You are on page 1of 33

CC CU VUI

N
G
T

O
B

C
H
(TUYTI KHNGNGH BY)
I.C

1. C Bn hy tng tng bn ang i trn 1 con thuyn trn 1 dng sng c rt nhiu c n tht n gia dng bng
thuyn ca bn b thng 1 l rt to, sau vi pht na thuyn s chm v chc chn bn s l ba n nhng con c ny. Bn
lm cch no n gin nht thot ra khi ci hon cnh cht tit ny?
2. C1 ngi i vo rng su thm him, tht ko may cho ng ta khi bt gp 1 con i i rt hung d mun x xc
ng ta ra. Trong tay ng ta c 2 con dao , ng s qu vt 2 con dao ra , con i i nht ln v sau vi pht n nm
vt xung t cht lun. Bn c bit ti sao khng?
3. CC mt cy cu c trng ti l 10 tn, c ngha l nu vt qu trng ti trn 10 tn th cy cu s sp. C mt chic
xe ti ch hng, tng trng ti ca xe 8 tn + hng 4 tn = 12 tn. Vy cc bn lm sao bc ti qua c cy cu ny
(Khng c bt hng ra khi xe)?
4. C Trn ng c c 6 con b, m i m li ch c 12 ci chn. Hi ti sao ?
5. C Nu ch c mt que dim, trong mt ngy ma ng gi rt, bn bc vo cn phng c mt cy n, mt bp du,
v mt bp ci, bn thp g trc tin?
6. C Mt k git ngi b kt n t hnh. Hn ta phi chn mt trong ba cn phng: phng th nht la chy d di,
phng th hai y nhng k m st ang ging sng, v phng th ba y s t nhn i trong ba nm. Phng no an
ton nht cho hn?
7. C 2 con vt i trc 2 con vt, 2 con vt i sau 2 con vt, 2 con vt i gia 2 con vt. Hi c my con vt?
8. C Con ma xanh p 1 pht cht, con ma p 2 pht th cht. Lm sao ch vi 2 ln p m cht c 2 con?
9. C C 1 b kia khng bit bi, xung nc l b cht. Mt hm b i tu, bng nhin tu chm(ko ai cu ht)?, nhng
b ko cht. Ti sao
10. CC 1 anh chng lm vic trong 1 ta nh 50 tng, nhng anh ta li ch i thang my ln n tng 35 ri on cn li
anh ta i thang b. Ti sao anh ta li lm nh vy ?
11. CLch no di nht?
12. CX ng nht l x no?
13. CCon ng di nht l ng no?
14. CQun rng nht l qun g?
15.
CCi
g
ca
chng
m
v
thch
cm
nht
(khng
ngh
lung
tung)?
16.
CCi
g
m
i
th
nm,
ng
cng
nm,
nhng
nm
li
ng?
17. CCu ny ngha l g: 1 => 4 = 1505
18. CNi no m b cht ra tng khc?
19. CBn c th k ra ba ngy lin tip m khng c tn l th hai, th ba, th t, th nm, th su, th by, ch nht?
20. CMn thi no cng thng cng thua ?
21. CCon g u d mnh c ?
22. CCon g p th sng, khng p th cht?
23. CC 1 n chut ic i ngang qua, hi c my con?
24. CB ngoi nng trong, n ngoi b trong l g?
25. CTrong 1 cuc thi chy, nu bn vt qua ngi th 2 bn s ng th my?
26. CCon g khng gy o m ngi ta vn gi l g?
27. CC 1 con tru. u n th hng v hng mt tri mc, n quay tri 2 vng sau quay ngc li sau li quay
phi hai vng hi ci ui ca n ch hng no?
28. CCon trai c g qu nht?
29. CC quan quan trng nht ca ph n l g ?
30. CS th b chy, con g chy ra u tin?
31. CKhi Beckham thc hin qu pht n, anh ta s st vo u?
32.
CCi
g
tay
tri
cm
c
cn
tay
phi
cm
khng
c?
33. C2 ngi: 1 ln, 1 b i ln nh mt qu ni. Ngi b l con ca ngi ln, nhng ngi ln li khng phi cha
ca ngi b, hi ngi ln l ai?
34. CT g m 100% ngui dn Vit Nam u pht m sai?
35. CTm im sai trong cu: di nh nng sng long lanh triu cnh hng khoe sc thm
36. CAi cng bit nh ni Everest cao nht th gii, vy trc khi nh Everest c khm ph, nh ni no cao nht
th gii?
37. CC mt ngi rt yu li vit th php ca Trung Quc. Lm sao anh ta ch dng mc en nhng vit ra ch ?
38. CNng ba nm ta cha h b bn?
39. CMt ly thu tinh ng y nc, lm th no ly nc di y ly m khng nc ra ngoi?
40. C bn c bao nhiu ch C trong cu sau y: Cm, canh, cho g t cng thch n!
41. CTi sao khi bn sng ngi ta li nhm mt mt?
42. CT no trong ting Vit c 9 t h?

43. CHy chng minh 4 : 3 = 2


44. CLi nc gii kht no cha st v canxi?
45. CCon cua di 15cm chy ua vi con cua xanh di 10cm.Con
o v ch trc?
46. CTi sao 30 ngi n ng v 2 ngi n b nh nhau tn lon?
47. CCi g nh cha, nh m, nh anh, nh ch, nh em?
48. CCi g Adam c 2 m Eva ch c 1?
49. CCi g ca ngi con gi lc no cng m t?
50. CCi g di nh tri chui, cm 1 lc th n chy nc ra?
51. CCng chi cng ra nuc?
52. CLm sao ci cn t cn chnh n?
53. CNhng loi th no sau y n cm:
a) s t
b) cp
c) h m
d) voi
54. CChng minh: con gi = con d.
55. CCu ch no m nhng ngi vui sng khi nhn thy n s tr nn bun b v ngc li, nhng ngi bun b u
su khi thy n s tr nn vui v hn.
56. CHai ngi o trong hai gi th c mt ci h. Vy hi mt ngi o trong mt gi th c my ci h?
57. CBn tri ng c mt cn nh xanh, bn phi ng c mt cn nh . Vy, nh trng u ?
58. CTi sao con ch khng cn c ui ca mnh:
59. CTrong mt ngi n n c mt ci l ng rt qu. Ngi n ch c hai ca ra v, khng c ca s nhng ca th
ngt c mt ng bn chiu ngi, ca th hai c hai ng ngi nh c tng. Th nhng ci l ng vn b mt. Hi bn
ti sao?
60. C C u m chng c ui. Nhiu chn m li ng hoi chng i (l ci g?)
61. CC 1 chai ru, nt bn trn ming chai ko m ra c. Vy lm th no ung chai ru m ko cn p v chai
cng nh k xoi l nt chai?
62. C5 con mo trong 5 pht bt 5 con chut. Theo t l ny, mun bt 100 con chut trong vng 100 pht cn bao nhiu
con mo?
63. CMt ngi ph n 45 tui th hi ngi c bao nhiu ngy sinh nht?
64. CNgi i xe khi hnh lc u i v hng Nam 10km sau ng ta r tri theo hng Ty 10km. Cui cng li di
chuyn v hng bc
10km. Kt qu ng ta tr v ng v tr ban u lc xut pht. C chuyn l nh th ko?
65. C trng c 2 cu b ging nhau nh c, chng c cng b m, cng ngy thng nm sinh. Nhng li khng nhn
l anh em song sinh. V sao?
66. CBan u trong phng c 10 cy n cy ang chy. Gi thi tt 2 cy. Sau gi li thi tt 1 cy na. Ngi ta bn
ng ca s li. Hi cui cng s cn li bao nhiu cy n cy
67. CChia mt ng h thnh 6 phn bng nhau = cch ty tng cc ch s trong tng phn bng nhau.?
68. CCi u ging mo, chn ging mo, v tai ging con mo, nhng khng phi con mo. Vy l con g?
69. CC mt tu in i v hng nam. Gi hng ty bc. Vy khi t con tu s theo hng no?
70. CVic j bn lm u tin trc khi ng dy?
71.
CCi
j
di
di,
cng
cng,
cm
1
lc
th
n
chy
nc
ra
72. C Nht qu nh ma, th 3 hc tr. Vy th t l g?
73. CCon g l cha ca th gii?
74. CCu g m ai cng hng i qua c?
75. CCi g c gia 2 chn ca c gi?
76. CCi g en khi bn mua n, khi dng n v xm xt khi vt n i?
77. CC 2 ngi bn: 1 ngi m 1 ngi cm i shopping. Cm mua ci nn th ly tay ch ln u v g g my ci
cn M mun mua kem nh rng th lm sao?
78. CC ngi mang 2 qu tim, 4 qu thn, m vn c xem l ngi bnh thng. l ai?
79. CC 5 con chim u trn cy, bn cht 1 con. Hi cn my con?
80. CC 6 con vt trong chung, ch nh p cht 2 con. Hi cn li my con?
81. C mt cu b tng 15. Cu thang my cng ln c tng 15 nhng cu b li ch ln n tng 13 l ra khi thang
my i b. Ti sao cu b li khng i cu thang my n tng 15?
82. C Mt ngi i b trn ct, khi ngonh li ti sao li khng thy du chn ca mnh?
83. C Ci g trc mt m ta khng nhn thy?
84. C Ci g cng cao cng nh? Ci g cng cao cng to?
85. C Ci g cng ko cng ngn?
86. C Ci g cng gt cng to?
87. C Tc ph n ni no qun nht?

