You are on page 1of 2

ZADATAK ZA MATURSKI RAD

Na osnovu radionikog crtea,projektovati tehnoloki proces obrade na glodalici i izraditi prvi komad. Zadatak treba da sadri: Uvodni deo -znaaj uvoenja CNC maina u proizvodnju -opis maine Radioniki crte Izbor funkcija za izradu programa Teorijsko objanjenje izabranih funkcija Tehniko-tehnoloku dokumentaciju za glodalicubuilicu EMCO F1 CNC koja podrazumeva: plan operacija plan alata plan stezanja

plan rezanja (sa tabelom taaka i skicama za potrebna raunanja) programski list Tehniko-tehnoloku dokumentaciju za obradni centar EMCO Concept Mill 55 i upravljaku jedinicu SINUMERIC 840D koja podrazumeva: listu podeavanja maine,pribora i alata radni nalog programski list Program proveriti simulacijom procesa obrade. Radioniki crte prilagoditi za pisanje programa u APT jeziku,a zatim napisati program Perspektive daljeg razvoja sistema tehnoloke pripreme kompjuterski upravljanih maina alatki CNC MA Koridenu strunu literaturu Sadraj Napomena: