You are on page 1of 8

Nisan Mays Haziran 2012

Say 8

EDTR

ORGAN BAII HAKKINDA NE BLYORUZ ?


Organ ba, bir insann organlarnn bir ksmn veya tamamnn, henz salkl iken, beyin lmnn ardndan baka insanlarda yararlanlmak zere balamas ilemidir. Bir bak asyla; organ bann, kan naklinden fark yoktur. Hayat kurtarma anlamnda, salkl olan her organ balanabilir. On sekiz yan doldurmu ve doru ile yanl ayrabilme yeteneine sahip herkes, bata kalp olmak zere, akcier, bbrek, karacier ve pankreas gibi organlar; kalp kapa, gz kornea tabakas, kas ve kemik ilii gibi dokular balayabilmektedir. Trkiyede birok devlet ve niversite hastanesinde organ ba ilemleri yaplmaktadr. Ayrca yaarken yaplabilen (bbrek gibi) organ ba trleri de vardr. Balanan organlarn nakledilmesi, Salk Bakanlnn denetim ve gzetiminde, bilgisi dahilinde gerekletirilir. eitli kurum ve kurulular, zaman zaman organ ba kampanyalar dzenlemektedir. 2000 ylnda, organ ba konusunda bir Ulusal Koordinasyon Sistemi oluturularak, bakanln olanaklaryla organ bekleyenler sistematik sralamaya dahil edilmilerdir. Organ ba; Salk Mdrlklerinde, Hastanelerde, Emniyet Mdrlklerinde (ehliyet alm srasnda), Organ nakli yapan merkezlerde, Organ nakli ile ilgilenen vakf, dernek vb. kurulularda yaplabilir. Trkiyede 1980 tarih ve 2240 sayl yasa gerei organ ba yaplabilmesi iin 18 yan doldurmu olmak ve bu dilein, iki tank nnde, szl olarak yaplmas, geniletilmi gnlllk ve ayrca bunun bir hekim tarafndan tasdik edilmesi yeterlidir. Bunun iin en yakn salk kuruluuna bavurarak Doku ve Organ Ba Belgesi alnabilir. Bu belge, genellikle nfus kimlik czdan yannda tanarak, herhangi bir kaza durumunda doktorlarn, gerekli organlar kurtarmas salanmaktadr. 2240 sayl yasaya gre; Bir bedel veya bakaca kar karl organ ve doku alnmas ve satlmas yasaktr. Onsekiz yan doldurmam ve mmeyyiz olmayan kiilerden Organ ve Doku alnmas yasaktr. Yaarken balanabilir organlarda, yaayan bir insan, dier bir insana gerekli olan organ veya hcreyi balar. Bu organlar ift veya tabaka halinde olan veya kendini yenileme zelliine sahip olan organlardr. rnein bbrek, karacier ve yenilenebilir zellie sahip hcreler veya kan, ilik ve reme hcreleri gibi dokular. Burada ba yapann yandan ziyade organn durumu ok nemlidir; fakat genelde 70 ya stndekilerin organlar ok nadir durumlarda alnmaktadr. lmden sonra ba kabul edilebilecek organlar ve dokular: pankreas, damar, barsak, kulak kemikcikleri, deri, kalp, kalp kapakklar, gzn saydam tabakas, kemikdokusu, kkrdakdokusu, karacier, akcier, bbrek, kas ve beyin zarnn bir ksmdr. Din leri Yksek Kurulunun 6 Mart 1980 tarih ve 196 sayl kararna gre organ ba slam dinine gre caizdir. Kuran- Kerimde de (Maide Suresi, Ayet 32ye gre) Bir kiiye hayat vermek, btn insanlara hayat vermeye edeer sevaptr.
www.ankaraendomer.com 1

