You are on page 1of 3

Cc ni dung dung ng bi qung co.

. Cng ty CP u t TM v DV BTM gii thiu Chng trnh qung b sn phm mi: Mt tun hai sn phm bn hng gi gc. Khch hng tham gian chng trnh s c c hi mua cc sn phm sofa da nhp khu trc tip t Italy v Malaysia vi mc gi tng ng vi gi vn ca sn phm.

bit thng tin chi tit v sn phm.Qu khch vui lng lin h trc tip theo s in thoi: Mr. Oanh , Phone : 0978 290 827, www.noithatbtm.com Cng ty CP u t TM v DV BTM gii thiu Phng thc bn hng mi: Bn hng ti kho, gi r hn t 20%-30% so vi gi th trng. Khch hng c c hi mua cc sn phm sofa da nh: Sofa da 1+1+3, Sofa da 1+2+3, Sofa da 2+3+n, Sofa da gc, v trang tr ni tht nhp khu trc tip t Italy v Malaysia vi mc gi thp hn t nht 20% so vi gi th trng. bit thm thng tin chi tit v sn phm,Qu khch vui lng lin h trc tip theo s in thoi: Hotline : 0978 290 827, tham kho sn phm ti: www.noithatbtm.com

Hng thanh l: Cn thanh l sofa da Malaysia ( hng tn kho, mi 100%) ti Cng ty CP u T TM v DV BTM. S lng 2 b, gi thanh l t 20 -28 triu ng.

Chi tit xin lin h: Mr. Oanh , Phone : 0978 290 827, http://sofanhapkhau.mysite.vn
Sofa g m Malaysia gi r: Hng nhp khu trc tip t Malaysia,c chng minh ngun gc xut x y . Cht liu: Khung g cao su, nm mt bc vi, kiu dng p, bo hnh 12 thng. Gi 5 triu ng/b ( 1+2+3).

Chi tit xin lin h: Mr. Oanh , Phone : 0978 290 827, http://sofanhapkhau.mysite.vn
Hng mi, model 2011: Sofa da Malaysia ( 100%da tht), c y chng minh ngun gc xut s hng ha. Khuyn mi gii thiu sn phm mi gim 20%.

bit thng tin chi tit v sn phm.Qu khch vui lng lin h trc tip theo s in thoi: Mr. Oanh , Phone : 0978 290 827, www.noithatbtm.com Sofa da dnh cho cc cn h chung c cao cp: Hng nhp khu trc tip t Malaysia, c chng minh y ngun gc hang ha. 100% da tht, kiu dng hin i, c bit ph hp vi cc cn h chung c cao cp. Bo hnh 14 thng. Chit khu t nht 20% so vi gi bn th trng. bit thng tin chi tit v sn phm.Qu khch vui lng lin h trc tip theo s in thoi:

Mr. Oanh , Phone : 0978 290 827, www.noithatbtm.com

Sofa da nhp khu t Italy, nh Sofa da 1+1+3,Sofa da 1+2+3,Sofa gc,: Hng mi nhp, 100% made in Italy, c y chng minh ngun gc sn phm. Gi bn p dng theo phng thc Bn hng ti kho, r hn 20%-30% so vi gi th trng. bit thng tin chi tit v sn phm.Qu khch vui lng lin h trc tip theo s in thoi: Mr. Oanh , Phone : 0978 290 827, www.noithatbtm.com

NI THT BTM Trn trng gii thiu: Sn phm SOFA da tht nhp khu trc tip ITALIAMALAYSIA, phn phi trc tip n tay ngi tiu dng vi phng thc kinh doanh ca cng ty chng ti:

Xem hng v mua-bn hng ti kho.


n vi cng ty chng ti qu khch s c hi lng bi: -Gi c sn phm r hn th trng 20-30%(Bi chng ti khng c chi ph Showroom-V chi ph lin quan n Showroom). -Cung cch tip n ,phc v n cn nim n , v quyn li ti a ca qu khch hng. -Hng ha a dng v kiu dng mu m, mu sc

-Chng ti c i ng nhn vin bn hng-t vn bn hng chuyn su, to iu kin ti a khch hng c c sn phm ph hp v ng nht. -Qu khch hng c th t hng theo mu sc a thch, ph hp vi phong thy,thit k vi ngi nh ca mnh -Ngun gc xut x r rng(C/O) -Ch bo hnh ,bo dng di hn. ******** ********** **********

Cng ty c phn u t thng mi v dch v BTM a ch:C3-Ng 106 Hong Quc Vit-Cu Giy-H Ni HNG THT-GI THT-CHT LNG THT Trn trng cm n qu khch hng