You are on page 1of 2

Kako CRT monitori rade?

[uredi]

Unutranjost Katodne cijevi 1. Elektronski top 2. Elektronski snop 3. Maska za razdvajanje snopa za crvene, zelene i plave dijelove slike 4. Fosforni sloj sa crvenim, zelenim i plavim zonama 5. Uveani prikaz unutranjosti ekrana koji je prekriven fosforom CRT monitor radi na principu katodne cijevi. Ekran CRT monitora se sastoji od miliona siunih crvenih, zelenih i plavih fosfornih takica koje svijetle kada ih "udari" elektron to potom stvara sliku na ekranu. Unutar katodne cijevi, katoda je zagrijana nit koja se nalazi u vakumskoj staklenoj cijevi. Katodno zraenje je ustvari tok elektrona koji stvara elektronski top. Elektroni su negativni (katoda), dok je anoda pozitivna to privlai elektrone koji su paljivo usmjereni prema usmjerivau koji ih pomou magnetnog ili elektrinog polja u snopovima skree ka anodi i ekranu. Ekran je prekriven fosfornim materijalom koji praktino svijetli ako je "pogoen" elektronom. Fosforni sloj se sastoji od crvenih, zelenih i plavih zona pomou kojih se dobija boja i na taj nain se dobija osnovna slika na ekranu koja se potom filtrira da bi se dobila konana slika koju mi vidimo na ekranu. Ima nekoliko vrsta filtriranja, tri su najpoznatija: Shadow-mask, Aperture-grill i Slot-mask pomou kojih se dobija konana slika koju mi vidimo.

Uveani prikaz ekrana koji je filtriran pomou Aperture-grill tehnike

Pojmovi i osobine CRT prikaza [uredi]

Promjenljiva rezolucija Rezolucija je broj piksela na ekranu, sastoji se od vodoravnih kolona ("X") i uspravnih ("Y") redova piksela, standard je da se prvo pie broj vodoravnih piksela (npr. 1024), a onda broj uspravnih piskela (npr. 768), to je u konanici 1024 x 768 rezolucija. CRT monitor moe podrati vie rezolucija iji kvalitet ovisi o veliini take (piksela). Za razliku od LCD monitora koji dobro rade samo na njihovoj prirodnoj rezoluciji, CRT monitor ima istu ili slinu kvalitetu slike i na manjim ili veim rezolucijama. To, prije svega, zavisi od fizike veliine monitora i veliina piksela (dot pitch), iako CRT monitor moe koristiti i manje i vee rezolucije, on ima svoju preporuenu rezoluciju na kojoj e raditi idealno, a ta preporuena rezolucija obino je ispisana u priruniku proizvoaa monitora, tako da nije preporuljvio (zbog tehnikih razloga, ali i zdravstvenih) stavljati rezoluciju na najveu moguu. Veliina monitora U dananje vrijeme se koriste veliine od 15" do 22"(ina) i vie. Do sada najvie prodavani su 17" modeli za obine korisnike koji su prilino jeftini a nude ipak dovoljnu rezoluciju za rad (1024 x 768 preporuljiva). Napredniji korisnici obino vole imati vie prostora za rad na raunaru i koritenje vie programa istovremeno, tu kategoriju korisnika zadovoljava 19" monitor (1280 x 1024 preporuena rezolucija), dok grafiki profesionalci ne bi trebali uzimati monitore manje od 21" (1600 x 1200 preporuena rezolucija). Veliina monitora se mjeri u inima ("), ali to nije stvarna veliina prikaza (ekrana), obino ako je veliina monitora 19", stvarna veliina ekrana je za jedan in manja, 18". Dot pitch (veliina takice; broj takica na duini 1 ina) Od veliine i broja takica zavisi i kvaliteta slike, te njena otrina. Ako su takice blie jedna drugoj i ako su manje, slika e biti otrija i razumljivija, dok se veliina takice mjeri u milimetrima (mm). Raspodjela takica nije ista na svakom monitoru, jer monitori koji koriste Aperture grill tehniku nemaju isti raspored takica kao Shadow mask filtriranje. Takice se mogu vidjeti i golim okom sa nekom vrstom poveala.