You are on page 1of 2

Felsefe Blm EK Okuma Listesi Gz Dnemi 1.

Snflar
Yazar Kitap Ad Devlet Gorgias Kriton Parmenides Sofist Sokratesin Savunmas len Yasalar C1 ve C2 Theaitetos Menon Metafizik Organon 5 cilt Ruh zerine Retorik Nikomakshos'a Etik Politika dealar Kuram Platon'un Bilgi Kuram Eflatun'un Devlet Gr Aristoteles Enneadar nl Filozoflarn Yaamlar Ve retileri Antik Felsefe Niin Felsefe Felsefe Szl Felsefe Terimleri ve Dok. Szl Felsefeye ar Felsefeye Giri Yeni Atlantis Gne lkesi topia Hayvan iftlii Basm Evi Bankas Yay. M.E.B. Yay. M.E.B. Yay. mge Yay. Sosyal Yay. Kabalc yay. Bankas Yay. Kabalc Yay. M.E.B. Yay. Sosyal Yay. M.E.B. Yay Alfa Yay. Y.K.Y. Yay. Ayra Yay. Remzi Yay. Kabalc Yay. Asa Yay. Y.K.Y. Yay. Ankara Ok. Yay. Paradigma Yay. Nobel Yay. mge Yay. Remzi Yay. -

L K A

Platon

D E R S

F E L S E F E S

Aristoteles

Ahmet Cevizci F. M. Cornford Mehmet Karasan David Ross Plotinus Diogenes Laertios Walter Kranz Lokman LNGR Ahmet Cevizci S.H. BOLAY Dennis L. Okholm/ Stanley M. Honer/ Thomas C. Hunt Takiyettin Mengolu F. Bacon Campenella T. More Orwel

FELSEFEYE

DERS N

GR

2. Snflar
Yazar Farabi Kitap Ad Faziletli ehir limlerin Saym Mutluluun Kazanllmas El Munkz Filozoflarn Tutarszl Felsefenin Temel lkeleri Hay Bin Yakzan Felsefe Din likileri Metafizik erhi Tutarszln Tutarszl Fsusl Hikem Farabi'de Bilgi Teorisi Gazali Ve phecilik bni Sina Ve Gazali'de Bilgi Problemi bni Sina Felsefesi Ve Ortaa Avrupasndaki Etkileri Kindi Felsefi Risaleler bni Sina Ve Descartes Metafiziinin Karlatrlmas Farabi Felsefesi Aristo Metafizii le Gazali Metafiziinin Karlatrlmas Metot zerine Konuma Felsefenin lkeleri Descartes Metafizik Dnceler Ahlak zerine Mektuplar Tabiatn I le Hakikati Arama Monadoloji Etika Leviathan Hakikat zerine Aratrmalar Leibnizzerine Drt Ders Descartes zerine Tetkikler Yayn Evi M.E.B. Yay. M.E.B. Yay. Vadi Yay. Klasik Yay. Vadi Yay.

T R K S L A M F E L S E F E S N E G R D E R S N

Gazali bni Sina/bn Tufeyl bn Rd bn Arabi brahim Hakk Aydn brahim Aah ubuku A. Kamil Cihan A. M. Goichon Kindi; Mahmut Kaya H. mer zden Burhan Ulutan Prof. Dr. Sleyman Hayri Bolay

Dergah Yay. Litera Yay. Krkambar Yay. tken Yay. -

Sosyal Yay.

1 7 . Y . Y . F E L S E F E S D E R S N

Say. Yay. M.E.B. Yay. M.E.B. Yay. M.E.B. Yay. M.E.B. Yay. Dost Kitapevi Yay. Y.K.Y. M.E.B Kabalc Yay. M.E.B. Yay

Leibiniz Spinoza Hobbes Malebranche Gilles Deleuze Laberthonniere