BATAS PAMBANSA BLG.

232 Setyembre 11, 1982 ISANG ACT sa pagbibigay ng PARA SA pagtatatag at pagpapanatili ng ISANG Integrated SYSTEM NG EDUKASYON I. PANGKALAHATANG probisyon Kabanata 1 Paunang Matters Seksyon 1. Pamagat - Batas na ito ay kilala bilang ang "Batas ng Edukasyon ng 1982." Seksyon 2. Coverage - Ang Batas na ito ay nalalapat sa at sumasaklaw sa parehong pormal at di-pormal na sistema sa pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas ng buong sistema ng edukasyon. Kabanata 2 Pahayag ng Pangunahing Patakaran ng Estado at Layunin Seksiyon 3. Pahayag ng Pangunahing Patakaran - Ito ay ang mga patakaran ng Estado na itinatag at magpanatili ng isang kumpleto, sapat at pinagsamang sistema ng edukasyon na may kaugnayan sa mga layunin ng pambansang pagpapaunlad. Patungo sa pagtatapos na ito, ang pamahalaan ang dapat matiyak, sa loob ng konteksto ng isang malaya at demokratikong sistema, ang maximum na kontribusyon ng sistema ng edukasyon sa kakayahan ng mga sumusunod na pambansang pag-unlad layunin: 1. Upang makamit at mapanatili ang isang accelerating rate ng ekonomiya at panlipunang pag-unlad; 2. Upang matiyak ang pinakamataas na paglahok ng lahat ng mga tao sa kakayahan at kasiyahan ng mga benepisyo ng tulad ng paglago; at 3. Upang makamit at palakasin ang pambansang pagkakaisa at kamalayan at panatilihin, bumuo at magsulong ng mga kanais-nais pangkultura, moral at espirituwal na mga halaga sa isang pagbabago ng mundo. Ang Estado ay dapat isulong ang karapatan ng bawat indibidwal na kaugnay na kalidad ng edukasyon, hindi alintana ng mga kasarian, edad, pananampalataya, socio-ekonomiyang katayuan, pisikal at mental na kondisyon, lahi o etnikong pinagmulan, pampulitika o iba pang mga kaakibat. Ang Estado ay dapat samakatuwid maisulong at mapanatili ang pagkakapantay-pantay ng access sa edukasyon pati na rin sa kasiyahan ng mga benepisyo ng edukasyon sa pamamagitan ng lahat ng mamamayan nito. Estado ay dapat magsulong ng kanan ng mga kultural na komunidad sa bansa ay ang pagsasakatuparan ng kanilang mga karapatan upang bumuo ng kanilang sarili sa loob ng konteksto ng kanilang kultura, kaugalian, tradisyon, interes at paniniwala, at kinikilala ng Edukasyon bilang isang instrumento para sa kanilang maximum paglahok sa pambansang pag-unlad at sa pagtiyak sa kanilang paglahok sa pagkamit ng pambansang pagkakaisa. Seksyon 4. Pahayag ng Layunin - Ang pang-edukasyon na layunin ng sistema sa: 1. Magbigay para sa isang malawak na pangkalahatang edukasyon na makatulong sa bawat indibidwal sa kakaiba ekolohiya ng kanyang sariling lipunan, upang (A) makuha ang kanyang mga potensyal na bilang isang tao; (B) mapahusay ang saklaw at kalidad ng mga indibidwal at grupo ng pakikilahok sa mga pangunahing function ng lipunan; at (C) kumuha ng mga mahahalagang pang-edukasyon na pundasyon ng kanyang pag-unlad sa isang produktibong at maraming nalalaman na mamamayan; 2. Masanay tauhan sa bansa sa gitnang-antas na mga kasanayan para sa pambansang pag-unlad; 3. Bumuo ng propesyon na magbigay ng pamumuno para sa mga bansa sa pagsulong ng kaalaman para sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng tao; at 4. Tumugon mabisa sa pagbabago ng mga pangangailangan at mga kondisyon ng bansa sa pamamagitan ng isang sistema ng edukasyon pagpaplano at pagsusuri. Patungo sa pagsasakatuparan ng mga layunin na ito, at alinsunod sa Saligang-Batas, ang lahat ng mga pang-edukasyon na institusyon ay layunin upang itanim sa isip ang pag-ibig ng bansa, ituro ang mga tungkulin ng pagkamamamayan, at bumuo ng moral character, personal na disiplina, at pang-agham, teknolohiko, at bokasyonal na kahusayan. Bukod dito, ang sistema ng edukasyon ay dapat na maabot ang upang maaral deprived komunidad, upang magbigay ng makabuluhang katotohanan sa kanilang pagiging miyembro sa pambansang lipunan, upang mapagbuti ang kanilang mga civic pakikilahok sa komunidad at pambansang buhay, at upang pagsama-samahin ang lahat ng mga Pilipino sa isang libre at lamang na bansa . II. ANG pang-edukasyon KOMUNIDAD Kabanata 1 Paunang Kondisyon

" o mga tao na humahawak ng ilang mga akademikong kwalipikasyon at pagganap ng mga mga akademikong function direkta supportive ng pagtuturo. 2. "Teaching o akademikong kawani. mga assistants ng pananaliksik. sa makinabang na lamang sa isang kapaligiran ay maaaring maging tunay na mga layunin at mga layunin ng edukasyon ay matutupad. "Aaral. na kasama ang mga sumusunod: isang." o lahat ng mga tao na nagtatrabaho para sa isang institusyong pang-edukasyon. 2. mga administrador ng paaralan at akademiko na di-pagtuturo tauhan. Bukod dito." o lahat ng mga tao na sumasakop sa mga posisyon sa pagpapatupad ng patakaran na kinakailangang gawin sa mga function ng paaralan sa lahat ng antas." o ang mga nakatala sa at na regular na dumalo at institusyong pang-edukasyon ng pangalawang o mas mataas na antas ng isang tao na nakatutok sa pormal na pag-aaral. at para sa pagtiyak ang buong kooperasyon ng mga magulang at mga guro sa pagbabalangkas at mahusay na pagpapatupad ng mga programa tulad. 3 "School tauhan. Isulong ang panlipunan pang-ekonomiyang katayuan ng lahat ng mga tauhan ng paaralan.Bawat institusyong pang-edukasyon ay dapat magbigay para sa pagtatatag ng mga naaangkop na katawan kung saan ang mga miyembro ng pang-edukasyon na komunidad ay maaaring talakayin ang mga kaugnay na mga isyu. at mapabuti ang kanilang pamumuhay at nagtatrabaho sa mga kondisyon at karera prospect. sa lahat ng oras. librarians. at makipag-usap ng impormasyon at mga mungkahi para sa tulong at suporta ng paaralan at para sa pagsulong ng kanilang karaniwang mga interes. at paksa sa ang limitasyon na inireseta ng batas at regulasyon. b. na ayon sa kanila pribilehiyo. ang mga patakaran at mga pamamaraan na kung saan ay dapat na aprubado ng mga ito at gaya ng nararapat publish.Sa karagdagan sa iba pang mga karapatan. d. ang lahat ng mga magulang na may anak na nakatala sa isang paaralan ay may mga sumusunod na karapatan: 1. "Paaralan. "School administrator.Sa karagdagan sa iba pang mga karapatan sa ilalim ng umiiral na mga batas. 2." o institusyon na kinikilala ng Estado kung saan idaos sa edukasyon operasyon. Seksyon 6. at sa pagitan ng mga komunidad at iba pang mga sektor ng lipunan. c. Palawakin ang suporta upang isulong ang posibilidad na mabuhay ng mga institusyon kung saan ang mga magulang." o lahat ng mga tao na nakatutok sa aktwal na pagtuturo at / o mga takdang-aralin sa pananaliksik. Maisulong at pangalagaan ang kapakanan at interes ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtukoy ng kanilang mga karapatan at obligasyon. Aid at suportahan ang mga likas na karapatan at tungkulin ng mga magulang sa rearing ng mga kabataan sa pamamagitan ng sistema ng edukasyon. Seksyon 9. at mga katulad na mga tauhan. Ang mga miyembro at mga elemento ng pang-edukasyon na komunidad ay ang mga: 1. Karapatan ng mga mag-aaral sa Paaralan ."Pang-edukasyon komunidad" ay tumutukoy sa mga tao o grupo ng mga tao bilang tulad o kaugnay sa mga institusyon na kasangkot sa ng organisadong pagtuturo at pag-aaral ng mga sistema. 3. Seksyon 7. "Non-akademiko na mga tauhan. at mag-aaral at aaral sa lahat ng paaralan ay tamasahin ang mga sumusunod na karapatan: ." o lahat ng iba pang mga tauhan ng paaralan ay hindi pagbagsak sa ilalim ng mga kahulugan at saklaw ng pagtuturo at akademikong kawani. Ang karapatan upang ma-access sa anumang opisyal na record na direktang may kaugnayan sa mga bata na sa ilalim ng kanilang mga magulang responsibilidad. Kabanata 2 Karapatan Section 8. tulad ng mga registrar. alinman sa full-time o part-time na batayan. 4.Seksyon 5. "Mag-aaral. . ang Estado ay dapat: 1. isang espiritu ng nagbahagi ng mga layunin at pakikipagtulungan sa pagitan ng mga miyembro at mga elemento ng pang-edukasyon na komunidad. Kahulugan at Coverage . sa lahat ng antas ng sistema ng edukasyon. pananaliksik aides. Pahayag ng mga Patakaran at mga Layunin . Komunidad paglahok. 4. mga mag-aaral at mga tauhan ng paaralan ay naghahanap upang makuha ang kanilang mga pang-edukasyon na layunin. at naghihikayat sa pagtatatag ng mga tunog na relasyon sa pagitan ng mga ito at ang iba pang mga kasapi ng komunidad ng paaralan. Ang karapatan upang ayusin sa pamamagitan ng kanilang mga sarili at / o sa mga guro para sa layunin ng pagbibigay ng isang forum para sa mga talakayan ng mga bagay na may kaugnayan sa kabuuan ng mga programa ng paaralan. Mga kinatawan mula sa bawat pangalawang putulong ng pang-edukasyon na komunidad ay umupo at lumahok sa mga katawan. Karapatan ng mga magulang . tukuyin ang kanilang mga obligasyon. "Magulang" o tagapag-alaga o ang pinuno ng institusyon o kinakapatid na bahay na may-iingat ng ang mag-aaral o mag-aaral.din Ito ay ipinahayag ng pamahalaan patakaran upang pagyamanin. panindigan ang kanilang mga karapatan. "Akademiko na di-pagtuturo tauhan." ang mga na regular na dumalo sa isang paaralan ng elementarya antas sa ilalim ng pangangasiwa at pag-aalaga ng isang guro.

