You are on page 1of 5

Bnh ging bi th Vi vng ca thi s Xun Diu.

Ti mun tt nng i Cho mu ng nht mt Ti mun buc go li Cho hng ng bay i Ca ong bm ny y tun thng mt; Ny y hoa ca ng ni xanh r; Ny y l cu cnh t ph pht; Ca yn anh ny y khc tnh si. V ny y nh sng chp hng mn Mi bui sm thn vui hng g ca Thng ging ngon nh mt cp mi gn Ti sung sng. Nhng vi vng mt na Ti khng ch nng h mi hoi xun Xun ang ti ngha l xun ng qua Xun cn non, ngha l xun s gi M xun ht, ngha l ti cng mt Lng ti rng nhng lng tri c cht Khng cho di thi tr ca nhn gian Ni lm chi rng xun vn tun hon Nu tui tr chng hai ln thm li! Cn tri t nhng chng cn ti mi Nn bng khung ti tic c t tri Mi thng nm u rm v chia phi Khp sng ni vn than thm tin bit Con gi xinh th tho trong l bic Phi chng hn v ni phi bay i? Chim rn rng bng dt ting reo thi Phi chng hn v ni phi bay i? Chim rn rng bng dt ting reo thi Phi chng s phi tn sp sa? Chng bao gi, i! chng bao gi na Mau i thi! Ma cha ng chiu hm Ta mun m C s sng mi bt u mn mn: Ta mun rit my a v gi ln, Ta mun say cnh bm vi tnh yu Ta mun thu trong mt ci hn nhiu V non nc v cy, v c rng, Cho chnh chong mi thm, cho y nh sng. Cho no n thanh sc ca thi ti: -Hi xun hng, ta mun cn vo ngi. BI LM

Mi bui sm thn vui hng g ca Thng ging ngon nh mt cp mi gn () Ta mun m C s sng mi bt u mn mn Mi ln nhng dng th trn, nhc iu Vi vng c ngn vang do dt mi trong lng ta, tnh yu i, yu sng nh tt mi khng bao gi cn Cm thc v thi gian, v ma xun, v tui tr nh nhng lp sng v vo tm hn ta. vi vng l bi th c o nht, mi nht ca thi s Xun Diu in trong tp Th Th (1933-1938) a hoa u ma y hng sc lm rng danh mt ti th th k. Bi th Vi vng ni ln nhp iu sng, kht vng sng ca tui tr rt p, rt ng yu. Mt i ngi ch c mt ln tui tr. Phi bit trn trng, qu trng v sng ht mnh vi tui tr, vi ma xun v vi thi gian. Trong Tiu dn v bi th Vi vng ny (Vn 11), gio s Nguyn ng Mnh vit: y l ting ni ca mt tm hn yu i, yu sng n cung nhit. Nhng ng sau nhng tnh cm y, c c mt quan nim nhn sinh mi cha thy trong th ca truyn thng. Thin nhin rt p y hng sc ca hoa trn ng ni xanh r, ca l cnh t ph pht. Tun thng mt ca ong bm. Khc tnh si ca yn anh. V ny y nh sng chp hng mi. Ch ny y c 5 ln nhc li din t s sng ngn ngn phi by, thin nhin hu tnh xinh p tht ng yu. V l nn phi vi vng tt nng i v buc gi li. Trong ci phi l c s ng yu ca mt tm hn lng mn. Tui tr rt p, rt ng yu. Bnh minh l khonh khc ti p nht ca mt ngy, l lc thn vui hng g ca. Thng ging l thng khi u ca ma xun, ngon nh mt cp mi gn. Mt ch ngon chuyn i cm gic thn tnh, mt cch so snh va l va to bo. Chic mi y chc l ca giai nhn, ca trinh n. y l cu th hay nht, mi nht cho thy sc cm gic v tm hn yu i, yu sng n cung nhit ca thi s Xun Diu. Chc l Xun Diu vit bi th ny trc nm 1938, lc ng trn di 20 tui, - ci tui thanh nin bng sng, nhng thi s vi vng mt na cch ni rt th - chng cn n tui trung nin (nng h) mi luyn tic tui hoa nin. Du chm gia dng th, th c khong h c. Nh mt tuyn ngn vi vng: Thng ging ngon nh mt cp mi gn Ti sung sng. Nhng vi vng mt na Ti khng ch nng h mi hoi xun Vi vng v thin nhin qu p, v cuc sng qu yu, v tui tr qa th mng. ang tui hoa nin m vi vng Cm thc ca thi s v thi gian, v ma xun, v tui tr rt hn nhin, mi m. Quan nim v thi gian c nhiu cch ni. Thi gian l vng ngc. Bng ng lng ta. Thi gian vun vt thoi a, nh bng cu (tun m0 vt qua ca s, nh nc chy qua cu. Thi gian mt i khng tr li, Xun Diu cng c mt cch ni rt ring: tng phn i lp ch ra ci lng tri cho mt i ngi ch c mt thi xun m tui tr mt i qua khng bao gi tr li Xun ang ti, ngha l xun ang qua, Xun cn non, ngha l xun s gi M xun ht, ngha l ti cng mt

