f76,"IB!6H>%M (Photo: Courtesy of Free
Burma Rangers)

>,7႓</Dႚ) \o-/$C &8<9 I+!/"$7'; !$+ YS &$/" @[\- p &$ႛ$


!$+ YZ I6 &.ႛ &$&9/-႓6@ $6/" ႛ!0$7/"$ +)*+/" !
7IB!7)-/"ႛ >78 &. ႛ I6 E/">*78$/" $*%@ &$8 6 7'; >*70@ $
$B $/" +"-/" &9 I66H7)M

\o-/$ c/"-!+@ B$ 7$-7; &>/"႒$@ $ /"$) YZ !@ $/" +C8'76H;^


< 7/"႒$@ B$$/" +>8 7)^ 7+H E 76 o86/" &9 !@ \/" /")B$<9 /"-/"&
ႛ 9/&
6C0 +H 'ႛ ><+@ &8 T &8 TZ !@ 76I6 $ &9 !@ \/"$/" 76&/$e78 6/"+ႛ /" 7)
!!6!=% -% 6H7)^ $ ] &$ႛ<9 7!+H &9 !@ \/" !"!% $C &8E'<9&9/7'; &8 q &8$/"
-9% !@ YSS $/"+႓6@ 7; 76I6 $ &9 !@ \/"$/" >)6 &7)^ YS &$ႛ7" $
&9 !@ \/"&8 > pS $႓6@ 7; >*7/"ႛ 76&/$e$/" &9 !@ \/"$ * 6"7I<^
* 6"7I<$ $C$7 T ;6H;^ @ YY &$ႛ7" $ -*)$ US
&9 !@ \/" /")E'<96' )$$C )$ qS ႛ' <C/D ><@ )$ RS 7+H
';@&<96' >)6 &7) &/$e78^ @ YT &$ႛ-% 7+H E6>) &> 7)^
&9 !@ \/" /")$ &8> 0@ & TSS $/" E6B/7+႓6@ 7;<9 ';@7/" 6'6H; &/$e
>)6 &7)M

&8>*&8 > 78b $/");E< E"7'$


ႛ /") >8 &$-"6$/"6 &7IB!>-/"
+#$ 8-% <&#$6H\* M

H;I6 &8>*&8 > 78b >*7"/ ; !/"$6C/D E 7';!6H &/7>/< B/"ႛ <I6
IB!#$>-/" 0)0I+, -"6 78-% E/+/"$ &7)-/"ႛ >/&6H7)M

@+C/$ @&78b/"-/"& ႛ 9/& -)$/" f/$E ႓6@ 7; -"6! 7';


-)>< 787'; &IB!7';78$ $C7/"ႛ !6H &/7>/< +C/b/"&
+C/<9&@ /7>/< &7)-^ +C/<@9<&/7>/< -/"& ႛ 9/& !6H 78 $C/D 6';႓6@ 7; -<%;+C/<9
! B/"ႛ >$B/"b
ႛ +C/<9@<&/7&-/"& ႛ 9/& I6> &9/7)-^ 7+C/D$ ႛ -% 9 -/"$႓6@ 7;
-/"$&/7&7$/" ^ -*7/" -% -)78 \78 <6/"7; 9 +7';+C/-/"$&7)^
E* >IB; @!6H $-% $ $ <8< 8 <-"6&\* ^ 7+C/D$ႛ C7;-%
$8< >@ $-% @+C/<9 $8<>@ 7 ႔$7';+C/<9 >8 -"6&7)^ $8< >@ $-%
>8 -"6+C/ <&7;\* ^ >*7/"ႛ +/" 76' -"6&7)^ >*7/" ႛ -"6$/" >*7/"ႛ <-"6 6''ႛ @
76$ +/" 7';b$/" >*7/"- ႛ "66 &7)M

