You are on page 1of 36

LI M U S kin v t chc s kin (TCSK) chim mt phn rt quan trng trong i sng ca mi con ngi v i sng x hi.

Mt phn rt ln cuc sng ca chng ta c to nn t cc s kin. T mt bui l khai ging, mt bui tic sinh nht, mt cuc hp i hi c ng, cho n cc l hi vn ha, l k nim ngy Quc Khnh, cc k hp Quc hi, cc i hi ng. cc s kin lun chim lnh phn ln cc trang bo, sng truyn hnh, nm trong d ton chi tiu ngn sch ca c nhn, gia nh, chnh quyn a phng, chnh ph. C th ni, s kin l mt phn khng th thiu ca i sng x hi v con ngi, gip p ng v tha mn cc nhu cu ca i sng con ngi, c bit l i sng tinh thn. Tt c cc s kin u c nhng nh hng trc tip v mt vn ho, x hi, kinh t, chnh tr i vi ngi tham gia s kin v c i vi cng ng ni t chc s kin c th l s chia s tri nghim cng nhau, s nng cao nim t ho v cng ng dn tc, cng c tnh on kt, tht cht mi lin h cng ng. Cc s kin c th gp phn cng c nhng gi tr tt p ca x hi nhng mt khc, chng cng c th to ra hoc cng c nhng nh kin khng tch cc trong x hi. Trong nhng nm qua, cng tc on v phong tro thanh thiu nin c nc ni chung v ca qu hng Nng ni ring gt hi nhiu thnh tu ng k, ngy cng khng nh vai tr quan trng ca tui tr trong cng cuc xy dng qu hng Nng pht trin phn thnh v bn vng. c bit nm 2011 Nm Thanh nin nh du mt mc son quan trng ca phong tro on, a cng tc on v phong tro thanh thiu nin thnh ph ln mt bc thang mi. y c xem l tin , c s v ng lc thi thc tui tr thnh ph c thm nim tin, bn lnh v pht huy hn na ti nng v sc tr ca mnh xng ng l Tui tr thnh ph Nng Tui tr th h Bc H, hon thnh tt chng trnh hnh ng ca on nm 2012. Chng ti chn ti T chc cc hot ng cho mng k nim 81 nm ngy thnh lp on thanh nin cng sn H Ch Minh trin khai cc chng trnh hnh ng ca on nm 2012 v cng n li truyn thng cch mng, lch s ho hng ca dn tc, ca qu hng t nc nhm tuyn truyn su rng mt chng ng lch s v vang ca on TNCS H Ch Minh ni chung v tui tr Nng trong sut 81 nm xy dng v trng thnh. Ni dung n gm 3 phn Phn 1: C S L LUN
Phn 2 : NH GI CC HOT NG K NIM NGY THNH LP ON THANH NIN CNG SN H CH MINH TRONG NHNG NM QUA

Phn 3 : T CHC CC HOT NG CHO MNG K NIM 81 NM NGY THNH LP ON THANH NIN CNG SN H CH MINH

Trong qu trnh nghin cu ti nhm n lc tm kim v thu thp thng tin, v nhm nhn c s hng dn tn tnh ca ging vin b mn nhng do kin thc cn hn ch nn khng trnh khi nhng sai xt. Rt mong nhn c s ng gp ca c v cc bn ti ca nhm hon thin hn. Cui cng nhm xin c php by t lng bit n su sc n ging vin b mn Nguyn Th Kim nh hng dn, gip nhm hon thnh n ny. Xin chn thnh cm n!

Phn I C s l lun 1.1. Khi nim

T chc s kin l tt c chng trnh, hot ng nhm mc tiu h tr, nh bng vic tip th trc tip sn phm, cng b chng trnh mi hoc xy dng hnh nh lu di cho cng ty, t chc. Tt c nhng g c tnh cht im t, thu ht s ng nhm ni ln mt mc ch no ca ch nhn s vic khi hng n i tng ca h. 1.2. Vai tr: Truyn ti c thng ip ca t chc. Xc nh c khn thnh gi mc tiu. L mt trong nhng cng c chin lc truyn thng cng ty. nh bng thng hiu. 1.3. Mc tiu: Mc tiu thng tin:

Tip th, qung b: gy s ch cho sn phm/ dch v ca doanh nghip. To s quan tm hn na t khch hng gip tng doanh s bn ca doanh nghip. Mc tiu to mi quan h:

S kin l ni tp trung cc i tng cng chng, thng qua s kin c th thit lp cc mi quan h. Mc tiu kinh doanh: Tng cng sn lng bn Gii thiu sn phm mi Thit lp h thng knh phn phi Gia tng li nhun cho t chc 1.4. Tiu ch phn loi : Phm vi khng gian : S kin trong nh S kin ngoi tri

Ni dung s kin: Khai trng, khnh thnh, ng th, gii thiu sn phm. Hi ngh hi tho, l k nim Biu din ngh thut, tic chiu i Lnh vc: Chnh tr: bu c, i hi Vn ha: cuc thi hoa hu, Festival Kinh t: l khai trng showroom X hi: l trao hc bng, tng nh tnh thng Gii tr: gameshow.