Ang karapatan upang bumuo. samakatuwid. 4. sumali at mapanatili ang mga organisasyon at lipunan para sa mga layuning hindi labag sa batas . ang mga sumusunod na karapatan ay kinawiwilihan sa pamamagitan ng lahat ng mga tauhan ng paaralan: 1. Ang karapatan sa paaralan gabay at mga serbisyo ng pagpapayo para sa mga desisyon at pagpili sa mga alternatibo sa larangan ng trabaho na akma sa kanyang mga potentialities. kapag sisingilin sa isang administrative. regulasyon at patakaran ng Ministri ng Edukasyon. at dapat samakatuwid ay accorded angkop na paggalang at proteksyon. sibil at / o mga kriminal na paglilitis sa pamamagitan ng partido iba pang kaysa sa paaralan o regulasyon na awtoridad-aalala para sa mga aksyon na nakatuon direkta sa legal na naglalabas ng mga propesyonal na mga tungkulin at / o sa pagtatanggol ng mga patakaran ng paaralan. diplomas. Seksyon 13. Seksyon 10. para sa mga layunin ng pagsulong ng karera.School administrator ay dapat. 3. Kultura at Isports.Sa karagdagan sa iba pang mga karapatan na ibinigay para sa ng batas. ang mga paaralan ay dapat tamasahin ang mga sumusunod: . 5. 3. 4.Sa karagdagan sa iba pang mga karapatan na ibinigay para sa ng batas. kultura. Ang karapatan sa malayang pagpapahayag ng mga opinyon at mga suhestiyon. magtatag. o sa iba. Ang mga guro ay dapat na itinuturing na mga tao sa kapangyarihan kapag ang naglalabas ng mga legal na tungkulin at responsibilidad. ng pagiging kompidensiyal ng kung saan ang paaralan ay dapat mapanatili at mapanatili. Guro ay dapat accorded ang pagkakataon na pumili ng alternatibong mga linya ng karera alinman sa paaralan pangangasiwa. maliban sa mga kaso ng akademikong kakulangan. 8. Ang karapatan na i-publish ang isang mag-aaral pahayagan at mga katulad na mga pahayagan. at sa pamamagitan ng awtoridad ng paaralan nababahala sa kaso ng mga pribadong mga tauhan ng paaralan. maliban kung bayad doon. alinsunod sa mga umiiral na batas. sumali at makilahok sa mga organisasyon at lipunan na kinikilala ng mga paaralan upang pagyamanin ang kanilang intelektuwal. pati na rin ang karapatan na mag-imbita ng mga tao mapagkukunan sa panahon ng mga assemblies. Ang karapatan sa intelektuwal na ari-arian na pare-pareho sa mga naaangkop na mga batas. sa pagtuturo sa silid-aralan. grado. 6. 2. at sa mga epektibong mga channels ng komunikasyon na may naaangkop na akademiko channel at administratibo na katawan ng paaralan o institusyon. ang bawat miyembro ng pagtuturo o akademikong kawani ay dapat tamasahin ang mga sumusunod na mga karapatan at / o mga pribilehiyo ng: 1. o paglabag ng mga regulasyon pandisiplina.Karagdagang sa mga karapatang nabanggit sa susunod na Seksyon. Ang karapatan sa labas ng opisyal na sertipiko. Seksyon 12. Karapatan ng lahat ng mga Tauhan ng Paaralan . conformably sa umiiral na batas. accorded sapat administrative pagpapasya na kinakailangan para sa mahusay at epektibong pagganap ng kanilang mga function. o upang bumuo. Ang karapatan na ibinigay sa libreng legal na serbisyo sa pamamagitan ng naaangkop na tanggapan ng pamahalaan sa kaso ng mga pampublikong mga tauhan ng paaralan. 3. transcript ng mga tala. at dapat. Ang karapatan sa malayang pagpapahayag ng opinyon at mga suhestiyon. Espesyal Karapatan ng School Administration . Ang karapatan ng access sa kanyang sariling mga talaan ng paaralan. symposia at iba pang mga gawain ng mga katulad na kalikasan. lalo na sa pamamagitan ng karampatang pagtuturo. sumali at mapanatili ang mga organisasyon ng manggagawa at / o mga propesyonal at self-ipinaguutos na samahan ng kanilang pinili upang itaguyod ang kanilang kapakanan at ipagtanggol ang kanilang mga interes. Paaralan administrator ay itinuring na mga tao sa kapangyarihan habang sa ang naglalabas ng mga legal na tungkulin at responsibilidad. Ang karapatan na maging libre mula sa sapilitan na takdang-aralin na hindi nauugnay sa kanilang mga tungkulin bilang tinukoy sa kanilang mga tipanan o mga kontrata sa trabaho. Ang karapatan upang makatanggap ng. ay accorded angkop na paggalang at proteksyon. Ang karapatang malayang pinili ng kanilang larangan ng paksa ng pag-aaral sa mga umiiral na curricula at upang magpatuloy ang kanilang mga kurso doon hanggang sa pagtatapos. Ang karapatan upang magtatag. at sa mga epektibong mga channels ng komunikasyon na may naaangkop na akademiko at administrative katawan ng paaralan o institusyon. 2. 9. magtatag. maliban sa mga inaprobahan ng kanilang sariling siya ng mga organisasyon o lipunan. Seksyon 11. transfer credential at iba pang katulad na mga dokumento sa loob ng tatlumpung araw mula sa kahilingan. espirituwal at pisikal na paglago at pag-unlad. 2. Ang karapatan na maging libre mula sa mga hindi sinasadya kontribusyon maliban sa mga ipataw sa pamamagitan ng kanilang sariling mga organisasyon. 7. kaugnay na kalidad ng edukasyon sa linya sa pambansang layunin at kaaya-aya sa kanilang ganap na pagpapaunlad ng tao sa tao karangalan.1. Ang karapatan na maging libre mula sa mga hindi sinasadya kontribusyon. Karapatan ng Paaralan . 4. Espesyal na mga Karapatan at / o mga pribilehiyo ng Pagtuturo o akademikong Staff .