KNU E/ +C_6& 76<b T )I<78 KNU 7678'ႛ !!!/" &7678 <#$+5
I6$#$ 7/"$6'878 IB!67#$; &8> 77<C <C 778 <9
E8$I6 6" &9 #$&6H7)M

&/$e>))*& -< 7-႖$$ >+, &8>*&8 > 78$/"-% !!!/" & 7678$
B< @ +>8 7 78&9/>-/" E$C7'; $C0 > 78$/"6H
E< >< 78IB! 78 ;&7) -/"- ႛ % I66H7)M

@ p &$ႛ$႓6@ 7; @ Yq &$ႛ78 $ \o-/ $ &>/"႒$@ B$<9 7$-7';


!$+ YZ B8' ႛ 78$ /"-/"&ႛ 9/& @&8 I6<9 $8< >@ 78 \78 I+,-"6 E8$-"67';-*78
78> ႛ <႖ $"B< ႓6@ 7; >*7/"ႛ &/$e6/"7 ႛ ';&<9 $ 76+C@7$7';&<9
+>8 7)^ +"E/ I6<-87-> \* ^ $C0 > 67-% 6H7)
>*7/"$ ႛ C7; >77; <$/"\* 6H; H6<'; )*@BH I6&78 S7E 7)^
&o5 -$&9/7)E7)^ >*7/"- ႛ % 77<C <C 6H7)
႓6@ +';7';J9!78-% @-/"6'M
$&I6%)78 !!!/" &7678 +"-/" &/$eIB%;% ႓6@ &7; E/" !!<d78
!7-7#$; E'+ ႛ C@7'; &8>* &8> 78b 7778E'<9 E6<,
&.
ႛ I6 6" E/"B"/ႛ &9/6H7)M

- 7*6' 6'+* 7/" $C$႒$@ ႓</Dႚ)E'$ <$@ $C &8"6!"^ \ $E $C &8"6!"'ႛ
67'$ $C &8"6!"S $C &878$ $C &8> 78$/" '>78 <9&9/7'; 76< YSY
$ &97ႛ !+ 78$/" &/$e6/"Bႛ /"ႛ $C &8"6!" 7!"$/" -9% ZS^ -* ZS <-/"$<&
</E
ႛ "7႓6@ ^ +"&$6/" 78 -"6 6 +)* +/" !7)-/"ႛ $C &8> 78$
I66H7)M

6'+* 7/" $C$႒$@ ႓</Dႚ)78 $ <$@ ^ \$E^ 67'$ !7'; $C &8 78$
&8-*႒$@ 78$/" \$E $C &8<9&9/7'; !!!/" &&'7
ႛ 6 76< YSY 7S&9/>*78$ ႓6@ +';7';
@[\- YS &$ႛ<9 ;+႓6@ &97 ႛ 76!+ 78 78$ &/$e6/"
ႛ 6 B/"ႛ -*'-
ႛ 9%
7 +,+';7IB!6H7)M

+"-/" !!!/" &76 76< YSY !!76$ $C$႒$@ ႓</D ႛ )78 $ $C &8 "6!"7!"$/"
-* ZS)'ႛ -9% ZS &/$e6/" ႛ 6 B/"ႛ ;++,&7'; $C &878b ;+7';7"/
-/"$I+ <&9/6' 6C$$$
8 +';6H$ -*70@ 78$ $C687> ^ -9% 7!@ 78$ $C68
7> 5&/"$<)-/"ႛ </E ႛ "7 +/" !+'7
; IB!6H7)M

&8'
ႛ -9< S 7'; &97
ႛ 76!+ 78 &9/&$/" &/$e6/"B ႛ /"ႛ $C$႒$@ ႓</Dႚ) 78 $ >+,
$C &8> 78& >*7/"- ႛ )) -"6 <9 +/" 7'; J8 & -9% 6H -"6 6 +/" !
>," I6D+';6H7)M '-/" -"6 6 -/"$&7'; $C &8> 78b </> !" ! S7&
78$ ႛ!0-"678$/" !8႓ႛ 6@ +<'; -"6 6 &7#$; </> !" ! >$&
+$78& ႛ 7)-/"ႛ >+, $C &8> 78$ I6#$ 6H7)M