1.5. Cc yu t ca t chc s kin


Cc yu t cu thnh s kin: Khng gian - Thi gian Cng vic - con ngi Ti chnh trang thit b k thut Cc yu t nh hng n hot ng s kin: Thi tit Con ngi Ti chnh Vn ha

1.6. Quy trnh t chc s kin 1.6.1. Giai on 1 Phn tch tnh hnh: s SWOT

- im mnh: cng s c kinh nghim, cht lng sn phm/ dch v tt, c cc cng c PR hiu qu, th trng tt. im yu: thiu vn, thiu cng c truyn thng v cng ty lin lc.

- oe da: cnh tranh cao, t hoc khng c h tr t a phng, thi tit xu, c s h tng km.

C hi: t i th cnh tranh, thi tit..

Xc nh mc tiu s kin : Gia tng doanh s, tim kim khch hng mc tiu, m rng th trng, m rng quan h Xc nh ni dung s kin Xc nh khng gian v thi gian
+

Khng gian: m bo iu kin t chc s kin thnh cng, phi c s sng to khng rp khun my mc, bao gm sn khu, phng t chc a im. Trc khi xc nh khng gian t chc s kin cn thc hin cc cng vic nh tham kho tng a im, xem xt sc cha, c tnh s lng ngi tham gia, chn a im, kho st a im, sau khi kho st c a im th bt u k hp ng a im, xc nhn thng tin chi tit v cui cng l gim st a im chn. Thi gian: Cc cng vic cn thc hin cn xem xt thi gian trong nm, xem xt quy lut thi tit kh hu ti a im. Xc nh khch mi: ty theo chng trnh m ta xc nh lng s lng khch mi, sau khi xc nh c khch nn mi thi ln danh sch khch mi v lp danh sch khch mi. i tng nhn thng ip T chc nhn s: chng trnh din ra theo lc k hoch, vic phn cng nhim v cho tng b phn l iu rt cn thit nh + + +
+

MC: ngi dn chng trnh. PG: hng dn, cho n khch mi. L tn: n khch, trao namecard, xc nh khch mi.

B phn t chc: phi lm nhng cng vic nh chn ch cho s kin, xc nh ngi thuyt trnh, pht tho bi thuyt trnh, trang phc cho ngi thuyt trnh, qu tng cho ngi thuyt trnh, ngi quay phim chp hnh, ngi x l cc tnh hung pht sinh, ngi ph trch trnh chiu trc, trong, sau s kin. + + ninh Order runing: Bn k hoch thi gian chng trnh Vn ha thng tin: giao thng, cp cu, cu ha, cng an, dn phng, v s, an

D phng ri ro: lng trc nhng yu t c th xy ra, nhm a ra nhng gii php kp thi.

- Chun b thip v gi thip: i vi bo ch, c quan truyn thng: mi i din phng vin bo ch, i din phng vin truyn hnh -

Xc nh ngn sch: quy m, mc tiu

Chun b iu kin c s vt cht: Chun b ni dung thuyt trnh, Brochure cho khch mi, Th mi, th cm n, thng co bo ch, qung co trn website, trang phc MC, PG, bangrol cho PG, h thng m thanh nh sng, my chiu, micro, loa.. nh sng: kho st a im, sng chi, iu chnh ph hp, hnh nh trnh chiu: video, powerpoint, thit b iu khin t xa, trang tr: hoa, khn bn, nc, tri cy, lng hoa chc mng, backrop, th khch mi 1.6.2. Giai on 2 Thc hin s kin Trong qu trnh t chc s kin cn kim sot vic n khch mi

Kim sot t chc s kin thc hin s kin, hng dn gii p thc mc ca khch mi, biu din thu ht, lm nng chng trnh Vic pht qu, tng qu Vic t chc tr chi iu phi nhn lc theo cng vic phn cng Mi ngi tp hp li gii quyt ri ro Cc vn lu khi s kin xy ra Gi mi lin h vi cc thnh vin ch cht Theo di v bm st im nng nu s kin t chc nhiu chng trnh, c tm nhn bao qut bn trong v bn ngoi s kin

1.6.2. Giai on 3 nh gi s kin Thu thp hi lin khch hng, i tng lin quan Tm hiu kin khch hng/ cp trn/ nh ti tr v mc ca h sau s kin Hp nng sau s kin

Hp bo co tng kt rt kinh nghim cho cc s kin sau C trch nhim cng nhau, phn bin ng gp Khen ngi c th, ph bnh chung chung, ph bnh k lut, khen thng ng vin c nhn cc b phn. T l hp ng c k Mc nhn bit thng hiu, sn phm Mc phi hp hon thin, vic phn b nhn s, thi gian thc hin S linh hot

Cng vic sau s kin Thu dn hin trng Tr vt dng thu mn Thanh ton tin ngh s, nh cung cp Lm bo co tng kt ti chnh nh gi chung sau s kin Mc truyn ti thng ip, concept thng qua s kin Mc sai lch gia thi gian, lch trnh k hoch thc t

Phn 2: NH GI CC HOT NG K NIM NGY THNH LP ON THANH NIN CNG SN H CH MINH TRONG NHNG NM QUA
2.1. Quy m chng trnh Trong nhng nm qua, ng hnh vi tui tr thnh ph lun c s quan tm su sc ca Ban B th, Ban Thng v, cc ban, n v trc thuc TW on; s lnh o, ch o su st Thng trc Thnh u, Hi ng nhn dn, U ban nhn dn, Mt trn T quc, s ng h, chia s nhit tnh ca cc s, ban, ngnh, n v trc thuc Thnh ph,p li nhng tnh cm thn i , Thnh on thnh ph t chc cc hot ng k nim ngy thnh lp on TNCS H Ch Minh vi nhiu chng trnh trng th nh du nhng s kin quan trng ca tui tr Nng nh pht ng l "Ra qun thng thanh nin v tt trng cy i i nh n Bc H" nhn k nim 80 nm ngy thnh lp ng Cng sn Vit Nam (3/2/1930 - 3/2/2010), ngoi ra cn t chc cc hot ng nh cuc thi vit "K c thi tui tr si ni"; Phng s, hnh nh tiu biu v thanh nin Nng; Thi sng tc ca khc, v iu v ti thanh nin tui tr, Hi thi "B th on gii", Tuyn dng cc gng mt tr tiu biu; Trin lm cng trnh thanh nin, sn phm sng to tr thnh ph; T chc Gii bng sinh vin v Hi tri Thanh nin, nhng hot ng trn to nn ting vang ln v c sc lan ta rng khp trong VTN thnh ph, ng thi cc hot ng ngy cng quy m v c chiu su li nhiu n tng p v c ngha su sc trong lng mi ngi dn Nng. 2.2. Sc thu ht Ha vo nhng hot ng si ni hng ti k nim ngy thnh lp on TNCS H Ch Minh, on thanh nin ca thnh on Nng t chc nhiu hot ng nh Gii tr v cng ng l Ngy Thanh nin hnh ng v ngi ngho, cc on vin, thanh nin ku gi cc tp th, c nhn ng gp cho Qu V ngi ngho; khi cng xy 200 nh nhn i, phng hc vng su, vng xa, ni c bit kh khn; trao hc bng, tng t nht 100 chn m cho hc sinh ngho; t chc khm cha bnh, cp pht thuc min ph, h tr k thut, phng thc sn xut cho ngi ngho.Ngy Thanh nin hnh ng v tr em c hon cnh kh khn, hng ng vic t chc cc hot ng vui chi, gii tr, chm sc sc khe, tng qu cho tr c hon cnh kh khn; nhn u, gip tr em m ci, tn tt, tr em dn tc

thiu s c hon cnh kh khn; vn ng quyn gp, khi cng xy cc Mi m nh m, Ngi nh khn qung . Bn cnh cn c cc hot ng bo v mi nh tuyn truyn v bo v ti nguyn mi trng, ng ph vi bin i kh hu; trng, chm sc, bo v cy xanh; xy dng khu cy xanh ti c quan, trng hc, a bn dn c. Bn cnh l hot ng gii tr bo v bin cng T. Cc hot ng thit thc ny thu ht c ng o cc on vin, thanh nin, hc sinh n t 37 n v trc thuc Thnh on tham gia v hng ng nhit tnh. 2.3. Tnh chuyn nghip Cc hot ca on thanh nin thng l nhng hot ng nh l, nn a s cc hot ng do on c t t chc nn khng c tnh chuyn nghip hoc tnh chuyn nghip khng cao

Phn 3: T CHC CC HOT NG CHO MNG K NIM 81 NM NGY THNH LP ON THANH NIN CNG SN H CH MINH
3.1. Hnh thnh tng 3.1.1. tng Trong nhng nm qua, on thanh nin thnh ph t chc nhiu chng trnh k nim ngy thnh lp on thanh nin cng sn H Ch Minh nh hi tri, t chc cc tr chi tp th, hay l ra qun thng thanh nin v tt trng cy i i nh n Bc H, nhng hot ng ny rt ngha, nhng nm nay chng ti mun thay i cc hot ng bng hnh thc thi ht v su tp nh v on thanh nin, cc hot ng ny gip cho nhng ngi tham gia c th hiu r hn v qu trnh hnh thnh v pht trin ca on thanh nin t khi hnh thnh v pht trin. Ngoi ra n cn gip cho cc on vin tha sc sng to cho cc tit mc vn ngh ca mnh. 3.1.2. Ch
k nim 81 nm ngy thnh lp on thanh nin cng sn H Ch Minh, chng ti mun a ra ch gip on vin thanh nin on kt, nng ng, sng to, tham gia xy dng Thnh ph Nng giu p, vn minh, hin i, ngha tnh

3.1.3. Thng ip L k nim 81 nm ngy thnh lp on TNCS H Ch Minh (26/3/1931-26/3/2012) l dp tui tr thnh ph n li truyn thng cch mng, lch s ho hng ca dn tc, ca qu hng t nc nhm tuyn truyn su rng mt chng ng lch s v vang ca on TNCS H Ch Minh ni chung v tui tr Nng trong sut 81 nm xy dng v trng thnh. Trong nhng nm qua, cng tc on v phong tro thanh thiu nin c nc ni chung v ca qu hng Nng ni ring gt hi nhiu thnh tu ng k, ngy cng khng nh vai tr quan trng ca tui tr trong cng cuc xy dng qu hng Nng pht trin phn thnh v bn vng. c bit nm 2011 Nm Thanh nin nh du mt mc son quan trng ca phong tro on, a cng tc on v phong tro thanh thiu nin thnh ph ln mt bc thang mi. y c xem l tin , c s v ng lc thi thc tui

tr thnh ph c thm nim tin, bn lnh v pht huy hn na ti nng v sc tr ca mnh xng ng l Tui tr thnh ph Nng Tui tr th h Bc H, hon thnh tt chng trnh hnh ng ca on nm 2012 vi ch : on vin thanh nin on kt, nng ng, sng to, tham gia xy dng Thnh ph Nng giu p, vn minh, hin i, ngha tnh 3.2. Mc tiu, yu cu 3.2.1 Mc tiu Nhm n li truyn thng ho hng ca dn tc di s lnh o ca ng Cng sn Vit Nam v Ch tch H Ch Minh v i; to t sinh hot chnh tr su rng trong on vin thanh nin v truyn thng ca on TNCS H Ch Minh.
-