at sa magkabagay at umuunlad na paaralan-tauhan relasyon. Magsagawa ng kanyang mga tungkulin sa paaralan sa pamamagitan ng discharging kanyang mga responsibilidad alinsunod sa pilosopiya. 5. Aktibong lumahok sa civic affairs at sa pagsulong ng pangkalahatang kagalingan. ang bawat mag-aaral ay dapat: 1. Mga tungkulin at responsibilidad ng mga mag-aaral . . Ipatupad ang kanyang mga karapatan responsibly sa ang kaalaman na siya ay nananagot para sa anumang paglabag o paglabag ng pampublikong kapakanan at ng mga karapatan ng iba. lalo na sa pamamagitan ng sumasailalim sa isang pangedukasyon na angkop sa kanyang kakayahan. mga layunin. Seksyon 16. Tungkulin ng mga magulang. Render ng regular na mga ulat sa pagganap ng bawat mag-aaral at ang huli at at tagapag-alaga sa huli ng mga magulang na may mga tiyak na mga mungkahi para sa pagpapabuti. 6. at mga layunin ng paaralan. Nananagot para sa mabisa at epektibong pangangasiwa at pamamahala ng paaralan.Sa karagdagan sa mga ibinigay para sa ilalim ng umiiral na mga batas. Mga magulang ay nagpapasalamat upang paganahin ang kanilang mga anak upang makakuha ng elementarya edukasyon at ay nagsusumikap upang paganahin ang mga ito upang makuha ang pangalawang at mas mataas na edukasyon sa pagtupad ng tamang pagbuo ng kabataan. pang-ekonomiya at kultural na pagpapaunlad ng kanyang komunidad at sa kakayahan ng isang lamang.Sa karagdagan sa mga ibinigay sa ilalim ng umiiral na mga batas. Mga magulang. Isulong at mapanatili ang kapayapaan at kapanatagan ng paaralan sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga tuntunin at disiplina. at kung ano ang magiging paksa ng pag-aaral at pananaliksik. moral. 4. Magsikap ang kanyang sukdulan upang bumuo ng mga kanyang mga potentialities para sa serbisyo. Kabanata 3 Tungkulin at Obligasyon Seksyon 14. pang-ekonomiya. pagtuturo at akademikong kawani at iba pang mga tauhan ng paaralan. intelektwal. 2. ang lahat ng mga magulang ay ang mga sumusunod na mga tungkulin at obligasyon: 1. maawain at maayos na lipunan. mga layunin at mga layunin ng paaralan. ay makakatulong sa isagawa ang mga pang-edukasyon na layunin alinsunod sa pambansang layunin. sa sunod na siya ay maaaring maging isang asset sa kanyang pamilya at sa lipunan. Seksyon 17. Magsagawa ng kanyang mga tungkulin sa paaralan sa pamamagitan ng discharging kanyang mga responsibilidad alinsunod sa pilosopiya. pangkultura at pampulitika na pagbabago sa kanyang paaralan at ang komunidad sa loob ng konteksto ng mga pambansang patakaran. Panindigan ang akademikong integridad ng paaralan. 2. 3. Mga Obligasyon guro . 4. at sa pamamagitan ng exerting pagsisikap upang makuha ang mga magkatugma relasyon sa mga kapwa mag-aaral. Ipagpalagay ang responsibilidad upang mapanatili at sang-ayunan ang kanyang mga propesyonal na paglago at pagsulong at mapanatili ang propesyonalismo sa kanyang pag-uugali sa lahat ng oras. sa pamamagitan ng sistema ng paaralan. lalo na sa ang panlipunan. 2. Ang karapatan para sa mga institusyon ng mas mataas na pag-aaral upang matukoy sa mga mga akademiko lugar na ay admitido upang pag-aralan. 3. 2. .guro Tuwing dapat: 1. na maaaring magturo. paisa-isa o sama-sama. pagsikapan upang makamit akademikong kahusayan at sumunod sa mga patakaran at regulasyon na namamahala sa kanyang mga akademikong responsibilidad at moral na integridad. Lumahok bilang isang ahente ng nakabubuo panlipunan. 3.1.Bawat paaralan administrator ay dapat: 1. Ang karapatan ng kanilang mga namamahala board o mga legal na awtoridad upang magbigay ng para sa tamang pamamahala ng paaralan at gamitin at ipatupad ang mga administrative o pamamahala ng mga sistema. 2. Bumuo at mapanatili ang isang malusog na kapaligiran ng paaralan kaaya-aya sa pagsulong at pangangalaga ng akademikong kalayaan at epektibong pagtuturo at pag-aaral. Seksyon 15. School Administrator 'Obligasyon . Maging nananagot para sa mabisa at epektibong kakayahan ng mga tinukoy na mga layunin sa pag-aaral sa pagsasagawa ng pambansang mga layunin ng pagunlad sa loob ng mga limitasyon ng mga magagamit na mapagkukunan ng paaralan. Pigilin ang sarili mula sa paggawa ng mga pagbabawas sa mag-aaral eskolastiko rating para sa mga gawain na malinaw na hindi manifestations ng mahihirap scholarship. 5. 3. Mga magulang ay dapat makipagtulungan sa paaralan sa pagpapatupad ng programa ng paaralan sa curricular at co-curricular.

