Miért nem bírjuk a kínaiakat?
Írta: J. C. Jang Pannonica Kiadó
A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Xenophobe's Guide to The Chinese Oval Books 335 Kennington Road London SE11 4QE Copyright © Oval Projects 1995 Fordította: MERÉNYI ÁGNES Minden jog fenntartva

A Kiadó engedélye nélkül e kiadvány egyetlen részlete sem adható ki újra, nem tárolható, nem vihető át sem elektronikus, sem mechanikus, sem egyéb másolási technikával semmiféle rendszerbe. Hungarian translation © Merényi Ágnes Hungarian edition © Pannonica Kiadó

Tartalom
Nemzettudat és identitás Nemzeti karakter Értékek és magatartásformák Otthon és család Mániák Egészség és higiénia Humorérzék Evés-ivás Viselkedés Szokások és hagyományok Intézményrendszerek Bűn és bűnhődés Üzlet Nyelv és gesztusok

megtennék engedelmesen.. A kínaiak nem ismerik az idegengyűlöletet. melyet idegen ördögök népesítenek be. Az idegen ördögöktől oktalanság civilizált emberi viselkedést várni. s ezzel tovább erősítették a kínaiakat saját felsőbbrendűségük tudatában. ám ettől még nem válnak emberré. (Az angolok 48. bár ha gyermetegségükben túl messzire merészkednek. Számukra ez a civilizált világ középpontja. ami tulajdonképpen megnyugtató. a németek 81. Átvették írásrendszerét. A kínaiak tisztában vannak azzal. Minden más hely "barbár pusztaság". ezeknek csodájára járnak. botlásaikat jobb elnézni. egyes szokásait. a vietnamiak és a japánok mind megtanultak fejet hajtani a kínai civilizáció előtt. Néhány csodabogár még kínaiul is megtanul. hogy ekkora nép fölött uralkodjon! A kínaiak isteneiket is maguk teremtették. .) Mint az emberiség krémje nyilván szívből lesajnálnának minden más népet. Afrikában fekete ördögök. Olyannyira nem törődnek másokkal. filozófiáit. mint a beszélő papagájnak vagy a bolhacirkusznak. Nemzettudat és identitás Hogyan látják magukat? A kínaiak tudják – világéletükben pontosan tudták –.. hogy ők a Föld legnagyobb és legfejlettebb kultúrájának letéteményesei.2 milliárdjával a világ teljes népességének majd 22%-át teszi ki. Európa többi részén. az indiaiak pedig 992 millióan vannak. nem árt őket fennsőbbségesen rendre utasítani. Amerikában és Ausztráliában pedig a nagy orrú ördögök bőre fehér és a szeme kék. Ha a pártvezetés elrendelne valamely külföldiellenes provokációt.) Kína területe háromszorosa Indiáénak és valamivel nagyobb. hogy percnyi fáradságot sem pazarolnak holmi gyűlölködésre. hiszen semmiféle isten nem lehet elég hatalmas ahhoz. itt ugyanis emberek laknak. A végeken a koreaiak. az amerikaiak 268. Barbár hordák persze időről időre elfoglalták Kínát. de 1 és 3/4-szer elférne Oroszország területén. hogy aztán a meghódítani vágyott kultúra fölébük kerekedjék és magába szippantsa őket erejével. a franciák 58. talán még emberi társaságba is bevezetik őket. az oroszok 144. hogy ők az emberiség krémje. mint az Egyesült Államok. De nem jut. ha eszükbe jutna más nép. (Nem isten választott népe. Hogyan látnak másokat? A kínaiak "Csungkuo"-nak (Középső Birodalom) nevezik országukat. Hollandiában és Skandináviában vörös és szőke hajú ördögök tanyáznak. ám teljes közönnyel.Kína lakossága a maga 1.

A kínaiak a Föld egyetlen népével sem azonosulnak. vizsgáztatják a köztisztviselőket és termesztik a kínaiak hagyományos kedvenc virágait és növényeit. A mérkőzés eredménye ilyenformán döntetlen. megtanultak pókerezni. E kapcsolatokat könyörtelenül kihasználják. Így lehetséges az. az elszigetelt egyénnek esélye sincs. Sokféle nyelven beszélnek. A kínai barátság megtörhetetlen. állatbőr sátrakban. A kínai viccek céltáblája szintén kínai. nagy csontú észak-kínaiak és apró.és Nyugat-Európa együtt elférne. esetleg Kína olyan vidékéről származik. Nepotizmus Minden kínait a belső kapcsolatok. a teaiváshoz és a selyemruhákhoz. fekete Afrikát is patronálták. cigarettázni. a barátok szoros kötelékeinek rendszere éltet. nomád pásztorokkal keverednek. Stratégiai okokból a harmadik világhoz sorolják magukat. és rendíthetetlenül hisznek abban. Egyesek török népekkel. E nagy változatosság ellenére nemzeti karakterük megdöbbentő egységről tanúskodik. Nem csoda. persze cserébe kapcsolataik is kihasználják őket. A kínaiak nagy távlatokban tekintenek a történelemre. A kezdeményezőkészséget eltiporják a felülről érkező parancsok. a család. Nem is tehetnek másként. hogy léteznek velük egyenlők. A kulturális adok-kapok során a nyugatiak hozzászoktak az esernyőhöz. ugyancsak stratégiai okokból. akkor hol a sértés? Olyannyira nem vesznek tudomást senkiről. hogy az idő nekik dolgozik. mások déli hegylakókkal vagy alföldi taj parasztokkal. a barátok jóban-rosszban összetartanak. Vannak. valami testi hibája van. flegmatizmusból és zajfüggőségből áll össze. akkor azok a japánok a világháborús megszállás miatt. és így tesznek a rokonok is. cserébe viszont mindenki lábbal tiporhatja alárendeltje függetlenségét. csakis egymásra számíthatnak. sokféleképpen öltöznek és még többféleképpen étkeznek. A Kínába érkező barbárok közül egyedül a nyugatiakba szorult annyi kulturális ellenállóképesség. és rájöttek. de e barátság mögött semmiféle meggyőződés sincs. Ők maguk legalább annyira különböznek egymástól. Egy külföldi körülbelül ugyanannyira tud megsérteni egy kínait. amely egyebek közt nepotizmusból. konformizmusból. Ha ugyanis a sértett tudomást sem vesz a sértegető létezéséről. akik sárga löszbe vájt barlangokban vagy szalmatetős vályogviskókban. vannak. Egy ideig.és gránittömb sorházakban laknak. ahol különös tájszólásban beszélnek vagy fura szokásoknak hódolnak. . fatalizmusból. A szűk csoporthoz való feltétlen hűség a kínai jellem alapvonása. mint egy kétéves kisgyerek. Nemzeti karakter A Földön több mint egymilliárd kínai él nagyjából akkora területen. amelyen Kelet. törékeny déliek. A világ többi része iránti közöny a kínaiak alaptermészetéhez tartozik. beton lakótelepeken. hiszen ha a kínai társadalom viharos tengerében felszínen akarnak maradni. Ha pedig valakit utálni kell. hogy megőrizzék különállásukat. elsajátították a nyugatiak tudományos módszereit. hogy még gúnyt sem űznek az idegenekből. hogy a nemzetközi kereskedelemben végtére nekik is lehet keresnivalójuk. immár ők is porcelántálkából eszik a rebarbarát. senki más nem dob nekik mentőövet. mert nem hiszik. esetleg áttetsző papírablakos faházakban. azaz vannak magas termetű. mint az európaiak. Őt a viccben Ah-fu-nak (Dinka) nevezik. Mindez persze csak látszólag döntetlen. A kínaiak vasutat építettek. akik tégla. Ezért tehették tönkre korrupt császárok saját dinasztiájukat. hogy a mindenkori kínai vezetés oly sok kárt okozhat. de ezt az ellenszenvet is sikeresen palástolják – ki hinné? – stratégiai és kereskedelmi okok miatt. saját képükre formálták a szocializmust. Konformizmus A hierarchia minden kínai számára természetes.