- Pht huy vai tr ch ng ca on vin trong vic phn u vo hng ng ca ng; nng cao tnh ch ng ca t chc on trong vic nng cao nhn thc v on, v ng cho on vin. - Pht huy vai tr nng ct ca cc ng vin tr trong cng tc on v phong tro thanh nin cc n v, a phng. Nng cao nhn thc, bi p l tng, nim t ho cho cn b, on vin, thanh thiu nhi v truyn thng cch mng ca ng, ca dn tc, ca on TNCS H Ch Minh.
-

y mnh phong tro thi ua yu nc, pht huy tim nng v sc sng to ca thanh nin tham gia pht trin kinh t - x hi a phng, n v; tng cng h tr thanh nin lp thn, lp nghip; tham gia xy dng ng, chnh quyn, h thng chnh tr; m rng mt trn on kt tp hp thanh nin; cng c t chc v nng cao vai tr, v th ca on trong thanh thiu nin v x hi.
-

Cc hot ng k nim phi c t chc sng to, ng lot t c s, to c s quan tm ca x hi v thanh nin; gn vi cc t k nim cc ngy l ln ca dn tc; thit thc cho mng i hi ng cc cp, tin ti i hi ng ton quc ln th XI
-

3.2.2. Yu cu - Cc hot ng phi c t chc mt cch su rng trong ton th lc lng on vin thanh nin trong ton thnh ph vi tinh thn on kt, ti tr, an ton, tit kim v hiu qu thu ht ng o lc lng on vin thanh nin v qun chng nhn dn ng tnh ng h. - Cc n v tham gia cc phn thi cn phi tp trung u t cng phu, tp luyn v chun b chu o cc ni dung tham gia hot ng . m bo hon thnh Cng trnh thanh nin ng tin ra.

Cc cp b on cn tranh th s lnh o ca cc cp y ng, Khoa/B mn, phi hp vi cc phng, ban, ku gi x hi quan tm n cng tc on v phong tro sinh vin trong tnh hnh mi.
-

3.3. Ni dung cc hot ng 3.3.1. Thi gian: 7h30 ngy 25/03/2012 n 11h30 ngy 26/03/2012 3.3.2. a im: Nh ht Trng Vng, thnh ph Nng 3.3.3. Thnh phn tham d - Ban B th, Ban Thng v, i din cc ban, n v trc thuc TW on - Lnh o Thnh u, Hi ng nhn dn, U ban nhn dn, Mt trn T quc, cc s, ban, ngnh, n v trc thuc Thnh ph. - Lnh o cc Tnh, Thnh on bn - Thng trc Thnh on thnh ph - Ban T chc cc hot ng k nim 81 nm thnh lp on TNCS H Ch Minh Thnh ph Nng - Cc c s on, n v s nghip trc thuc Thnh on - i din n v ti tr
- Phng vin cc c quan bo ch, truyn hnh ca thnh ph.

3.4 Ni dung chng trnh 3.4.1. T chc Hi thi Tuyn truyn ca khc cch mng cho mng k nim 81 nm ngy thnh lp on TNCS H Ch Minh (26/3/1931-26/3/2012) 3.4.1.1. Thi gian 7h30 sng ngy 25/03/2012 3.4.1.2. a im Nh ht Trng Vng, 86 Hng Vng, thnh ph Nng 3.4.1.3. Cc hot ng din ra trong chng trnh 1. n nh t chc 2. Bt u chng trnh khai mc 3. Cng b l do t chc, gii thiu i biu 4. Pht biu khai mc

5. Gii thiu thnh phn ban gim kho v quy nh cuc thi 6. Bt u phn thi 7. Nhn xt ca ban giam kho 8. Kt thc chng trnh 3.4.1.4. Ni dung chi tit

STT 1

Thi Gian 7h00 n 7h30

Ni dung n nh t chc

Ghi ch Kim tra li h thng m thanh. Tp trung y cc chi on tham gia. Kim tra khch tham d

7h30 n 7h35

Bt u chng trnh khai mc.

MC Thng bo n nh ch ngi vo l. m thanh bt nhc cho mng.

7h35 n 7h45

Cng b l do t chc chng trnh Gii thiu thnh phn tham gia Gii thiu B th on thnh ph ln pht biu.