constructiveness at pareho sa paghutok ng kanyang mga guro at iba pang mga tauhan. kultura kamalayan. Seksyon 18. Seksyon 21. Layunin ng tersiyaryo Edukasyon. 2. administrative mga kawani. kabilang ang mga pre-paaralan na programa. Ipagpalagay at mapanatili ang propesyonal na pag-uugali sa kanyang trabaho at sa pagharap sa mga mag-aaral.Ang unang yugto ng sapilitan.Ang mga layunin ng pangalawang edukasyon ay: 1. sa pangunahing pag-aaral lipunan sistema. . ang akademiko na di-pagtuturo tauhan at di-akademikong kawani sa kanilang aktwal na pagganap sa kaugnay sa kanilang inaasahang pagganap at payo ang mga ito sa mga paraan ng pagpapabuti ng parehong.akademikong tauhan sa pagtuturo ng mga di-dapat: 1.Post pangalawang aaral ay mataas na edukasyon na humahantong sa isang degree sa isang partikular na propesyon o disiplina. 6. Render ng mga sapat na mga ulat sa mga guro. Layunin ng Mataas na Edukasyon. 3. at 2."pormal na edukasyon" ay tumutukoy sa hierarchically sa nakabalangkas at chronologically gradong sa pag-aaral organisado at ibinigay sa pamamagitan ng pormal na sistema ng paaralan at kung saan sertipikasyon ay kinakailangan upang para sa mga mag-aaral sa pagsulong sa pamamagitan ng mga grado o ilipat sa mas mataas na antas. Upang magbigay ng isang pangkalahatang programa ng edukasyon na nagsusulong ng pambansang pagkakakilanlan. attitudes at halaga mahalaga sa personal na pag-unlad at kinakailangan para sa nakatira sa at nag-aambag sa pagbuo at pagbabago panlipunan kapaligiran. at samakatuwid ay ang pangunahing instrumento para sa tagumpay ng mga pang-edukasyon na layunin ang bansa at layunin. 3.Ang mga layunin ng tersiyaryo aaral ay: 1.Ang layunin ng elementarya edukasyon ay: 1. . pagkakakilanlan. Mapanatili ang sapat na mga tala at magsumite ng mga kinakailangang mga ulat sa Ministri ng Edukasyon. moral na integridad at espirituwal na puwersa. nararapat na karaniwan sa mga apat na taon ng mataas na paaralan. pagkamakatarungan. Kahulugan . at mga magulang o tagapag-alaga. Seksyon 22. . . Pagbutihin ang kanyang sarili propesyonal iingat magkaagapay ng ang pinakabagong mga uso at mga pamamaraan sa kanyang propesyon. Upang matuklasan at mapahusay ang mga ibang aptitudes at mga interes ng mga mag-aaral upang magbigay ng kasangkapan kanya na may mga kasanayan para sa produktibong pagsusumakit at / o maghanda siya para sa tersiyaryo pag-aaral. Seksyon 20. 3. o ang sistema ng paaralan. agap. 2. . 5. Ang edukasyong elementarya. guro. 2. Pahayag ng patakaran. privacy. Pormal na edukasyon ay tumutugma sa sumusunod na antas: 1. Maisulong at mapanatili ang isang kapaligiran na kaaya-aya sa serbisyo at pag-aaral. maisulong at mapanatili ang isang kapaligiran na kaaya-aya sa serbisyo at pag-aaral. Seksyon 23. pormal na edukasyon lalo na nababahala sa pagbibigay ng pangunahing edukasyon at karaniwang naaayon sa anim o pitong grado.Ang Estado kinikilala na pormal na edukasyon. Ang mga pang-edukasyon Systems Kabanata 1 Pormal na Edukasyon Seksyon 19. akademiko na di-pagtuturo tauhan. Obligasyon ng akademikong Non-Teaching Tauhan .4. Tersiyaryo Edukasyon. III. at 4.Ang estado ng pormal na edukasyon ng pagsunod sa mga elementarya antas na aalala lalo na sa patuloy pangunahing edukasyon at palawakin ito upang isama ang pag-aaral ng madaling makahanap ng trabaho kapaki-pakinabang na mga kasanayan. Kultura at Palakasan. Obserbahan ang angkop na proseso. . Upang makapagbigay ng kaalaman at bumuo ng mga kasanayan. at pagmamahal para sa bansa at ang mga tao na kung saan siya nabibilang. Upang magbigay ng pag-aaral ng karanasan na kung saan taasan ang kamalayan ng bata at pagtugon sa mga pagbabago sa at lamang pangangailangan ng lipunan at upang maghanda siya para sa nakabubuti at epektibong paglahok. Upang magsulong ng mga karanasan ng gawain na bumuo ng orientation ng bata sa mundo ng trabaho at pagkamalikhain at ihanda ang mga sarili upang gumawa ng matapat at kapaki-pakinabang na gawain. Ipagpalagay. . 7. Layunin ng Elementarya Edukasyon . Upang maisulong at patindihin ang kaalaman ng bata ng. Pangalawang Edukasyon. Upang magpatuloy upang itaguyod ang mga layunin ng elementarya edukasyon.