88. C Con g cng to cng nh?


89. C Ci g cng bp cng to?
90. C Mt ngi m ng t sng n ti trc mt nh th..... Hi ng ta thy ci g?
91. C Con g hai u chin ui?
92. C Con ngi nh nht u?
93. C Con g c 2 tri tim?
94. C Con g to nht?
95. C Con g di nht?
96. C Ci g khng mn m phi tr?
97. C C mt gia nh c hai a con. a u tay chn bnh thng, a th hai ch c mt cnh tay phi. Hi ti sao?
98. C Con g trong con g ca con g ?
99. C Xe g vo ga ri m vn nm , tt my?
100.
C
Mt
lp
ton
con
trai,
hi
ti
sao
lp

khng
c
n
ng?
101. C Bn th chy tht nhanh ln ni xem thy g? Hu nh ai lm th cng thy nh vy?
102. C Hoa g bit ni?
103. C Cu g bit i?
104. C 3 ngi m i trong mt ci d hi ngi no b t?
105. C Ai l ngi VN t chn ln mt trng u tin?
106. C Mt ngi nhy xa c 1m8. Lm th no nhy qua c ci
h di 1m9?
107. C Mt b gi khng nui g, khng mua m cng khng ai cho trng, ti sao vn c trng n?
108. C C mt ngi ng xung ao, chm hn ri ngoi ln, ci g cng t nhng tc khng t, ti sao?
109. C Con thn ln em ni mt cu, con thn ln anh nghe xong ri bch xung t, hi thn ln em ni g?
110. C Ni tht th b pht nh n, ni di th b pht nhn i. Bn hy ni mt cu khng b pht.
111. C Ni no c ng x, nhng khng c xe c; c nh , nhng khng c ngi; c siu th, cng ty... nhng khng
c hng ha... l ni no dz??!!
112. C C 3 thng ln xp hng dc i vo hang. Thng i sau cm 1 ci x, thng i gia cm 1 ci xng, hi thng i
trc cm g?
113. C V tinh A bay trc, v tinh B bay sau. V tinh B mun ui kp v tinh A, n lin tng tc. Hi B c ui kp
c A hay khng, ti sao?
114. CBn cm mt qu trng g sng, n ri t do. Vi iu kin di nn b tng, bn c th lm cho qu trng ri
t cao 1m xung m khng b v khng ?
115. C Vo mt bui ti, c mt ngi ngi trong phng c bo. Bng mt in, phng rt ti. Nhng ngi vn c
tip tc c sch. Hi, ti sao ?
116. C Ngy xa, ai mt trm cng i bo Quan, hi ti sao c 1 nh b mt rt nhiu vng bc chu bu m li khng i
bo Quan ?
117. C C 3 con kin chy ua vi nhau. Con u tin ni:
- Cn 2 con na chy sau mnh.
Con th 2 ni cng ni:
- Cn 2 con na chy sau mnh.
Con th 3 cng ni:
- Cn 2 con na chy sau mnh.
Con no cng ni ng. Hi ti sao?
118. C Con g cng c c khc g ln m khng cng ni hn si nh.
119. C Vit Nam, rng bay ln v p xung u?
120. C Mt thng m v Ba thng ic i n ph, mi ngi n mt t. Mi t ph l 15 ngn ng. Hi n xong h phi
tr bao nhiu tin?
121. C Ci g gia Bu tri v Tri t?
122. C C mt r to, trong r c ba qu, lm sao chia cho 3 ngi, mi ngi mt qu m vn cn mt qu trong r?
123. C C mt cy l c 2 cnh, mi cnh c 2 nhnh ln, mi nhnh ln c 2 nhnh nh, mi nhnh nh c hai ci l,
cnh mi ci l c hai qu. Hi trn cy c my qu to?
124. C C mt cu th bng ni ting c mt a em trai (cng b m), nhng a em trai khng chu nhn cu
th l anh ca mnh, sao vy?
125. C Ai c th nhy cao hn ngi nh?
126. C trn dzt dzt di au, di dzt dzt trn sng, rt
ra....chy mu.... hi ngi ta ang lm g?

II.T
R
L

1. C ng tng tng na.


2. C N cm dao v m vo ngc n (i i hay lm th).
3. C Bc ti c i qua thi, cn xe th li.
4. C Con b ny ci ln lng con b kia theo dy chuyn v vng trn nn mi con ch c 2 chn!
5. C Que dim.
6. C Phng 3 v s t cht ht ri.
7. C 4 con.
8. C p con ma xanh trc l 1, con ma thy th s qu, mt my ti mt (chuyn sang xanh).p con ma xanh mi
ny na l 2 ln.
9. C B y i tu ngm.
10. C V ci thang my khng ln c ti tng 50.
11. C Lch s.
12. C X hi.
13. C ng i.
14. C Qun o.
15. C Tin!
16. C Bn chn.
17. C Mt pht suy t bng nghn nm khng ng.
18. C Ni Thi Sn.
19. C Hm qua, hm nay v ngy mai.
20. C Mn ua xe (phanh li cn gi l thng).
21. C Con dc (d ghp vi c).
22. C Con tim.
23. C ic l h tai, h tai l hai t (24).
24. C Bp nng.
25. C Th 2.
26. C G con v g mi.
27. C Ch xung t.
28. C Ngc trai.
29. C Hi Lin Hip Ph N.
30. C Con ngi.
31. C Tri banh.
32. C Tay phi.
33. C M.
34. C T sai.
35. C Khoe sc kho!
36. C Everest.
37. Cng ta ch cn cm ci bt ln vit ch .
38. CCi bng.
39. CDng ng ht.
40. C1 ch C.
41. CNhm 2 mt th s khng thy ng bn.
42. CChnh (chn h).
43. C4 : 3 = t chia tam = tm chia t = 8 : 4 = 2.
44. CCafe (ca: canxi, Fe: st).
45. CCon cua xanh, v con cua b luc chn.
46. Cang chi c vua.
47. CBn chi nh rng.
48. CCh a.
49. CCi li.
50. CQue kem.
51. CChi c.
52. CLt ngc ci cn li.
53. CS t (con gi).
54. CCon gi = thn tin = tin(trc) thn(kh) = trc kh (trong 12 con gip) = con d.
55. Ciu ri cng qua i.
56. C Vn l 1 ci h (nh hn).
57. C M.
58. CV ui n khng di.
59. CMt trong 2 ng nh c ni "chiu" (chiu tng) ng bn chiu tng gi mnh ~> chy n ~> k gian vo ly.