Im lng

7h45 n 7h55

Mi ln MC gii thiu thnh phn tham gia v b th ln pht biu th bn m thanh bt nhc cho mng. Im lng

7h55 n 8h05

B th on thnh ph ln pht biu Gii thiu thnh

7h05 n 8h10

Im lng

phn ban gim kho v th k 7 8h10 n 8h20 Cng b quy nh Im lng ca cuc thi v cch chm im 8 8h20 n 8h30 Cuc thi bt u Gii thiu phn thi u tin. 9 10 8h30 n 8h35 8h35 n 8h45 Li nhn xt ca ban gim kho Phn thi th 2 Chun bi m thanh cho tit mc u tin Im lng Chun bi m thanh cho tit mc th 2 Im lng Chun bi m thanh cho tit mc th 3 Im lng Chun bi m thanh cho tit mc th 4 Im lng Chun bi m thanh cho tit mc th 5 Im lng Chun bi m thanh cho tit

11 12

8h45 n 8h50 8h50 n 9h00

Li nhn xt ca ban gim kho Phn thi th 3

13 14

9h00 n 9h05 9h05 n 9h15

Li nhn xt ca ban gim kho Phn thi th 4

15 16

9h15 n 9h20 9h20 n 9h25

Li nhn xt ca ban gim kho Phn thi th 5

17 18

9h25 n 9h30 9h30 n 9h40

Li nhn xt ca ban gim kho Phn thi th 6

mc th 6 19 20 9h40 n 9h45 9h45 n 9h55 Li nhn xt ca ban gim kho Phn thi th 7 Im lng Chun bi m thanh cho tit mc th 7 Im lng Chun bi m thanh cho tit mc th 8 Im lng Chun bi m thanh cho tit mc th 9 Im lng Chun bi m thanh cho tit mc th 10 Im lng Chun bi m thanh cho tit mc th 11 Im lng Chun bi m thanh cho tit mc th 12 Im lng

21 22

9h55 n 10h00 10h00 n 10h10

Li nhn xt ca ban gim kho Phn thi th 8

23 24

10h10 n 10h15 10h15 n 10h25

Li nhn xt ca ban gim kho Phn thi th 9

25 26

10h25 n 10h30 10h30 n 10h40

Li nhn xt ca ban gim kho Phn thi th 10

27 28

10h40 n 10h45 10h45 n 10h55

Li nhn xt ca ban gim kho Phn thi th 11

29 30

10h55 n 11h00 11h00 n 11h10

Li nhn xt ca ban gim kho Phn thi th 12

31 32

11h10 n 11h15 11h15 n 11h30

Li nhn xt ca ban gim kho Kt thc chng

trnh. 3.4.1.5. Hnh thc thi - Ni dung cc ca khc tham gia: Ca ngi ng, Bc H, qu hng t nc, anh b i C H, ca ngi on, bn sc vn ha cc dn tc. - Mi n v tham gia 02 tit mc, hnh thc cc tit mc t chn: n ca, song ca, tp ca, ma... 3.4.1.6. C cu gii thng -

1 gii nht : 1.500.000 2 gii nh : mi gii 1.000.000 2 gii ba : mi gii 800.000 1 gii sng to : 500.000

3.4.2. Hi thi su tp nh v K c v on TN CSHCM- 81 nm Xy dng v trng thnh 3.4.2.1. Thi gian: 14h00 ngy 25/03/2012 3.4.2.2. a im: Nh Ht Trng Vng, 86 Hng Vng, Thnh Ph Nng 3.4.2.3. Cc hot ng din ra trong chng trnh 1. n nh t chc 2. Gii thiu thnh phn ban gim kho 3. Gii thiu hnh thc thi v cch chm im 4. Phn thi ca cc chi on 5. Nhn xt ca ban gim kho 6. Kt thc hi thi 3.4.2.4. Ni dung chi tit

STT 1

Thi gian 14h00 n 14h05

Ni dung Bt u chng trnh

Ghi ch Thng bo cho tt c on vin n nh

14h05 n 14h15

L do t chc hi M u: m thi. thanh m nhc cho mng. Gii thiu li thnh phn ban gim kho . chm im.

14h15 n 14h25

Gii thiu hnh thc thi v cch chm im. Bt u vo phn thi u tin Phn thi th 2 Phn thi th 3 Tit mc vn ngh Phn thi th 4 Phn thi th 5 Phn thi th 6 Tit mc vn ngh. Phn thi th 7 Phn thi th 8 Phn thi th 9

Im lng

4 5 6 7

14h25 n 14h31 14h31 n 14h37 14h37 n 14h43 14h43 n 14h47

Trnh chiu slide nh . Trnh chiu slide nh . Trnh chiu slide nh . Chun b nhc cho tit mc vn ngh. Trnh chiu slide nh . Trnh chiu slide nh . Trnh chiu slide nh . Chun b nhc cho tit mc vn ngh. Trnh chiu slide nh . Trnh chiu slide nh . Trnh chiu slide nh .

8 9 10 11

14h47 n 14h53 14h53 n 15h00 15h00 n 15h06 15h06 n 15h10

12 13 14

15h10 n 15h16 15h16 n 15h23 15h23 n 15h30

15 16 17 18 19

15h30 n 15h43 15h43 n 15h50 15h50 n 15h56 15h56 n 16h12 16h12 n 16h15

Li nhn xt Phn thi th 10 Phn thi th 11 Phn thi th 12 Tit mc vn ngh. Phn tr chuyn vi cc chi on. Li nhn xt ca ban gim kho Kt thc hi thi

Im lng Trnh chiu slide nh . Trnh chiu slide nh . Trnh chiu slide nh . Chun b nhc cho tit mc vn ngh. Im lng Im lng

20 21 22

16h15 n 16h25 16h25 n 16h40 16h40 n 17h00

3.4.2.5. Hnh thc thi - Mi chi on su tm nhng tm nh v on TNCS HCM - 81 nm Xy dng v trng thnh. Trnh chiu slide v thuyt trnh

3.4.2.6. C cu gii thng -

1 gii nht : 1.500.000 2 gii nh : mi gii 1.000.000 2 gii ba : mi gii 800.000 1 gii sng to : 500.000

3.4.3. L mitting k nim 81 nm thnh lp on TNCS H Ch Minh 3.4.3.1. Thi gian: 7h30 ngy 26/03/2012 3.4.3.2. a im: Nh Ht Trng Vng, 86 Hng Vng, TP Nng. 3.4.3.3. Cc hot ng din ra trong chng trnh 1. n nh t chc

2. Vn ngh cho mng 3. Nghi thc l 4. Tuyn b l do v gii thiu thnh phn tham d 5. n li truyn thng on 6. Pht biu ca i biu
7. Tuyn dng th lnh thanh nin gii

8. Trao gii cc phn hi thi 9. Kt thc chng trnh 3.4.3.4. Ni dung chi tit

STT 1

Thi Gian

Ni dung n nh t chc

Ghi ch -Thng bo tp trung y cc on th tham gia. -Kim tra cc i hnh vn ngh v thng bo chun b.

7h00 n 7h30

Vn ngh cho mng 7h30 n 8h15

Mi tng tit mc ra sn khu v thng bo cc tit mc tip theo chun b.

3 8h15 n 8h25 4 8h25 n 8h35 5 6 8h35 n 9h00 9h00 n 9h10

Nghi thc l trc khi bt u chng trnh. Tuyn b l do v gii thiu i biu n li truyn thng on Pht biu ca cc

i biu. 7 9h10 n 9h30 Tuyn dng th lnh thanh nin gii. Trao gii cc phn thi v mi cc i biu ln trao gii. Kt thc l Mitting Mi i biu ln .

9h30 n 10h00

10h00 n 10h30

3.4.3.5. Gii thng trao trong l Mitting Nht ton on : 2.000.000 Nh ton on : 1.500.000 Gii 3 ton on : 1.000.000 Gii 4 ton on : 700.000 Th lnh thanh nin tiu biu: 10 c nhn, mi c nhn nhn 1 giy khen v 1.000.000 tin thng.

3.5. Cng tc chun b STT HNG MC CHNH THI GIAN HNG MC THC HIN PH

Xy dng k hoch, bo co xin kin cp u, chnh quyn a phng; mi cc 10/01 n 13/01 ban, ngnh, on th cng phi hp t chc bui L.

- Lm cng vn xin php .

- Ni dung th mi. Ln danh sch khch mi 2 Gi th mi 14/01 n 17/01 - Danh sch khch mi nhn th - Phng tin i li. Xc nh thi gian, a im Kim tra quy m, sc cha, trang thit b k thut ca im. - Loa, m thanh, nh sang. - Thit b trnh chiu. 21/01 n 24/01 - Hoa trang tr,, hoa ci o cho i biu - Th BTC - MC 5 Chun b ni dung chng trnh 25/01 n 15/02

18/01 n 20/01

t thit b k thut C s vt cht cn thit

6 7

Ln tng v thit k sn khu, thit k backdrop. Cht danh sch khch mi

16/02 n 23/02 24/02 n 27/03 - Lin lc vi khch mi - Hon thnh danh sch khch tham d. - Thng bo cho nhng khch

mi v cc chi on tham gia u phi mc o on. Chun b ti liu cho MC 8 Chun b ti liu cho gii truyn thng, Thit k bangrol. 9 Hon thnh vic treo bangrol. Hon thnh tt c cc ti liu cho MC , gii truyn thng . 10/03 n 15/03 27/02 n 10/03 - Ni dung ti liu.

10

16/03 n 19/03 - Duyt xem chng trnh c mc li hay khng.

Tng din tp chng trnh 11 Kim tra li tt c cc hot ng chun b. 20/03 n 24/03

- Ln cc phng n x l ri ro. - Tm cc phng n thay th(nu cn) - Hon thnh cc cng vic d dang.

12

Chng trnh thc hin

1,5 ngy (Ngy 25/03 v sng ngy 26/03)

3.5 Cng tc tuyn truyn, qung b cho cc hot ng 3.5.1. Cng c truyn thng s dng trong chng trnh

Bng rn treo trn cc tuyn ng v Banner trn website u s dng tng mu xanh trng l tng mu ch o, v c 2 u cc ging nhau v s dng nhng hnh nh ging nhau. Pha bn tri ca banner v bng rn l hnh nh ca bc H thn yu ng bn cnh s Vit Nam, phi di l 2 bng hoa sen, gia l dng ch K nim 81 nm ngy thnh on thanh nin cng sn H Ch Minh (26/03/1931 26/03/2012), bn phi l hnh nh ca cc on vin ang h hi cho mng ngy thnh lp on, cn bn trn gc phi l hnh nh huy hiu ca on thanh nin. Bng rn treo ngoi ng

Bng rn kh 10m x 1.5m trn mt s trc ng chnh nh: 3 bng rn ti ng L Dun 4 bng rn t trc ng Nguyn Vn Linh v ng Nguyn Vn linh 3 bng rn ti ng in Bin Ph 3 bng rn treo ng Hng Vng 3 bng rn treo trc Nh Ht Trng Vng 2 bng rn treo ng Phan Chu Trinh 2 bng rn ng Nguyn Ch Thanh