azt mondja. mint szabály Magas fokú toleranciájukra úgy tettek szert. a kiismerhetetlen kínainak fölmegy az agyvize.ezért tudják züllött családfők romba dönteni leszármazottaik életét anélkül. Olvasnak a gondolatainkban. hogy annak az útját egyengetik. barátok. a császárság hivatalnokainak székhelyén is. mert csapatostul intézik ügyeiket. Azért a tudat alatti érzékenység és a tudatos nemtörődömség többnyire megteszi a magáét. Flegmatizmus A kínaiak olyan sűrűn összezsúfolva élnek. Ez sem új keletű jellemvonás: az óriásira duzzadt népsűrűség kényszerítette rájuk. Ha egy kínai fekvő beteg. szenvedj és reménykedj. A csend szükségképpen kizárja. és közel s távol mindenkire lesújt. komédiáról vagy bármiről. Hátránya: szélsebesen megelőznek bennünket az utcán. még mielőtt tudatosan megformáltuk volna azokat. A kínaiak mindig. hogy a lábunk elé nézzünk. ha viszont rosszul mennek a dolgok. Ennek nagy előnye: tényleg nem veszik észre. Két percen belül családjának java része – és néhány peches arra járó – hever körülötte vérbe fagyva. mint a legtöbb nyugati a nagy zajt. nem a te hibád. Ez ilyen egyszerű. inkább kivétel volt a tágas lakóhely. Ennek révén a kínaiak rejtélyesen képesek előre megérezni. hogy megtanultak derűsen tudomást sem venni embertársaik létezéséről. Magányos kínait ritkán látunk. minden körülmények közt mosolyognak. így szerencsére az effajta tragédiák nem túl gyakoriak. élvezz ki minden percet. hogy észre sem veszik mások jelenlétét – tudat alatt nagyon is érzékenyen reagálnak a környezetük kibocsátotta majdhogynem láthatatlan jelzésekre. könnyedséggel tűrik. majd csigalassúsággal folytatják útjukat. tömött sorban érkeznek a rokonok. fogadd el. Ebben az országban. mint a kínai hivatalnokok. vagy dühöngő őrültnek tekintik és bezárják őket a nem-emberek közé. aki a legdrágább ajándékokkal vesztegeti meg őket – csakúgy. Elfogadják az érzelmeket. hogy felnőtt gyermekeik egyetlen szóval is tiltakoznának. Sőt. A csend magányt jelent. hogy a balszerencse hulláma rövidesen erejét veszti. Családjuk és szomszédaik jelenlétét és hóbortjait annyi türelemmel. Ha a kínai "remekül érzi magát". ahol a mezőgazdaság szinte mindenekfölött áll. amivel más nem kelhet versenyre. az zajong. de ha van velünk valaki. hogy az arra leginkább méltót támogassák. A kínaiak nemigen keresik az igazságot a sors által osztogatott kegyekben és csapásokban. A mi dolgunk. Nyilván sokat segít rajtuk a flegmatizmus. Az istenektől sem várják el. ami egy nyugati számára elviselhetetlen volna. legalább annyira utálják. természetesnek tartják. adják a . legyen szó tragédiáról. fogadd el azt is. Fatalizmus Minden kínaiban mélyen gyökerezik a fatalizmus. A társadalom persze időnként megadja az árát az általánosan uralkodó derűs egykedvűségnek: a túlzásba vitt toleranciától bizony megpattan egy húr. megszűntünk számukra létezni. esze ágában sincs azt kívánni. Ha jól mennek a dolgok. így kerülik az összeütközést. amelyek a személyes terükbe való még elfogadható behatolást jelzik. Hosszú. és engedjék háborítatlanul lábadozni. Még a fallal körülvett nagyvárosokban. Máskülönben hogyan tudna annyiféle vérmérséklet ilyen kis helyen együtt élni? Természetesen nem igaz. ezért a falusi házak parányi telkekre zsúfolódtak. és a betegágy fölé hajolva fecsegnek. megvitatják a tüneteket. A Középső Birodalom polgára sosem lehet marginális személy Kínában nem léteznek különcök: az emberek vagy betartják a viselkedés elfogadott normáit. hogy hagyják magára szenvedésével. pazarlásnak számít a termőföldre építkezni. Zajfüggőség A kínaiak nem szenvedhetik a csendet. hogy az ember jól érezze magát. hogy átesünk rajtuk. Ekkor fölragadja a húsvágó bárdot. és lovagold meg tiszta erőből a szerencse hullámát. "re-nao". meghajolnak előttük és tompítják őket. azaz "meleg van és zaj". ha kollégájuk egész álló nap dobol az ujjával íróasztalán. hiszen amint kikerültünk látómezejükből. amit kérdezni vagy tenni szándékozunk.