Merhaba, Bltenimizin hedef kitlesi olan Ankaradaki ocuk Sa.ve Hast.uzmanlar, aile hekimleri ve pratisyen hekimlere ulamak istememizin en nemli nedeni, her sayda yeni bir konuyu detayl olarak ileyip meslektalarmza bu konuyu hatrlatmak ve gndemde tutmaktan geiyor. Nfusa oranladmzda ocuk endokrinolojisi alannda alan uzman hekimlerin ok az sayda olduu bilinen bir gerek. Bu yzden bltenimizin konularn seerken zaman zaman ocuk endokrinolojisi konular arlk kazanmakta. Bu saymzda da hem ocukluk hem de erikin yaamda ok sk rastlanan osteopeniosteoporoz konusunu ilemeye alacaz. Konuk yazarmz benim yllarca birlikte altm arkadam Prof.Dr.Zehra Aycan. Kendisine bltenimize verdii destekten dolay teekkr ediyor, bu vesile ile tekrar yeni akademik nvannn hayrl ve uurlu olmasn temenni ediyorum. Bu saymzda sizlere yeni bir haberimiz de var. Obezitenin gittike yaygnlat lkemizde endokrin ve genetik etkenler dlandnda geriye kalan en nemli etyolojik faktr olan beslenme bozukluu ve yanl beslenme konularnda Endomer olarak biz de elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bu amala Endomer Newse karde olacak yeni bir blten kartmann hazrl iindeyiz. Halkmza ynelik olarak kartmay planladmz bu yeni yaynmzda zellikle salkl beslenme, diyet ve egzersiz konularnda dorular ve yanllar ilemeye gayret edeceiz. Halkmz bilinlendirmek adna bizim de byle bir misyonumuzun olduunu dnyoruz. Umarm yaknda paylaacamz bu yeni bltenimizi sizler de beenirsiniz. Salkcakla kalnz... Do.Dr.Ergun etinkaya

zel Ankara Endomer Pediatrik Endokrinoloji Merkezi 4. Cadde No: 15/B Yldz, ankaya / ANKARA Tel: 0.312 441 66 00 Fax: 0.312 441 65 00

www.ankaraendomer.com

zel Ankara Endomer Pediatrik Endokrinoloji Merkezi 4. Cadde No: 15/B Yldz, ankaya / ANKARA Tel: 0.312 441 66 00 Fax: 0.312 441 65 00

KONUK YAZAR

OCUKLUK AINDA OSTEOPOROZ

Osteoporoz, kemik mineral-matriks orantsnda bir deiiklik olmadan kemik mineral younluunun yani kemik ktlesinin azalmas olarak tanmlanmaktadr. Kemik ktlesindeki bu azalma kemiin frajilitesini artrarak krk riskini beraberinde getirmektedir. Normal kemik ile osteoporotik kemik arasndaki farkllk ekil-1 de aka grlmektedir. leri yalarn salk sorunu olarak grlen osteoporoz, aslnda ocukluk dneminde kazanlan risklerin bir yansmasdr. Kemiin dinamizmine baktmzda; yaplanma (modeling) ve yeniden yaplanma (remodeling) sreleri vardr. Yaplanma byme Prof. Dr. Zehra Aycan Pediatrik Endokrinoloji Uzman sresince devam eder ve pik kemik ktlesini olutururken, yeniden yaplanma yaam boyu devam eder ve ulalan ktle korunmaya allr. Yaplan aratrmalar gstermektedir ki; kemik ktlesinin byk blm ocukluk ve adlesan dnemde kazanlmakta, ileri yalarda yeni kemik ktle kazanm olmamakta, ancak kazanlan kemik ktlesi korunmaya allmaktadr. Bu nedenle osteoporozun nlenmesinde ocukluk ve adlesan dnemi kritik bir sretir. Bu dnemde ne kadar iyi kemik ktle kazanm olabilirse, senil osteoporoz gelime riski o kadar azalacaktr. Patogenez: Osteoporozun patogenezinde genetik yapya beslenme, fiziksel aktivite, hormonlar, evresel faktrler ve yaam tarznn katks son derece nemlidir. Gnlk yeterli kalsiyum ve D vitamini alm, yerekimine kar yaplan egzersizler (yrme, ip atlama, koma gibi) salam kemik yapsnn olumasn salamaktadr. Adlesan dnemde gnde 1000 D-vitamini alnmas tavsiye edilmektedir. Yeterli gne D vitamini sentezi iin nemlidir. Kalsiyum alm ya gruplarna gre deiiklik gstermekte; ilk 6 ayda 300mg/gn, 6 ay-1 ya aras 400-700mg/gn, 1-10 ya 800mg/gn, adlesan dnemde 1200-1500mg/gn ve erikinde de 10001200mg/gn kalsiyum alnmas gerekmektedir. Kalsiyum bilindii gibi st ve st rnlerinde zengin ekilde bulunmaktadr. Pratik olarak bir su barda st veya yourdun, 1,5 kibrit kutusu kaar peynirin veya 4 kibrit kutusu beyaz peynirin yaklak 300mg kalsiyum ierdii bilinmelidir. Hormonlardan, byme hormonu, IGF-1, tiroid ve paratiroid hormonlar, kortizol kemik formasyonu ve rezorpsiyonu zerine etkisi olan balca hormonlardr.