60. CCy cu th c 2 u, khng c ui, c nhiu chn m khng i c.


61. Cy nt chai vo,
62. CCn 5 con mo (5 pht bt 5 con chut, 6 pht 6 con, 7 pht 7 con, ..., 100 pht bt 100 con)
63. C1 ngy sn.
64. Cng y Bc cc
65. C2 cu b ny nm trong s nhng anh em sinh 3 (hoc nhiu hn)- ko phi l song sinh.
66. CCn 3 cy (gi thi tt 3, 7 cy chy ht).
67. C(1+2+...+12)/6 = 13, mi phn l 13 => (1,12), (2,11), (3,10), (4,9), (5,8), (7,6).
68. CCon mo bng.
69. CTu in lm j c khi.
70. CM mt.
71. CQue kem.
72. CL mt ngy trong tun-th t.
73. CCha Zesu l con ngi -> Con ngi l cha ca th gii!
74. CCu Vng, cu dao, cu ch, cu nguyn.
75. Cu gi.
76. CCc than.
77. C Bn cho 1 tup kem nh rng i!
78. CB bu.
79. CCn 1 con.
80. CCn 6 con.
81. CV cu b khng cao bm n s 15.
82. CNgi i li.
83. CTng lai.
84. C Cng cao cng nh l ng ni. Cng cao cng to l bng bay.
85. C iu thuc l
86. C Ci l.
87. C Tc ph n chu Phi.
88. C Con cua.
89. C Ci t hoc kn bp y hi(cng bp ku cng to)
90. C Thy mi chn.
91. C Con s 29.
92. C Con ngi nh nht lng ch k.
93. C Con bi: 2 c (l bi Ty-T l kh).
94. C Con sng.
95. C Con ng.
96. C Li cm n hoc cu hi.
97. C V khng th c 2 cnh tay phi.
98. C Con ngi trong con mt ca con ngi.
99. C Xe la?
100. C L loi ng vt nn khng phi l n ng (Con Trai di ao h).
101. C Thy mt.
102. C Hoa hu.
103. C Cu th.
104. C Khng ai b t, c ma u!
105. C Ch cui
106. C Nhy qua chiu ngang h.
107. C B y nui vt. (m trng g cng c, tr trng g)
108. C Ngi y u trc.
109. C N ni: Nm nga ra i anh!
110. C Ti b pht nhn i.
111. C Bn .
112. C Thng i u l thng cm u.
113. C B khng ui kp A. V khi v tinh B tng tc th n s lch ra khi qu o ang bay tr thnh 2 v tinh khc qu
o.
114. C Th xung b nc (nu l b nc mui th cng tt)
115. C ng ta l ngi m nn c ch ni th cn g phi n.
sao ?
116. C n gin v ng y l Quan. Gi ch c nc i bo vi vua.
117. C Chng i vng trn.
118. C Con sng.

119. C Thng Long v H Long.


120. C H phi tr 30 ngn ng v 1 thng m v ba ca thng ic l 2 ngi n!
121. C Ch v gia.
122. C a cho 2 ngi u mi ngi 1 qu. Cn 1 qu trong r a nguyn c ci r ng qu to cho ngi cn li
th 3 ngi mi ng u c 1 qu, v cng c 1 qu trong r!
123. C Khng c qu to no v khng phi cy to.
124. C V cu th l n.
125. C Ai cng c th nhy cao hn ngi nh. V ngi nh khng bit nhy.
126. C Cu c !

Su tm anh em c th mang ln nha :D


1. Ngh nhanh: C mt tu in i v hng nam. Gi hng ty bc. Vy khi t con tu
s theo hng no? Tu in lm g c khi
2. Lm th no khng ng phi ngn tay khi bn p ba vo mt ci mng tay? Cm
ba bng c 2 tay
3. Nu bn nhn thy con chim ang u trn nhnh cy, lm sao ly nhnh cy m
khng lm ng con chim? Bn chu kh i chim bay i nh
4. Ci u ging mo, chn ging mo, v tai ging con mo, nhng khng phi con mo.
Vy l con g? Con ca con mo (cn gi l mo con).
5. Ming rng nhng khng ni mt t, l g? Con sng
6. Khng b m no phn ng khi gio vin nh nhng a tr trong lp, ti sao? V y
l lp hc trong tri m ci.
7. Ci g lun pha trc bn, m bn khng bao gi nhn thy? Tng lai...
8. Ci g bn khng mn m tr? Li cm n...
9. Ci g lun i n m khng bao gi n ni? Ngy mai...
10. Vo lc no th ng h g 13 ting? L lc bn nn em ng h i sa...
11. Lc l tng n tra? Sau ba n sng.
13. C ba qu to trn bn v bn ly i hai qu. Hi bn cn bao nhiu qu to? 2 qu (V
bn ly i 2 qu ri cn g).
14. B m c su ngi con trai, mi ngi con trai c mt em gi. Hi gia nh c bao
nhiu ngi? 9 ngi (bao gm 6 ngi con trai, 1 c con gi v b m).
15. 30 chia 1/2, v cng thm 10, bng bao nhiu? Bng 70.
16. Nu ch c mt que dim, trong mt ngy ma ng gi rt, bn bc vo cn phng
c mt cy n, mt bp du, v mt bp ci, bn thp g trc tin? Que dim (Bn phi
bt que dim ln trc th mi thp c nhng dng c cn li ch).
17. Con s ln nht c duy nht hai ch s? 99 (= 9x9x9x9x9x9x9x9x9 ln qu tri ln)
18. C hai bnh rng ming ng y nc. Lm sao cho tt c nc vo trong mt ci
chu m vn bit nc no ca bnh no (khng c cho c bnh hay bt k dng c ng
nc no vo chu)? Cho c 2 vo t lnh ng thnh ri cho chung vo mt chu.

19. Mt k git ngi b kt n t hnh. Hn ta phi chn mt trong ba cn phng: phng


th nht la chy d di, phng th hai y nhng k m st ang ging sng, v phng
th ba y s t nhn i trong ba nm. Phng no an ton nht cho hn? Phng ba v 3
nm ko n th n cha sn lm cng cht.
Cu p2
1/
H: Bn hy tng tng bn ang i trn 1 con thuyn trn 1 dng sngc rt nhiu c n
tht n gia dng bng thuyn ca bn b thng 1 lrt to, sau vi pht na thuyn s
chm v chc chn bn s l ba nnhng con c ny. Bn lm cch no n gin nht
thot ra khi cihon cnh cht tit ny?
TL: ng tng tng na.
2/
H: 1 ngi i vo rng su thm him, tht ko may cho ng ta khi btgp 1 con i
i rt hung d mun x xc ng ta ra. Trong tay ng tac 2 con dao , ng s qu vt 2 con
dao ra , con i i nht ln vsau vi pht n nm vt xung t cht lun. Bn c
bit ti sao khng?
TL: N cm dao v m vo ngc n (i i hay lm th).
3/
H: C mt cy cu c trng ti l 10 tn, c ngha l nu vt qutrng ti trn 10 tn th
cy cu s sp. C mt chic xe ti ch hng,tng trng ti ca xe 8 tn + hng 4 tn = 12
tn. Vy cc bn lmsao bc ti qua c cy cu ny (Khng c bt hng ra khi
xe)?
TL: Bc ti c i qua thi, cn xe th li.
4/
H: Trn ng c c 6 con b, m i m li ch c 12 ci chn. Hi ti sao ?
TL: Con b ny ci ln lng con b kia theo dy chuyn v vng trn nn mi con ch c
2 chn!
5/
H: Nu ch c mt que dim, trong mt ngy ma ng gi rt, bn bcvo cn phng c
mt cy n, mt bp du, v mt bp ci, bn thp gtrc tin?
TL: Que dim.
6/
H: Mt k git ngi b kt n t hnh. Hn ta phi chn mt trong bacn phng: phng
th nht la chy d di, phng th hai y nhng km st ang ging sng, v phng
th ba y s t nhn i trong banm. Phng no an ton nht cho hn?
TL: Phng 3 v s t cht ht ri
7/

H: 2 con vt i trc 2 con vt, 2 con vt i sau 2 con vt, 2 con vt i gia 2 con vt. Hi c
my con vt?
TL: 4.
8/
H: Con ma xanh p 1 pht cht, con ma p 2 pht th cht. Lm sao ch vi 2 ln p
m cht c 2 con?
TL: p con ma xanh trc l 1, con ma thy th s qu, mt my timt (chuyn sang
xanh).p con ma xanh mi ny na l 2.
9/
H: C 1 b kia khng bit bi, xung nc l b cht. Mt hm b itu, bng nhin tu
chm, nhng b ko cht.Ti sao (ko ai cu ht)?
TL: B y i tu ngm.
10/
H: Ci g en khi bn mua n, khi dng n v xm xt khi vt n i?
TL: Than.
11/
H: C 1 anh chng lm vic trong 1 ta nh 50 tng, nhng anh ta lich i thang my ln
n tng 35 ri on cn li anh ta i thang b.Ti sao anh ta li lm nh vy ?
TL: V ci thang my khng ln c ti tng 50.
12/
H: Lch no di nht?
TL: Lch s.
13/
H: X ng nht l x no?
TL: X hi.
14/
H: Con ng di nht l ng no?
TL: ng i.
15/
H: Qun rng nht l qun g?
TL: Qun o.
16/
H: Ci g ca chng m v thch cm nht (khng ngh lung tung)?
TL: Tin!
17/
H: Ci g m i th nm, ng cng nm, nhng nm li ng?

