You are on page 1of 2

Elementen van vertaalwerkvormen: fasen, niveaus en variabelen

(Paul Groos, ILS/RU september 2011)

Fasen in de verwerking van een tekst: 1. verkennen van de tekst: Informatie uit en over de tekst verzamelen zonder te vertalen. 2. maken van de vertaling De tekst vertalen naar vertaalnederlands. 3. controle van de vertaling Een check of de vertaling juist is met mogelijkheden tot verbetering en evaluatie. 4. verwerken van de vertaling Nogmaals bestuderen en behandelen van de vertaalde tekst. Niveaus van tekstbestudering: 1. micro Letter, lettergreep, woord, woordgroep 2. meso Zin, alinea. 3. macro Volledige tekst van welke lengte ook. Variabelen in het vertaalproces 1. groeperingsvorm: Klas / groepen van individuen / samenwerkende groepen / koppels / quasiindividueel / strikt individueel 2. hulpmiddelen: woordenlijst / woordenboek / gatenvertaling / literaire vertaling / Engelse vertaling / gatenvertaling / foutenvertaling / afbeelding / samenvatting / mondelinge toelichting / gemaakt door medeleerling 3. eindproduct: samenvatting / antwoord op een vraag / creatieve verwerking (tekening, liedje, ) / vertaling in vertaalnederlands / schetsmatige vertaling (met fouten) / literaire vertaling 4. verantwoordelijk voor het juiste eindresultaat: (Mede)leerling / groepje medeleerlingen / docent mondeling / beamer / ELO / nakijkvertaling / latijnengrieks.com / koppels

Opmerkingen 1. Niet elke combinatie van onderdelen is mogelijk of wenselijk. Het onderdeel eindproduct komt bijvoorbeeld vooral aan de orde in fase 3 of 4. 2. Variatie is wel wenselijk. 3. De ene mogelijkheid is niet per se beter of slechter dan de andere, er zijn wel grote verschillen en voor- en nadelen wat betreft bijvoorbeeld werktempo, nauwkeurigheid, tekstoverzicht. 4. Het is geen afstreeplijst: niet elke fase, niet elk niveau, niet elke variabele hoeft bij elke werkvorm ingevuld te worden. 5. Het is geen uitputtende lijst: er zijn bijvoorbeeld zeker meer eindproducten en hulpmiddelen te bedenken. 6. Vaak is door n enkel element te manipuleren al een aardige variatie op een werkvorm mogelijk. 7. Het doel van deze analyse is om de creativiteit op gang te brengen. Als dat leidt tot een werkvorm die niet past binnen de analyse is dat alleen maar toe te juichen