P. 1
Predmer i Predracun Gradjevinskih Radova

Predmer i Predracun Gradjevinskih Radova

|Views: 5,003|Likes:
Published by Иван Тодић

More info:

Published by: Иван Тодић on Apr 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

PREDMER I PREDRAČUN GRADJEVINSKIH I GRADJEVINSKO ZANATSKIH RADOVA

objekat:STAMBENI vlasnik:DANILO KOSTIC
KOD SVIH GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA USLOVLJAVA SE UPOTREBA STRUČNE RADNE SNAGE I KVALITETNOG MATERIJALA PREDVIĐENOG VAŽEĆIM JUGOSLOVENSKIM STANDARDIMA,PROSEČNIM NORMAMA I OPISIMA UZ PREDRAČUN I PROJEKAT. SVE POZICIJE PREDVIĐENE OVIM PREDRAČUNOM PODRAZUMEVAJU SE KOMPLET IZVEDENE I OBUHVATAJU RAD,MATERIJAL,STRUČNU I POMOĆNU RADNU SNAGU,POTREBAN ALAT ZA RAD,KAO I SAV OSTALI MATERIJAL.SPOLJNI I UNUTRAŠNJI TRANSPORT ,SVA POTREBNA OBEZBEĐENJA RADNE SNAGE I PO PROPISIMA HTZ ,STRUČNI NADZOR,SVE DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE. TAKOĐE JE PREDVIĐENO POVREMENO I ZAVRŠNO ČIŠĆENJE ČITAVOG OBJEKTA,KAO I POTREBNI PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI. OBRAČUN GOTOVIH RADOVA VRŠIĆE SE PREMA VAŽEĆIM NORMAMA U GRAĐEVINARSTVU,A PO JEDINICI MERE DATOJ U ODGOVARAJUĆOJ POZICIJI. I GEOMETARSKI RADOVI

PRE POČETKA SVIH RADOVA TREBA SNIMITI TEREN I OBELEŽITI STALNE TAČKE NA OBJEKTU KOJE OSTAJU DO TEHNIČKOG PRIJEMA.

1. OBELEŽAVANJE OBJEKTA U SVEMU PREMA PROJEKTU
II ZEMLJANI RADOVI:

3.400,00

SVI ZEMLJANI RADOVI MORAJU SE IZVESTI PREMA DATIM VISINSKIM KOTAMA.ISKOPANU ZEMLJU UPOTREBITI ZA NASIP OKO TEMELJA A VIŠAK ZEMLJE RAZASTRTI OKO OBJEKTA ILI ODVESTI VAN GRADILIŠTA. OBRAČUN ZEMLJE U ISKOPIMA RAČUNA SE PO m3 U SAMONIKLOM STANJU A PREMA DIMENZIJAMA U PROJEKTU. 1. RUCNO OTKOPAVANJE ZEMLJE III KATEGORIJE U SIROKOM OTKOPU SA ODBACIVANJEM ISTE NA DALJINU OD 2 DO 3 M. OBRACUN m3 2. m3 72.00 x 660,00 RUČNI ISKOP ZAMLJE III KAT. ZA TRAKASTE TEMELJE Df=0.80sm SA ODBACIVANJEM ISKOPANE ZEMLJE U STRANU I ODVOZOM VIŠKA ZEMLJE VAN GRADILIŠTA. OBRAČUN PO m3 m3 24.56 x 660,00 = 16.209.60 NASIPANJE I NABIJANJE ZEMLJE OKO I IZMEĐU ZIDOVA SA DOVOZOM POTREBNE ZEMLJE.NABIJANJE VRŠITI DRVENIM NABIJAČIMA U SLOJEVIMA PO 15 cm OBRAČUN PO m3 m3 9,10 x 170,00 = 1.547,00

3.