Ang mga pang-edukasyon na operasyon ng mga paaralan ay dapat na napapailalim sa kanilang bago awtorisasyon ng pamahalaan. at pagbibigay para sa mga kaugnay na bagay. Kabilang sa mga tiyak na mga uri. 3." o "praktikal Arts. Ang mga layunin ng di-pormal na edukasyon ay ang mga sumusunod: isang. "Paaralan" ay itinatag gaya ng nararapat institusyon ng pag-aaral o mga pang-edukasyon na institusyon. at ay apektado sa pamamagitan ng pagkilala. "Pribadong paaralan" ay pang-edukasyon institusyon pinananatili at pinangangasiwaan sa pamamagitan ng mga pribadong indibidwal o grupo. Upang masanay tauhan sa bansa sa mga kasanayan na kinakailangan para sa pambansang pag-unlad. kung lokal. Seksyon 27. 2. lipunan. na nagbibigay ng para sa isang sistema ng permit. ang isang . Kultura at Isports na pagtukoy sa ganyang bagay na kwalipikado mag-apply. Upang bumuo ng kabilang sa mga kliente ng mga di-pormal na edukasyon tamang halaga at attitudes kinakailangan para sa personal. Upang bumuo ng mga propesyon na magbigay ng pamumuno para sa bansa. Sa lahat ng iba pang mga kaso ang mga patakaran at regulasyon na namamahala sa pagkilala ay dapat inireseta at ipinatupad ng Ministri ng Edukasyon. komunidad at pambansang pag-unlad. ang mga serbisyo upang matugunan ang mga espesyal na pangangailangan ng mga tiyak na mga kliente." anumang organisadong paaralan-based na edukasyon na mga gawain na nagtangka sa pamamagitan ng Ministri ng Edukasyon. "Work Education. at 4. o pambansa. damdamin. Seksyon 26. Kahulugan ng Mga Tuntunin . o kultura iba mula sa tinatawag na "normal" na mga indibidwal na nangangailangan nilang pagbabago ng mga kasanayan / mga serbisyo ng paaralan upang bumuo ng mga ito sa kanilang maximum na kapasidad. Epekto ng Recognition. rehiyon. parusahan Paglabag . na kung saan ay dapat guided sa pamamagitan ng mga pangunahing mga patakaran ng Estado na katawanin sa mga Pangkalahatang Kondisyon ng Batas na ito. Upang isulong ang kaalaman sa pamamagitan ng pananaliksik trabaho at mag-aplay ng bagong kaalaman para sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng tao at pagtugon epektibo sa pagbabago ng societal mga pangangailangan at kundisyon. ang: 1. o tatlong taon sertipiko sa paghahanda para sa isang pangkat ng gitnang-antas na mga trabaho. naiiba mula sa at sa labas ng mga regular na handog ng pormal na sistema ng paaralan. itak. Upang matanggal ang kamangmangan at itaas ang antas ng ng functional pagbasa ng populasyon. Sa kaso ng pamahalaan pinamamahalaan paaralan. Ang pagtatatag ng Paaralan . Tulong ng pamahalaan sa ganitong mga paaralan para sa mga pang-edukasyon na programa ay dapat gamitin ng eksklusibo para sa na layunin. lalo na ang mga illiterates at sa labas ng paaralan kabataan at adulto. na nagsasabi ng mga kondisyon para sa bigyan ng pagkilala at para sa pagkansela at withdrawal. Karapat-dapat ito ang paaralan o kolehiyo upang bigyan ang mga mag-aaral na nakumpleto ang kurso na kung saan ang pagkilala ay ipinagkaloob. dalawa.Ang mga term na ginagamit sa Kabanata na ito ay tinukoy bilang mga sumusunod: 1. Seksyon 28. Ito ay kinakailangan upang isama ang maaaring waived sa kaso ng pamilya-pinamamahalaan pre-paaralan na mga institusyon. 2.Estado Ang karagdagang kinikilala ang responsibilidad nito upang magbigay.2. sa loob ng konteksto ng pormal na sistema ng edukasyon. b. Ito transforms ang pansamantalang pahintulot sa isang permanenteng kapangyarihan upang mapatakbo." bilang isang programa ng mga pangunahing edukasyon na naglalayong gumawa ng mga karapatan attitudes patungo sa trabaho. Pagkilala ng Paaralan . "Non-pormal na Edukasyon. at 3. pagkilala ng mga pang-edukasyon na programa at / o mga operasyon ay itinuturing na nabigyan ng sabay-sabay sa pagtatatag. Pinasadyang edukasyon Serbisyo . Upang magbigay ng walang hanapbuhay at underemployed kabataan at matatanda na may naaangkop na bokasyonal / teknikal na kasanayan upang paganahin ang mga ito upang maging mas produktibo at epektibong mamamayan." post-pangalawang ngunit hindi-degree na programa na humahantong sa isa. Kabanata 2 Non-Edukasyon at pinasadyang edukasyon Serbisyo Seksyon 24. 3. Kabanata 3 Pagtatatag ng Paaralan Seksyon 25. "Espesyal na Edukasyon. Ang pagtatatag ng mga bagong pambansang paaralan at ang conversion ng mga umiiral na mga paaralan mula sa elementarya sa pambansang pangalawang o tersiyaryo paaralan ay dapat na ayon sa batas: Ibinibigay. 2. at c.Lahat ng paaralan ay itinatag alinsunod sa batas. Kultura at Isports at iba pang mga ahensya na naglalayong ng attaining tiyak na mga layunin sa pag-aaral para sa isang partikular na mga kliente.Ang labas ng isang sertipiko ng pagkilala sa isang paaralan ay mayroon ang mga sumusunod na epekto: 1." ang edukasyon ng mga tao na pisikal. Iyon ang anumang pribadong paaralan na iminungkahi ay itinatag ay dapat isama bilang isang non-stock na pang-edukasyon na korporasyon alinsunod sa mga probisyon ng ang Corporation Code ng Pilipinas. "Public Schools" ay pang-edukasyon institusyon na itinatag at pinangangasiwaan ng pamahalaan. at "teknikal-bokasyonal na edukasyon.