A kínaiak – és a többi ázsiai ember – fülében nem termelődik fülzsír. Gazdagság Manapság új lelkesedés fűt mindenkit: nem a politizálás. hogy a nép egyszerű gyermekeiből áll. visszhangzó asztallappal. Sőt. mert az illető történetesen szintén kínai? Sőt. A cintányérok. az orvosom szerint meg nagyon jót tenne nekem egy kis pihenés. jó zajos. meg sem hallják.. Vannak viszont e célra készített asztalok. Túl csöndes volna.. aki ötezer kilométerre lakik tőle. . És vajon mit szólnak ehhez a szomszédok? Egy rossz szót sem. A kínaiak kedvenc játéka a madzsong. aki járt Kínában. de ilyet senki nem csinál. Ehelyett fehér. A kínaiak éjjel-nappal madzsongoznak. Mostanában menő gazdagnak lenni és törekedni a szükséges és kényelmes kellékek megszerzésére. illetve bánatos fejcsóválással vigasztalják a haldoklót. gongok. Hogy feljelentik-e őket csendháborításért a szomszédok? Ugyan! Kisimult arcukon angyali mosollyal a másik oldalukra fordulnak az ágyban. hát fizesse meg. amely hangoztatta ugyan. vagy ha mégis. Nem egy Kínába látogató számára a kínai opera az utolsó hangélmény Közvetlenül utána beáll a teljes süketség. tudja. egyszerre függnek tőle és érzéketlenek iránta. nem is kevés. E lelkesedés java részét rossz irányba terelte és kihasználta a lelkiismeretlen pártvezetés.. Mivel zaj. a vendégek is teljes hangerővel társalognak. vidám fütyörészésétől és trágár vicceitől. Egy ekkora országban nemigen létezik társadalmi lelkiismeret. A kínaiak folyamatos zajban élnek. ezért a résztvevők petárdát eregetnek és zajonganak. az egység és a lankadatlanul önzetlen építőmunka élményét. pusztán azért. Értékek és magatartásformák A forradalom heveny szakaszában és az azt követő évek politikai mozgalmaiban nevelkedett és dolgozó kínaiak mind megismerték a céltudatosság. illetve a kockák keverésének hangja az asztalon. Madzsongot kártyával is lehet játszani. Ám a lelkesedés lángja hamar kihunyt. petárda vagy tűzijáték nélkül fabatkát sem ér egy szertartás. fülüknek ez édes altatódal. Az 1949-es forradalom után rövid ideig úgy tűnt.tanácsokat a mielőbbi gyógyuláshoz. azt hiszem.. nélkülözhetetlen az üzleti levelezésben. hogyan is törődhetne Ah-vong másvalaki gondjával-bajával. porszerű anyagot választ ki a testük. Így az állandó lárma nem károsítja dobhártyájukat.. mit törődjön bárkivel. Ők maguk is állandó forrásai a zajnak. annál süppedősebbek a szőnyegek. akkor ennek így kell lennie. aki akár csak három utcával odébb lakik? Hiszen megvan neki a saját baja. annál halkabb. melyik volt a legjellegzetesebb hang számára. nem is az országépítés. hanem a pénzszerzés vágya. azaz szűrőként működik. Kínában viszont az áraktól függetlenül minden étteremben kockakő és csempézett fal van a hangok felerősítése érdekében: a pincérek beordítják a rendelést a konyhába. valóban szükség lehet azokra az alkatrészekre. a gyerekek körbe-körbe rohangásznak az asztalok között és visítoznak. hogy a madzsongparti. amely az erős és fejlett új ország felépítésére irányult. – Tehát az én cégemnek kívánja eladni az áruját? Ez nagyszerű.. mert persze nem hallják saját hangjukat a szomszéd szobában zajló koporsószögeléstől és a temetkezési vállalkozó embereinek lármájától. azt fogja felelni. az új munka fölött érzett örömétől. ő. Nyugaton minél drágább egy étterem. de miért pont Öntől vásároljak és ne Ah-litől? Hogy mondja? Egy kétszemélyes kis nyaralás a Bahamákon? Nos. Ha meg valaki igényt tart a figyelmére. amely vélhetőleg ellensúlyozza a zajt. mégis fölébük helyezte magát és elszakadt a valóságtól. akár kétnapos partik is előfordulnak. Viszem a titkárnőmet is. hogy az új társadalom javáért érzett lelkesedés újjáéleszti az elvesztett ártatlanságot. Ha megkérdezünk bárkit. uram. hiénabél-húrozatú hegedűk és fúvós hangszerek (melyek gusztustalan rottyantásaihoz hasonlókat Nyugaton a diliboltok kellékei keltenek) kakofóniáján csak ámul a vájatlan fülű hallgató. hogy a kockákat minél hangosabban lehessen csapkodni. Csakis ilyen zajtűrő képességű kultúra teremthette meg – és viselheti el – a kínai zenét. Ha a jövendőmondó vagy a kalendárium szerint hajnali három órakor a legmegfelelőbb megejteni a házavató ünnepséget.