TL: Bn chn.
18/
H: Cu ny ngha l g: 1' => 4 = 1505
TL: 1 pht suy t bng 1 nm khng ng.
19/
H: Ni no m b cht ra tng khc?
TL: Thi Sn.
20/
H: Bn c th k ra ba ngy lin tip m khng c tn l th hai, th ba, th t, th nm,
th su, th by, ch nht?
TL: Hm qua, hm nay v ngy mai.
21/
H: Mn g cng thng cng thua ?
TL: Mn ua xe p.
22/
H: Con g u d mnh c ?
TL: Con dc.
23/
H: Con g p th sng, khng p th cht?
TL: Con tim.
24/
H: C 1 n chut ic i ngang qua, hi c my con?
TL: ic l h tai, h tai l hai t (24).
25/
H: B ngoi nng trong, n ngoi b trong l g?
TL: Bp ng.
26/
H: Trong 1 cuc thi chy, nu bn vt qua ngi th 2 bn s ng th my?
TL: Th 2.
27/
H: Con g khng gy o m ngi ta vn gi l g?
TL: G con v g mi.
28/
H: C 1 con tru. u n th hng v hng mt tri mc, n quay tri2 vng sau
quay ngc li sau li quay phi hay vng hi ci uica n ch hng no?

TL: Ch xung t.
29/
H: Con trai c g qu nht?
TL: Ngc trai.
30/
H: C quan quan trng nht ca ph n l g ?
TL: Hi Lin Hip Ph N.
31/
H: S th b chy, con g chy ra u tin?
TL: Con ngi.
32/
H: Khi Beckham thc hin qu pht n, anh ta s st vo u?
TL: Tri banh.
33/
H: C bao nhiu ch C trong cu sau y:"Cm, canh, cho g t cng thch n!"
TL: 1 ch C, ch"Cm".
34/
H: Ci g tay tri cm c cn tay phi cm khng c?
TL: Tay phi.
35/
H: 2 ngi: 1 ln, 1 b i ln nh mt qu ni. Ngi b l con cangi ln, nhng
ngi ln li khng phi cha ca ngi b, hi ngiln l ai?
TL: M.
36/
H: T g m 100% ngui dn Vit Nam u pht m sai?
TL: T"sai".
37/
H: Tm im sai trong cu:"di nh nng sng long lanh triu cnh hng khoe sc thm"
TL: Khoe sc kho!
38/
H: Chng minh: 4 = 5
TL: Ta c:
-20 = -20
<=> 25 - 45 = 16 - 36
=> 5 - 9/2 = 4 - 9/2
=> 5 = 4

39/
H: Ai cng bit nh ni Everest cao nht th gii, vy trc khi nh Everest c khm
ph, nh ni no cao nht th gii?
TL: Everest.
40/
H& TL:
Hn con heo trong nh gi l -> Hn th
Mong c hn gi l -> Cu hn
Va mi hn gi l -> Tn hn
Hn thm ci na gi l -> Ti hn
ang hn m b y ra gi l -> T hn
Khng cho m c hn gi l -> p hn
Hn s hn gi l -> Ha hn
Vua hn gi l -> Hong hn
Hn chia tay gi l -> Ly hn
Va hn va ngi gi l -> V hn
Hn vo khng trung gi l -> Hn gi
Hn trong m gi l -> Hn c
Hn m m qu sm th gi l -> To hn
Rt thch hn gi l -> Kt hn
Hn m b hn li gi l -> nh hn
41/
H: Trn chung kt ca 1 cuc thi vt sa b (ai vt c nhiu ththng): ngi n b vt
c 15 lt, ngi n ng vt c 5 lt. Hisao ngi n ng thng?
TL: Ngi n b vt sa con b ci, cn ngi n ng vt sa con b c.
42/
H: Nng ba nm ta cha h b bn?
TL: Ci bng.
43/
H: Mt ly thu tinh ng y nc, lm th no ly nc di y ly m khng
nc ra ngoi?
TL: Dng ng ht.
44/
H: bn c bao nhiu ch C trong cu sau y:"Cm, canh, cho g t cng thch n!"
TL: 1 ch C.
45/
H: Ci g ngi mua bit, ngi bn bit, ngi xi khng bao gi bit?
TL: Quan ti.

46/
H: Ti sao khi bn sng ngi ta li nhm mt mt?
TL: Nhm 2 mt th s khng thy ng bn.
47/
H: T no trong ting Vit c 9 t h?
TL: Chnh (chn h).
48/
H: Hy chng minh 4 : 3 = 2
TL: 4 : 3 = t chia tam = tm chia t = 8 : 4 = 2.
49/
H: Li nc gii kht no cha st v canxi?
TL: Cafe (ca: canxi, Fe: st).
50/
H: Con cua di 10 cm chy ua vi con cua xanh di 15cm.Con no v ch trc?
TL: Con cua xanh, v con cua b luc chn.
51/
H: Ti sao 30 ngi n ng v 2 ngi n b nh nhau tn lon?
TL: ang chi c vua.
52/
H: Ci g nh cha, nh m, nh anh, nh ch, nh em?
TL: Bn chi nh rng.
53/
H: Ci g Adam c 2 m Eva ch c 1?
TL: Ch a.
54/
H: Ci g ca ngi con gi lc no cng m t?
TL: Ci li.
55/
H: Ci g di nh tri chui, cm 1 lc th n chy nc ra?
TL: Que kem.
56/
H: Cng chi cng ra nuc?
TL: Chi c.
57/
H: Lm sao ci cn t cn chnh n?

TL: Lt ngc ci cn li.


58/
H: Nhng loi th no sau y n cm:
a) s t
b) cp
c) h m
d) voi
TL: S t (con gi)
59/
H: Chng minh: con gi = con d.
TL: Con gi = thn tin = tin thn = trc kh = con d.
60/
H: Cu ch no m nhng ngi vui sng khi nhn thy n s tr nnbun b v ngc
li, nhng ngi bun b u su khi thy n s tr nnvui v hn.
TL: iu ri cg qua i.
61/
H: Hai ngi o trong hai gi th c mt ci h. Vy hi mt ngi o trong mt gi
th c my ci h?
TL: 1 ci h (nh hn).
62/
H: Bn tri ng c mt cn nh xanh, bn phi ng c mt cn nh . Vy, nh trng
u ?
TL: M.
63/
H: Ti sao con ch khng cn c ui ca mnh:
TL: V ui n khng di.
Cu hay P3
1.Chng trai t t bng cch no?
cu :Ng ta pht hin ra xc cht ca mt chng trai treo c cht nc nh. Di chn
cu ta cch khong 20 cm n sn nh l mt vng nc ln. Hi cu ta lm sao c th
leo ln nc nh m t t c?
p n: cu ta t t bng cch ng ln tng nc !
2. v bnh
cu :bnh g bc s b tay?
p n: l bnh... gy tay!
3. v ch

cu :Con ch en ngi ta gi l con ch mc. Con ch vng, ngi ta gi l con ch


phn. Con ch sanh ngi ta gi l con ch . Vy con ch , ng ta gi l con ch g?
p n: Con ch ngi ta gi l con ch... . hehe!
4. mo
cu :b b cht b bay ln tri. Hi b y cht nm bao nhiu tui v ti sao b y
cht?
p n: b l b ---> b b cht, b bay l by ba--> b y cht nm b y 73
tui!
5. v s lng
cu :C 1 n chim u trn cnh, ngi th sn bn ci rm. Hi cht my con?
p n: rm l 15 ---> cht 15 con
6. v vt
cu : Con g n la vi nc than?
p n: l con tu.
7. d dm
cu : Con kin b ln tai con voi ni g vi con voi m ngay tc khc con voi nm ln ra
cht!!
p n: Ni l em c thai vi anh ri!
8.Ti sao thuyn khng chm?
cu : C 1 chic thuyn ti a l ch ch dc hai ngi, nu thm ng th 3 s b chm
ngay lp tc. Hi ti sao ng ta trng thy trn chic thuyn c ba thng m en v ba
thng m trng ngi trn chic thuyn m ko b chm?
p n: bi v trn chic thuyn s tht l c ng 2 ng i. l ba ca thng m en
v ba ca thng m trng!!
9.L ci g?
cu : Nng ba nm ti ko b bn, ma 1 ngy sao bn li b ti l ci g?
p n: l ci bng ca mnh!
10. v vic lm
cu : Trn nhp di git l ang lm g?
p n: l ang cu c!
11. v gu trc
cu :Con gu trc ao c g m khng bao gi c?
p n: V gu trc ch c 2 mu trng en nn n ao c c chp hnh mu - vy m
hem th c v chp c no cng ch c trng en mh thi!
12.ang lm g?
cu :Tay cm cc tht nn nn, tay v mng l ang lm g?
p n: l b m ang cho con b!
13. v vt

cu :Ci g bng ci vung, vng xung ao. o chng thy, ly chng c?


p n: l mt trng!
14.im khc bit
cu : Con trai v n ong c im g khc nhau?
p n: Con trai l con vt sng di nc, cn n ong sng trn cy!
15. Ci g?
cu : Ci g trong trng ngoi xanh trng u trng hnh ri th heo vo?
p n: Bnh chng
16. v vt
cu :Cm vo run ry ton thn
Rt ra nc chy t chn xung sn
Hi chng cng t giu sang
Cm vo xin ch vi vng rt ra!
p n: l ci t lnh!
17. v vt
cu :con g mang c ming g ln nhng ko mang c hn si?
p n: Con sng
18. v cnh Vit Nam
cu : Vit Nam, rng bay u v p u?
p n: Rng bay Thng Long v p H Long!
19.Th tr thng minh
cu :C 1 ngi ng chn cu. gia cu c mt con gu rt hung d ko cho ai qua
cu ht. Ng s mt ht 5 pht i t chn cu cho n gia cu v con gu cng ch
ng c 5 pht l tnh dy. Hi ng lm sao qua dc bn kia?
p n: i n gia cu v quay mt ngc li. Con gu thc dy tng ng t bn kia
qua nn rt tr li. Th l ng qua dc cu!
20.Tr bao nhiu tin?
cu : Vit Nam, mt thng m v ba thng ic i n ph, mi ngi n mt t. Mi
t ph l 10 ngn ng. Hi n xong h phi tr bao nhiu tin?
p n: H phi tr 20 ngn ng v 1 thng m v ba ca thng ic l 2 ngi n!
21. v logic
cu :Where does today come before yesterday?
( ni no hm nay i trc hm qua?)
p n: in a dictionary.
22. mo
cu :What is between the sky and earth?
( Ci g gia bu tri v tri t?)
p n: And (v)

23. v bnh
cu : A man is walking in raining. His head, eyes, noses, lips are wet, but his hair is not
wet. Why?
( Mt ng n ng i trong tri ma. u, mt, mi, ming ng ta u b t nhng tc ng
ta ko h b t? Hi ti sao?)
p n: He's bald (ng ta b trc u)
24. v tnh ton
cu :Gi s ta c 1 khc vi, ct n ra lm 100 khc, thi gian ct 1 khc vi l 5
giy. Hi nu ct lin tc khng ngng ngh th trong bao lu s ct xong???
p n: 495 giy bi v 99 khc (khc cui cng ko phi ct) X 5 giy = 495 giy!
25. v tr tu
cu : mt x n, c lut l rng: Ai mun din kin nh vua th phi ni mt cu. Nu
cu ni tht th s b chm u, cn nu l di th b treo c. Vy gp c nh vua ca
x , ta phi ni nh th no?
p n: gp c nh vui, ngi phi ni"ti s b treo c!".
- Nu nh cu ni ny l tht th hn ta s b chm u, nhng nu em hn ta i chm u
th cu ni"ti s b treo c" ca hn l di, m nu vy th hn s b treo c, m nu treo
c hn th cu ni"ti s b treo c" ca hn l tht ... blah ... blah .. blah ...
Nh vy m g gp c nh vua trong khi vn bo ton c tnh mng
26. v tr tu
cu :C 1 ng t ph, ng ta tr cng cho 1 tn ngi lm l 1 ch vng/ngy. Nhng ng
ny ch c 1 thi vng gm 7 ch. Hi: vi 2 nht ct th lm sao ng t ph c th chia thi
vng ra tr cng cho tn ngi lm mi ngy ng 1 ch vng.
p n: ct thi vng 7 ch ra 1 khc 1 ch , 1 khc 2 ch v khc cn li l 4 ch. Ngy u
ng ta a ngi lm 1 ch. Ngy th 2 a 2 ch v ngi lm thi li ng ta 1 ch. Ngy
th 3 ng ta a ng lm 1 ch. Ngy th 4 ng ta a ngi lm 4 ch, ng a li 3 ch
vng cho ng nh giu. Ngy th 5, ng ta a 1 ch cho ng lm. Ngy th 6 ng ta a 2
ch cho ng lm, ng lm thi li 1 ch cho ng ta. Ngy th 7 ng ta a ch vng cn li l
ht!
27. v ni chn
cu :Ni no c ng x, nhng khng c xe c; c nh , nhng khng c ngi; c
siu th, cng ty... nhng khng c hng ha... l ni no dz??!!
p n: bn !
28. v tnh ton
cu :C mt r to, trong r c ba qu, lm sao chia cho 3 ngi, mi ngi mt qu
m vn cn mt qu trong r???
p n: Th a cho 2 ngi u mi ngi 1 qu. Cn 1 qu trong r a nguyn c ci
r ng qu to cho ngi cn li th 3 ngi mi ng u c 1 qu, v cng c 1 qu trong
r.!

29. mo
cu :C mt cy l c 2 cnh, mi cnh c 2 nhnh ln, mi nhnh ln c 2 nhnh nh,
mi nhnh nh c hai ci l, cnh mi ci l c hai qu. Hi trn cy c my qu to???
p n: Khng c qu to no v l khng th ra qu to no trn cy c
30. vui
cu :C 3 thng ln xp hng dc i vo hang. Thng i sau cm 1 ci x, thng i gia
cm 1 ci xng, hi thng i trc cm g?
p n: Thng "cm u" tc l i ca cm u, n ko phi cm ci vt g ht!
HiroKFC
24-12-11, 05:50 PM
Cau do tri tue chon loc
1. bn chut no i bng 2 chn?
>>>Mickey
2. bn vt no i bng 2 chn?
>>>Vt k b w th i bng 2 chn.
3. S th b chy , bn con g chy ra u tin?
>>>Con ngi.
4. Mt con h b xch vo gc cy, si xch di 30m. C 1 bi c cch gc cy 31m, bn
lm sao con h n c bi c?
>>>Con h k n c.
5. Mi nm c 7 thng 31 ngy. bn c bao nhiu thng c 28 ngy?
>>>12 thng
6. Nh Nam c 4 anh ch em, 3 ngi ln tn l Xun, H, Thu. bn ngi em t tn
g?
>>>tn Nam
7. bn khi Beckham thc hin qu pht n, anh ta s st vo u?
>>>Vo bng.
8. Mt ly thu tinh ng y nc, lm th no ly nc di y ly m khng nc
ra ngoi ?
>>>ng ht.
9. bn c bao nhiu ch C trong cu sau y: Cm, canh, cho g t cng thch n! .
>>>1 ch C
10. Cu hi no m khng ai c th tr li Vng?
>>>"My cht ri h?" -"Cho tao hun ngi iu my nh"?
11. Cm trn tay mt cy thc v mt cy bt , lm th no bn v c mt vng trn
tht chnh xc?
>>>Vt cy thc i, cm compa ln v.
12. Ci g tay tri cm c cn tay phi c mun cm cng khng c?
>>>R ci ch tay phi.
13. Ci g ngi mua bit, ngi bn bit, ngi xi khng bao gi bit?
>>>Quan ti.
14. Ti sao khi bn sng ngi ta li nhm mt mt?
>>>Bn thy ai nhm 2 mt bn sng cha?
15. T no trong ting Vit c chn mu t h?
>>>chnh.

