You are on page 1of 3

Student : Ben Dierckx Klas : Maatschappelijk

werk OJ2
Docent: Chris Geens
Datrum: 15/12/2008

WELZIJNSCONTA
CT

Instelling: Geïnterviewde
OCMW – Westerlo Naam
Functie
Telefoon
1. INTERVIEW

Datum:

Doelstellingen:

2. OPMERKINGEN VAN DE GEÏNTERVIEWDE


1. Inhoudelijke weergave van het interview

2. Eigen reflecties van de student in verband met dit interview

3. Leereffect

4. Inhoudelijke aspecten van de welzijnsvoorziening