РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ, ИНФОРМИСАЊА И ИНФОРМАЦИОНОГ
ДРУШТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
и
УДРУЖЕЊЕ АРХИТЕКАТА СРБИЈЕ

РАСПИСУЈУ

КОНКУРС
за пројекат представљања Републике Србије
на 13. Међународној изложби архитектуре у Венецији 2012. године

Београд, 08. март 2012. године
la Biennale di Venezia – 2012.

Страна 1 од 5

КАРАКТЕР КОНКУРСА Карактер конкурса : Конкурс је републички. . РАСПИСИВАЧ Министарство културе. Према облику конкурс је једностепени. информисања и информационог друштва Републике Србије и Удружење архитеката Србије 02. Бијенала архитектуре. неанонимни. 04. новембра 2012. на предлог уметничког директора Дејвида Чиперфилда (David Chipperfield). Структура и оквирна процена материјалних трошкова за реализацију предложеног решења. августа до 25. 06. 13. Пројекат треба да садржи предлог концепта и дизајна изложбе као тумачење теме Бијенала у дијапазону од директне интерпретације до критичког отклона а усвајајући за основу. године у павиљону Републике Србије у Венецији. Mostra Internazionale di Architettura La Biennale di Venezia) која ће се одржати од 29. Текстуални прилог који садржи образложење концепта презентације. је “Common Ground” (Заједничко поље). la Biennale di Venezia – 2012. Према задатку је конкурс за идеју. 03. архитектуру у Србији. ЦИЉ КОНКУРСА Циљ конкурса је избор концепта и дизајна изложбе за представљање Републике Србије на 13. Страна 2 од 5 . 04. САДРЖАЈ КОНКУРСНОГ РАДА Конкурсни рад. у jpg. 05. Према врсти конкурс је oпшти. ЦД са свим прилозима решења у дигиталној форми (резолуција 300 dpi. 03.pdf формату). УСЛОВИ КОНКУРСА Предајом рада учесници прихватају пропозиције овог конкурса. Графичке прилоге решења са просторним приказом презентације приказане на највише два листа формата 50 х 70 цм. 02. који учесници предају на конкурсу садржи : 01. технички опис пројекта ( у форми текста до две стране А4 формата – фонт Arial 12 ) и умањене графичке прилоге у шест примерака. Међународној изложби архитектуре у Венецији (13. КОНКУРСНИ ЗАДАТАК Тема овогодишњег.ОПШТИ КОНКУРСНИ УСЛОВИ 01.tif или .

погодној за излагање. Радови који буду предати или стигну после наведеног рока неће се разматрати.04.rs .org/en/architecture/ 07. а учесници су дужни да телеграмом обавесте примаоца да су рад послали који мора стићи најкасније до 10.00 часова непосредно на адресу: Удружење архитеката Србије Кнеза Милоша бр. Конкурсни радови који не буду испунили конкурсне услове неће се узети у разматрање. КОНКУРСНИ РОКОВИ Конкурс почиње да тече од 08. ЖИРИ .ПРОГРАМСКИ САВЕТ БИЈЕНАЛА 2012. 10. Попуњени формулари 1.labiennale.2012. доставити најкасније до 10. dab . При предаји рада путем поште (на исту адресу).2012.марта 2012. веродостојна је потврда (жиг поште) о слању пошиљке.године. и 2. rs ).2012.2012. године. Жири конкурса чине чланови Програмског савета Бијенала 2012. неанонимно. Страна 3 од 5 . Евентуална питања се могу постављати на е маил адресу sas -dab@eunet.05. 08. О 13. Крајњи рок за предају радова је 10.представљање Републике Србије на 13. : la Biennale di Venezia – 2012.03. НАЧИН ПРЕДАЈЕ И ДОСТАВЉАЊА КОНКУРСНОГ РАДА Учесници конкурса ће своје радове. Сви графички прилози треба да су формата 50 х 70 цм Графички прилози и насловна страна А4 прилога у горњем десном углу морају имати наслов и редни број прилога а у доњем десном углу име аутора. године до 15.u-a-s. год. у запечаћеном омоту са назнаком „за Конкурс . учесници се могу информисати на веб страни www. 09.године.Међународној изложби архитектуре у Венецији.rs ) и Друштва архитеката Београда (www .00 часова. до 15. Сви прилози конкурсног рада морају се предати у запечаћеном омоту.04. Међународној изложби архитектуре у Венецији 2012“. ОПРЕМА КОНКУРСНОГ РАДА Графички прилози конкурсног рада треба да буду одговарајуће технички обрађени и јасно и недвосмислено графички приказани. те презентовани или каширани на крутој подлози.04. најкасније до 15. 7 11000 Београд. Све потребне графичке подлоге и документација могу се преузети са веб странице Удружења архитеката Србије (www.

арх.Др Игор Марић.инж. Мр Лазар Кузманов. la Biennale di Venezia – 2012. Комесар наступа Републике Србије на Бијеналу архитектуре у Венецији 2012. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРВОПЛАСИРАНОГ РАДА Првопласирани конкурсни рад представља основу за презентацију Републике Србије на 13. информисања и информационог друштва Републике Србије.арх.арх. Међународној изложби архитектуре у Венецији 2012. У трећем степену надлежан је редовни суд у Београду. пре коначног одлучивања о раду који ће бити презентован кроз изложбу. Доц. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ АУТОРА ПРВОПЛАСИРАНОГ РАДА Сва ауторска права задржава аутор конкурсног рада.арх. Програмски савет задржава право да..инж. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ РАДОВА Жири ће пристигле радове вредновати према следећим критеријумима : - одговор на тему 13. како би пре коначне одлуке могао да сагледа све сегменте датих решења.инж. 11.Бијенала концепт решења програм и структура решења актуелност решења у савременом архитектонском дискурсу финансијска рационалност у реализацији 12. који уђу у ужи избор. У другом степену надлежно је Министарство културe.инж.инж. Доц.арх. позове на додатно и детаљније презентовање конкурсног рада. 14. а након вредновања и оцењивања радова. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ У СЛУЧАЈУ СПОРА У случају спора надлежна је арбитражна комисија Удружења архитеката Србије. Бранислав Митровић. Зорица Савичић. Страна 4 од 5 .Мр Владимир Миленковић. дипл. дипл. 13. дипл.. дипл.Милан Ђурић. дипл. одређен број радова. Проф.инж.арх. Аутор је дужан да поштује услове расписа и Општих Конкурсних услова у погледу реализације рада након завршетка Конкурса. дописни члан САНУ Проф. дипл. председник Удружења архитеката Србије.

р. ПРОГРАМСКИ САВЕТ БИЈЕНАЛА 2012: Игор Марић. Зорица Савичић.р.р. Бранислав Митровић. с. с.2012.03. с.У Београду 08.р. с.р. Милан Ђурић. Владимир Миленковић.р. с. Страна 5 од 5 . с. la Biennale di Venezia – 2012. Лазар Кузманов.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful