You are on page 1of 4

PROYEKTO SA

FILIPINO

Pagsusuri sa Pelikulang
“DEKADA 70”

Ipinasa ni: JASMiN SUSON

Ipinasa kay: Mrs. Maria Rosella Saavedra


Pagsusuri

Pamagat:
•Dekada 70

Pangalan ng Produksyon:
•Star Cinema

Pangalan ng Direktor:

Tampok na mga Artista:
• •
• •
• •

Patunayan at Pangatwiran ang iyong


Pagsusuri

1.Ano ang ipinahihiwatig na ideya o kaisipan sa istorya?

○Ang ipinahihiwatig na ideya o kaisipan sa istorya ay ang kung paano makisama sa mga
tao noong dekada 70 at kung paano sumali sa marcial law.

2.Angkop ba o hindi ang pamagat sa istorya?

○Para sa akin ay angkop ito.

3.Ano ang puna mo sa iskrip ng pelikula? Kapana-panabik ba?

○Sa iskrip ay napuna ko ay parang di ko masyado maintindihan ito.May mga panahon na


nakakasabik ito.

4.Makatutuhanan ba ang paglalarawan sa tauhan?

○Ang paglalarawan sa katauhan ay makatutuhanan dahil sila ang ang gumanap doon.
5.Mahusay ba ang pagganap ng mga artista?

○Oo,mahusay silang gumanap.

6.Ibigay ang tema ng pelikula .Naipakita ba ang tamang tema at ideya ng


pelikula?Ipaliwanag
○Dekada 70 ang pamagat sa pelikula ,dahil naganap ito noong unang panahon at naabutan
pa nila ang Marcial Law at sa panahong iyon ay hindi ka basta-basta makakagawa ng
bagay dahil may limitasyon ito o curfew.

7.Ang mga tauhan bay kumikilos at may pag-uugnaling ito ng kabutihan tulad ng
karaniwang nilikha?Nagpakita ba ito ng kabutihan o kahinaan?

○Oo,pareha sa nilikha,sapagkat ito ay may ugaling hindi mabuti dahil pag may nahuli sila
na lumalabag sa batas ay pinapatay nila ito ng walang awa.

8.Wasto ba ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari?

○Oo,maayos ang pagkakasunod ng pangyayari.

9.Kapani-paniwala bang nangyayari ang mga pangyayari sa mga particular na tauhan?

○Sa ibang tauhan ay napakaniwala ito.

10.Maayos ba ang dayalogo?Ipinakita ba sa pamamagitan ng pagsasalita ang kanilang


tauhan?

○Oo,maayos ito pero may ibang hindi ko maintindihan nalilito ako sa ibang dayalogo.