ZIDANJE DIMNJAKA PUNOM OPEKOM BEZ OBZIRA NA BROJ KANALA U PRODUŽNOM MALTERU 1:3:9.DOBRO PEČENA BEZ PRISUSTVA KREČA I ŠALITRE.00 = 16.00 x 250.750.SA PRAVILNIM VEZIVANJEM ZIDNE POVRŠINE MORAJU BITI VERTIKALNE.00 = 14.00 = 14.00 = 63. NASIPANJE ŠLJUNKA ILI PESKA ISPOD PODOVA STOPA TEMELJA I TROTOARA U SLOJU OD 10-15 OBRAČUN PO m3 m3 14.800. ZIDANJE SE MORA VRŠITI ČISTO U HORIZONTALNOM REDU BEZ UPOTREBE PARČIĆA MANJIH OD 1/4 OPEKE . m3 14. ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA ŠUPLJOM OPEKOM ILI PUNOM d=12 I U PRODUŽNOM MALTERU 1:3:9.LIMARSKA OPŠIVANJA KAO I SVE OSTALE RADOVE GDE SU OVI POTREBNI.0 -----------------------------------------------------------------------------------------UKUPNO ZEMLJANI RADOVI DINARA: 35.480.53 3. -DEBLJINE 12 cm m2 8.25.PESAK MORA BITI ČIST BEZ ORGANSKIH JEDINJENJA . PORED ZIDANJA POZICIJOM JE OBUHVAĆENO I UZIĐIVANJE PAKNICA ZA UČVRŠĆIVANJE DOVRATNIKA .GAŠENI KREČ MORA PROPISNO ODLEŽATI PRE UPOTREBE A HIDRATISANI PRE UPOTREBE PRAVILNO POGASITI. OBRAČUN PO m2 m2 211.36 x 4. ODVOZ VISKA ISKOPANE ZEKLJE NA LOKACIJU KOJU ODREDI N.553.00 .00 III ZIDARSKI RADOVI : OPEKA ILI GITER BLOK UPOTREBLJEN ZA ZIDANJE MORA BITI ODGOVARAJUĆEG KVALITETA. MLEKOM .4.SVE BETONSKE ELEMENTE I POVRŠINE PRETHODNO ISPRSKATI CEM.000.70 x 990.KOD ZIDOVA OD 12 JEDNOVREMENO IZRADITI ARMIRANOBETONSKI SERKLAŽ MB 15 VISINE 16 cm U OPLATU SA ARMATUROM ±8mm.80 x 6.O.U RAD ULAZI I IZRADA SOKLE KOJE SE NEĆE POSEBNO OBRAČUNAVATI. cm U PRODUŽNOM MALTERU OBRAČUN PO m3 m3 70.626.SPOJNICE NE SMEJU BITI OD 10mm ŠIRE I DOBRO ISPUNJENE MALTEROM.500. MALTERISANJE UNUTRAŠNJIH ZIDOVA KREČNIM MALTEROM 1:3 U DVASLOJA .00 = 173. OBRAČUN PO m3 m3 2. 4.0 5.ODGOVARAJUĆE MARKE .00 = 316.709. RAZMERE 1:3:9 ZIDANJE ZIDOVA GITER BLOKOVIMA d= 20.70 x 990. OBRAČUN PO m2 m2 695.711. 1.00 2.OBRAČUN U SVEMU PREMA PROSEČNIM NORMAMA U GRAĐEVINARSTVU.00 5. MALTERISANJE PLAFONA-TAVANICE ˝TM-3˝ELEMENATA I RAVNIBETONSKIH PLOČA PRODUŽNIM MALTEROM 1:2:6 U DVA SLOJA SA PREDHODNIM PRSKANJEM CEMENTNIM MLEKOM.60 x 300.553.65 x 660 = 5.

412. OBRADA FASADE TERAKRILOM FASADNA SKELA. FUGOVANJE DIMNJAKA U KROVU I VAN KROVA CEMENTNIM MALTEROM 1:3 OBRAČUN PO m2 m2 6. MALTERISANJE FASADE PRODUŽNIM MALTEROM RAZMERE 1:3:9 SA IZVLAČENJEM SVIH ISPADA I PROFILA.00 .00 IV BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI SVI BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI MORAJU SE IZVESTI U SVEMU PREMA VAŽEĆIM BAB PROPISIMA . OBLAGANJE ZIDOVA PUNOM FASADNOM OPEKOM d =12 cm U PRODUŽNOM MALTERU 1:3:9 .IZRADA OPLATE SA PODUPIRAČIMA I NEGA BETONA U RAZLIČITIM VREMENSKIM USLOVIMA . OBRAČUN PO m2 m2 x = 8. OBRAČUN PO KOMADU.NACRTIMA.SOLIDNO I STRUČNO SA KVALIFIKOVANOM RADNOM SNAGOM I POD STRUČNIM NADZOROM.60 x 49. POVRŠINE NA KOJE ĆE SE POSTAVITI LIMOVI ILI DAŠČANE OBLOGE U TOKU SAMOG BETONIRANJA OSTAVITI POTREBAN BROJ PAKNICA ZA PRIČVRŠĆIVANJE. Kom.608.00 ZARAČUNATA = JE 10. NABAVKA I NAMEŠTANJE BETONSKIH DIMNJAČKIH VRATANACA.KAO I OSTAVLJANJE ŠLICEVA .60 x 1.CENOM OBUHVAĆENO FUGOVANJE CEM.OVOM STAVKOM 220.POZICIJOM JE OBUHVAĆENO:BETONIRANJE. 4 x 500.00 ____________________________________________________________ UKUPNO ZIDARSKIH RADOVA DINARA : 898.I STATIČKOM PRORAČUNU .SVE BETONSKE ELEMENTE PRETHODNO ISPRSKATI CEMENTNIM MLEKOM. MALTEROM 1:3 I IZRADA FASADNE SKELE. NAROČITO OBRATITI PAŽNJU DA SE ELEMENTI IZRADE U POTREBNIM DIMENZIJAMA I VISINSKI UKLOPE PREMA PROJEKTU.7.00 11.DETALJIMA. OBRAČUN PO m2 m2 224. OBRAČUN PO m2 m2 x = 12.200.00 = 2.000. OBRAČUN PO m2 m2 224.907.00 9.00 = 269. NABAVKA I POSTAVLJANJE ˝DEMIT˝OBLOGE d= 5cm U SVEMU PREMA UPUSTVU PROIZVOĐAČA. IZRADA I UGRAĐIVANJE BETONA VRŠI SE MAŠINSKIM PUTEM.70 x 240.520.00 = 1.

00 = 27.60 x 330. BETONIRANJE MEĐUSPRATNE ˝F E R T˝ KONSTRUKCIJE OD ŠUPLJIH TELA SA LIVENJEM REBARA I GORNJE PLOČE ZAJEDNO SA OPLATOM.62 x 900. BETONIRANJE DIMNJAČKIH KAPA NABIJENIM BETONOM MB 15 d=8cm U OPLATI.00 5.00 3.ARMATURA SE POSEBNO OBRAČUNAVA. BETONIRANJE TROTOARA I PROLAZA NABIJENIM BETONOM MB15 d= 10-12cm SA ISTOVREMENOM IZRADOM CEMENTNE KOŠULJICE.ZA VODOVOD I KANALIZACIJU.300.30 x 900.00 DEBLJINE RAVNE 12 cm MB 20 m2 13. 1.00 = 183.PO SKIDANJU OPLATE IZVRŠITI MALTERISANJE CEMENTNIM MALTEROM RAZMERE 1:3. BETONIRANJE PODA OD NABIJENOG BETONA MB 15 d= 8. OBRAČUN PO m2 m2 78. BETONIRANJE NADVRATNIKA.000.40 x 600.05 x 1. IZRADA CEMENTNE KOŠULJICE DEBLJINE 2-4 cm OD CEMENTNOG MALTERA 1:3. OBRAČUN PO m3 m3 27.258. OBRAČUN PO m2 m2 45.00 = 12.30 x 880.SERKLAŽA I STUBOVA U OPLATI.908.00 = 22.00 7. BETONIRANJE ARMIRANO-BETONSKIH KOSIH I RAVNIH PLOČA SA OPLATOM DEBLJINE KOSE 12 cm MB 20 m2 17.ELEKTRIČNU INSTALACIJU I DRUGO. OBRAČUN PO m2 m2 164.OBRAČUN PO m3 m3 13075 x 900. OBRAČUN PO m3 MB 20 m3 22.00 = 61.240.550.00 10. BETONIRANJE SLOJA PERLIT BETONA SA NABIJANJEM I PERDAŠENJEM GORNJE POVRŠINE . BETONIRANJE STOPE TEMELJA I TEMELJNIH ZIDOVA U ISKOPANOM ZEMLJIŠTU NABIJENIM BETONOM MB 20 ZAJEDNO SA BETONIRANJEM ARMIRANOBETONSKOG SERKLAŽA.00 6.100.00 DEBLJINE RAVNE 10 cm MB 20 m2 4.200.00 = 3. OBRAČUN PO m2 m2 x = 9.45 x 3.784.OBRAČUN PO m2 m2 0.00 8.00 cm.00 4.00 = 270.00 TREMA = NABIJENIM 12.NATPROZORNIKA.00 = 33075.565. OBRAČUN PO m2 m2 187.00 = 180455.TROTOAR IZDELITI NA FUGE NA SVAKA 2 m I ISTE ZALITI ASFALTNOM MASOM.00 = 101.90 x 8.375.00 2.700.75 x 420.00 . BETONIRANJE ULAZNIH STEPENICA I ULAZNOG BETONOM MB 15 U KLASIČNOJ OPLATI.35 x 1.