Banner trn web

3.5.2. Phng tin truyn thng Chng trnh k nim ngy thnh lp on l chng trnh chnh tr, mang tnh thng nin, l mt hot ng ln c ngha quang trng i vi tui tr thnh ph, l dp tui tr Nng n li truyn thng ca on, nu cao tinh thn t tn v l mt s kin trng i c sc thu ht lan ta ln i vi on vin thanh nin thnh ph, v trong nhng nm qua i truyn hnh DRT, bo Thanh Nin, bo Nng, bo Cng An, website thanhniendanang.vn lun l nhng knh thng tin ng hnh vi tui tr thnh ph Nng. V th, chng ti quyt nh chn nhng knh thng tin trn l ting ni ca tui tr Nng. - i truyn hnh DRT, DVTV - Bo Thanh nin, bo Nng, bo Cng An L bo c pht hnh hng ngy,s lng pht hnh nhiu nht trong tt c cc bo, i tng c gi nhiu. Tip cn vi nhiu i tng c gi c s thch c bo hng ngy,

c bit cng nh bo Tui tr th bo Thanh nin cng tip cn c vi mt lng ln c gi l gii tr,i tng chnh ca chng trnh. Ngoi ra th t bo ny cn c mt lng c gi l nhng ngi trung nin kh cao v cng l i tng ca chng trnh. - Internet : www.thanhdoandanang.org.vn 3.6 Chun b 3.6.1. Nhn s Vn Phng Thnh on: 1. Chun b a im, lm vic vi U ban v Cng an phng Hi Chu 1, Nh ht Trng Vng, Trung tm vn ho thng tin thnh ph (a im gi xe), in lc Nng (xin in u tin). 2. Kim tra vic trang tr, m thanh, nh sng. Lm vic Trung tm qung co v vic trang tr, treo bng rn, apphch. 3. Lm bng tn ca 30 n v trc thuc Thnh on, cc on th chnh tr thnh ph v nhn dn qun Hi Chu. (tng cng 40 ci) 4. Kim tra vic treo cc bng rn, apphich 5. Pht hnh Giy mi (Trung ng gi giy mi) cho i biu, cc bo i v in thoi kim tra. 6. in thoi, nhc nh, kim tra vic huy ng lc lng tham gia ca qun Hi Chu. 7. Chun b hoa, nc ung i biu 8. Chun b kinh ph, thanh l hp ng, chi bi dng bo i, i biu. 9. B tr a im tp kt tham d mittinh. 10.Chun b ni dung, kinh ph. Ban Thanh thiu nhi - trng hc: 1. Thng trc tham mu, lm vic vi cc n v lin quan (Trung ng on, B ti nguyn mi trng, S TNMT v cc n v lin quan) v ni dung, chng trnh bui l. 2. Xy dng ni dung k hoch trin khai, chng trnh bui l mittinh. 3. Market trang tr sn khu. 4. Son tho cc vn bn cn thit. Cng vn phng gi giy mi i biu. 5. Lm vic vi Cng an thnh ph, cnh st giao thng v cng tc bo v .

6. Xy dng kch bn v iu hnh chng trnh bui l. 7. Chun b ni dung cc bng rn, backdrop v in n. 8. Theo di vic huy ng lc lng tham gia ca qun Thanh Kh, Ho Vang, Cm L Ban T tng vn ho 1. a thng tin ln trang Web. Chp nh. Kim tra bo i tham d bui l. 2. Hp ng quay phim ly bng t liu bui l. Ban Thanh nin cng nhn nng thn th: 1. Tng hp danh sch i thanh nin tnh nguyn bo v mi trng ra mt ti L mittinh v t chc cc hot ng v sau 2. iu hnh chnh i hnh tham gia l diu hnh sau bui l. 3. Kim tra li vic ra qun sau l mittinh ca qun Hi Chu v cc n v khc

Nh Thiu nhi Nng v nhm tuyn truyn ca khc cch mng.

1. Chun b cc tit mc vn ngh cho l Mitting Phn cng khc: 1. n tip i biu: /c Thng, /c Lin. 2. iu hnh cng tc t chc: /c Trit. 3. Xe c quan phc v sut thi gian hot ng. 4. Ph trch vic rt nc i biu, rt nc cho ngi pht biu v bng c lu nim: /c Hin, /c Giang, /c Phi. 5. Qun l trt t bui l mittinh:
- Tt c cc ng ch cn b cng nhn vin Thnh on, Hi LHTN thnh ph.

- Tt c cn b cng nhn vin c quan Thnh on, Hi Lin hip thanh nin thnh ph, Nh thiu nhi nng tham gia hot ng ny v x l cc vn pht sinh. - ngh mc o xanh ng phc ti bui l. 3.6.2. C s vt cht
3.6.2.1 . Thit k sn khu

Vi bi cnh sn khu ca nh ht Trng Vng, sn khu ca chng trnh s da trn khung cnh ca nh ht Trng vng. Sn khu bao gm mt tm backdrop vi nn mu xanh trng, chnh gia s c mn hnh my chiu ca chng trnh. Phn gc tri pha

trong ca sn khu s l ch ngi cho cc nhc cng, chnh gia sn khu s tng Bc. Loa c b tr 2 bn sn khu. Gin n s c b tr theo nh b tr sn c ca nh ht. Vi b cc 2 tng ca nh ht Trng vng, vi sc cha gn 1300 ngi, chng ti s b tr khi gh u tin chnh gia cho cc v i biu thnh ph, khch mi, v hai bn khi gh u s l khu vc dnh cho b th ca cc chi on v tham d, cn nhng dy gh pha sau l dnh cho tt c cc on vin thanh nin ca cc chi on. Khu vc xe ca ngi tham gia s l sn b tng trc nh ht Trng Vng.

