You are on page 1of 1

‫הרב (צבי הירש ) קלישר‬

‫‪1795-1874‬‬

‫הרב קלישר נולד בפולין‪ .‬בתקופתו של הרב קלישר היו פרעות באירופה נגד היהודים‪.‬‬

‫הרב דאג מאד ליהודים וחיפש פתרון לבעיה שלהם‪.‬‬

‫הוא האמין שהגאולה תבוא בשני שלבים‪ .‬בשלב הראשון יקרו דברים קשים בעולם‪ .‬ואז התורכים (ששלטו‬
‫בארץ בזמן ההוא )יתנו רשות ליהודים לעלות לארץ ישראל‪.‬‬

‫בשלב השני יחזור כל עם ישראל לארצו ודברי הנביאים יתגשמו‪ :‬בארץ ילמדו תורה יעבדו את האדמה‬
‫(עבודה חקלאית ) ויגנו על עצמם מפני הערבים‪.‬‬

‫א‪ -‬השלם עם הפעלים המתאימים‪:‬‬

‫התורכים ________בארץ ישראל‪.‬‬

‫הרב ______ ליהודים באירופה‪.‬‬

‫דברי הנביאים ________‪.‬‬

‫היהודים _______ על עצמם‪.‬‬

‫רשות‬ ‫חקלאות‬ ‫פרעות‬ ‫פתרון בעיה גאולה שלב ארץ‬ ‫מילון‪ :‬תקופה‬

‫דאג‬ ‫יגנו‬ ‫שלטו‬ ‫יתגשמו‬

‫ב‪ -‬מה משותף לכל הפעלים המסומנים בירוק בדף המידע על הרב קלישר?‬