Lng ti rng, nhng lng tri c cht Khng cho di thi tr ca nhn gian Ni lm chi rng xun vn tun hon Nu tui tr chng hai ln thm li Ging th si ni nh nc t mch ngun tun ra. Mt h thng tng phn i lp: ti qua, non gi, ht - mt, rng - cht, tun hon - bt phc hon, v hn - hu hn - khng nh mt chn l - trit l: tui xun mt i khng tr li, phi qu tui xun. Cch nhn nhn ca thi nhn v thi gian cng rt tinh t, c o nhy cm. Trong hin ti bt u c qa kh v h l mm tng lai, ci ng c li ang mt dn di V mi tng giao mu nhim ca cnh vt, ca to vt hnh nh mang theo ni bun chia phi, hoc tin bit, phi hn v xa cch, phi s v phai tn sp sa. Cm xc lng mn do dt trong ci v i. Ni cnh vt thin nhin m l ni v con ngi, ni v nhp sng khn trng vi vng ca to vt. Vi Xun Diu hu nh cuc sng ni vn tru u t nhiu mang bi kch v thi gian: Mi thng nm u rm v chia phi Khp sng ni vn than thm tin bit Cng l gi, l chim nhng gi kh th tho v hn, cn chim th bng ngng ht, ngng reo v s! Cu hi tu t xut hin cng l lm ni bt ci nghch l gia ma xun tui tr v thi gian: Con go xinh th tho trong l bic Phi chng hn v ni phi bay i Chim rn rng bng dt ting reo thi Phi chng s phai tn sp sa? Thi s bng tht ln li than. Tic nui lo lng v cht tnh ma cha ng chiu hm ngha l vn cn tr trung, cha gi. Ln ng! Phi vi vng, phi hi h. Cu cm thn vi cch ngt nhp bin ho lm ni bt ni lng va lo lng bn khon va lung cung tic r, bng khung: Chng bao gi! i! chng bao gi na Mau i thi! Ma cha ng chiu hm Xa kia, Nguyn Tri vit trong chm Th tic cnh: <!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Xun xanh cha d hai phen li Thy cnh cng thm tic thiu nien (Bi s 3) <!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Tic xun cm uc mng chi m (Bi s 7) Nhng vn th ca Nguyn Tri gip ta cm nhn sc iu tr tnh trong Vi vng v mu thi gian, v sc thi gian, v tui tr. Tht yu i, tht ham sng. M u bi th l ci ti hm h ti mun tt nng i. Kt thc bi th l Ta, l mi tui tr. Mt s ho nhp v ng iu trong mt i ngi, trong dng chy thi gian: sng mnh lit, sng ht mnh. Sng nng nn say m. Ngh thut trng ip trong din t gi ln ci ham h, yu i. Ngn t m mu sc cm gic, xc gic, ro rc: Ta mun m, Ta mun rit Ta mun say Ta mun thu Ta mun m