6'+* E<9 $C0 $C7'; J"/,& $C0 > 78&'ႛ I+

2008-12-14

6'+* E<9 $C0 $C7'; J/",& $C0 > <C I6 &'ႛ I+b /" SH
-႖$&9/7)-/"ႛ </> !"78'ႛ @ !67'; >/&6H7)M @-/" $C0 $C >*78E'<9 ႓6@ +';7';J9!
!$7\ >,s;& + 'ႛ $J) 8 ႓6@ I6!578 +C+,&>* <C I6 -%
6HS7)-/"ႛ >/&6H7)M
RFA

J/",& $C0 > <C $*%@!;&9$& > &," + 78 +C/7'8E >
I<<J/",78 $C0 $C+,&> J/",& $C0 > <C 6,"IB!6H>%M (RFA)

@E'$ &$"7/" 7/"$႒$@ ႓</D


ႛ ) )-@6H7@ 78'B$78 & <9_
$/"$C0@ b 56/"78&'ႛ !!#$& 578#$; $C <& I+
/" SH -႖$&9/႓6@ ! $ $ <! J"/IB!7)-/"ႛ >/&6H7)M

7+C/D$
ႛ -% $/"$C0@ b 56/"78 B/J9/67$/" <$C67';78$ !7+,
JtI67)-/"ႛ I6#$7&9/6H7)M

$/"$C0@ b TSSi +"J9! J/"S\$-% 56"/78$/" $ ႛ C7'; -$<97E/"


-d6&9 <d$/" 0@ +';>*70@ IB!႓6@ !!!/" &>7 !78<9 -$<97!&
7"$$+,+';>*-/"ႛ & > !86!'87 +,+';&>*IB!6H7)M

--) 6'+* E<9 !$7\ >,s;& + 'ႛ $J) 8 >* J/",& $C0 >
YU 0@ +ႛ EI6 &$&9/-႓6@ @E'<9 $/"S5u^ $/"%@%@^ $/"7E* ^
$/"7<0@ ^ $/"+<S ^ \/"$- $ ++- ^ 6'+* 7/" $6/" $
<E E >$7/"ႛ 6HS7)-/"ႛ >/&6H7)M

 7$ )-@$ 0@ -9&. I6-7


8 -

2008-12-14

&$"7/" 7$ </CD > @</"$&!@B8'+


ႛ CD6 " 0$vVIB!7'; 0@ -9&.b ႓6@ +';7';
@[\ YT &$ႛ$ 6'+* $C0 E<9 Z J9! I6!5$C&$ I6-.7-7)-/"ႛ
>/&6H7)M
(Photo: AFP)

AAPP + J/",& $C0 > <C $*%@!;&9$& > (I<<J/",)W 78'B$
78 & <9_ 0@ \/"#$%$ I<<!!!/" & B< @ $C0 +CE > J/",&
$C0 > <C W f76,"$/" I6>႓6@ &9 - I6#$ 6," IB!6H>%M (Photo: AFP)

0@ -9&. E$-87-7'ႛ 67>$႓6@ 7$႓</D


ႛ ) )-@ 0$vV
0@ $C-d/$ +"-/" 7%I6DI6I66H7)M

0@ $C-d/M M "b"7$'; -87-႓6@cC^ 0@ -9&.$ +"\" ႒$@ S7-/"$႓6@^ iY &$/"-


7& E"7<)7';^ I6!5 Z J9!I6%;-"/ႛ -87-/"$76'^ @[\ YT &$ႛ$
 7$$/" &$-76'M"

0@ -9&.b TSSR +"J9! @[\- YZ &$$ 7$<9 f<g/$&," $C 7/"$
&7<9_ E ႓6@ <d$*%@& > B8'<ႛ d'ႛ T ႒$/< 7/"7/" B< +,&႓6@ E5 Z
J9!+C<97+,+';&>*IB!6H7)M

+"-/" I6-7
8 -7b Z J9!I6%;-/"ႛ I6-.7-7IB!7)-/"ႛ >/&6H7)M 0@ -9&.b
TSSR !"#$% &$"7/" 7$ +&@ !0<9 7/"$ 7/"$
-"6+';>*70@ IB!-/"ႛ @<d<9 I6!6 +,&7-/"ႛ @ !6>*78$ I66H7)M

