You are on page 1of 1

Data depunerii la ITM Nr. inregistrare ITM………………..

Parafa si semnatura Data programarii …………………...

DECIZIA ………
Nr …………..din …………de desfacere a contractului nindividual de munca

………………………………………………in calitate de ( parton, administrator, director


executiv *) al firmei ………………………………………………….., inregistrata la ITM
sub nr/ cod………………………………….. .

Avand in vedere cererea angajatului pentru incetarea raporturilor juridice de


munca prin acordul partilor, cererea de demisie, alte temeiuri de drept ( art. 65, art.61 a ,
art. 56)………….…………………………………………………………………………..
Tinand seama de (se vor mentiona motivele de desfacere a contractului individual de
munca din intiativa unitatii)……………………………………………………………….

DISPUN

1. Incepand cu data de ………………………….., contractul individual de munca


al salariatului/ei ……………………………………, cu CNP …………………………
inregistrat la ITM Cluj sub nr. ………………………….. se desface conform art. …….
din Codul Muncii.
2.Prezenta decizie se va comunica in copie celui /ei in cauza in termenul legal de
5 zile.
3. Un exemplar din prezenta decizie se va comunica ITM Cluj in termen de 5 zile
de la perfectare.
4.Impotriva prezentei decizii de desfacere a contractului individual de munca
susnumitul/a se poate adresa cu contestatie la instanta de judecata in termen de 30 zile de
la comunicare.
5.In perioada de la ……………….. pana la …………………susnumitul/a a
efectuat : un nr. de ……………CFS
un nr de …………….nemotivate.

ANGAJATOR……………………………….
NUME SI PRENUME ………………………
FUNCTIA……………………………………
SEMNATURA………………………………
L.S.

*Ce nu corespunde se bareaza .