00 x 2600.KROJENJE.30 .920.25 2.00 = 186.MONTIRANJE .SEČENJE. OBRAČUN PO m2 (HORIZONTALNE PROJEKCIJE) m2 129.PREMAZ KARBOLINEUMOM DELOVA ISPOD .GRAĐA UPOTREBLJENA ZA KROV I DELOVE KROVA MORA BITI SUVA .00 V ARMATURA: 1.00 = 147. NABAVKA. PRIKIVANJE LETAVA NA KROVNU KONSTRUKCIJU ZA POSTAVLJANJE KROVNOG POKRIVAČA.300.SAVIJANJE I MONTAŽA ARMATURE SA ČIŠĆENJEM ARMATURE OD RĐE U SVEMU PREMA DETALJU.00 _____________________________________________ UKUPNO ARMATURA DINARA: 262.TRANSPORT. IZRADA I MONTAŽA KROVNE KONSTRUKCIJE OD REZANE GRAĐE DIMENZIJA PREMA DATIM PROJEKTIMA I DETALJIMA SA DAVANJEM CELOKUPNOG MATERIJALA I OKOVA. 3101 x 60.00 = 14.060.436. 1.743.IZRADA PATOSA I ŠABLONA.1. OBRAČUN PO kg Kg.4 mm.REZANA GRAĐA JE ČAMOVA SEM KOD ONIH DELOVA KROVA KOJI SU IZLOŽENI I GDE MORA BITI UPOTREBLJENA BOROVA GRAĐA.680.VEZAČA NA OSLONAC I PREMAZ BITUMENOM ZIDA KOD OSLONCA .OBRAČUN SE VRŠI PO TEORETSKIM TEŽINAMA I DUŽINAMA DATIM U DETALJU ARMATURE.___________________________________________________________________ UKUPNO BETONSKI RADOVI DINARA : 638.GLAVNA ARMATURA SE VEZUJE ZA SVAKU UZENGIJU I PODEONO GVOŽĐE PALJENOM ŽICOM .POSTAVLJANJE SVOG OKOVA. ODABIRANJE GREDA. OBRAČUN PO m2 m2 150.MATERIJAL.ZDRAVA I POSEČENA U ZIMSKOM PERIODU.00 x 2.POMOĆNE SKELE.CRTANJE PROFILA.00 VI TESARKI RADOVI: DRVENA GRAĐA I SPOLJNI MATERIJAL ZA IZRADU NOSIVIH KONSTRUKCIJA MORA U POTPUNOSTI DA ODGOVARA PTP ZA DRVENU KONSTRUKCIJU. POZICIJOM JE OBUHVAĆEN CELOKUPNI RAD .