16. Bn th chng minh"Ba n = Bn vi mi n th xem no?


>>>Ba + n = B + n
17. Bn ang trong mt cuc ua v bn va vt qua ngi th nh . Vy by gi bn
ang v tr no trong on ua y?
>>>Th nh.
18. Cng trong mt cuc ua, bn va chy qua ngi cui cng. Vy bn ang v tr
no?
Cui cng.
19. Con mo no cc k s chut?
>>>Doremon
20. C con chut li cc k s mo. Con chut no vy?
>>>Kon no cng s.
21. Ngi n ng duy nht trn th gii csa l ai?
>>>ng Th.
22. Ci g c kch thc bng con voi nhng chng nng gram no c?
>>>Bng con voi
23. Con mo c g m khng bt k con vt no c?
>>>Ting ku vi mo kon.
24. Ti c c mt hm rng nhng khng c ci ming no c? Ti l ai?
>>>Dao cht nc , cy ca, b co...
25. Lm th no con cua c chnh chn?
>>>luc
26. A gi B bng bc, B gi C l ng ni , C ku D l cu, D ku E l d, E ku F l ch, F
gi Z l con.
Hi A gi Z bng g ???
>>>Mm
27. Bc tranh nng Mnalisa, ngi p ny khng c g?
>>>Ko c chn my
28. C ba qu to trn bn v bn ly i hai qu. Hi bn cn bao nhiu qu to?
>>>2 W.
29. B m c su ngi con trai, mi ngi con trai c mt em gi. Hi gia nh c bao
nhiu ngi?
>>>9 ngi.
33. 30 chia 1/2, v cng thm 10, bng bao nhiu?
>>>70.
31. Nu ch c mt que dim, trong mt ngy ma ng gi rt, bn bc vo cn phng
c mt cy n, mt bp du, v mt bp ci, bn thp g trc tin?
>>>We dim.
32. Con s ln nht c duy nht hai ch s?
33. C hai bnh rng ming ng y nc. Lm sao cho tt c nc vo trong mt ci
chu m vn bit nc no ca bnh no(khng c cho c bnh hay bt k dng c ng
nc no vo chu) ?
>>>cho ng thnh .
34. Mt k git ngi b kt n t hnh. Hn ta phi chn mt trong ba cn phng: phng
th nht la chy d di, phng th hai y nhng k m st ang ging sng, v phng

th ba y s t nhn i trong ba nm. Phng no an ton nht cho hn?


>>>S t cht i ri.
35. Ci g en khi bn mua n, khi dng n v xm xt khi vt n i?
>>>Than.
36. Bn c th k ra ba ngy lin tip m khng c tn l th hai, th ba, th t, th nm,
th su, th by, ch nht?
>>>Hm wa, hm nay, ngy mai, ngy mt, ngay kia, ngy n
37. To nh ln nht th gii?
>>>Nh nc.
38. Thng no ngn nht trong nm?
>>>ba; t.
39. Cu hi no m bn phi tr li"c"?
>>>nh vn ch c.
40. Loi ch no nhy cao bng to nh cao nht th gii?
>>>Tt c cc loi v nh ko bit nhy.
41. Ai c nh di ng u tin?
>>>ra v c sn.
42. Ti sao s t n tht sng?
>>> bit nu chn.
43. Con g cn au kh hn hu cao c b vim hng?
>>>Con rt b au chn.
44. Mt ph n ang mua ti tim ng kim. Ngi bn hng cho gi:"Gi ca mt l
mi hai xu, gi ca bn mi t l hai mi t xu, v gi ca mt trm mi bn l ba
mi su xu."! C ta mun mua g vy ta?
>>>mua s nh.
45. C c nhng khng c ming l g?
>>>Ci o.
46. Ti lun mang giy i ng. Ti l ai?
>>>kon nga.
47. Bn lm vic g u tin mi bui sng?
>>>m mt.
48. Ti chu du khp th gii m ti vn nguyn mt ch, ti l ai?
>>>kon teem.
49. Hai con ch ang lang thang cng vin. Con ch trng tn en, con ch en tn
Trng. Nam thy chng d thng, lin thy tri banh ra xa ri ra lnh"en, i lm tri
banh"... bn con ch no s i lm?
>>>Nam s lm dp chy ko kp v Nam phi ch ca chng.
50. 2 ngi mt ln, mt b i ln nh mt qu ni. Ngi b l con ca ngi ln, nhng
ngi ln li khng phi cha ca ngi b, hi ngi ln l ai?
>>>m.
51. Bn c"chiu" no c th thc trng 7 ngy m vn khng thiu ng?
>>>ng m.
52. Ti c 4 ci chn, 1 ci lng, nhng khng c c th. Ti l ai?
>>>ki gh.
53. Chng minh con gi = con d
>>>Con gi>thn tin>tin thn>trc kh>Mi>con d.

54. Ti sao 30 ngi n ng v 2 ngi n b nh nhau tn lon


>>>nh c.
55. C 1 ngi mun lm quen vi 1 c gi, lin chy li hi tn,c gi ni:
- Anh hy m xem trong gi c bao nhiu cy bp th khc bit tn ti.
Ngi c m c 12 cy bp,hi c gi tn g?
>>>T Nga.
56. C 1 c gi ngi ta thng gi l tam gic , hi c gi tn g?
>>>Thanh Kiu. tr tu P2
CN - O - ONG - M...
Bn c 5 l thuc. Trong c 1 l tt c cc vin thuc iu bi hng. Ch c bng cch s
dng bn cn mi c th xc nh"u l vin thuc bnh thng","u l vin thuc b
hng". Tt c vin Tbnh thng nng 10g mi vin.trong khi mi vin hng ch nng 9g.
Lm th no ch 1 ln cn bn c th xc nh u l l b hng?
p n :
nh stt t 1->5.
L 1 ly ra 1 vin.
...
L 4 ly ra 4 vin.
tng cng 10 vin.> 100g
Nu 100g> l th 5
100 - kt w> ra s l.

C 12 vin bi trong c 1 vin bi gi, gi s rng chng ta khng bit vin bi gi nng
hay nh hn vin bi tht.
p n :
nh s t 1-->12
Chia 3 nhm mi nhm 4 bi.
Ln 1 :
1,2,3,4 vs 5,6,7,8 (c 2 TH)
Cn thng bng.
Ln 2 : TH1
9,10 vs 11,1 cn thng bng. Lybi 12 vs bi no cng c th bit 12 nng hay nh.
- 9,10 nng hn th ly 9 vs 10 bn no nng hn th l bi . Thng bng th bi 11 lbi
nh.
- 9,10 nh hn th ly 9 vs 10 bn no nh hn th l nhn . thng bng th bi 11 l bi
nng.

TH2 cn ko thng bng - gi s 1,2,3,4 nng hn (nh hn th cng suy lun tng t)
Ln 2. Cn 1,2,3,5,6 vs 4,9,10,11,12
- Nu cn bng : Bi gi l cc bi 7,8 th s nh hn bi tht)
Ln 3. Cn 7 vs 8, bi no nh hn thbi l nhn gi.
- Nu ko cn bng.
nhm 1,2,3,5,6>nhm 4,9,10,11,12
bi gi l 1 trong cc bi 1,2,3 (s nng hn bi tht)
Ln 3. Cn 2 trong 3 bi 1,2,3 vi nhau s tm dc.
nhm 1,2,3,5,6<nhm 4,9,10,11,12
Th ta c 5,6 nhe hn bi tht hoc 4 nng hn bi tht.
Ln 3. Cn 5 v 6 bi no nh hn l ok. Thng bng l bi 4 nng.

Mt ngi mang mt ci thng 8l (lt) ra ch mua sa. Nhng lo bn sa ch c mt


thng sa y, rt to(trn 8l nha) v mt ci thng 5l rng (cha c sa) dng ong sa.
Hi phi trt sa nh th no ngi khch hng mua c ng 7l sa (s ln ong t
nht)?
p n :
ong 2 ln 5L sang thng 8L.
trong thng 5L cn li 2L
8L ra, 2L sang thng 8L
Dong 5L vo 8l = 7L

Mt ca hng bn xng. Trong ca hng c 2 cal 20 lt nhng tt c cc cal u ng y


xng. C mt ngi mua 1 lt em n cal 2 lt v mt ngi mua 4 lt en n cal 5 lt.
Hi ca hng bn xng phi ong bng cch no?
(khng c nh du cal; khng c mn nhng th khc ngoi 4 cal trn ng.)
Cch gii :
cc cal cha l
bt u:20/20 20/20 0/5 0/2
step 1 : 15/20 18/20 5/5 2/2
step 2 : 17/20 18/20 5/5 0/2
step 3 : 17/20 18/20 3/5 2/2
step 4 : 19/20 18/20 3/5 0/2
step 5 : 19/20 18/20 1/5 2/2

step 6 : 19/20 20/20 1/5 0/2


step 7 : 19/20 20/20 0/5 1/2
step 8 : 19/20 15/20 5/5 1/2
step 9 : 20/20 15/20 4/5 1/2

C 5 ng xu ging ht nhau : 1g , 2g , 3g , 4g , 5g.