ocuklarda primer osteoporozun en nemli nedeni osteogenezis imperfekta ve jvenil osteoporozdur. Osteogenezis imperfekta, kollagen sentezinde defektlerle giden otozomal kaltlan bir hastalktr. Kollagen sentezindeki defekt nedeniyle kemiin krlganl artmtr. Hastaln tipine gre krklar intrauterin dnemden ocukluk ana kadar her dnemde grlebilmektedir. Serum kalsiyum, fosfor, PTH, D vitamini dzeyleri normaldir. diopatik jvenil osteoporoz nadir olup, dier nedenlerin dlanmasyla tan konulur. Genellikle prepubertal dnemde grlr. Kemik ve srt ars, yrme zorluu, boydaki duraklama balca bulgulardr. Birka yl srp spontan dzelebilirse de, baz olgularda tedavi gerekir. Sekonder osteoporoz birok kronik hastala bal oluabilir ve osteoporozun derecesine bal olarak klinik bulgular primer nedenlere benzerdir. Hipogonadizm, hipertiroidizm, Cushing hastal, hiperparatiroidi, byme hormonu eksiklii gibi endokrinolojik hastalklar; lsemi-lenfoma, multbl myeloma, hemolitik anemi gibi hematolojik hastalklar; malabsorbsiyon, anoreksia nevroza gibi gastrointestinal hastalklar, ba dokusu hastalklar, steroid tedavisi bata olmak zere uzun
zel Ankara Endomer Pediatrik Endokrinoloji Merkezi 4. Cadde No: 15/B Yldz, ankaya / ANKARA Tel: 0.312 441 66 00 Fax: 0.312 441 65 00 www.ankaraendomer.com 3

Nedenleri ve Klinik Bulgular:

sreli ila kullanm sekonder osteoporoza neden olabilir. Tan: Tm dnyada osteoporoz tansnda en yaygn kullanlan yntem dual enerji X ray absorbsiometre (DEXA) ile yaplan kemik mineral younluunun taranmasdr. Kemik mineral younluu (KMY) ocuun ya ve cinsiyetine gre, lkenin benzer ya ve cinsiyetteki normal ocuklarna gre hesaplanan KMY Z skorlarna( KMY Z skoru=hasta KMY- normal KMY/SD) gre yorumlanmaldr. KMY Z skoru -2,5 altnda osteoporoz, -2 altnda ise osteopeni kabul edilmektedir. Tanda kemik formasyon ve rezorpsiyon markerlar, direk grafiler de kullanlrsa da bunlar DEXA kadar tanmlayc deildir. Proflaksi ve Tedavi: Osteoporozun nlenmesi tedavisinden daha nemlidir. Osteoporozun nlenmesi iin tm ya gruplarnda kemik ktle kazanmna destek olacak uygun beslenme ile yeterli kalsiyum ve D vitamini alm salanmaldr. Kola, gazoz gibi gazl iecekler, kahve tketiminin azaltlmal, sigara ve alkolden uzak durulmaldr. Fiziksel aktivite gnlk hayata konulmal ve hareketsiz yaam tarzndan uzaklalmaldr. Ergenliin gecikmesi durumunda osteoporozdan korunmak iin uygun yalarda tedavi balanmal, kronik hastalklarda kullanlabilecek bata steroidler olmak zere kemik younluunu olumsuz etkileyecek ila kullanmlarnda yeterli D vitamini ve kalsiyum tedaviye eklenmelidir. Osteoporoz tedavisinde ise hastaln iddetine gre ila tercihi yaplmakta olup, yaygn olarak bifosfonat grubu ilalar, kalsiyum ve D vitamini preparatlar ocuun ya da dikkate alnarak deiik doz ve yollardan kullanlmaktadr.