C s sng mi bt u mn mn Ta mun rit my a v gi ln Ta mun say cnh bm vi tnh yu Ta mun thu trong mt ci hn nhiu V non nc, v cy v c rng Sng cng l yu, yu ht mnh. Th hay v mu sc lng mn. V ging th si ni. Ngh thutvt dng vi ba t v xut hin trong mt dng th lm ni bt cm xc. Say m v vp cnh p, tnh p ni vn trn. Tt c mi thm, nh sng, thanh sc, xun hng u l ni nim khao kht ca thi nhn: Cho chnh chong mi thm, cho y nh sng Cho no n thanh sc ca thi ti Hi xun hng, ta mun cn vo ngi! Sng vi vng khng c ngha l sng gp, ch k trong hng th. vi vng th hin mt tm hn yu i, yu sng n cung nhit. Bit qu trng thi gian, bit qu trng tui tr, bit sng cng l i yu; tnh yu la i, tnh yu to vt. Tnh cm y th hin mt quan nim nhn sinh mi m, cp tin. By thp k sau bi th Vi vng ra i, nhiu cu th ca Xun Diu cn lm cho khng t ngi ng ngng! Xun Diu sng vi vng nh vy. 50 tc phm, hn 400 bi th tnh, ng lm giu p cho nn thi ca Vit Nam hin i. Bi th Vi vng cho thy mt cm quan ngh thut rt p rt nhn vn, mt ging th si ni, dng tro v li cun, hp dn. C cht xc gic trong th. Cch dng t rt bo, cch cu trc cu th, on th rt ti hoa. Vi vng tiu biu nht cho Th mi, th lng mn 19321941. Nh th Xun Diu i vo th gii vnh hng nhng tao nhn mc khch, nhng ta vn cm thy ng ang hin gia cuc i v ht ca: -Hi xun hng, ta mun cn vo ngi! *****_*_*_******* Bai` doc them :: Xun Diu yu i, tha thit vi cuc sng, mun tn hng nhng giy pht ca tui tr, ca ma xun (ma xun ca t tri v ma xunca lng ngi) nn nh thi s vi vng. Thi vi vng ny chc chn l c chu nh hng ca cc nh th lng mn phng Ty: i au n! i au n! thi gian n cuc i (Oh douleur! Oh douleur! Le temps mange lavie) (Baudelaire) C iu l Xun Diu khng truyn n cho ngi c nim au n trc s vn ng ca thi gian nh Baudelaire m ch bc l ni cung qut vi vng trc thi gian khng ng i: Ti mun tt nng i Cho mu ng nht mt; Ti mun buc gi li Cho hng ng bay i.

Xun Diu m hoc ngi c bng c-ch-thi-s ch khng phi bng thi ngng cung. Nh thi s cm nhn thi gian tri i bng nh sng, mu sc v hng thm, khin cho ngi c cm nhn c nim say m yu i, lc quan ca nh thi s ch khng phi ni tuyt vng. Cng chnh ni lc mnh m ph v ht nhng khun so c l ca th c, khng cn u l s ch, s cu, nim lut nghim ngt ca cu th ng ng tr hng ngn nm trn thi n Vit Nam. Nhng hnh nh, thanh m ca i sng trn vo th t nhin, dng tm t tun chy do dt, hn nhin nh nhp iu ca thi gian. Tr trung qu! Tui thm qu! Ngt lnh qu! Ca ong bum ny y tun thng mt; Ny y hoa ca ng ni xanh r; Ny y l ca cnh t ph pht, Ca yn anh ny y khc tnh si V trong khonh khc xc cm cao , trong nh chp ca tr tu, nh th sng to c mthnh tng th k tuyt: Thng ging ngon nh mt cp mi gn S thm kht n v bin ca thi s Xun Diu khng ch l s hng lc m cn hng n s giao cm vi tui tr nn t TI chuyn thnh TA. S bin ha ca i t y c l din ra trong v thc: Ta mun m C s sng mi bt u mn mn; Ta mun rit my a v gi ln, Ta mun say cnh bm vi tnh yu. Ta mun thu trong mt ci hn nhiu Nt ring ca th Xun Diu tr thnh phong cch l xc cm bng cm gic, nh thi s huy ng cc gic quan m to ho ban cho tn hng nhng giy pht k diu ca i sng. Chnh nhng cm gic l lng ca nh thi s to ra sc hp dn m li ca th Xun Diu. Th gic th nhy cm vi mu sc ny y hoa ca ng ni xanh r, khu gic th ngi c hng thi gian mi thng nm u rm v chia phi, thinnhs gic th nghe c li cy c gi my con gi xinh th tho trong l bic, xc gic th trn tc ri thnh thin Ta mun m.. Ta mun rit my a v gi ln, v gic th, hi i, ma xun cng ngon nh mi, nh m thiu n hi xun hng ta mun cn vo ngi!. Ti rt s s lnh nht, s d ti tha thit nh vy, l mun xng ang vi lng bn thit tha. Ti gi tm hn ti cho nhng ngi tr tui v nht l tr log: nhng TH TH cng l nhng ci bng li hay nhng cn but mui, v ung tham lam vo sui ca mt tri, n hm h vo tri ca ma xun. V khi no ngi ta xua tay khng cn kht thm, l lc ngi ta khng cn vui sng na(Xun Diu). C ln n thm Xun Diu, ti c hi nh th Nu sau ny (v hi th Tnh ca Xun Diu hy cn l tri cm) th lng mn ca anh oc a vo sch gio khoa th anh a chn bi no?. Xun Diutr li ngay Bi Vi vng. Hm nay, bi th vi vng ca thi s Xun Diu c a vo sch gio khoa vn hc Ph thng Trung hc, chc nh thi s ang si tnh n ngt ng th gii bn kia cng cm thy m i ni tri tim.