You are on page 1of 4

1. Tko je bio autor knjige Nasljedni genij iz 1869, Velika Britanija Francis Galton 2.

Tko prvi koristi pojam mentalni test James McKeen CATTELL 3. Kategorizacija u 3 metode prema Ackermanu (Binet-Simon) tri metode mjerenja int. medicinske, pedagoko, psiholoko objasnjeno ti je malo detaljnije na prvo strani skripte 4. Kada su Binet i Simon objavili 2. oblik testa za mjerenje inteligencije 1908 5. Pojam prilagodljivog testa i navesti primjer to je zoranov seminar, ispod poslije 20 tog pitanja sam ti izdvojila najbitnije o tome iz njegovog seminara 6. Tko je predloio da se relativizira odnos mentalne i kronoloke dobi WILLIAM STERN 7. Autor prvog amerikog oblika Binet-Simon testa HENRY GODDARD 8. Navedite i vremenski odredite 4 razdoblja testiranja Prvo razdoblje (od 1912 do osnivanja stanice za savjetovanje pri izboru zvanja Drugo radoblje (otvorena stanica 1948 do ukidanja testova u rh) Tree razdoblje (sluba za prof orijen do stvaranja rh) etvrto razdoblje (nakon neovisnosti drave) 9. emu je bila vojna alpha to ti je sandrin seminar verbalni test kojim je testirano 40 000 vojnika prilikom ulaska SAD-a u 1. svjetski rat 10. Autor Lista osobnih podataka iz 1917 Robert S. Woodworth 11. Tko je u Zagrebu 1924. priredio Psihografski list za kolsku djecu Ramiro BUJAS 12. Koliko je skupina zadataka imala serija Z Zorana Bujasa 12 skupina 13. emu je bila namjenjena B.O.B serija Ispitivanje int djece 14. Navedi est oblika Ravenovih progresivnih matrica CPM, CPM paralelni oblik, APM, SPM, SPM paralelni oblik, SPM plus 15. B-serija je Bujasova serija za mjerenje neverbalne inteligencije T/N 16. Koje mjerne ljestvice sadri Eysenkov EPQ Intro-ekst, neuroticizam-stab, psihoticizam, skala lazi, kriminalitet 17. Navedite sve dimenzije koje zahvaa NEO-FFI upitnik Neuroticizam, ekstraverzija, otvorenost, ugodnost, savjesnost, valjanost 18. Navedite sve kategorije koje primjenjuje HPK pri razdiobi psiholokih postupaka, procjena i psih. Sredstava Psihodijagnostika sredstva kategoriziraju prema podrujima, ciljevima koji se ele postii njihovom primjenom te strunoj osposobljenosti potrebnoj za pravilnu primjenu pojedinog psihodijagnostikog sredstva. U dogovoru s izdavaem, distributerom, zastupnikom i autorom svako psihodijagnostiko sredstvo oznaeno je s 0, A,B ili C. Upravni odbor Hrvatske psiholoke komore svrstava psihodijagnostika sredstva prema sljedeoj klasifikaciji: a) Razvojni testovi, b) Testovi sposobnosti,

c) Upitnici i postupci za ispitivanje linosti, d) Neuropsihologijski testovi ADHD testovi i knjige, e) Testovi znanja, f) Profesionalni interesi, g) Ostalo. to je iz tamarinog seminara

19. Detaljno obrazloite 3 oblika valjanosti testa Sadrajna tei pokazati koliko je sadraj testa reprezentativan za uzorak domene ponaanja koju ispitujemo Kriterijska - predstavlja mogunost da se na osnovi testovnih rezultata prognozira uinak u nekim (realnim) kriterijima moe biti dijagnostika i prognostika Konstruktivna - nastoji odrediti u kojem se stupnju nekim mjernim instrumentom zahvaaju efekti neke psiholoke varijable 20. Definicija testa prema Bujasu Standardizirani postupak pomou kojega se izaziva neka odreena aktivnost a onda se ucinak te aktivnosti mjeri i vrednuje tako da se individualni rezultat usporedi s rezultatima koji su dobiveni kod drugih individua u jednakoj situaciji