illetve az egzotikus konyhaművészet remekeivel táplálkozni (minél ritkább egy fogás. és vannak is. annál jobb. ha valaki olyan gazdag volt (értsd: olyan szegény). hogy a gazdagság bárki mellé odaszegődhet. Megtudja. Az osztályrendszer. Bármerre nézünk. örökletesnek bizonyult. és itt a legmagasabb a világon az egy főre eső Rolls-Royce-ok aránya. Hongkongban nyüzsögnek az újdonsült milliomosok. hogy az ételeket 24 karátos aranylevelekkel körítik. hanem azt latolgatják. annál távolabb kerülsz úti célodtól! – No és. – Minél tovább mégy. akik degeszre keresik magukat. Ennek révén mindenkinek tudtára adhatta gazdagságát és a szükséges tiszteletet is kivívhatta. A "kínai uzsorás" kifejezés önellentmondás. Hongkongban ilyen zavar sosem támadt. A többiek pedig nem irigységgel.). Nekik alaposan a fejükbe verték a gazdag emberről szóló példázatot: A gazdag ember díszes hintóját két káprázatos paripa húzza. Ám a 90-es évektől ismét nem bűn gazdagnak lenni. Persze sokan úgy. melyik magatartásmintát kövessék. masszázsszalon. A kommunista állam létrejöttétől (1949) kezdve már az is kockázatosnak számított. hogy milyen íze van. night klubok. azaz a gazdag parasztok és földesurak gyerekei tovább viselték szüleik szégyenbélyegét. van nálam egy nagy láda. erő és pénz. a bakon libériás kocsis ül.. Pénzért gyakorlatilag semmit sem lehetett kapni. s erről soha többé nem is kellett lemondania. hogy olyan tévutakon bolyongó nemzetekre céloz. szempillantás alatt elröpítenek bárhova. hogy a fiatalok most egy laza mozdulattal visszakapcsoljanak a forradalom előtti Sanghaj életstílusára.Motorok. itt a legsűrűbb az étteremhálózat és itt a legmagasabb a lóversenybevétel. Ugyancsak itt található a legtöbb Mercedes az egyéb autómárkákhoz viszonyítva. és fogalmuk sincs arról. szauna. Jól táplált menedzserek suhannak limuzinjaikban az utcán. Egyszer csak a gazdag ember megállítja a hintót. nagy és fényűzően berendezett házak. hanem elismeréssel nézik őket. ahhoz kétség sem fér –. és rövidesen el is tűnik a láthatáron. amelyet az osztályon felüli kommunisták erőltettek a társadalomra. összezavarodott és kizsákmányolt tömegek látástól vakulásig dolgoznak. teli pénzzel – ezzel a gazdag ember megparancsolja a kocsisnak. hiszen a gazdagság legfőbb célja a vagyon mutogatása. már ha lett volna valakinek. – De hát az ellenkező irányba tartasz! – Mit számít az. nemes célokra adományokat tenni. . Hongkongban láthatók a világ legmagasabb és legkülönlegesebb luxus felhőkarcolói. különösen az ifjak és szemfülesek számára. Az ott élő kínaiak korra és nemre tekintet nélkül mind tudják. Régen. hogy hajtson. Kantonban divatba jött. és az útirányt tudakolja egy szegény (de bölcs) járókelőtől. Mivégre tehetség. amely nem találkozik a pekingi vezetés helyeslésével. napi ajánlat a feltűnő fogyasztás. mint egy jobb módú paraszt. hogy a közpénzeket és a helyi önkormányzatok forrásait irányítják saját zsebükbe. szájuk jobb sarkában szivar. Rolex óra. legjobb szállodái. amint elegendő pénz állt a házhoz. hogy eleget tegyen a feltűnő fogyasztás követelményeinek. és sietnek haza terveket kovácsolni. mint a szél. arcukon önelégültség. Mostanában divatosabb dolog új egyemet alapítani. szemünk elé tolakszik a gazdagság. az ember azonnal ópiumfüggő lett. drága éttermek. mint az Egyesült Államok és az (egykori) Szovjetunió. – A lovaim gyorsak. míg a tanácstalan. karaokebárok. hogy rossz irányba halad. A középkorúak és idősek pedig elképedve és felháborodva tiltakoznak. ennek eszköze pedig a költekezés. – Semmi baj – mondja. az mindegy. a bal sarkát ugyanis kötelező jelleggel a mobiltelefon foglalja el. hiszen ők nem azért vívtak véres forradalmat és izzadtak annyit.. alig leplezve. hiszen még a legdrágább különlegesség sem elég drága ahhoz. vajon mikor jutnak ők is ebbe az állapotba – merthogy ez bekövetkezik. és nem is tesznek megjegyzéseket a rohadék gazdagokra. hadihajó méretű autókat tartani. ha a rossz utat választjuk? – moralizál a kínai tankönyv. illetve minden más ország. márkás ruhák. exkluzív klubokhoz csatlakozni. enyém a legjobb kocsis az országban.