Ang mga tuntunin at kondisyon ng pagtatrabaho ng mga tauhan sa mga paaralan ng gobyerno ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng Civil Service.Ang Ministry ay hinihikayat ng mga programa ng boluntaryong accreditation para sa institusyon na kung saan nais upang matugunan ang mga pamantayan ng kalidad at itaas minimum na kinakailangan para sa pagkilala ng Estado. Financial Aid Tulong sa Pampublikong Mataas na Paaralan .ang paaralan ay dapat magtatag ang bawat tulad panloob na organisasyon bilang pinakamahusay na paganahin ang mga ito upang isagawa nito akademiko at administrative function.Ang mga nalikom ng Espesyal na Edukasyon ng Pondo nag-iipon sa mga lokal na pamahalaan ay ginagamit eksklusibo para sa mga layunin na enumerated sa Section 1 ng Republic Act No 5447. Pagtuturo at iba pang mga Bayarin sa Paaralan . Kabanata 4 Panloob na Samahan ng mga Paaralan Seksyon 30. Ang pagpapatakbo ng mga paaralan at mga pang-edukasyon na programa nang walang awtorisasyon. Seksyon 38.Tuwing pamahalaan kolehiyo o unibersidad bilang isang tersiyaryo institusyon at bawat pribadong paaralan ay dapat magkaroon ng isang namamahala sa board alinsunod sa charter o ang Corporation Code ng Pilipinas. Seksyon 35.sertipiko. Seksyon 32. piskal at iba pang mga panukala ng tulong. Seksyon 39. at / o mga operasyon nito sa paglabag sa mga tuntunin ng pagkilala. at 2. Kultura at Isports at ng Ministry of Labor at Employment ay inilapat sa pamamagitan ng Ministry of Labor at Employment: Ibinibigay. Sa pribadong paaralan. Ang kita mula sa iba pang mga Mapagkukunan . lungsod at munisipyo at mga barangays dapat naaangkop na mga pondo sa kanilang taunang badyet para sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng pampublikong sekundaryong paaralan sa batayan ng pambansang pondo paglahok. Kultura at Palakasan at ang Ministri ng Badyet. Pahayag ng Pagkapribado . Dapat itong magbigay ng karapatan ng mga mag-aaral na nagtapos mula sa sinabi kinikilalang kurso o mga kurso sa lahat ng mga benepisyo at pribilehiyo na kinawiwilihan ng mga nagtapos sa katulad na mga kurso ng pag-aaral sa lahat ng paaralan na kinikilala ng pamahalaan. ang pamahalaan ang dapat: 1. Espesyal na Edukasyon na Pondo . Iyon sa view ng espesyal na katayuan ng trabaho ng pagtuturo at akademiko na di-pagtuturo tauhan.mga lalawigan. Share ng Lokal na Gobyerno . ang pagtatalo na nagmumula mula sa employer-empleyado relasyon ay dapat mahulog sa ilalim ng hurisdiksiyon ng Ministry of Labor at Employment tulad ng ibinigay para sa sa pamamagitan ng regulasyon ng batas: Ibinibigay.Pamahalaan-suportado institusyong pang-edukasyon ay maaaring makatanggap ng mga pamigay.Pampublikong paaralan ay patuloy na pinondohan mula sa pambansang pondo sa: Ibinibigay. pagpopondo NG Republika PAARALAN Seksyon 34. . pamantayan-set o promulgated sama-sama sa pamamagitan ng Ministri ng Edukasyon. kabilang ang mga Barangay high school. Presidential atas No 1375 at iba pang mga naaakmang mga lokal na badyet batas at regulasyon. ay sumasang ipinahayag parusahan paglabag paksa sa parusa na ibinigay sa Batas na ito. Namamahala Board . Pambansang Pondo . A. Na bawat pribado paaralan ay dapat magtatag at ipatupad ng isang naaangkop na sistema sa loob ng paaralan para sa prompt at maayos na pagareglo ng mga probisyon ng Artikulo 262 at 263 ng ang Labor Code. aaral at mga mag-aaral. Organisasyon ng mga Paaralan . titulo o diploma. Patungo ito katapusan. pambadyet at kabayaran batas at tuntunin. Seksyon 36. Seksyon 29. Kusang-loob Accreditation . upang mapabuti ang mga pasilidad o sa maglaman ng higit pang mga mag-aaral.Pangalawang at post-sekundaryong paaralan ay maaaring singilin ng pagtuturo at iba pang mga bayarin sa paaralan.Tinatanggap Ito ay ipinahayag na ang mga patakaran ng Estado na ang mga pambansang pamahalaan ay dapat magbigay sa financial support ng mga pang-edukasyon na programa alinsunod sa mga layunin ng edukasyon bilang ipinahayag sa ang Konstitusyon. Seksyon 31. at alinsunod sa mga patakaran at regulasyon na inisyu ng Ministri ng Edukasyon. bilang ay maaaring ang kaso. Kabanata 5 Paaralan Finance at Tulong sa Seksyon 33. Paaralan bawat magtatag ng ganitong mga kaayusan para sa mapayapang pag-areglo ng mga alitan sa pagitan o sa mga miyembro ng pang-edukasyon na komunidad. karagdagang. Tauhan mga Transaksyon . 477. Iyon ang lokal na pamahalaan ay hinihikayat na ipinapalagay ng operasyon ng mga lokal na pampublikong paaralan sa batayan ng paglahok sa pambansang pondo at sapat na mga pinagkukunan ng kita na maaaring itinalaga sa pamamagitan ng pambansang pamahalaan para sa layunin. at ang kanilang mga espesyal na papel sa pagsulong ng kaalaman. at 3. Sinabi nalikom ay dapat isaalang-alang ng isang lokal na pondo at dapat sumailalim sa Presidential Decrees No.Ang pambansang pamahalaan ay dapat pahabain ang financial aid at tulong sa mga pampublikong sekundaryong paaralan na itinatag at pinananatili sa pamamagitan ng mga lokal na pamahalaan. guro. Seksyon 37. Hikayatin at pasiglahin ang mga pribadong suporta sa edukasyon sa pamamagitan ng. paksa sa mga limitasyon na ibinigay ng batas. ilibing alia. Magpatibay ng mga panukala para mapalaki ang pag-access sa edukasyon sa pamamagitan ng pinansiyal na tulong at iba pang mga anyo ng mga insentibo sa mga paaralan.

Kultura at Isports at ang Komisyon sa Audit. mga donasyon at mga regalo para sa mga layunin na pinahihintulutan sa pamamagitan ng umiiral na mga batas. korporasyon.Ito ay ang mga patakaran ng Estado sa pagtugis ng mga nito pambansang mga layunin sa pagpapaunlad ng edukasyon upang magbigay ng isang insentibo programa upang hikayatin ang partisipasyon ng komunidad sa pagpapaunlad ng sektor ng edukasyon. Seksyon 46. sa kabuuan o sa bahagi.legacies. Kita mula sa Iba pang mga Mapagkukunan . Seksyon 41. pagpopondo NG PRIBADO PAARALAN Seksyon 40. Paaralan ay maaaring pool ang kanilang mga institutional pondo. Ang Institutional Pondo . Pahayag ng Pagkapribado . karagdagang.Anumang pribadong paaralan na gaya ng nararapat na kinikilala ng pamahalaan. donasyon. institusyon. regalo. Seksyon 44. tinig na kita sa pamumuhunan at kita mula sa iba pang mga pinagkukunan. Seksyon 43. tulad ng mga lupain. pundasyon.Ang mga nalikom mula sa mga bayarin ng pagtuturo at iba pang mga singil sa paaralan. Ang mga rate at mga singil na pinagtibay sa pamamagitan ng paaralan alinsunod sa probisyon na ito ay dapat na collectible. gayon din naman. mga gusali at iba pang mga pagpapabuti sa pagdaka na ginamit talaga. ay maaaring magbigay ng tulong sa mga programa ng mga pribadong paaralan sa form ng pamigay o scholarship. B. mga pautang. Tulong ng pamahalaan . pagtuturo bayad at iba pang mga singil sa paaralan. at. direkta at eksklusibo para sa mga pang-edukasyon layunin ay dapat na napapailalim sa tunay na ari-arian ng buwis na batay sa isang pagtatasa ng labinlimang porsiyento ng merkado halaga ng ari-arian tulad ng: ibinigay. iyon ang lahat ng mga nalikom mula sa pagbabayad nito ay dapat makaipon sa isang espesyal na pribadong pondo ng edukasyon na dapat pinamamahalaang at magagastos sa pamamagitan ng isang lokal na pribadong paaralan board na ay constituted sa bawat munisipalidad o chartered lungsod sa pribadong pang-edukasyon na institusyon sa alkalde o ang kanyang kinatawan bilang chairman at hindi hihigit sa dalawang mga kinatawan ng institutional taxpayers. C. Grants. sa ilalim ng magkasanib na pamamahala para sa layunin ng pagbuo ng karagdagang pinansiyal na mga mapagkukunan. at ang kanilang aplikasyon o gamitin awtorisadong. sa pagkilala ng kanilang kakontra papel sa sistema ng edukasyon. tiwala ng matulungin organisasyon. pati na rin sa iba pang mga kita ng mga paaralan. Iyon ang tulad ng mga programa matugunan ang ilang mga tinukoy na pang-edukasyon pangangailangan at mga pamantayan at ambag sa kakayahan ng pambansang mga layunin ng pag-unlad. o pananaliksik institusyon o organisasyon bilang ay maaaring pinahintulutan ng batas.Ang pamahalaan. maaaring makatanggap ng anumang bigyan at legacy. subsidies. kita na nabuo mula sa mga gawain ng produksyon at mula sa pandiwang pantulong negosyo ay maaaring mananatili at ginagamit para sa mga paaralanaalala alinsunod sa mga patakaran at regulasyon na sama-sama Nagbigay ang patuloy na may kinalaman laang-gugulin at pambadyet mga batas sa pamamagitan ng ang Ministri ng Budget. ang mga pribadong paaralan ay awtorisadong upang gumawa ng anumang mga katulong enterprise upang makabuo ng kita lalo na sa gastusan ang kanilang mga pang-edukasyon operasyon at / o upang mabawasan ang pangangailangan upang madagdagan ang mga mag-aaral bayad. Pagpopondo ng mga Pribadong Paaralan paaralan Pribadong maaaring pinondohan mula sa kanilang capital investment o mga kontribusyon ng equity. insentibo SA EDUKASYON Seksyon 45. Na may kaugnayan sa Ari-arian ng Paaralan . Bukod dito. Bukod dito. Kultura at Palakasan. pagpapamana o mana mula sa anumang indibidwal. Seksyon 42. Pagtuturo at Iba pang mga bayad-bawat pribadong paaralan ay dapat matukoy ang rate nito ng pagtuturo at iba pang mga bayarin sa paaralan o mga singil. ang Ministri ng Edukasyon.Tunay na ari-arian. paksa sa mga patakaran at regulasyon promulgated sa pamamagitan ng Ministri ng Edukasyon. hindi hihigit sa dalawang residente ng munisipalidad o chartered lungsod na mga Alumni ng anumang ng institutional taxpayers bilang miyembro: Ibinibigay. na limampung porsyento ng ang mga karagdagang . ay itinuturing bilang mga institutional pondo. o mga pautang mula sa pamahalaan pinansiyal na institusyon: Ibinibigay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful