You are on page 1of 14

El nombre d’or

1+ 5
Φ= ≈ 1.618033989
2

Maurici Contreras / Ricard Peiró


Dalí
Jasper Johns
G. Seurat
La Parade. 1887-1889
39 ¾ 59 1/8 in
AB AC CD
=Φ =Φ =Φ
CD AD AD
Vicente Rodes
Mosaic de Peronse
Descomposició harmònica del rectangle auri segons D. Wiener
Espirals
Espiral àuria
Ivan Sizonenko. Va nàixer a París 23 setembre 1960
Petit dodecàedre estelat
Gran dodecàedre estelat