Így tanította Konfuciusz. hiszen nyilván méltatlannak érezték magukat arra. Ha pedig az Anyacsászárnénak (aki a 19. Ha egy szegény parasztember nem sajnál súlyos összegeket áldozni ételre. vagy ha buddhistaként feltételezi. ha úgy érezték. a boldogságtól szinte ordítani tudna. ha az istenek esetleg összeütközésbe kerülnek egymással: az az ő dolguk. s eközben az ég kékje tükröződik a dagonyában. amelyet mindkét félnek illő betartania. hogy volt Kínában 400 millió buddhista. a kényszerbérleteken. Biztos. filozófusok. Igaz ugyan. de volt ugyanakkor 400 millió hagyománytisztelő. A kínaiak hite mindig is széles skálán mozgott rugalmasan. Kínában azonban a pártvezetés nem tartja illendő beszédtémának. A vallás kétirányú folyamat. 400 millió taoista és 400 millió természetimádó is. nyilván kétségei támadnának a dolog hatékonyságát illetően. és arra int: a parasztok érezzék kiváltságnak. ami biztos. a bürokrácián. megéri. akkor joggal várja el. midőn az ekeszarvval kezében. ahogy kecsesen hajolgatva ültet és gyomlál az elárasztott rizsföldön. mégpedig tetszőleges mennyiségben. hátha mindannyian valamiféle spirituális hatalom birtokában vannak. amikor például ősei szellemét imádja. hogy az általa képviselt dinasztiát tönkretegye) csak tizedannyi szeretője lett volna. akkor sokkal több időt töltött volna hálószobai tevékenységével. Nyugaton a szex mindenütt jelen van és mindenkinek születési előjoga (nem is beszélve a születési arányszámokról). hogy fenntartsa és megújítsa életerejét. gyertyákra és tömjénre. amely hasznunkra válhat. Vallás Kínát a 19. rendezzék el egymás között. a jó egészség és a szerencse áldásaiban részesüljön. afféle szerződés. Ez a meghatározás ma már persze nem igaz. Ha egy kínai komolyan elgondolkozna a hit kérdésein. a többszörös adószedésen. Először is ott volt a három évtizedes vallási elnyomás 1949-től kezdve. hogy a parasztok mennyei sorsában és társaságában osztozzanak. Különben sem a mi hibánk. hogy viszonzásul a gazdagság. más istenséghez pártol. bármely útjukba kerülő istent (netán istennőt) készséggel imádtak.Boldog parasztok A kínaiaknak 4000 éven át sikerült fenntartaniuk a mítoszt. hogy percnyi késlekedés nélkül visszaszökdöstek városaikba. politikusok és tanárok hosszú sora. Ám ha egyik sem jut osztályrészéül. de boldogan szökdécsel a barázdában igaz barátja. Az idilli kép persze tudomást sem vesz a vízibivaly hírhedt csökönyösségéről. Milyen romantikus is a mezítlábas pór képe. Mao elnöknek állítólag számos fiatal lány állt rendelkezésére. dédszülei és így tovább a lélekvándorlás során valaki vagy valami alakjában új életre keltek. Nagyvonalúan átsiklik az éhezésről és a nyomorról szóló jelentéseken. hogy elhalt szülei. Kizárólagosságra sosem törekedtek. a siker. a vízben szaporodó maláriaszúnyogokról és a sárban élő. a csámpás vízibivaly mögött. sárosan. Szex A kínaiak meggyőződése szerint a szex olyasvalami. másodszor pedig a népesség a háromszorosára nőtt. mint azt a szóbeszéd tartotta. A kommunista vezetők is ebbéli meggyőződésükben küldtek több millió városlakót vidékre a hatvanas-hetvenes évek dicsőséges kulturális forradalma során. században a "400 millió buddhista országának" tartották. illetve a lakosság . században is félreértésre adott alkalmat. hogy a parasztok a társadalom legfelsőbb és legfontosabb osztálya – eltekintve persze az ország vezetőitől. nagyszülei. schistosomiázist terjesztő csigákról. Ám ez a veszély nemigen fenyeget – töprengés helyett az ősök szellemével együtt a buddhizmus többi istenéhez is imádkozik. Az előbbi kijelentés persze a 19. A vallás gyakorlata sokkal fontosabbnak tűnik a hitnél. hogy ezt a munkát végezhetik. Az élmény olyan mély hatással volt az urbánus tömegekre. így tanították a tanítványai. mint kormányzással. század végén erején felül megtett mindent. amire az ország vezetőinek nagy szüksége és joga is van. Felesége sorsa is csupa öröm. Ha eszébe jut megbecsült helye a társadalmi ranglétrán.

. ha felváltva szégyellősek és pimaszok. ami évezredeken át változatlanul megőrizte értékét Kínában. akiknek mindenre van egy mondásuk. A kicsi láb egyenlő lett a széppel és szexissel. hogy a regényekben ennél heroikusabb alakok is előfordulnak. minden kínai azt vallja.figyelmébe ajánlandó ügynek a szexet. a kínai táncosnők lába egyáltalán nem látható a színpadon. A "derék legény". egyik ilyen feledékenységi rohamában élve eltemettette a birodalom tudósainak színe javát.. Persze voltak korszakok. hogy a kultúra és az írástudás szorosan összefügg. A kínai történelem legcsodásabb szépségének Hszi-Sit tartják. ha bársonyos a bőrük. piruló orcájukat s rajta a leányos grüberlit szemérmesen ruhaujjuk és kecses kicsiny kacsóik mögé rejtik. Tény. lábuk elüszkösödött és örökre torz maradt. az a tudás és a tanulás tisztelete. mert ezek már a felnőttkor sajátosságai. hogy a nőket állandóan fájdalom gyötörte. mint a tisztes munkabér. "Óh. A kínai tudósokat. és mindkettő mélyen gyökerezik a nagy kínai hagyományban. 221-től 210-ig uralkodott. hogy könnyűszerrel elfért elbűvölt szerelmese tenyerében. ha a tömegek nyakló nélkül élnek vele! A kínai férfiak számára a legfőbb vonzerő a női bőr: a hibátlan. szakadozott ruhájukról. no és persze gazdag porcelánfigura. hogy a következő jelszóval buzdította vitára és véleménynyilvánításra őket: "Virágozzék száz virág. hogy az ország története során a lakosság 20%-ánál többen sosem tudtak írni-olvasni. vaskos háryjánosok. Imádják. hogy kiásni is elfelejtette őket. ezt így fogalmazzák meg: "Ha nem vagy koldusszegény. ám ezeknek másfajta nőkkel. A kantoniak. A népesség számából arra következtethetünk. bársonyos és ragyogó halvány bőrtől azonnal elolvadnak. tükörsima. Olyan törékeny volt.. akiket bájaik szenvedélyre lobbantottak. hogy a legcsekélyebb szellőnél erősebb légáramlat elfújta. nyilván nem tanításból élsz. nagypofájú sörissza kínai megfelelője valahogy nem piszkálja a tinédzserlányok erotikus fantáziáját. "mint egy álló helyzetű epehólyag" – ezt a képet sűrűn alkalmazzák a konyhából lelkükben sosem szabaduló kínaiak." . nagyivók. beesett arcukról ismerjük meg. még ha gazdájának haja zsíros csomókban lóg is. és a kínai férfiakat csakis a kislányos dolgok izgatják. és arról. majd hibáját azzal tetézte. Innen pillognak kacéran csillogó szemmel az elbűvölt ifjakra. enyhén nőies." (értsd: kedvesem) – énekli az epekedő szerelmes. szódásüveg vastagságú szemüveget vagy piszkos munkásnadrágot visel. a kínai férfiak gyönyörűnek találták. én drága szívem és májam.. sápadt. keskeny derekú. hogy a dolog jelen van. úri és finomkodó vetélytársa learatja az összes babért. hogy szinte hihetetlennek tartják azt. Az első kínai császár. Ha tényleg hihetünk az irodalomnak. nagyéletűek. Az nem számított. ha duzzognak és biggyesztik az ajkukat. A nőies formák egyáltalán nem számítanak. mint a babáknak. mellüket láthatatlanná lapítják. E szokás emlékét ma már csak néhány szerencsétlen öregasszony őrzi. ha gyermetegen viselkednek. hangozzék száz vélemény!" Majd miután meghallgatta véleményüket. nyilván szintén emlékezetkiesés folytán mindannyiukat átnevelőtáborba küldte. A kínai irodalom férfiideálja talpig selyembe burkolt. kissé kótyagosan lankadt. Mao elnök olyannyira szomjúhozta a tudósok szavát. vérszomjas nagyevők. az ideális nő orra olyan. és olyan pihekönnyű. hogy gyalog járnak. miközben pénzes. A kínaiak oly nagyra értékelik a tudást. ezt nevezték "Aranylótusz láb"-nak. és a hős szerencsére sosem jut el a szennyes testi kapcsolatig. tanárokat szegényes. ha egy tudós olyan világias dolgokra törekszik. mégsem süllyedt el a vízben. egyszóval. lába pedig oly apró. hogy az elkötözött lábfej mindössze 7-8 centiméteres maradt. az amerikai rögbiző. ha a nők bébihangon gügyögnek. Annak ellenére. akik bottal bicegnek vagy unokáik cipelik őket a hátukon. Szélsőséges esetben előfordult.e. mint egy ötéves. de mégsem helyes. Így született a lábelkötözés nemes hagyománya. amikor egyesek elfeledték ezt. nagy mellű és kihívó tánckari macákra buknak. aki i. széles csípőjű. netán hallókészüléket. Tanulás Ha van valami. hogy könnyedén táncolt egy lótuszlevélen.. Míg a nyugati hímek a hosszú lábú.. mert így megspórolják a buszköltséget. mint alantas nimfomániásokkal vagy kerítőnőkkel nem is lehet kapcsolatuk: Az efféle némberek persze a könyvekben mindig dicstelen véget érnek (általában a hős keze által).