00 5.____________________________________________________ UKUPNO TESARSKI RADOVI DINARA : 162. 61/198 .0000 = = NABAVKA I UGRAĐIVANJE ULAZNIH HRASTOVIH VRATA . m2 150. 81/198 . 18.00 = 29.55 VII POKRIVAČKI RADOVI: 1. 7 2 2 2 x x x x 9.80 VIII STOLARSKI RADOVI : 1.00 = 30. kom. 5 kom.00 6.00 7. 3 x 3. VEL. VEL.300. 140/140 120/140 80/160 40/40 kom.200 5. 5 kom.095.550.000.645.00 15.00 = VEL.00 = 2.900. 150/210+50 kom 1 x 20.100.00 = 10. 3 x 9.000.800.00 = 43. kom. x = 20. VEL. VEL.00 x 255.00 4.80 2. kom.700. VEL. NABAVKA I MONTAŽA SVERLARNIKA ZA STEPENIŠNI PROSTOR VEL.000. 4 x 4. NABAVKA I UGRADNJA SLEMENJAKA U PRODUŽNOM MALTERU ml 14.00 15.450.00 2. NABAVKA I UGRAĐIVANJE ULAZNIH DVOKRILNIH VRATA POLUZASTAKLJENIH VEL. kom.140/140 kom.650. NABAVKA I UGRAĐIVANJE DVOSTRUKIH PROZORA : a) BEZ ROLETNE VEL.800.00 = 19.00 2550. 3 x 10.179.00 VEL. 150/210+50 kom. x = VEL.350. kom.00 7650.00 = = = = 65. kom.000. 99/219+30 kom.00 7.300. . POKRIVANJE KROVA :FALCOVANI CREP.00 x 380.00 ____________________________________________________ UKUPNO POKRIVAČKI RADOVI DINARA: 45.00 3.000. 1 x 18. x = NABAVKA I UGRAĐIVANJE GARAŽNIH VRATA PUNIH VEL. NABAVKA I UGRAĐIVANJE UNUTRAŠNJIH DUPLOŠPEROVANIH VRATA VEL.600. NABAVKA I UGRAĐIVANJE DVOSTRUKIH BALKONSKIH VRATA SA ROLETNAMA VEL.

OBRAČUN PO m m 28. kom.200.00 IX BRAVARSKI RADOVI 1. LIMA d= 0. kom. POKRIVANJE PROZORSKIH BANAKA POCINKOVANIM LIMOM RAZVIJENE ŠIRINE 35 cm. LIMA d= 0. 3.000.VEL.00 = 1.00 x 400.00 2.MATERIJAL.U CENU ULAZI RAD.00 = 30.55 mm ČETVRTASTOG PRESEKA 14/14 cm RAZVIJENE ŠIRINE 50 cm ZAJEDNO SA OPŠIVANJEM STREHE LIMOM RAZVIJENE ŠIRINE 50cm . 4.400. OBRAČUN PO KOMADU.OBRAČUN PO m m 43. X LIMARSKI RADOVI ZA SVE LIMARSKE RADOVE UPOTREBITI POCINKOVANI LIM d= 0.UKOLIKO DETALJNIM CRTEŽIMA NIJE DRUGAČIJE TRAŽENO.500. SVI GVOZDENI DELOVI KOJI DOLAZE U DODIR SA LIMOM MORAJU BITI POCINKOVANI .660.OBRAČUN PO KOMADU VEL.55mm NA POCINKOVANIM KUKAMA 30/6. 8.55mm.00 IZRADA ODVODNOG OLUKA OD POC. OBRAČUN PO kg kg 580 x 90. x VEL. x VEL.840.OBRAČUN PO m m 2.OLUK JE ČETVRTASTOG PRESEKA 14/14 cm RAZVIJENE ŠIRINE 50 cm. x = _____________________________________________ UKUPNO BRAVARSKI RADOVI DINARA: 52. kom.00 3. x = = = = 9.00 x 500.80 x 700.00 = 52. 2. NABAVKA I UGRAĐIVANJE OTVORA ZA IZLAZ NA KROV VEL.00 = 8.80 x 550.POMOĆNI MATERIJAL. 1.OBRAČUN PO m m 21.ODNOSNO MALTER. x ____________________________________________________ UKUPNO STOLARSKI RADOVI DINARA : 78.00 IZRADA I UGRAĐIVANJE METALNIH PROTIV POŽARNIH VRATA.00 = 15.200. IZRADA I UGRAĐIVANJE METALNIH PROTIVPOŽARNIH VRATA.00 IZRADA VISEĆIH OLUKA OD POC. kom. x = NABAVKA I UGRAĐIVANJE KAPAKA ZA IZLAZ NA TAVAN VEL.ALAT I POSEBNA SKELA. kom.VEZIVNA SREDSTVA . kom.00 OPŠIVANJE DIMNJAKA POCINKOVANIM LIMOM RAZVIJENE ŠIRINE 45 cm. .UZ ZIDOVE POLOŽITI LIM NAJMANJE VISINE 25 cm A IVICU UVUĆI U ZID. IZRADA BALKONSKE I STEPENIŠNE OGRADE.