0@ -9&.'
ႛ 7* <d7+"E'<9 B< +,&7'; & $*%@<d> $ 78 & <9_ 0@ $CV $
7; EE'<96' $8)- 8 +';6H7)M 0@ -9&. 'ႛ J"/,& -"6 78$/" $I6@
-"6>8 <9IB!7)-/"- ႛ % >/&6H7)M

7$"/)7JtI6>< 0@ " > $- E<9 !7+,JtI6

2008-12-14
<&/$>,&," &9ႚ^ $"-><ow&," 'ႛ -*!%$ & &78<9 $"!C Jd $C & ^
I6%>*$
ႛ /")! I6D !/" &E*E& ^ I6%>*ႚ Jt+,& ^ !!5&9!!
BC$>/< & !7'; +C$ i +C$$/" 7 /"+';7';78$ E5 7>$7$႗
+C+,E &7'; >$ iRJ9!&) 8 7$"/)7 JtI6>< 0@ " > b $- E<9
7-yႛ $7% $ !7+, JtI6႓6@ $"><d$"/-% I 7)-/"ႛ
>/&6H7)M @#$ $/" $- E<9 EA! >8 78ႚ+';7'; J/",&
$C0 > </> !"A 70@ $ $B$/" I6I66H7)M

RFA

0@ " > JtI6!0 <977< 6,"IB!6H>%M >$ iS &9/ 0@ " > >% J/",&
႟$ 8 +C$<C #$; Y]pp+"J9!$ E pJ9!^ Y]]p+"J9!$ E UJ9!^ TSSR+"J9!$
E TJ9!$C+';႓6@ BBAH&@ TT >/<႒$@ !C &9ႚ 6E<႒$/< JtI668'7
8 -% 6HA+';>*
IB!6H>%M (Photo: RFA)

J"/,& $C0 > </> !"A70@ M M "EA! >8 787


ႛ " $ $C<7/"$
ႛ /"
7 #$6E 7^ b"77)#$ +';7)^ !7+, JtI67)/"7 b"77)^
0@ " > $ >@ >ႛ &7 J/",& $C0 > 78$ $E6<9&7
0@ " > 'ႛ \)>*<9 78+
ႛ 
8 ;<&\* ^ 78+
ႛ 8 ;<6 \* -M"

+"&$6/" <9 EA!>8 787ႛ '; $- ႓</Dႚ+, J/",& $C0 > 78&'ႚ </> !"78$/"
E56/"78$ @ $6 !;#$6႓6@ E7 8 $ >7 78I6$/"
6H$#$ & EA! 78+ ႛ 
8 ;78 6/7I6!<)-/"ႛ ႓+/< I+$ 7';I6 E$C7';
$C0 > 78$"/-% J9!E6<7/" +C&   B/"ႚ>7/6 E 7)-/"ႛ
#$ >/&6H7)M )+,78$ EA! -<78J ႛ /"7'; J/",& $C0 > 7878$
6!=% >8 6 7$/" &$ -$+,6<); +"<9 $C0 > 78&'ႚ </> !" $"/)7/"
EA! 6 <9> 6 +8;&7)-/"ႛ I66H7)M $E6 $- >+,70@ $-%
0@ " > 7-yႛ$ !႓6@ !7+, JtI67 #$ >/&#$ $/" I6I66H7)M
>+,70@ M M "b"7$';^ 7-yႛ$ !7)-/"
ႛ I67)M 'H6'#$ 76' 'H6'
>/&7 \#$;-' <>/&\* M !7)/"76' >/&7 !<! \* I676' >8 7;
>8 7)E7) &A78$7;-M"

7-yႛ$ !႓6@ !<! 7 IB!7';78$ >*$ ႛ C <& b !/" &/<&7'; E <9
&9/7)-/"ႛ E>/" A/" 'ႛ @ !67';>*78$ I66H7)M 0@ " > $ \7 /"+C$
E"7<I6> \* -/"ႛ >/&6H7)M 0@ " > &'ႛ ><@ <//< 8 '
ႛ 7* J/"A\ - 6/" $
$- E<9 $," E! 78+ ႛ ';7'; I+$/" !& &< J9 6 /<$-%
$B$/" I6I6 6H7)M