DYETSYENMZ

OSTEOPOROZDA BESLENME
ocuk yalardan itibaren st ve st rnlerinin tketiminin salanmas salkl byme ve gelimeyi desteklerken kemiklerin glenmesinde de ok nemli rol vardr. Salkl ve gl kemikler iin kalsiyum ve D vitamini ocukluk andan itibaren diyette yeterli miktarda olmaldr. Diyette yeterli miktarda kalsiyum alnmazsa vcut kalsiyumu kemiklerden karlamaya balayacak ve osteoporoz ile kar karya kalnacaktr. Kalsiyumdan zengin kaynaklar olan st, yourt, peynir, pekmez, kuru baklagiller, yeil sebzeler, fndk ve badem diyette bulundurulmaldr. Bunun yan sra baz besinler kalsiyum emilimini azaltabileceinden bu besinlerin diyette snrl tketilmesi gerekebilir. Bu besinlerin banda siyah ay, kakao, ikolata, kahve, kepekli buday ve yulaftr.

Zeynep BUDAKOLU SUBAI Beslenme ve Diyet Uzman

Adlesanlarda nerilen gnlk kalsiyum miktar olan 1200-1500 mgn yarsn gnlk 2 bardak st veya yourt tketerek karlayabiliriz. Geri kalan kalsiyum ihtiyacn yeil yaprakl sebzeler, pekmez ve fndk, ceviz gibi besinlerden elde edebiliriz. Gebe ve emziren kadnlara biraz daha fazla kalsiyum nerilmektedir. Ayn zamanda st ve yourt grubundaki besinlerin ya azaltlm olanlar daha ok kalsiyum ierdiklerinden bunlarn tketimini arttrmak fayda salayacaktr. Ancak ar kalsiyum almnn baz ciddi yan etkileri de vardr ki bunlar; konstipasyon, rolithiasis ve anemidir. rolithiasis riski olanlar kalsiyum tablet kullanmndan saknmaldrlar. Yaz aylarnda Vit-D iin gneten faydalanrken, kn st, yourt ve st trevlerini, balk ve balk yan, yumurtay sk tketmek gereklidir. Bu bilgiler nda; ocukluk andan itibaren ve zellikle menopoz ncesinde yeterli ve dengeli beslenme ile diyette uygun oranlarda minerallerin alnmasnn kemik kaybn ve sonuta osteoporoz geliimini nlemede nemli olduu syleyebiliriz.

www.ankaraendomer.com

zel Ankara Endomer Pediatrik Endokrinoloji Merkezi 4. Cadde No: 15/B Yldz, ankaya / ANKARA Tel: 0.312 441 66 00 Fax: 0.312 441 65 00

HEMREMZ DYOR K...

OSTEOPOROZ VE EGZERSZ

Osteoporoz genellikle erikin hastal gibi dnlse de ocukluk alarnda balayan, sinsi ve ok yava ilerleyen bir hastalktr. Halk sal asndan erikin yataki osteoporoz ve komplikasyonlarn nlenmesi byk lde ocukluk dnemindeki kemik salna baldr. Bu nedenle alnacak nlemlerin de bu yalarda alnmas gerekir. Osteoporozu nlemede en nemli faktrlerden biri, ocukluk a, ergenlik ve erken yetikinlik dneminde salam bir kemik yapsnn elde edilmesidir. Eskiden beri hareketsizliin kemiklerin biyolojik dngsn olumsuz etkiledii, Serpil KTAHYA Hemire mineral kaybna yol at ve dolaysyla osteoporoza neden olduu bilinmektedir. Kemik yapm iin mekanoreseptr grevi yapan osteositlerin uyarlmas gerekmektedir. Bunun iin kemik yzeylerinin gerilmesini salayan fiziksel hareketlerin zellikle kemik yapmnn hzland adolesan dnemde yaplmas byk nem kazanmaktadr. Yaplan bir aratrma sekiz ay sreyle gnde 10 ya da daha fazla srama hareketi yapan ve haftada iki kez atlama/srama aktivitesi yapan ocuklarn normal okul aktivite programndaki ocuklara gre kemik dansitelerinde %1.2 orannda bir artma olduunu gstermitir. Kemik dansitesindeki %5 oranndaki artmann osteoporotik krlma riskini %40 azaltt dnldnde bu derecedeki kemik dansitesi artmnn bile nemli olduu zerinde durulmaktadr. Benzer almalarda ksa sreli ve belli bir arla kar yaplan aktivitelerin prepubertal ocuklarda ve gen kadnlarda anlaml lde kemik dansitesi kazanm salad grlmtr. Osteoporozda egzersiz ve fiziksel aktivitenin yararlar; 1. Kemik kitlesindeki kayb yavalatr. 2. Kemik kitlesini artrr ve kr nler. 3. Eklem esnekliini ve salamln destekler. 4. Denge salamay gelitirerek dmeyi nler. 5. Kas gcn gelitirir. 6. Postr korur, deformiteleri engeller. 7. Kardiyorespiratuvar dayankll arttr 8. Ruhsal dengeyi gelitirir, psikolojik ve sosyal gveni artrr. Sonu olarak dzenli yaplan egzersizin osteoporozdan korunmada nemli olduu gsterilmitir. skelet sisteminde diren oluturan, kaslarn gerilmesine neden olan ve yerekimine kar yaplan aktiviteler osteoporozu nlemede yaplacak egzersizlerdir. Bu egzersizler unlardr: Yry, dans, tenis, trmanma, merdiven kma, koma, srama (basketbol, voleybol, ip atlama) ve jimnastik hareketleridir. Buna karlk, kemik saln olumsuz etkileyebilecek ar egzersizlerden de kanlmaldr.