Cn t nht bao nhiu ln cn tm c khi lng chnh xc ca chng. (nu cch cn).
Gi s ko xc nh c bng mt hoc bng tay cch duy nht l dng cn thng bng.
Ngi gii : MTV
5 ng xu ln lt l A, B, C, D, E.
Ln 1 : cn (A + B) v (C + D)
Ln 2 : cn (A + C) v (B + D)
Ln 3 : cn (A + D) v (B + C)
TH1 : Tn ti 1 ln cn thng bng
Gi s ln 1 : (A + B) = (C + D)
=> (A, B, C, D) thuc { (1, 2, 3, 4) ; (1, 2, 4, 5) ; (2, 3, 4, 5)} (ko nht thit theo ng th
t )
r rng ln 2 hoc ln 3 ko th thng bng
Gi s ln 2 : (A + C)> (B + D)
TH2 :
TH 1.a : A + D> B + C
=> A> B> D , A> D> B
Ln 4 : Cn C v D
Gi s : C> D => A> C> D> B (else A> D> C> B)
Ln 5 : cn (B+D) v E
Nu cn thng bng => (A, B, C , D, E) = (5, 1, 2, 3, 4)
Nu B + D> E => (5, 2 ,3, 4, 1)
Nu B + D< E => (4, 1, 2, 3, 5)
TH 1.b : B + D< B + C
=> C> A> D, C> B> D
Cn tng t nh trn
TH2 : Ko tn ti ln cn no thng bng.
(A, B, C, D) thuc {(1, 2, 3, 5); (1, 3, 4, 5)} ( ko nht thit theo th t )
Gi s ln 1 (A + B)> (C + D)
Gi s ln 2 (A + C)> (B + D)
xt 2 TH :
TH 2.a : A+D>B+C
=> A = max(B, C, D)
(B, C, D) thuc {(1, 2, 3), (1, 3, 4)}

Vy A =5 , E = 4, (B, C, D) thuc 6 hon v ca (1, 2, 3)


Ln 4 : Cn B v C
Ln 5 : Cn B v D
=> (B, C, D)
TH 2.b : A + D< B + C
=> D = min(A, B, C)
=> D = 1, E = 2, (A, B, C) thuc 6 hon v ca (3, 4, 5)
Ln 4 : Cn A v B
Ln 5 : Cn A v C => (A, B, C)

Wa sng.
C 8 ngi mun wa sng v 1 chic thuyn.
Cnh st, cp, Ba, M, 2 a con gi v 2 a con trai.
- Mi ln thuyn ch ch c 2 ngi (tnh lun ngi cho).
- Ch c 3 ngi bit cho thuyn l : Cnh st, Ba v M.
Nhng iu kin :
- K c cnh st bn cnh th tn cp s git ngi.
- Ko c Ba th M s git con trai.
- Ko c M th Ba s git con gi.
Bn hy tm phng n cho tt c wa sng m k ai b mng.
p n :
CS + C>.....................CS<
CS + CT1>.................CS + C<
B + CT2>...................B<
B + M>......................M<
CS + C>.....................B<
B + M>......................M<
M + CG1>..................CS + C<
CS + CG2>.................CS<
CS + C>
Cu tc (ch : khng suy ngh lung tung)
1/ L tri g?
C r, c r, c r
Khen ai lt cho cu hn nm
Khp ngi hn mc y lng
Nm chi chng ng, phi lng ra ngoi
>>> Bp Ng
2/ L ci g?
Trn lng di lng
Ti lng lm mt
>>>i Mt

3/ Lm g?
Hai tay bng ly kh kh
Bng th bo d rng t vo
t vo n sng lm sao
Rp ln, rp xung n tro nc ra
>>>n Ma
4/ L ci g?
Lng em cay ng quanh nm
Khi ngi, khi ng, khi nm nghnh ngang
Cc anh cc bc trong lng
Gp em th li vi vng nng niu
Vng em au kh trm chiu
Tuy rng cay ng nhng nhiu ngi m
>>>iu cy
5/ L ci g?
Bn chn chong chng
Hai bng k nhau
Cm gia phao cu
Nghin i nghin li
>>>Ci xay
6/ L ci g?
Bn c trong tnh mi ra
Da trng ngu nghn i qua mt rng
Vua quan tn ngn tn ngn
Cu ng vn thng nh cn cu r
>>>m chn
7/ Chng thi coi thip l ai
Chng bun chng li t hoi khng tha
Ht bun chng li rt ra
C ngy chng t ti ba bn ln.
Thip th ni ting c ln
Chng cn th t, ht cn th thi
Hng ngy hng thng lin hi
C ngy thip cng quy hi ngha trang.
>>>u video
8/ Nng em ln
t em xung
Dng chn ra
Tha h m bp
>>>Vc sung va at sung de ban??
9/ By gi sng cng bng khng
Thi ri ci kip lm chng ,lm cha
Cho d c sng ti gi
Cho d bo tt cng l cng toi
By gi pho tt ngi
Gia ti cn li .....mt vi nc trong

>>>G sng thin


10/ ka chim cu
Tht ra tht vo
Qua ci ca nh
i km ting ku
>>>ng h qu lc c con chim bo gi
11/ Chm chm mt mt, t vo l trn
Hai si lng ***, ci di ci ngn.
>>>Hnh ng xu kim
12/ Thn em va trng li va mm
Va bn tay p
Anh m mit ln mit xung l n tit nht ra
>>>Ci bnh x phng.
13/ Cc tht t vo l tht,
Mt tay s t mt tay s u.
t vo mt lc lu lu,
Rt ra ci" chch"
nhn nhau m ci!
>>>Cho tr em b.
14/ Ti ang nm sau h,
Sm sm anh ti anh ti ra,
Ri anh mit lit , mit la.
Anh lm t c ngi ta th ny
>>>Ci hn mi dng mi dao.
15/ Xin xin ba gc xo c ba
di thiu mt ming da..
Phnh ra ba gc da cn thiu
Khp li i bn tht vn tha.
>>>Ci qut giy.
16/ Tri nng nn em phi trn
Di di mt gy cm vo thn
Tay kia vn nm, thn em ngoy
Qun t sng t u n chn .
>>>Ci qut trn.
17/ Thn em ba mnh
Mc chic o mong manh
Phc v cc anh
Trn tinh thn ti mt
>>>Cnh qut cy.
18/ Trn bng da, di bng da
t vo th m rt ra lnh lng.
>>>Ci gng tay bng da.
19/ m em tht chc vo lng
Anh ln, anh gi - em la long tri.
(Em l ci g cc bc i)
>>>Cy n ghi ta.

20/ Bn c trong huyn mi ra


L... th trng *** nh hoa rau cn
ng huyn tn ngn, tn ngn
em B... *** thng vo L... bn c
(l ci g cc bc i)
>>>Rt nc tr vo chn.
21/ Ming em anh p v . L di anh nhi.
Ri anh ht anh h , anh sng
Anh sng ri anh b em ch v
>>>Ht thuc lo.
22/ Tay v v mt run run
Anh bt l di anh l trn
C nng sng c nng rn
Va hi sc kho va hao ng tin
>>>Cng l ht thuc lo.
23/ Trn lng di lng, phng ln ngm (L g)
>>>L con mt.
24/ Mt l mc hai b , chnh gia c ci l hng n (l ci g?)
>>>L ci ming .
25/ Ti l ci g? Tui di khng gn gang tay, c trang im bi mt tm lng u. Ti
thng hot ng trong mt mi trng nng, m t vi cc th tht. Khi hot ng, ti
c y ti y lui nhp nhng...Khi xong vic, ti thng li mt lp bt trng.
Thng mt ngy ti hot ng 1-3 ln, nhng, tic thay, c khi ti khng c dng ti.
>>>Bn chi nh rngCu ton hc
Ngi : MTV
C 2 anh em tha hng t cha h 1 n b ci, nhng h khng mun pht trin thnh
n b, h quyt nh pht trin n cu, v h c sn 1vi con ch. Tic l h sng 1
khu lng ho lnh, ni m tin mt khng tn ti, m h trao i hng trc tip.
u tin, mt nh thng nhn tr i vi h 1 n g. S lng g i cho mi con b
ngu nhin ng bng s b m h tha hng.
Tip , h i g ly cu, 10 con g i c 1 con cu. Sau khi c c s cu ti a
m h c th i, h i s g cn li ly 1 con d
Sau khi h a n cu v d v nh,ngi anh i chia n cu.V s cu trong n l s
l, nn ngi anh yu cu ly con cu cui cng v ngi em ly con d. V 1 con cu gi
tr hn 1 con d, nn h ng rng nu ngi anh a cho ngi em 1 con ch th cuc
trao i l cng bng.
hi con ch = nhiu g?
Ngi gii : phuonlinephot
con vt---------s lng ---------gi tr ti sn
G------------- g--------------------1
B--------------a1------------------ b
Cu------------a2-------------------c-------a2 l
D--------------1--------------------d
Ch-----------------------------------X==???
____________________________