0@ " > $ >*> ႛ <@ - $/" EA! E8$<78\ ႛ * >*>


ႛ ><@ 78-& EA!
6 <786 ႛ H'-
ႛ /"ႛ E$/"I6E 7)M H6<'; $- <- $ 7 ႒$/D ! ႓6@
78ႚ<)/"7; EAE< 78$ !႓6@ 7; $- <- $/" > >8 6,"&7) 'H'ႛ
0@ " > +<C $/" < !&&9/-/"ႚ6H/"႓6@ EA! + E'$"/ +E -/"$7)M
'@+C/<9 $<- $ A78- ႛ /"$7';+H$C7; ;$/" -<78 ႛ '-
ႛ /"ႛ I6E &$'ႛ
H;!$ $/" <E\* M +"I6/"႓6@ +C$+C $- <$/" <786 ႛ ''ႛ EE'I6A
>8 7)M

0@ " > &'ႛ ><@ '


ႛ 7* $," EA!78+ ႛ ';&7'; I+$/" &< J9 6 /<
I6I6>8 76HM 0@ " > $/" z႓6@ T&$ႛ$ !/E 7& &," $႓6@ 6"< YTq
($ ) J/",7$/" #$%{/" 6C$-"6<d'ႛ E5 7>$7$႗ +C<97႓6@ z႓6@ TR
&$<9 <J|- E$/" 6/"+ ႛ ';6H7)M <J|- E<9 !7+, JtI6<d#$; +J|@ E$/"
<- $ E6<,6/"+ ႛ ,&႓6@ $ 9$BC 6/" A-7';78$ <#$+<96' $- E
>@ > ႛ $/" I6 +,+';&$ \)>*'< ႛ 9 !$ I6+8;<&\' >@ >
ႛ 6E6<9
E +,+';&6H7)M

+"-$&9/ $- E<9 E5 pZ J9! +C+,E &7'; &9< 7/" & > +H 
0@ !/" %8-
ႛ 8 ^ E5 Z] J9!$C7'; $/" ^ E5 iJ9!$C+,&7'; 6C\) 8 
0@ +C/D^ &+/"I6%) 7$"7႓</Dႚ$ $/"< ^ $- ႓</Dႚ$ 0@ \< ^
$/"</"$$)A $C^ 0@ {/"I<'ႛ 6+"$v_ -877 $/")! -9) 0@ -/d ^ $<g&8 $ 0@ ! 68;
<7|&$ $/"$C87/" ႛ '^ႛ ႓6@ +';7';-$<9 !/E$ &8ႚI6 +,&7'; pp <C/D $
$C > +H $/"J/"^ -* ႛ +8;& -d6&9 >* <!"!"J8 ^ b>y7 $/"I<;J/"^
$/"E 8 E8 J/" (+) [@ $8$^ $/">$[0@ ^ &$"$ $/"$C$C^ $/">/ -80@ 'ႛ
%7" $ $/"- 7/"- ႛ % &9/7)-/"ႛ >/&6H7)M 7+/CDႚJ/",&
$C0 > 78/"& !/7&oH A>%78'ႛ &E 7'; 78$ >7/A@&/)'ႛ
&7)-/"ႛ >/&6H7)M

J/",& $C0 > $/" \* >@ 7 E6/"$ <J9<'ႛ '& 7"/ E8

2008-12-14
&+/"I6%) \* >@ 7E<9 J/",& $C0 > 78&'ႛ &6/"+ 8 ;78$/"
E56/"78 B/J9/6E 7)-/"ႛ EA!>8 787 ႛ '; </> !"A78$
$B$/" I66H7)M E5 Tq J9!+C<97+,E &7'; 6">< / 7$v>/"- $C >
$/"I6%;႓B/D -d/$/" \* >@ 7E<9 7/"$6/7E ႓6@ -< -႖$ +8;7 <6 \* -/"ႛ
@[\ q &$ႛ$ EA! >8 78+ ႛ ';7'; </+IB!>* <. <. $I66H7)M

