BAHAGIAN A: Jawab semua soalan di dalam kertas ini. Bulatkan jawapan yang paling tepat. 4.

Barangan dalam gambar rajah 3 diperbuat daripada sumber mineral Sumber yang tidak boleh X diperbaharui Rajah 1 1. X dalam rajah di atas merujuk kepada sumber _____________? A B C D 2. air tanih mineral hutan 5. A. B. C. D.

Gambar rajah 3 Pasir Kaolin Bauksit Arang batu

Sumber yang manakah boleh diperbaharui? I. Pasir II. Suria III. Hutan IV.Timah A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV Sumber Mineral

Apakah kepentingan hutan hujan tropika kepada alam sekitar? I. Habitat akuatik II. Habitat fauna III. Menstabilkan suhu IV. Mengawal hakisan pantai A. I dan II B. II dan III C. III dan IV D. I dan IV Apakah kepentingan sungai di Semenanjung Malaysia? I Sumber domestik II Membawa penumpang II Mengangkut barangan pukal IV Menjana kuasa hidroelektrik A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

6.

Logam X Rajah 2

Bukan Logam X

7.

3. Sumber yang manakah berkaitan dengan rajah 2 di atas ? X Gas asli Emas Arang batu Kuprum Y Bauksit Bijih timah Batu kapur Petroleum 1

Antara berikut, yang manakah merupakan kegunaan utama tenaga solar di Malaysia? I Menjanakan kuasa elektrik di rumah II Menggerakkan enjin kenderaan bermotor III Menjana alat pemanas air di rumah IV Membekalkan tenaga kepada kalkulator A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

A B C D

Pernyataan yang manakah benar tentang sumber yang boleh diperbaharui? I Sumber digunakan manusia untuk sesuatu kegiatan II Sumber tersebut tidak boleh diganti semula III Sumber yang boleh diperbaharui akan kehabisan IV Sumber yang boleh diperbaharui tidak akan kehabisan A. kombinasi manakah benar? Negara Jepun Perancis India China I dan II II dan III III dan IV I dan IV 2 Jenis sumber tenaga Ombak Angin Biomas Pasang surut A B C D I II III IV A. B Beza antara suhu harian besar C Kadar kelempapan yang tinggi D Pancaran matahari yang terik 11. Sumber mineral Kaolin Kuprum Bauksit Batu kapur Kepentingan Kaca Dawai elektrik Piuter Tembikar . yang manakah benar tentang taburan mineral di Malaysia? A B C D Jenis mineral Bijih timah Kuprum Emas Bauksit Lokasi Teluk Ramunia Mamut Mukah Raub 10.8. Lokasi Jenis Galian A I Kupum B II Petroleum C III Marmar D IV Bauksit 14. D. Antara yang berikut. Kombinasi yang manakah benar tentang kepentingan sumber mineral? Rajah 5 12 Antara berikut. B. C. I dan II II dan III III dan IV I dan IV Peta 1 13. Kombinasi yang manakah benar tentang jenis tanih dan tanaman dalam rajah 4 dibawah? Jenis Tanih Tanaman Laterit Getah Aluvium Kelapa sawit Pasir Nanas Gambut Padi Rajah 4 A B C D 9. Berdasarkan peta 1 di atas. B. D. pilih pasangan yang benar berkaitan dengan sumber utama di Malaysia. C. Mengapakah tenaga suria boleh dijadikan sumber tenaga alternatif di Malaysia? A Dikelilingi hutan yang tebal. Negara yang manakah menjana tenaga suria sebagai tenaga alternatif? A Jepun B Iceland C Belanda D Perancis 15.

I dan II II dan III III dan IV I dan IV Gambar rajah 6 Apakah negara tersebut? A Perancis B Iceland C China D Belanda 23. Apakah pekerjaan yang berkaitan dengan sumber mineral berikut?   Bijih timah Petroleum I Pelombong II Penggerudi III Pesawah IV Pelayan A. C. Tenaga yang terhasil daripada pereputan sisa pertanian dan haiwan adalah tenaga _____________? A Tenaga geoterma B Tenaga angin C Tenaga biomas D Tenaga pasang surut 21. Gambar rajah 4 merujuk kepada sumber tenaga yang terdapat di sebuah negara. Manakah benar tentang stesen janakuasa elektrik X dan Y di dalam peta di atas? X Y A Petroleum Gas Asli B Terma Hidro C Hidro Gas Asli D Biomas Hidro D.SEMENANJUNG MALAYSIA Peta 2 16. B. I dan IV 20. B. Apakah sumber tenaga yang digunakan di Malaysia? I Angin II Geoterma III Petroleum IV Hidroelektrik A. D. Apakah kepentingan penerokaan sumber? I Menyediakan peluang pekerjaan II Sebagai bahan mentah untuk industri III Meningkatkan pertumbuhan penduduk IV Meningkatkan harga petroleum A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV Peta 3 17 Penerokaan sumber air untuk kuasa hidroelektrik terdapat di sungai yang bertanda A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 18. Bagaimanakah sungai menyumbang kepada kehidupan manusia? I membekalkan air minuman II menyerderhanakan suhu III membekalkan sumber protein . I dan II II dan III III dan IV 3 A B C D bauksit bijih timah arang batu petroleum 24. Bandar-bandar di bawah berkembang akibat daripada perlombongan_________? Negeri Terengganu Sarawak     Bandar Kerteh Paka Bintulu Miri 19. 22. C.

Empangan Muda B. Empangan Pergau C.    Petrokimia Cat Plastik C D 31. A I dan II B II dan III . II dan III C. Mengapakah Pulau Langkawi menjadi pusat pengeluaran batu marmar? A Banyak buruh mahir B Banyak bukit batu kapur C Pelabuhan yang cekap D Jaringan jalan raya yang baik 28 Apakah kepentingan sumber hutan sebagai kawasan tadahan air? A Mengeksport air ke negara jiran dengan nilai tinggi B Mengurangkan import sumber perikanan C Projek penyahgaraman yan bernilai tinggi D Bekalan air bersih sepanjang tahun 29 Pilih kawasan yang menjadi pusat pelancongan dan menjana kuasa hidroelektrik. Kawasan yang membawa pendapatan dalam bidang pelancongan ialah:I Miri II Bintulu III Pulau Pinang IV Pulau Langkawi A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 26.IV menghanyutkan bahan buangan A. I dan IV 25. Jenis pengangkutan seperti dalam gambar rajah 8 di atas bertujuan mengurangkan? I kesesakan lalu lintas II kos penyelenggaraan III bilangan kenderaan IV pencemaran udara. I dan II B. Kuprum Bauksit Gambar rajah 7 Bandar yang manakah mempunyai darjah ketersampaian yang paling tinggi di dalam kawasan X diatas? A I B II C III D IV Peta 4 32. Pelabuhan manakah merupakan pelabuhan kecil? A I B II C III D IV Gambar rajah 8 Apakah sumber mineral tersebut? A Bijih besi B Petroleum 4 33. Empangan Pedu 30 Senarai barangan berikut diperbuat daripada sejenis sumber mineral. Negeri yang membangun disebabkan penerokaan bijih timah adalah_______. III dan IV D. A Terengganu B Wilayah Persekutuan C Johor D Kedah 27. A. Empangan Kenyir D.

C III dan IV D I dan IV I II III IV A B C D tanah pamah yang luas tumpuan bandar-bandar besar terlindung dari tiupan angin monsun peluang pekerjaan yang banyak I dan II II dan III III dan IV I dan IV 38. Lapangan terbang antarabangsa terdapat di kawasan dala A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV Apakah kenderaan yang digunakan untuk perkhidmatan mengangkut penumpang antara Kuala Kedah dengan Pulau Langkawi? A Bot B Feri C Tongkang D Kapal persiaran 37. Pengangkutan darat yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan barangan berat pada zaman dahulu ialah I kereta lembu II kereta andu III beca IV jong A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 39. Di manakah terdapat alat komunikasi di atas? A Kuantan B Kuching C Seremban D Kota Kinabalu 35. Jaringan jalan raya lebih padat di kawasan berlorek di dalam peta di bawah kerana 5 . Apakah tujuan kemudahan berikut dibina? Pembinaan jalan kereta api dari Taiping ke Port Weld. Lebuh Raya Utara-Selatan menghubungkan antara A Johor Bahru ke Bukit Kayu Hitam B Padang Besar ke Johor Baharu C Johor Baharu ke Kuantan D Grik ke Jeli 36. Gambar rajah 9 34. A B C D Jalan pintas ke pekan berhampiran Membawa pelancong ke tempat rekreasi Membawa penumpang ke kawasan bandar Membawa hasil perlombongan 40.