You are on page 1of 1

DELI

DELI
Perwatakan Persoalan
Anak kepada PakItam & MakMah Sifat keberanian dalam masyarakat

Seorang yang bersemangat tinggi Sifat kerajinan dalam kehidupan seharian

Berani melawan musuh sifat hormat-menghormati dalam

Semangat setia kawan kalangan manusia

Rajin membantu ibubapanya di warong Semangat setiakawan & bantu-

Mempunyai semangatpatriotism yang membantu dalam masyarakat

Tinggi

Nilai Persoalan
Berani Kita mestilah berani mempertahankan

Setiakawan tanah air

Semangatpatriotism Kita mestilah hormat menghormati antara

Hormat-menghormati satu sama lain

Bantu –membantu Kita hendaklah selalu menolong orang

Latar
TEMPAT=Tepi sungai,warong PakItam,kedai tukang emas,rumah Datuk MaharajaLela

MASA =Waktu Maghrib ,siang ,malam,tahun 1875