3.6.2.2. Thip mi

3.6.2.3. Th i biu v khch mi

3.7. Ngn sch

STT HNG MC 1 2 3 4 5 Sn khu Ban-ron treo cc tuyn ng Trang tr sn khu m thanh Loa

N V TIU TNH CHUN Ngy Ci 1m x 5m

S LNG 2 20

N GI

THNH TIN 8.000.000

250,000

3.750.000 2.000.000

B ci 2 loa sup JBL 50, 4 loa full, JBL 40, 2 loa monitor 40 1 equailier dbx, 1 mixer

3.000.000

8 1

250,000 1,000,000

Dn s l m thanh

gi

allen & heath 32 line USA. 6 micro, 1 DVD. 2 n folow, 2 n moving head, 2 n k xo to phng 3

Thit b nh sng 6 7 In backdrop H thng my chiu (My chiu 10.000 + mn hnh 4m5 x 6m) Giy mi v phong b In ti liu thuyt trnh Qu cho cuc thi Hoa ci cho i biu Hoa bn Nc ung chai 500ml Nc ung bnh 20l Th BTC Chng trnh vn ngh phc v Thu cnh st bo v Chuyn ch, dn v sinh Gi xe Chi ph n tip

Gi Ci

750,000 750,000 1.500.000

Ci Ci B

3.5m x 6m

1 120 10

500,000 2,000 50,000 500.000 22.800.000

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B Gi Thng Bnh

15 10 3 10 200

10,000 50,000 86,000 10,000 4,000

150.000 500.000 258.000 100.000 800.000 3.000.000

Ngi Ngi

10 5

200,000 200,000

2.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000

i biu TNG 55.358.000

3.7. D phng ri ro v bin php gii quyt

STT

D phng Sn khu

Ri ro

Phng n Bn pha nh ht s chu trch nhim lo my pht in cho chng trnh

Ph trch Nh ht Trng Vng

- Mt in

- Trc trc k thut

Phn cng trch nhim cho t k thut chun b cc thit b d tr: my pht in, cc dng c, cc trang Ban thit thit b cn thit phng trong nhng k (Nguyn trng hp trc trc k thut. Chng ti Hu c) xut s c thm 1 k s hoc chuyn vin k thut ca cc cng ty t chc s kin. Cng tc phng chng chy n s c nhm phng chy cha chy phi hp vi t bo v Nh ht Trng Vng chu trch nhim chun b cc bnh phng chy cha chy. Nh ht Trng Vng kt hp vi t phng chy cha chy Nh ht Trng Vng Nh ht Trng Vng kt

- Chy n

- m thanh nh sng

S t cc thu mt dn m thanh d phng ngoi nu c trc trc s gi Khi trc trc v m mang n ( nu khng c s c th ch thanh hoc nh sng mt 500.000 ng tin t cc sn)

An ninh Khi c xung t xy S b tr mt i ng bo v linh ra ng c th ng ph vi cc trng hp mt trt t an ninh khi chng

trnh din ra.

hp vi t bo v

Nhn vin vng mt hoc cha hon Nhn s thnh xong cng vic

Phn chia cng vic c th v kim tra cc nhim v bn giao c th xc nh c cc cng vic no Ban hu hon thnh v cha hon thnh nhng cn phn cng vic no phn chia li cho kp tin ca chng trnh

3.8. nh gi

KT LUN
L k nim 81 nm ngy thnh lp on TNCS H Ch Minh (26/3/1931-26/3/2012) l dp tui tr thnh ph n li truyn thng cch mng, lch s ho hng ca dn tc, ca qu hng t nc nhm tuyn truyn su rng mt chng ng lch s v vang ca on TNCS H Ch Minh ni chung v tui tr Nng trong sut 81 nm xy dng v trng thnh. y l l do t chc cc hot ng k nim 81 nm ngy thnh lp on thanh nin cng sn H Ch Minh c t chc ti Nng vi s ch o ca on thanh nin thnh on thnh ph Nng.

Vi kh nng v kin thc cn hn hp ca mnh trong qu trnh thc hin n ny nhm chng ti gp phi nhng vn ln v kin thc v kh nng trong chng trnh s kin nn chng ti c nhng vn thiu st mong cc ging vin thng cm. Nhm chng ti xin chn thnh cm n s hng dn tn tnh ca Ging vin Nguyn Th Kim nh cng vi s gp ca nhiu ging vin trong khoa Thng mi in t ca trng Cao ng CNTT hu ngh Vit Hn gip chng ti hon thnh n ny.

TI LIU THAM KHO


1. WWW.Tochucsukien.com 2. www.thanhdoandanang.org.vn

TI LIU KM THEO
1.

Kch bn MC cho hi thi Tuyn truyn ca khc cch mng cho mng k nim 81 nm ngy thnh lp on TNCS H Ch Minh (26/3/1931-26/3/2012). Kch bn MC cho hi thi su tp nh v K c v on TN CSHCM- 81 nm Xy dng v trng thnh. Kch bn MC cho L Mitting k nim 81 nm ngy thnh lp on thanh nin cng sn H Ch Minh. Din vn n li truyn thng on Bi pht biu

2. 3. 4. 5.