t d kin cui->> gi tr 1 con cu bng 1 con d + 2 con ch c= d + 2X


T d kin i g ly cu v d g=10a2 + d d<10;
cui cung 1 con cu = 10 g c= 10
=> d+ 2X =10; 1.
g= 10 a2+ d 2.
=> d l chn v nh hn 10
2. suy ra g chn, g l chnh phng suy ra g chia ht cho 4
t + vi a2 l suy ra d chia 4 d 2 suy ra d= 2, hoc 6
m g l chnh phng nn d= 6, cc s chnh phng ko c tn cng =2.
thay vo 1 suy ra X=2
vy 1 con ch = 2 con g.
on tui.
C 2 bn rt lu khng gp nhau. Ti anh c th ni cho ti bit tui ca 3 ngi con ti
l bao nhiu khng?"
-"Chc chn ri, nhng anh cn phi cung cp cho ti mt s thng tin v chng".
-"Tch ca tui 3 a tr nh ti l 36"
- Tng tui ca cc a tr nh ti ng bng s ca s ng kia" cha ca l tr tr li v
a tay ch v pha 1 ton nh cnh ch h ang ng.
-"Ti cn thm thng tin na!"
-"a ln nht c mt mu xanh"
Hi : Tui ca 3 a con l bao nhiu??
p n :
Cc trng hp tui ca 3 a nh sao cho tch bng 36 v tnh (c th sinh i, sinh ba):
4 + 3 + 3 = 10
6 + 3 + 2 = 11
6 + 6 + 1 = 13
9 + 2 + 2 = 13
9 + 4 + 1 = 14
12 + 3 + 1 = 16
18 + 2 + 1 = 21
36 + 1 + 1 = 38
Cn c vo cc tng trn v gi 2, s ca s, suy ra tng l 13 th mi cn d kin 3.
Gi th 3, a ln nht c mt mu xanh tc l 2 ngi con cn li c mt khng phi
mu xanh. Ta loi trng hp 6-6-1 v nu c trng hp ny c ngha l a 1 v a 2
sinh i, nn khng th ni a ny ln hn a kia c (tri vi gi ca ngi cha).
Vy: 9 - 2 - 2 .

on tui.
ng ni bo thng chu:
- Nh mnh c ba con b. Nu ni nhn tui ca ba con b vi nhau th c p s l
2450. Nu ni cng tui ba con b li, th c p s l chiu di ca hng ro kia. Vy
chu c bit, ba con b ca nh mnh bao nhiu tui khng ?
Thng chu, mang ngay ci thc chy ra vn o chiu di ca ro. o xong n chy vo
ni vi ng ni :
- Nhng iu ng ni vi chu vn cha r rng.
- ! Phi ri ! Ni qun mt iu. Con b gi nht thua ni 1 tui, v tui ca ba con b
khc nhau.
1- ng ni bao nhiu tui ?
2- Cc con b bao nhiu tui ?
3- Hng ro di bao nhiu mt ?
p n : MTV
2450 = 7*7*5*5*2.
=>> cc nhm tui :
35, 35, 2 = 72
25, 14, 7 = 66
35, 14, 5 = 54
50, 49, 1 = 100
70, 35, 1 = 106
50, 7, 7 = 64
49, 10, 5 = 64
70, 7, 5 = 82
49, 25, 2 = 76
Vy chiu di hng ro = 64m (2 tng = 64) cho nn thng chu mi thc mc :
"Nhng iu ng ni vi chu vn cha r rng".
"Tui ca ba con b khc nhau".
Loi trng hp : 50, 7, 7
1- ng ni 50 tui
2- Tui cc con b :49, 10, 5.
3- Hng ro di 64 mt.

Tui ca ngi cha> tui ngi con 30 tui.


10 nm na tui ngi cha gp 3 tui ngi con.
Hi hin nay ngi cha bao nhiu tui ?
p n :
a l tui cha hin ti
a - 30 la tui con hin ti

10 nm sau :
tui cha l a + 10
tui con l a - 30 +10 =a - 20
ta c pt :
a+ 10 = ( a - 20 ).3
a + 10 = 3a - 60
2a = 70
a = 35
vy cha 35 tui
con 35 - 30 = 5 tui.

Tip no :D
HiroKFC
10-01-12, 08:50 PM
Sau y l cc cu c a ra :
1. ht gieo ti tp. ri u khp rung ng. nhng ht gieo chng ny mm. bao ht
khc mng tm mc xanh. l ht g?
2. con g c tht ko xng. m trong nng di, ma tun chng n. hin ngang sc thy
t. gi cho ng rung bn b xanh ti. l con g ?
3. Thn em xa bi tre. Ma ng xp li ma h m ra. l cy g?
4. Thn di tht
Rut thng bng
Khi tht b ct khi chn
Th rut li dn vn thng nh ri?
(L ci g? )
5. u ui vung vn nh nhau
Thn chia nhiu t rt mau rt u
Tnh tnh chn thc ng yu
Mun bit di ngn mi iu c em?
(L ci g? )
6. Cy trn ng rung trng phau
Kht xung umg nc ging su en ngm?
(L ci g? )
7. H v o nh son
H i thay l xanh non mt m
Bao nhiu tay to rng ra
Nh vy nh n bn ta n trng?
(L cy g? )

8. Da trng mut
Rut trng tinh
Bn vi hc sinh
Thch c u vo bng?
(L ci g? )
9. Bng ci ht cy
Ba gian nh y cn trn ra sn?
(L ci g? )
10. Anh mt en, anh da trng
Anh mnh mng, anh nhn u
Khc nhau m rt thn nhau
Khi i khi chng bao gi ri?
(L nhng ci g? )
hocaploving
10-01-12, 09:10 PM
1. Ht ma
2. Con
3. Cy qut
4. Ci bt ch
5. Ci thc k
6. Ci bt mc
7. Cy phng
8. Vin phn
9. n du
10. Bng v phn, giy v bt
Clone
11-01-12, 08:02 AM
Cu 1 . Ht ma
Cu 2. Con
Cu 3. Cy qut giy
Cu 4. Ci bt ch
Cu 5. Ci thc k
Cu 6. Ci bt mc
Cu 7. Cy phng
Cu 8. Vin phn
Cu 9. n du
Cu 10. Bng v phn, giy v bt
Dy ^.<
11-01-12, 08:03 AM
Cu 1 . Ht ma
Cu 2. Con
Cu 3. Cy qut giy
Cu 4. Ci bt ch

Cu 5. Ci thc k
Cu 6. Ci bt mc
Cu 7. Cy phng
Cu 8. Vin phn
Cu 9. n du
Cu 10. Bng v phn, giy v bt
collinthan
11-01-12, 11:34 AM
Nhiu qu, tt ny c cu m ti n ri :U
pro1234789
11-01-12, 11:41 AM
1. Ht ma
2. Con
3. Cy qut
4. Ci bt ch
5. Ci thc k
6. Ci bt mc
7. Cy phng
8. Vin phn
9. n du
10. Bng v phn, giy v bt
nganthuls
11-01-12, 02:33 PM
-Cu 1 . Ht ma
- Cu 2. Con
- Cu 3. Cy qut giy
- Cu 4. Ci bt ch
- Cu 5. Ci thc k
- Cu 6. Ci bt mc
- Cu 7. Cy phng
- Cu 8. Vin phn
- Cu 9. n du
- Cu 10. Bng v phn, giy v bt
SVng
12-01-12, 09:55 AM
Cu 1 . Ht ma
Cu 2. Con
Cu 3. Cy qut giy
Cu 4. Ci bt ch
Cu 5. Ci thc k
Cu 6. Ci bt mc
Cu 7. Cy phng
Cu 8. Vin phn
Cu 9. n du
Cu 10. Bng v phn, giy v bt
magicdog

12-01-12, 02:14 PM
Cu 1: Ht ma
Cu 2. Con
Cu 3. Cy qut giy
Cu 4. Ci bt ch
Cu 5. Ci thc k
Cu 6. Ci bt mc
Cu 7. Cy phng
Cu 8. Vin phn
Cu 9. n du
Cu 10. Bng v phn, giy v bt
QuangMinhC3
13-01-12, 02:26 PM
-Cu 1 . Ht ma
- Cu 2. Con
- Cu 3. Cy qut giy
- Cu 4. Ci bt ch
- Cu 5. Ci thc k
- Cu 6. Ci bt mc
- Cu 7. Cy phng
- Cu 8. Vin phn
- Cu 9. n du
- Cu 10. Bng v phn, giy v bt