(Photo: AFP)

&$"႓</Dႚ@ &9/ <%$C !/E AA78 EA!78ႚ&


!;/" >*<C IB!6H>%M (Photo: AFP)

<. <. M M > $/" --) 7/"$6/7E 7)7';^ Tq &@ -< -႖$+ 8 ;
<&\* 7';^ 7/"$E'<9 7,+H T ;&9/7)6H;^ 6E<;$/" <$ YS &@E/" <9 B8;6 7)
<C$J9>!႓6@ 7; T &@-$ 6E<;<9 &7)M ႓6@ &E'$/" I6> 8 7)^
%-$<9 6E<;$/"6' &@A$-$ B8;6 7)M $႓6@ 7; >*$ ႛ /" -*<C/D <7*^
\><7*7'; $"- T )$'ႛ 78'E 7)7';^ 78'E 7; &E/"&7
<8 $C67)7';M

$C0 E78 &>;&E/"$7'; +8;& 78&B/"ႛ 7I67';+H<9 >$/"&


E56/"$ -$<+,7';I6 6/"႓6@ ႓+/< I+$ $,+';7'; #$ <. <. $
+"-/"I6I66H7)M

<. <. M M EE'$/" !&$&$I+ 6' E6/"႒$@ '> ႛ * I+7


!$ <C 7)7';^ >*$ ႛ /" 6,"!,-"6+/" 7)7';^ 6,"!,-"6+/" 7; > $ $C7/"ႛ
 !/E<9-% 7J9!$C+';7)^ 6,"!,-"6+/" 7)/"7-%
<&9/7;\* /"7';#$ I6I67; < +"&$7 \* >@ 7 E6H;^
< \$<"- /ႛ ' \%'ႛ ႒$/< AH ႓+/< I+$-"67)7';^ +8;& 78 </"' ႛ /"7;
> $I6-/"$7)7';^ $CH+8;& /"7 <b"7\* ^ -* ႛ +8;& 78$/"
7 /"7 <b"7\* ^ $C0 > 7)$&'ႚ &>; &E"/$7'; +8;& $/"
$"7 /"77 <b"7\* ^ $C;$/" Tq &@ 7/"$6/7E 778^
-< -႖$+ 8 ; <&778 +"-/"6,"!, -"6&778 +/" -/"ႛ $C <-"6J/"\* -"/ႛ
I67';+H<9 E6/"$ >*$ ႛ /" < J9<78'
ႛ '7) ႒$/< AH ႓+/< I+$7) <႒$@ 7';
> $/" '-/"-"67)-" /ႛ I67)M

E5 iZ J9!+'8 +C<97+,E &7'; pp <CD/ $ $C > +H $/"V ႔$)$/"-%
\* >@ 7E<9 7/"$6/7E 7)-/"ႛ >/&6H7)M HI6 TSSU +"J9! &.AH&
7-9& <9 6HA+';7'; >,s776H 6HA !@ 68 & 7$v>/"- $C >
$/"!%>*<^ $/"%@%@< ^ $/">*&- ^ <CD/ > @</"$&!@ B'+
ႛ8 CD6A 0@ b!/'ႛ <C_/ ><@
J/",& $C0 >* - 0@ 7/"-
ႛ % \* >@ 7 E$/" &.ႚI6 +,&7)-/"ႛ >/&6H7)M

)! 8 )BC $C0 E78$/" &$>8 7'; J/",& $C0 > 78$/" -/"$-,
78 ႛ ,"&7'; </> !"78'- ႛ % +$+'78 <C ႒$@ &/" &6H7)M
$/"I6%;႓B/D -d/&'ႚ </+ <. <. /"& > IB!>*$/" EA!78&
ႛ B/"ႛ &6IB!7';
\/"$- ႓</Dႚ$ $ 77^ >\y77'ႛ +$+$+'+'>8 +';&႓6@ i &$#$<9
\* >@ 7႓</Dႚ$/" &$7)-/"ႛ >/&6H7)M

&$"႓</Dႚ<9 -႖6!!<@ 7ႚ i &@>&&9/

2008-12-13

&$"႓</Dႚ<9 -႖6!!<@ I677$<d I+78 +"7- 6/"႓6@ /" &8 -7)-/"ႛ


႓</Dႚ+,78$ I66H7)M @[\-78$ >$/"& 56/"78$ E"7I6E 7';
႓</Dႚ)-/"$ -႖6!!<@ 78$/" +'7
8 < '
ႛ 6 7'; +C/[) <9-% 7ႛ$/" i &@6'
-9%;$C6 E 6H7)M H#$; -႖6!!<@ 'ႛ -"6-"6&7'; -"6 78 E/+/"$7';78$
! A7& 6H $C67% -7)-/"ႛ 6,"J9/6-"6 -"6$/">*70@ $ RFA $/" I66H7)M

(Photo: AFP)
&$"႓</Dႚ&9/ $86C_7J9; 7$/"7+"7
8 >,s<C -႖6!! oC&7IB;
7$ >," I6D> <977< f76,"7+" IB!6H>%M (Photo: AFP)

6,"J9/6-"6 &970@ M M "7ႛ$/" i &@-$6'-7)^ $C7';+C/78$ 6C$7)^


'-/"IB!7^ $C7/"$ ႛ <@ '-
ႛ "67/"7; @<6< 8'-"<
/ႛ &\* ^ <@ !$< 7;-%
@B/" 78$"76H;^ fH7@!C 78$-% 7IB% IB% '7 ႛ $ b/"7-$/"& T]SS
6'&9/7) +" RTSS IB!-႓6@^ -"6 -% <787;\* 6H; %B$$C <@ !$< ႓6@
-"6-/"& ႛ 7 <b"7\* ^ 67A $C$-% &9/> 7$/" ^ $C7/"$ ႛ <C > IB;7;
ႛ&^ %&-"67 '-"/-"6<96' -"6 $ I67^ <b"7& ! ^ A7^ & $
<I6J/"\* M"

+"-/" -႖6!!<@ 6,"<9I677$6<); 56/"78$ <@7+78$/"


7/" ႓6@ $$+,7';78$ >*7/"6 ႛ /"႓6@ "$e&$#$&7)-/"ႛ
'@6,"9/6-"6 &9$I6I66H7)M

6,"J9/6-"6 &970@ M M "/<>," <@7/"& -"6 -"6-"/ႛ ZS Jd $$7)^ 6,"<9$


!/6Jd 6' &<);b^ >*7/"$ ႛ \<9<I66' $C;@$$-/"$7)M $C$
B" $< #$%;7; -"6 -"67)'ႛ 7*7)7';^ b"77)-" /ႛ I67;^ 'H/"&
/<>," $/"-% ZS ' ႛ $$<)7';^ $C-% ZS Jd 'ႛ $C$C66'ႛ 6 76'^
>*7/"B ႛ $$ -႖6!!<9 <6 J"/76'^ & 7';>*$ +67 7 & -"& /ႛ 7'; I+<C/D
IB!7/"7; <9/7႒$/7႓6@ -"6&7;76H;M"

HI6 -႖6!!<@ 6,"<9<&7';78$ &$"႓</Dႚ<9 >*78 f/$ &/"&7';


+$+'7+"$ >$>," &&B/"ႛ IB!6H7)M <@ -7';+C/#$<9 &!$78 7႓6/D$E'
B8;႓6@ &7#$7';78$ &$/" -/">-$<&7'; I6~78'ႛ #$,D78#ႛ $&6H7)M
<@ <-7';+H<9 -*<C !"$ B) 7"/ >," I6D&7';78$ <@ -<d J|&)
+C/<&8 &/"&J/"7)-/"ႛ &$"႓</Dႚ+,78$ I6/"#$6H7)M

*<် <် 6 6/" ;-7 ်B!ပါ