10/10.00 XII TERACERSKI RADOVI: KOD SVIH RADOVA POSEBNO OBRATITI PAŽNJU DA PODLOGA NA KOJU SE POSTAVLJA TERACO SMESA MORA BITI POTPUNO ČISTA I DOBRO OPRANA .00 _____________________________________________ UKUPNO LIMARSKI RADOVI DINARA: 56. 3. OBRAČUN PO m2 m2 36. 4 x 250. IZRADA I NAMEŠTANJE DIMNJAČKIH ŠTUCNI OD POCINKOVANOG LIMA . OBLAGANJE ZIDOVA KERAMIČKIM PLOČICAMA VEL.OBRAČUN PO m2 m2 9.OBRAČUN PO m2 m2 60.MATERIJAL.40 x 400. OBRAČUN PO m2 m2 7.ŠLAJFOVANJE .00 XI KERAMIČARSKI RADOVI 1.00 = 30.770.00 x 800.00 IZRADA KOSO PRATEĆEG SOKLA NA STEPENIŠTU OD TERACO SMESE VISINE 15 cm.00 = 1.000.5.OBRAČUN PO m 2.00 = 3. 15/15 cm II KLASE U CEMENTNOM MALTERU 1:3 U BOJI PO IZBORU.760. IZRADA PODOVA OD LIVENOG TERACA SA BORDUROM TERACO SMESE VISINE 15cm.00 OBLAGANJEM PODOVA NEGLAZIRANIM KERAMIČKIM VEL. _____________________________________________ UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI DINARA : 36.PREMAZIVANJE FLUATOM. MALTERU 1:3 U BOJI PO IZBORU.00 IZRADA OBLOGE STEPENIŠTA OD VEŠTAČKE TERACO SMESE SA SVIH VIDLJIVIH STRANA .OSNOVNI SLOJ MORA DOBRO VEZATI NA PODLOGU .00 x 750. .SVI PRENOSI I PREVOZI KAO I SVA DAVANJA I DAŽBINE.OBRAČUN PO KOMADU kom.600.IZVEDENE POVRŠINE MORAJU BITI POTPUNO RAVNE SA RAVNOMERNOM IZGLAČANOM POVRŠINOM. U CENU ULAZI SAV RAD.370.00 = 45.000.900.10/20 d= 1 cm U CEM.00 2.DRUGI SLOJ ZA OSNOVNI . 1.00 = PLOČICAMA 5.20 x 850.

PRENOSI I PREVOZI KAO I SVE DAŽBINE .OBRAČUN PO m2 m2 x = _____________________________________________ UKUPNO TERACERSKI RADOVI DIN: 52. PARKET LAJSNE ULAZE U CENU m2 PARKETA.MATERIJAL.IZBOR BOJA I TONOVA VRŠIĆE NADZORNI ORGAN.50 x 770.KAO RAD.20 x 150.00 5. I SAV NABAVKA.LEPLJENJE HRASTOVOG PARKETA II KLASE LEPKOM PREKO BETONSKE PODLOGE.46 x 90.SKIDANJEM I PONOVNIM POSTAVLJANJEM PROZORSKIH KRILA d= 3mm.20/40/2 U CEMENTNOM MALTERU 1:3.336.00 2.OBRAČUN PO m2 d= 2.00 = 49.945.ALAT .OBRAČUN PO m2 m2 x = POSTAVLJANJE TERACO PLOČA VEL. ______________________________________________________________________ UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI DIN: 117.00 XV STAKLOREZAČKI RADOVI 1.078.632.2 cm m2 75. MALTERA . 1.705.00 = 5.20 x 660. 1.00 = 78.RADOVI ĆE SE IZVODITI SA SVIM PREDRADNJAMA PREDVIĐENIM PROSEČNIM NORMAMA ZA OVU VRSTU RADOVA .00 POSTAVLJANJE KULIJE PLOČA VEL. ZASTAKLJIVANJE STOLARIJE I BRAVARIJE RAVNIM STAKLOM SA KITOVANJEM.430.00 BOJANJE STOLARIJE MASNOM BOJOM DVA PUTA SA LAKIRANJEM. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI : OBOJENE POVRŠINE SE KOD SVIH RADOVA NE SMEJU OTIRATI NITI LJUŠTITI NA ISTIMA SE NE SMEJU POZNAVATI TRAGOVI ČETKE. XIII PARKETARSKI RADOVI: PODOVI IZRAĐENI OD PARKETA MORAJU BITI SASVIM RAVNI I HORIZONTALNO IZVEDENI . 40/40 cm PREKO GOTOVE PODLOGE OD CEM.OBRAČUN PO m2 m2 870.m 4.00 = 21.00 __________________________________________________ UKUPNO PARKETARSKI RADOVI DIN: 49. POSNO BOJENJE ZIDOVA I PLAFONA SA GLETOVANJEM I SVIM POTREBNIM PREDRADNJAMA. OBRAČUN PO m2 .OBRAČUN PO m2 m2 36.00 XIV.PO ZAVRŠENOM POLAGANJU PARKET OSTRUGATI A ZATIM LAKIRATI DVA PUTA .632. 28.

2.00 ____________________________________________________ UKUPNO STAKLOREZAČKI RADOVI DIN: 40.850.OBRAČUN PO m2 m2 x = IZRADA VINAZ PODOVA U BOJI PO IZBORU POSTAVLJANJEM UGAONIH LAJSNI.30 x 600.150.500.m2 67.OBRAČUN PO m2 m2 21 x 850 = 17.800.00 4.00 XVI RAZNI RADOVI: 1.00 5.00 = 32. OPŠIVANJE STREHE BOROVOM DASKOM I LAKIRANJEM ISTE. .380.380.00 = 40.OBRAČUN PO m2 m2 24. 10.OBRAČUN PO m2 m2 32.50 x 1.00 IZRADA SOKLE OD VEŠTAČKOG KAMENA SA PIKOVANJEM VIDLJIVIH POVRŠINA .00 PROJEKTANTA = SA 3. NABAVKA MATERIJALA I IZRADA PLAFONA U POTKROVLJU U SVEMU PREMA PROJEKTU.00 x 450.00 _____________________________________________ UKUPNO RAZNI RADOVI DINARA: 61.000.OBRAČUN PO m2 m2 x = NABAVKA MATERIJALA I IZRADA I UGRAĐIVANJE BALKONSKE OGRADE OD HRASTOVIH TALPI ZAJEDNO SA METALNIM DELOVIMA I FARBANJEM.

REKAPITULACIJA I GEOMETARSKI RADOVI II ZEMLJANI RADOVI III ZIDARSKI RADOVI IV BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI V ARMATURA VI TESARKI RADOVI VII POKRIVAČKI RADOVI: VIII STOLARSKI RADOVI IX BRAVARSKI RADOVI X LIMARSKI RADOVI XI KERAMIČARSKI RADOVI XII TERACERSKI RADOVI XIII PARKETARSKI RADOVI XIV. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI XV STAKLOREZAČKI RADOVI XVI RAZNI RADOVI Odgovorni projektant: .

inž.građ. br. licence:311 A 12304 .Zlatimir D. Todić dipl.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->