Anal´ ızis I.

gyakorlat
Budapesti Gazdas´gi F˝iskola- P´nz¨ gy sz´mviteli kar a o e u a G 05-G 06 Csoportok Gyakorl´ feladatsor o 1. Feladat. (5 pont) a) Mikor mondjuk, hogy egy sorozat alulr´l korl´tos? o a b) Fogalmazza meg a hat´r´rt´k fogalm´nak felhaszn´l´s´val, mit jelent az f (x) f¨ggv´ny x0 pontbeli folytonoss´ga. a e e a aa a u e a c) Igaz-e, hogy (an ) → 0 eset´n e
1 an

→ ∞?

d) Mit ´rt¨nk az f (x) f¨ggv´ny x0 pontj´hoz tartoz´ differenci´lh´nyadosa alatt? e u u e a o a a

e) Hogyan ´rtelmezz¨k e u
n=0

an v´gtelen ¨sszeget? e o
3·x−1 7·x+5

2. Feladat. (3 pont) Adottak az al´bbi val´sb´l val´sba k´pez˝ f¨ggv´nyek: f (x) = a o o o e o u e a) Hat´rozzuk meg f ◦ f ´s f ◦ g ◦ f f¨ggv´nyeket. a e u e b) L´teznek-e R-en ´rtelmezett f −1 , g −1 inverzf¨ggv´nyek? e e u e 3. Feladat. (3 pont) a) Tekintse a k¨vetkez˝ sorozatot: an = o o pontj´b´l. a o
n+17 3·n−1 .

g(x) =

√ 3

x+1

Vizsg´lja meg a sorozatot monotonit´s ´s korl´toss´g szema a e a a

b) Konvergens-e az al´bbi sorozat: bn = (−1)n · an ? a 4. Feladat. (2 pont) Adott az f f¨ggv´ny: u e f (x) = log3 x · a) lim f (x) =?
3+0 x−3 2·x2 −12·x+18

b) lim f (x) =?
3−0

c) Folytonoss´ tehet˝-e a f¨ggv´ny az x = 3 helyen? a o u e √ 4 e5−x2 5. Feladat. (3 pont) f (x) = e−x + ·ln x−x f (x) =? 1
x5 +x2 +1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful