Profesor fizike,  1.

 godina
Ponedjeljak
7 – 8
8 – 9

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

TZK

7 – 8

Vulić, 
Fučkar Reichel Osnove fizike 1
Martinovka M. Planinić/F13

9 – 10

Matematička
analiza 1

8 – 9

L. Čaklović
P002

9 – 10

10 – 11

Osnove 
fizike 1

Osnove 
fizike 1

10 – 11

11 – 12

M. Planinić
F08

M. Planinić
F08

11 – 12

12 – 13

Linearna
algebra 1

Matematička
analiza 1

12 – 13

13 – 14

V. Hari
P001

L. Čaklović
002

13 – 14

Matematička
analiza 1
(vježbe)
L. Čaklović
P002

14 – 15
15 – 16
16 – 17
17 – 18
18 – 19
19 – 20

Psihologija
odgoja i 
obrazovanja
Ž. Pavlina
Savska 77,
Soba 320/III

Osnove 
fizike 1

14 – 15

M. Planinić
F08

15 – 16

Osnove 
fizike 1
M. Planinić
F08
Linearna 
algebra 1
V. Hari
F14

Psihologija
odgoja i 
obrazovanja
Ž. Pavlina
Savska 77,
Soba 320/III

16 – 17
17 – 18
18 – 19
19 – 20

 grupa) 17 – 18 18 – 19 19 – 20 Osnove fizike 3 Računalni praktikum K. Zadro F102 13 – 14 Osnove fizike 3 K.  2. Zadro F08 10 – 11 11 – 12 Klasična mehanika 1 TZK V. Jerbić­Zorc G. Zadro F08 8 – 9 9 – 10 D. Jerbić­Zorc 008 008 18 – 19 19 – 20 . Paar F102 Vulić. Adamović F25 Matemetičke metode fizike 1 D. grupa) (2. godina Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak 7 – 8 7 – 8 8 – 9 Osnove fizike 3 9 – 10 K. Adamović F 25 12 – 13 13 – 14 14 – 15 15 – 16 16 – 17 17 – 18 G. Zadro F08 14 – 15 15 – 16 16 – 17 Fizički praktikum 1 Fizički praktikum 1 (1.  Fučkar Reichel Martinovka Osnove fizike 3 12 – 13 K.Profesor fizike. Bosnar F26 10 – 11 11 – 12 Matematičke metode  fizike 1 D.

 Milin / F12 S. grupa) M. Brant F14 10 – 11 11 – 12 12 – 13 13 – 14 14 – 15 15 – 16 16 – 17 17 – 18 17 – 18 18 – 19 18 – 19 19 – 20 19 – 20 . M. Pasarić 15 – 16 Struktira poda­ taka i algoritmi 16 – 17 S. Tonejc/F102 Elektrodi­ namika S. M. Tonejc / F14 Astronomija i astrofizika M. Markušić P2 10 – 11 11 – 12 12 – 13 I. Buljan F26 F107 9 – 10 Odabrana pogla­ vlja  OF A. Milin F14 Astronomija i astrofizika M. M. Herak.  M. Pašić F107 Osnove  geofizike Odabrana pogla­ vlja opće fizike Elektrodinamika A. Basletić 010/011 Obrada teksta i proračunske tablice H. Brant F12 Odabrana  poglavlja opće fizike A. Pašić F107 S. godina Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak 7 – 8 7 – 8 Struktira poda­ taka i algoritmi 8 – 9 9 – 10 Osnove fizike materijala S. Tonejc F13 8 – 9 Fizički praktikum 3 (1.Profesor fizike. Kokanović F14 Fizika Zemlje i atmosfere 13 – 14 14 – 15 D.  3.

 Planinić F102 14 – 15 15 – 16 16 – 17 OPNFiFC M. Mileković F13 11 – 12 12 – 13 Metodika na­ stave fizike 1 13 – 14 M. M. Mileković i fizike čestica  F13 F14 8 – 9 9 – 10 10 – 11 M. M. Tonejc M. Tonejc F25 A. M. Planinić F25 Odabrana poglavlja fizike čvrstog stanja A. godina Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak 7 – 8 7 – 8 Odabrana  poglavlja nuklearne Odabrana  fizike i Odabrana poglavlja fizike fizike čestica poglavlja  čvrstog stanja nuklearne fizike A.  4. Mileković/F13 Odabrana poglavlja fizike čvrstog stanja 19 – 20 9 – 10 Metodika nastave fizike 1 M.Profesor fizike. Planinić F111 18 – 19 19 – 20 . Tonejc F13 Praktikum iz eksperime­ ntalne nastave fizike 1 17 – 18 18 – 19 8 – 9 Metodika nastave fizike 1 M. Planinic/F14 10 – 11 11 – 12 12 – 13 13 – 14 14 – 15 15 – 16 16 – 17 17 – 18 M. M.

 godina Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak 7 – 8 7 – 8 Seminar iz metodike kvantne fizike i teorije relativnosti 8 – 9 9 – 10 Fizika nanomate­ rijala 10 – 11 A.Profesor fizike.  5. Paar F13 Niskotempe­ raturna fizika i  supravodljivost A. Basletić M. M. Vukelja F13 18 – 19 19 – 20 . Hamzić F13 19 – 20 9 – 10 10 – 11 11 – 12 12 – 13 13 – 14 14 – 15 15 – 16 Povijest fizike 17 – 18 18 – 19 8 – 9 16 – 17 17 – 18 T. Tonejc F12 11 – 12 12 – 13 13 – 14 14 – 15 15 – 16 16 – 17 Praktikum iz osnova elektronike Praktikum iz eksperimen­ talne nastave fizike 3 M. Planinić F111 V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful