You are on page 1of 3

THI BIỂU DIỂN PHA CHẾ

( FLAIRTENDER COMPETITION)
ĐIỀU LỆ

1. Cocktail pha khi biểu diển có thể từ bất kỳ hình thức nào. Có thể là loại
nhiều nước, ít nước hay tự sáng tạo đều được chấp nhận . không chấm điểm
cho cocktail này
2. Bất kỳ phương pháp pha chế nào như : laéc , khuấy, dầm, pha trộn đều
được cho phép
3. Ba (3) ly cocktails được pha chế và trình bày tới BGK và hội thi
4. Ly được phép sử dụng bất kỳ tuy nhiên ban tổ chức chỉ cung cấp ly Hi-Ball,
cocktail và pony, các ly khác thí sinh tự mang theo
5. Thời gian thi biểu diển giới hạn trong 5 phút tính từ lúc bắt đầu nhạc của bài
biểu diển. Điểm sẻ bị trừ nếu quá thời gian và phần thi sẻ bị ngừng nếu quá 6
phút
6. Các động tác tục tĩu, khiêu dâm bị cấm nghiêm khắc
7. Thí sinh phải tự mang theo dĩa nhạc CD cho bài thi biểu diển của mình, trên
dĩa phải ghi rỏ tên người dự thi, tên bài nhạc và bài số mấy để tránh nhầm
lẩn, nên chuẩn bị dĩa CD dự phòng. Nhạc sử dụng thi biểu diển trong CD
phải nộp trước cho BTC duyệt nội dung trước khi thi.
8. Thí sinh lên thi biểu diển sẻ mặc áo của BTC cung cấp , quần dài tự do .
nghiêm cấm mặc quần ngắn
9. Chỉ những loại rượu, syrup BTC cung cấp trong hội thi được sử dụng pha
chế , nước trái cây hay nguyên liệu khác tự do nhưng phải đăng ký trước với
BGK
10. Chỉ những thí sinh dự thi đến lượt thi của mình mới được lên sân khấu , bất
kỳ sự trợ giúp nào chỉ được phép khi thí sinh ở bên dưới sân khấu. Không
ném chai cho thí sinh trên sân khấu
11. Khi thời gian thi chấm dứt có hiệu lệnh thí sinh không được phép tiếp tục
phần thi bất kỳ kể cả đụng vào ly hay gắn ống hút, trang trí v.v…
12. Bất kỳ một sự vi phạm nào về điều lệ thi sẻ bị trừ điểm thi
13. Dụng cụ, ly chai, nguyên liệu của thí sinh sẻ được BTC kiểm tra, rượu và
nguyên liệu BTC cung cấp sẻ do BTC đo lường và rót vào chai , bình đựng
cho thí sinh . thí sinh cần mang theo chai dự phòng và chai để thao dượt
14. Hình thức, kỷ thuật biểu diển và hình thức trình bày ly cocktail sẻ là tiêu chí
chính chấm điểm của BGK
15. Bất kỳ sự trang chấp, khiếu nại, thắc mắc nào chỉ dược giải quyết từ quyết
định cuối cùng của BTC
Coâng Thöùc
1. Công thức dùng pha chế phải có ít nhất một loại rượu của BTC cung cấp
2. Không được phép pha chế các thành phần nguyên liệu của công thức trước ở
nhà
3. Mổi thành phần nguyên liệu như nước trái cây chẳng hạn phải được trình
bày riêng biệt trên bàn thi trên sân khấu, không được pha trộn sẵn nước trái
cây cùng với nhau trong bình chứa (container)
4. Các thành phần nguyên liệu nóng hay có lửa nghiêm cấm sử dụng
5. Không sử dụng ice cream (kem) trong pha chế, biểu diển
Trang trí
1. Trang trí sẻ được chuẩn bị làm sau sân khấu hay trên sân khấu . trang trí
không được phép làm trước từ nhà mà phải do thí sinh tự làm tại địa điểm
thi
2. Trang trí sẻ được gắn hay cho vào ly bởi thí sinh trên sân khấu
3. Trang trí bằng đồ giả hay thực phẩm nhuộm màu không được phép sử dụng
4. Đốt lửa không được phép
Dụng cụ và chai biểu diển
1. Thí sinh phải tự mang theo dụng cụ và chai của mình lên sân khấu khi đến
lượt biểu diển, chỉ nhân viên phục vụ của BTC được phép mang giúp thí
sinh
2. Nước trái cây có thể đựng trong bình chứa không có nhản hiệu
3. Chai không mang, dán quảng cáo cho bất kỳ nhản hiệu hay loại nào mà
không được phép của BTC
4. Chai, dụng cụ, bình chứa, ly .. mang lên sân khấu phải sạch, còn mới. Chai,
dụng cụ, ly bình dơ, mẻ bẻ, nhản rách rưới không được phép mang lên sân
khấu
5. Tất cả chai mang lên biểu diển phải là chai có kích cở 70 cl hoặc 75 cl , chai
kích cở lớn hơn không được phép
6. Chai không- không được phép sử dụng biểu diển
7. Mổi chai biểu diển phải chứa đựng ít nhất 45 cl thành phần nguyên liệu
8. Vòi rót (free pourers) được phép sử dụng gắn trước trên chai
9. Cổ chai không được phép gắn, dán keo dính , quấn vải chống nhiểu đổ khi
biểu diển
10. Thành phần trong chai hay bình chứa không được phép rót ra trước rồi dùng
chai không biểu diển , chỉ rót ra sau khi biểu diển
11. Thành phần nguyên liệu có gaz không dùng thảy biểu diển, chỉ được dùng
để pha
Thể thức
1. Thí sinh phải chuẩn bị mọi thứ sẳn sàng trước giờ thi bao gồm cả việc chuẩn
bị nguyên liệu vào chai biểu diển
2. Thí sinh phải đến trước giờ khai mạc hội thi thi ít nhất 30 phút theo qui định
của BTC để đăng ký và kiểm tra tên, chuẩn bị
3. Thứ tự thí sinh lên thi sẻ được tổ chức rút thăm bởi BTC
4. Dụng cụ, ly , chai, nguyên liệu..sẻ được mang dặt trên bàn pha và biểu diển
trên sân khấu trước khi bắt đầu thi
5. Mổi thí sinh sẻ biểu diển pha chế tại 1 bàn thi trên sân khấu , nhưng sẻ có 2
bàn thi trên sân khấu được xếp đặt sẳn để cho thí sinh kế tiếp
6. Thí sinh kế tiếp chỉ có tối đa 3 phút để kết thức phần chuẩn bị xếp đặt trên
sân khấu sau khi thí sinh trước chấm dứt và dọn dẹp bàn thi của họ. Thời
gian bắt đầu thi của thí sinh kế tiếp sẻ bắt đầu khi đã sẳn sàng . nếu chậm trể
giờ thi vẩn bắt đầu và thí sinh sẻ bị trừ điểm
7. Bất kỳ một sự trợ giúp nào từ bên dưới sân khấu vi phạm thể lệ cuộc thi sẻ
bị xử lý bởi BTC và BGK cuộc thi
8. BTC cuộc thi có toàn quyền xử dụng hình ảnh, video cuộc thi , tên,công
thức cocktails trong cuộc thi , tên thí sinh