Pesan Tangan Kepada Jari

PESAN TANGAN KEPADA JARI

Daripada: Hilmi Rindu

MAKSUD
 Berkisar tentang amanat seorang ketua

kepada anak buahnya bagi menentukan pemimpin dalam erti kata sebenar

CIRI-CIRI
Tidak terikat dengan bentuk puisi moden dibahagikan kepada 2 bahagian dalam siri pendek 1)bahagian 1 mengandungi 3 rangkap 4 baris setiap rangkap 2)bahagian 2 mengandungi 2 rangkap 2 baris dalam rangkap 4 & 5 baris dalam rangkap 5 Baris terpendek ada pada rangkap 1 baris 4 (kemanusiaan) & rangkap 5 baris 5 (kehidupan) Baris terpanjang terdapat dalam baris 1 rangkap 3 iaitu nescaya tidak akan terlepas

 

TEMA
Ciri-ciri kepimpinan yang berdedikasi untuk menghasilkan perpaduan rakyat

PERSOALAN
Amanat seorang ketua kpd anak buahnya Kepentingan memilih pemimpin yg sesuai Kecekapan pemimpin menjamin keamanan masyarakat Iman berkait rapat dgn kebaikan Membuat budi sbg 1 kebaikan menghasilkan perpaduan Perpaduan menentukan kejayaan cita-cita

NADA
• Sajak ini bernada patriotik tentang panduan memilih seorang pemimpin

Gaya Bahasa
Sinkof : tak Personifikasi :pancuran mesra yang menetas Hiperbola : melentur mimpi

Metafora : di dusun hati,dipersada iman , kesuran budi

Unsur Bunyi
Asonansi Pengulangan huruf vokal (a dan u) - Nescaya tak akan terlepas -Perkukuhkan letakmu

Aliterasi Pengulangan huruf konsonan (k) - Sekali kau bergerak

NILAI
Bertanggungjawab dalam setiap perkara Ketelitian dalam membuat pemilihan Berani menegakkan kebenaran Taat &menghormati pemimpin Berpendirian kukuh

PENGAJARAN
Pemimpin yang dipilih hendaklah seorang yang jujur ikhlas & amanah Pemimpin hendaklah menyiapkan diri dengan ilmu pengetahuan Rakyat saling menghormati pemimpin

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful