Dahulu iakap senohong gelama ikan duri parang sekarang besi, Dahulu sayang sekarang benci.

ercakap bohong,lama-lamamencuri.

Tokok takal mukapintu, Mengaku dulang paku serpih, Orang nakal memang begitu. Mengata orang dia yang lebih.

anyak udang byak garam, Keli masuk ruan keluar, Matahari masuk, bulan keluar. anyak orang banyak ragam.

Duduk Mentimun bongkok di balik tiang, inding enggang tap, Senduk yam berkokok alamat nak siang. di dinding, panggang di atap.

endang gendut tali kecapi, Secupak padi, setahil berangan, Tersepak kaki, terkehel tangan. enyang perut suka hati.

udah gaharu cendana pula,Kapal belayar dalam semak, udah tahu bertanya pula. Perut lapar semua lemak.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

Orang yang suka bercakap bohong,lama kelamaan akan menjadi pencuri. Seseorang yang suka memburukkan orang lain sebenarnya mempunyai kelakuan lebih buruk. Manusia mempunyai pelbagai ragam yang berbeza. Ayam berkokok sebagai tanda hari nak siang. Menggambarkan orang yang kenyang selalunya suka hati. Sudah tahu sesuatu perkara tetapi masih berpura-pura tidak mengetahuinya. Sikap yang berubah daripada sayang menjadi benci. Menyindir sikap orang yang nakal. Pertukaran siang dan malam. Kedudukan sesuatu di tempat yang sepatutnya. Lain yang diharapkan, lain yang menjadi. Apabila perut lapar, semua makanan enak rasanya.

KEPELBAGAIAN RAGAM MANUSIA

TEMA

PERSOALAN

Sikap dan kelakuan manusia yang berbeza

Perkara yang tertakluk pada hukum alam

Manusia perlu mematuhi hukum alam

Bentuk
Jumlah rangkap – 12 rangkap Jumlah kata dalam baris – empat hingga lima patah kata Jumlah suku kata dalam baris – 8 hingga 12 suku kta Rima akhir – a – a Bentuk – bebas

GAYA BAHASA

IMEJ ALAM – senohong, keli, mentimun, matahari, semak ANAFORA – banyak udang, banyak garam Banyak orang, banyak ragam EPIFORA – Keli masuk, ruan keluar Matahari masuk, bulan keluar.

UNSUR BUNYI
Asonansi – banyak udang banyak garam (pengulangan vokal a) Aliterasi – tokok takal muka pintu (pengulangan konsonan k)

NILAI

Kejujuran, ikhlas, berhemah tinggi, bertanggungjawab
PENGAJARAN

*Kita hendaklah bersikap jujur dan ikhlas *Kita perlu menjaga tingkah laku dan pertuturan. *Kita hendaklah berfikir sebelum bertindak.

1.

Mengapakah kita dilarang berbohong?

A Seseorang itu akan mencuri sebelum berbohong B Membohong dan mencuri perbuatan yang terkutuk C Orang yang berbohong akan mencuri D Pencuri memang suka berbohong

2. Pilih pernyataan yang menerangkan maksud rangkap ketiga
pantun tersebut. A Tingkah laku dan kelaku manusia hampir sama. B Orang yang bijak pandai menjaga tingkah laku. C Kelakuan manusia berubah-ubah. D Perangai manusia berbeza-beza.

3. Jumlah suku kata dalam baris “senduk di dinding, panggang di atap” ialah… A tujuh B lapan C sembilan D sepuluh

4. Yang berikut ialah ciri-ciri Pantun Dua Kerat, kecuali A mempunyai jeda B pola rima akhir ialah a – b C terdiri daripada empat hingga enam patah kata sebaris D terdiri daripada sepuluh hingga dua belas suku kata sebaris

5. Apakah persoalan yang terdapat dalam rangkap kesembilan pantun tersebut? A Segala perkara yang berlaku adalah mengikut peraturan alam. B Tingkah laku manusia tidak dapat diramal. C Orang yang berpura-pura itu sebenarnya menipu diri sendiri D Nasib manusia di dunia telah ditentukan oleh takdir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful