You are on page 1of 3

TAKSM DAYANIMASI ORTAK DEKLARASYONU ada ve demokrat bir lkede kabul edilemez karar mekanizmalar, Taksim Projesi ile

tekrar karmza kmtr. Bilimsel, teknik ve demokratik sreler altrlmadan kamuoyuna sunulan meydan dzenlemesinin geri dnlmez yanllara yol aacak olmas bizleri bir araya getirmi ve Taksim Meydan'na sahip kmamz gerektirmitir. Taksim Projesi ilk olarak seimlerden nce Babakan tarafndan akland. Peinden, kamuoyuna yayalatrma projesi ad altnda sunulan plan deiiklii stanbul Bykehir Belediye Meclisi ve 2 numaral Kltr Varlklarn Koruma Blge Kurulu tarafndan onayland. Plan deiiklii, evrensel ehircilik deerleri gz ard edilerek, ulam planlama ve projelendirme bilim ve teknii gzetilmeden, stelik koruma ve hukuk kurullar ihlal edilerek ilan edildi. lan edilen, aslnda bir "betonlatrma", "insanszlatrma" ve "kimliksizletirme" projesidir. Bu proje ayn zamanda, ara ve yaya gvenliini tehdit eden dal rampalar ve istinat duvarlaryla, yayalarn meydana eriimini engelleyen koridorlatrlm kaldrmlaryla, tarihi bir ortamn grsel ve yaamsal btnln yok eden bir "yer alt" projesidir. Plan deiikliine gayrihukuki bir ekilde eklemlenerek, kamuoyuna Topu Klas'nn ihyas ad altnda yeni inaatlar dayatlmaktadr. Hepimize ak, hepimizin hakk olan, ehrimizin merkezindeki yegane park alan, depremde snacamz Gezi Park elimizden alnmakta, aalar, yrme, buluma ve dinlenme alanlar betonlatrmaya ve ticariletirilmeye allmaktadr. Bir kez daha kamuoyu yanltlarak g ve parann prestij kazanmas hedeflenmektedir. Taksim, bir btn olarak koruma altna alnm kltr varlmzdr ve kentimizin en nemli kamusal alandr. Projenin bir oldubittiye getirilmeden, acil olarak durdurulmasn talep ediyoruz. Taksimin, daha btncl bir yaklamla, sahip olduu sosyal, tarihi, toplumsal, kltrel ve ekolojik deerler gz nnde bulundurularak, evrensel kuram ve kurallara uygun, drst, effaf, katlmc ve demokratik yntemlerle dzenlenmesini istiyoruz. Taksim Meydan, Cumhuriyet dnemi kent dzenlemelerinin ilki ve belki de en nemlisidir. Taksim, tm bayramlarmz, enliklerimizi, sevinlerimizi, tepkilerimizi ve hak taleplerimizi dillendirdiimiz emek ve demokrasi meydanmzdr. Taksim Meydanna hep birlikte sahip kyoruz. nk Taksim hepimizin! TAKSM DAYANIMASI

stanbul Dihekimleri Odas,stanbul Eczac Odas, stanbul Tabip Odas, TMMOB evre Mhendisleri Odas, TMMOB Elektrik Mhendisleri Odas, TMMOB Harita ve Kadastro Mhendisleri Odas stanbul ubesi, TMMOB naat Mhendisleri Odas, TMMOB Makina Mhendisleri Odas, TMMOB Mimarlar Odas stanbul Bk. ubesi, TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas, TMMOB ehir Planclar Odas stanbul ubesi Tiyatro Oyuncular Meslek Birlii, DSK, stanbul Eitim Sen 6 Nolu niversiteler ubesi, KESK stanbul ubeler Platformu, Kltr Sanat Sendikas Sendika, Gbirlii Platformu, Beyolu Semt Dernekleri Platformu, Boazii Dernekleri Platformu, Emekliler Yallar Hareketi, stanbul Halkevi, stanbul Kltr Forumu, stanbul SOS Giriimi, Kamusal Sanat Laboratuvar, Karadeniz syandadr Platformu, Kent ve evre iin Haydarpaa Dayanmas, Lambda stanbul, Mlkiyeliler Birlii stanbul ubesi, Nazm Hikmet Kltr Merkezi, zerk Sanat Konseyi Sanatlar Giriimi, Sulukule Platformu, Taksim Platformu, Toplumcu Mhendis, Mimar ve ehir Planclar Meclisi, nc Kpr Yerine Yaam Platformu, Anadolu Kltr ve Aratrma Dernei, Arkeologlar Dernei stanbul ubesi, Amal Mescit Dernei, Ataky Sakinleri Dayanma ve evre Koruma Dernei, Ayaspaa Dernei, Bedrettin Dernei, Beyolu Elence Yerleri Dernei, Cihangir Gzelletirme Dernei, ada Yaam Destekleme Dernei, Denge Ekolojik Yaam Dernei, Galata Dernei, Gazhane evre Gnllleri, Glsuyu Glensu Yaam ve Dayanma Merkezi Dernei, stanbul ODT Mezunlar Dernei, Karadeniz evre ve Kltr Dernei, Kzldere Dernei, LGBTT Dayanma Dernei, Sosyal Haklar Dernei, Tiyatro Oyuncular Dernei, Tokatllar Dernei, Tozkoparan Dernei, Tketici Bilincini Gelitirme Dernei, Tketiciyi Koruma Dernei Beikta ubesi, TKODER stanbul ubesi, Tm Restoratrler ve Konservatrler Dernei, Tm retim Elemanlar Dernei stanbul ubesi, Trkiye Sakatlar Dernei, Uluslararas Plastik Sanatlar Dernei, Valideba Gnllleri Dernei, Eitlik ve Demokrasi Partisi, Bar ve Demokrasi Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Halkn Sesi Partisi, zgrlk ve Dayanma Partisi, Trkiye Komnist Partisi, Yeiller Partisi Not: 29 ubat 2012 aramba gn saat 17.00 itibariyle katlm bildirilen kurum ve kurululardr. letiim

TMMOB Mimarlar Odas stanbul Bykkent ubesi Telefon: 0212 251 49 00, Faks: 0212 251 94 14, E-posta: mimarist(S)mimarist.orq TMMOB ehir Planclar Odas stanbul ubesi Telefon: 0212 275 43 67, Faks: 0212 272 91 19, E-posta: spoist@spoist.orq