Prilagodlijivi testovi Raunalno-adaptivni testovi su izuzetno efikasan nain provjere znanja. Raunalo se moe koristiti kao psihologijski mjerni instrument, odnosno kao sredstvo za primjenu nekih klasinih psiholokih testova, koji se inae primjenjuju postupkom papir-olovka. Bitna novost u odnosu na testiranje tipa papir-olovka je mogunost tzv. kompjuterskog adaptivnog testiranja (CAT Computer Adaptive Testing) u kojem u raunalu postoji baza zadataka (item pool) pri emu raunalo prilagoava teinu svakog slijedeeg zadatka prethodnom uratku ispitanika. Dakle raunalo se prilagoava sposobnostima ispitanika. Prednost ovakvog naina testiranja jest u tome to se teina

testa prilagoava sposobnostima ispitanika, to omoguuje smanjenje pogreke mjerenja. Adaptivni test se prilagoava trenutnom stanju ispitanika i specifian je za njega. Ako ispitanik tono odgovori na pitanje, slijedee pitanje je tee, a ako neispravno odgovori slijedee pitanje e biti lake. Stoga, ispitanici e dobiti malo pitanja koja su jako laka ili jako teka za njih. Takav nain individualnog testiranja omoguuje da vrlo mali broj ispitanika rjeava identian test.

Promjene s naeg roka: 1. isto kao i ovaj rok prije 2. isto 3. isto 4. Kada su Binet i Simon objavili 1. oblik testa za mjerenje inteligencije 1905. 5. isto 6. isto 7. Autor prvog amerikog oblika Stanford-Bineta testa Lewis Terman 8. isto 9. Cemu je sluzila vojna beta? Mjerenje neverbalne inteligencije, sandrin seminar, eljem u prilogu 10. isto 11. Koliko estica ima NEO FFI a koliko NEO PRI 60 i 240 12. Bujasova M serija je verbalni test (tako nesto ali nisam sigurna bilo je T/N) 13. isto 14. isto 15. isto 16. Sto je kongruentna valjanost? Oblik teorijske valjanosti testa, utvren koreliranjem njegovih rezultata s rezultatima nekog starijeg dobro poznatog testa 17. Kako se jos naziva facijalna valjanost? Pojavna valjanost 18. C kategorija testova (karakteristke, pises ono da ih smiju samo psiholozi uz dodatnu edukaciju bla bla) 19. Da li je koritenje psihodijagnostikih sredstava zatieno nekim pravilnikom o psiholoskoj djelatnosti T/N (ugl tako nesto ne znam tocno) 20. isto

PROMJENE 3. ROK 1. tko je bio prvi psihotehniar kod Stanice za savjetovanje pri izboru zvanja Zlatko Pregrad 2. koliko ima formi testa za djecu Binet-Simona 2 3. formula za inteligenciju Stern MD/KD 4. izbaci uljeza: EPQ, EPI, BFQ, MPI 5. koliko ime predloaka mrlja u Rorscachu 10 6. koliko postoji formi Domino testa 3 7. pretea M-serije Z-serija 8. ime je rezultirala Bujasova definicija inteligencije problemnim testom 9. to mjeri MMPI-A jedan od najee koritenih instrumenata za procjenu linosti adolescenata, najee slui kao osnova za odreivanje individualne terapije za adolescente 10. to mjeri RT testom se ispituje razvoj psihomotorike, okulomotorike, emocionalnosti, govora, sluno-motorikih reakcija, komunikacije i drutvenosti te verbalnog izraavanja znanja 11. bujasova B-serija je neverbalni test NETONO 12. ostalih 8pitanja je bilo s prethodna 2roka