zel Ankara Endomer Pediatrik Endokrinoloji Merkezi 4. Cadde No: 15/B Yldz, ankaya / ANKARA Tel: 0.312 441 66 00 Fax: 0.312 441 65 00

www.ankaraendomer.com 5

GNCEL

OSTEOPOROZ LALARI
Medikal tedavi yaklamlarnda kullanlan ila gruplar unlardr: 1)BIFOSFONATLAR; Kemikten kalsiyum ykmn nleyen ve en ok kullanlan ila grubudur. a)Alendronat (Fosamax, Osalen, Andante): Gnlk (10 mgr) ve haftalk (70 mgr) kullanm vardr. Ayrca haftalk kullanlan aledronat preperatlarnn Vit-D ihtiyacn karlamak amac ile 2800 IU Vit-D. ieren ekli de bulunmaktadr.

Ayegl ETNKAYA Eczac

b)Risedronat (Actonel) : Osteoporozun nleme ve tedavisinde gnlk 5 mgr ya da haftalk 35 mgr eklinde kullanlmaktadr. c)Etidronat (Didronat) : Aralkl kullanm eklinde nerilen bu ila gnmzde daha etkin bifosfonat trevlerinin kullanma girmesinden dolay osteoporoz tedavisinde tercih edilmemektedir. d)Pamidronat (Aredia) : Hiperkalsemi, Paget Hast., multipl myeloma gibi durumlarda kullanlr. Ayrca osteogenesis imperfecta tedavisinde yaygn olarak kullanlmaya balanmtr. Bifosfonatlara balamadan nce hipokalsemiyi nlemek iin kalsiyum ve D vitamini eksiklii giderilmelidir. Ancak kalsiyum, bifosfonatlarla birlikte alndnda emilimleri bozulduu iin ayn anda alnmamaldr. Bifosfonatlarn emilimi iin mutlaka sabah a karnna ve sadece bol su ile alnmas sonrasnda da yarm saat sre ile birey yenmemesi gerekmektedir. Ayrca en az yarm saat dik pozisyonda kalnmaldr. 2) KALSTONN; Kemikten kalsiyum ykmn engelleyen bir tiroid hormonudur. Salmon kalsitonini insan kalsitoninine gre 40-50 kat daha gldr ve ila tedavisi olarak nerilen ekil budur.(Miacalcic nasal sprey, amp.) 3) KALSYUM ; Kalsiyum ieren ilalar ierdikleri elementer kalsiyuma gre deiirler. Kalsiyum karbonat en yksek elementer kalsiyumu ierir. Fakat sitrat ve glukonat ierenler daha yksek emilime sahiptir. Mide asitleri kalsiyumun znrln artrd iin yemeklerle alnmasnda yarar vardr. 4) D-VTAMN ; Gnlk ihtiya 400 -800 arasndadr. Zentius ineme tb, Calcium D eff.tb, Cal-D-Vita eff.tb. gibi preparatlar hem kalsiyum hem de Vit-D ierir. Bunlarda; 1500 mg kalsiyum karbonat (600 mg kalsiyuma edeer) ve 400 I.U. Kolekalsiferol (Vitamin D3) (0.01 mg a edeer) vardr. 5)HORMON REPLASMAN TEDAVS ; Uzun yllar postmenapazol osteoporozun tedavisinde strojen ve strojen+progesteron kombinasyonlar kullanlmtr. Fakat oluan yan etkiler nedeni ile uygulanmamaktadr. 6) RALOKSFEN; Kemik dokusunda estrojen benzeri etki yaparak kemik kaybn azaltr. Meme dokusunda estrojenin tersi etki yapt iin meme kanseri riskinde azalma salad gsterilmitir. Raloksifenin nadirde olsa grlen en ciddi yan etkisi derin ven trombozudur.

6 www.ankaraendomer.com

zel Ankara Endomer Pediatrik Endokrinoloji Merkezi 4. Cadde No: 15/B Yldz, ankaya / ANKARA Tel: 0.312 441 66 00 Fax: 0.312 441 65 00

ETKNLKLERMZ

SOUK KI GNLERNDE MZ ISITAN ETKNLKLER

Youn k aylarn geride braktmz bu dnemde gerekletirdiimiz etkinlikler ve organizasyonlarla Endomer Newsin 8. Says ile sizlerle tekrar bulumann mutluluunu yayorum K artlarna ramen gerekletirdiimiz ufak apl organizasyonlar buz gibi havada hastalarmzn ve bizim iimizi stmaya yetti. eitli konferanslar, diyabet hastalarmza ve daha minik hastalarmza zel etkinlikler ve srprizlerle Endomerde ay daha geride braktk. Peki bu zaman diliminde neler mi yaptk; Do. Dr. Ergun etinkaya Avrupaya yayn yapan TRT Trkiyenin Sesi Radyosunda yaynlanan Dnya Hali programna Byme ve Gelime Hatice AHN Basn ve Halkla likiler Uzman Gerilii konusu ile konuk oldu. Ayn programn bir baka yaynnda ise Do. Dr. Ergun etinkaya & Dyt. Zeynep Budakolu Suba Beslenme ve Obezite konusunda dinleyenleri bilinlendirici aklamalarda bulundular. Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamnda Snav Koleji & Yce Koleji renci ve retmenlerine zel Do. Dr. Ergun etinkaya ve Dyt. Zeynep Budakolu Suba tarafndan Beslenme Alkanlklar ve Obezite konulu konferans gerekletirildi. Milliyet Gazetesinde yaynlanan nslin Pompas ile Yeniden Dodu yaz dizisinin ikinci roprtaj Tip 1 Diyabet hastalarmzdan Gizem Gk ile gerekletirildi. Tip 1 Diyabetli hastalarmz iin dzenlediimiz tiyatro organizasyonunda Tennessee Williamsn Sra Kmes oyununu birlikte izleyerek hastalarmzla birlikte hoa vakit geirdik. Tip 1 Diyabetli hastalarmzn bulutuu bu etkinlik, kendileri gibi diyabetli arkadalar edinmelerini ve karlkl paylamlarda bulunmalarn salad. Tip 1 Diyabetli hastalarmza etkinlikler dzenlerken dier minik hastalarmz da unutmadk. Smestr tatilinde onlara zel sinema organizasyonu dzenledik. Bylece miniklerimize aileleri ile birlikte vakit geirecekleri ve elenecekleri izgi film gsterimi hediye etmi olduk. Diyetisyenimiz Zeynep Budakolu Suba 2. Ulusal Salkl Yaam Sempozyumuna katld. Beslenme bozukluu ve yanl beslenme konularnda Endomer Newse karde olacak yeni bltenimizin hazrlklar balad. Merkezimize kilo problemi ile bavuran kiiler iin, Diyetisyenimiz Zeynep Budakolu Suba tarafndan gerekletirilecek Vcut Analizi Sonras Kilo Kontrol gnlerimiz balad. Tm bu etkinliklerimizin yan sra hastalarmzdan Irmak Karagln edebiyat alanndaki baars da bizleri ok mutlu etti. Henz 12 yanda olan Irmak, yazm olduu Kk Yldz masal kitab ile hem kiisel baarsn ortaya koydu, hem de bu kck yata deprem blgesindeki yatlarn unutmayarak 150 kitabn Vandaki deprem blgesindeki renci arkadalarna gnderdi. Irmak, kitabnn gelirini ise AKUTa balad. Endomer olarak kendisi ile gurur duyuyor ve baarlarnn devamn diliyoruz. Endomer Newsin yeni saysnda yepyeni organizasyon ve haberlerle grmek dileiyle

zel Ankara Endomer Pediatrik Endokrinoloji Merkezi 4. Cadde No: 15/B Yldz, ankaya / ANKARA Tel: 0.312 441 66 00 Fax: 0.312 441 65 00

www.ankaraendomer.com 7