You are on page 1of 3

RASPORED DOGAANJA

1. DEMONSTRACIJE 9.30 11.30


1.1. 9.30/10.30 NAJATRAKTIVNIJI POKUSI U KEMIJI (kemija sedmi i osmi razred) Kata Jurkovi

1.2 9.30/10.30 PISANE PROVJERE ZNANJA s odmah gotovim rezultatima (od petog do osmog razreda - svi predmeti)

Katarina Miloloa Ivana urani

1.3 9.30/10.30 INTEGRIRANI DANI s naglaskom na integrirani dan POKUAJ HODATI U MOJIM CIPELAMA

Darija Stankovi Mirta Predrevac Gordana Deli Evica Ivandi

1.4 9.30/10.30 FILMSKI MEDIJI U NASTAVI STRANOGA JEZIKA (engleski jezik, njemaki jezik - sedmi razred)

1.5 9.30/10.30 KRINI PUT U RAZREDU (vjeronauk - peti razred)

Terezija Bubalo eljko imi

1.6 9.30/10.30 NAVIJAICE (izvannastavna aktivnost - drugi, trei, etvrti razred)

Vinja Vui

1.7 9.30/10.30 RECIKLIRANJE PAPIRA (priroda - drugi razred)

Ankica Biglbauer

2. OGLEDNI DVOSATI 11.30 14.45


2.1 11.30 13.05 INTEGRIRANI OGLEDNI DVOSAT Holokaust i Dnevnik Ane Frank (hrvatski jezik povijest, osmi razred) Zvjezdana Sikra-Golemac Marijana Luki

2.2. 13.05 14.45 HARRY POTTER (hrvatski jezik, esti razred)

Dejan Varga

2.3 11.30 13.05 NATJECATELJSKI TIMSKI RAD (hrvatski jezik, esti razred)

Anita ojat

2.4 11.30 13.05 PRAVILNOM PREHRANOM DO ZDRAVLJA integrirani dvosat - priroda, matematika (trei i etvrti razred)

Nada Grahovac Ksenija Milosavljevi

2.5 13.05 - 13.55 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE (geografija, osmi razred)

Mia Kiridija

2.6 11.30 13.05 IZRADBA MODELA KLIZAA (tehnika kultura, peti razred)

Mira Madarac

2.7 13.05 14.45 MATEMATIKE IGRE (matematika, od petog do osmog razreda)

Duanka Koroec Lucija Lovrinevi

2.8 11.30 13.05 LEKTIRA - KNJIGA O DUNGLI (hrvatski jezik, etvrti razred)

Lidija Glava

2.9 11.30 13.05 ZDRAVSTVENA SLIKA PETAA integrirani dvosat (biologija, TZK, peti razred)

Marija Kovai Ivan Matani

TANDOVI 9-00 16.00


OBILJEJA KOLE misija, vizija, kola, logotip, reklamni letak, himna Antonija Trepi Danijela Popadi

LJUDEVIT FEST - VELIKI ZBOR izvannastavni sadraji

Ivanka utek

DIDAKTIKI MATERIJAL u nastavi posebnog odjela/didaktiki materijal za djecu s tekoama

Adriana Stani Aleksandra Gvozdenovi

ENERGETSKA UINKOVITOST

Mia Kiridija Roberta Jeli Dubravka Radi Ankica Kaplan

ZELENA HRANA

KOLSKI PROIZVODI ukrasi, kolai, palainke, kiflice, razno

Maja Matijevi Branimir Popovi Lidija Ivankovi

PRODAJNI TAND s materijalima iz svih predmeta

IZLOBENI PANOI 9.00 16.00


EKOLOKI ODGOJ, IRIMO LJUBAV Ljiljana imi Melita Zanze Nada Grahovac Ksenija Milosavljevi

SLAVONIJA, STARI BOINI OBIAJI

PROJEKTI U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA

Anita ojat Dejan Varga Zvjezdana Sikra-Golemac Kata imi Elizabeta Banjan

ISTRAIVANJE ANGLIZAMA, TUICA, ARGONIZAMA

3. PREDAVANJA 15.00 16.00


3.1 15.00 UENIK JE DOAO U MOJ RAZRED pretpostavka dobre integracije Blanka Brozovi

3.2 15.00 OD VLAKA DO AVATARA uenje filmskih rodova

Dejan Varga

3.3 15.00 INOVACIJA, MOTIVACIJA, IGRA (uenje hrvatskoga jezika u osnovnoj koli)

Anita ojat