You are on page 1of 7

Antologi kerusi:

Syair Kelebihan Ilmu

Muhammad
Nurul aufa
Durrah hanani
Ahmad farouk
Maksud

• Menyatakan kelebihan ilmu


dalam kehidupan manusia.Ilmu
tidak dapat ditaksirkan harganya
kerana mempunyai peranan yang
sangat besar.Manusia yang
hidup, memerlukan ilmu untuk
pelbagai aspek kehidupan.
Persoalan
• Kepentingan ilmu dalam
kehidupan manusia
• Kegunaan ilmu dalam kehidupan
manusia
• Ilmu tidak ternilai dan tiada
sempadannya
Ciri-ciri
• Enam rangkap
• Setiap rangkap mempunyai empat
baris-terdiri daripada empat hingga
lapan patah dan sembilan hingga 12
suku kata
• Rima akhir a-a-a-a
• Bentuk terikat/tak bebas
Gaya bahasa
• Bahasa klasik-lanun ,berbeka
• Inversi-sebuah dunia belinya bukan
• Repitisi-hias penyata polan si polan
• Anafora-ia penerang jalan ke syurga,
ia pemuas tekak yang dahaga
• Responsi-ialah sungai ialah telaga
Nilai dan pengajaran
• Rajin dan gigih • Kita perlu mencari
berusaha mencari ilmu supaya dapat
ilmu membantu kita
• Menghargai ilmu dalam kehidupan.
• Kita perlu
mengimbangi ilmu
dunia dan akhirat
• Kita tidak boleh
berhenti dalam
mencari ilmu.
Sekian,
terima kasih