hogy a tanítványok ellene fordulnak és legyőzik őt. hogy a fiúk házasságkötésük után is otthon maradjanak és régi családjuk körében éljenek saját új családjukkal. ha egy családtag elkövetett valamit. Mao Ce-tung viszont úgy határozott. előbb-utóbb parancsolgathatott a menyeinek.Sok kínai osztja azt a sajátos nézetet is. Ezzel az elvi alapvetéssel – no és persze szórakoztató tévéműsorok híján – az emberek dicséretes buzgalommal láttak neki a fajfenntartás embert próbáló feladatának. hiszen az összeláncolt csoport erőtartalékot és támogatást is jelentett. sem veszekedés – vita ugyanis csak egyenlők között lehetséges. Valaha. hogy hosszú távon az terméketlenséghez vezethet. amelyeket nem lehetett csak úgy széttörni. hogy a fiatalok inkább elköltözzenek. A ranglétra alján az asszonyok álltak. Egy ízben például egy idős népigyógyász azt a javaslatot tette a kormánynak. támogatják a terhességmegszakítóst. annál erősebbek. az egész családot vagy a család bármely tagját megbüntethették érte. Az anyai ág senkit nem érdekelt. mert úgy vélte. az anyós mindent megtett azért. Az egykepolitika Az ötvenes években Kínában többféle születésszabályozási politika érvényesült. A magas csecsemőhalálozás. Mezítlábas orvosok róják évek óta számtalan falu utcáit és próbálják felvilágosítani a tévelygő lakosságot. hogy a Nagy Kormányos iránymutatása zsákutcába vezet. az apai ág viszont mindent meghatározott. A szokás azt diktálta. Hogy is taníthatná meg a kungfumester tanítványait minden egyes titkos fogásra? Hiszen ezzel azt kockáztatná. hiszen más vezetéknévvel a lány már rokonnak se minősült. Még a Mao tévedhetetlenségében legelszántabban hívők is belátják ma már. nagyapa. 1995-re pedig meghaladta az 1 milliárd 200 milliót. ezért irányváltoztatással próbálkoznak. nem lehetett sem vita. mintsem elviseljék az együttlakás örömeit. nőnek és gyereknek meg kellett tanulnia a maga helyét. A lányok természetesen kiházasításuk után férjük családjába kerültek. a háborúk. ha egy családtag áruló lett. Ez azt a célt is szolgálta. a szegénység és a társadalmi nehézségek együttesen kordában tartották a családok létszámát. A család jóban-rosszban összetartott. Néhány generáció alatt így még viszonylag alacsony szaporulat mellett is hihetetlen mennyiségű ember élhetett egy fedél alatt. némi őrülettel vegyesen. ha rájuk került a sor. Ingyen osztogatják a fogamzásgátló eszközöket. Egy ilyen csoport irányítása nem volt egyszerű. Anyai nagybátyjuk lányával – első unokatestvérükkel – viszont mindennemű rosszallás vagy büntetés nélkül összeházasodhattak. A "család" kifejezés kizárólag az apai ágat jelentette. kinek mi) a törvény szerint is szinte korlátlan uralommal rendelkezett. Az érem másik oldala viszont az. a többiek is halállal bűnhődtek. Az ő fiaik ugyanezt tették. ott. hogy mi okozhatja a nagy szaporulatot. 1949-ben a népesség 450 millió körül mozgott. hogy az asszonyok nyeljenek le naponta több élő ebihalat. Az atyját tisztelő fiú átvállalhatta bűnös apja halálbüntetését. Ez afféle húzd megereszd meg játék volt. és helyi női alakulatok próbálnak beférkőzni a házakba és szemmel tartani a . és becslések szerint ez aztán még mindig emelkedik. A kínaiak vélekedése szerint a tudás egyre fogyatkozik: a világ minden nappal egyre tudatlanabb lesz. és a családi hierarchiában minden férfinak. hogy ha az egyik családtag meggazdagodott. ahol mégis sikeresen sokasodtak volna. Ilyenkor aztán – annyi év letorkolás és elnyomás után – az anyós nyeregben érezhette magát. miszerint egyik tanár sem adja tovább maradéktalanul saját tudását. A férfiak nem vehettek feleségül velük azonos vezetéknevű lányt. hiszen az vérfertőzésnek számított. hogy minél többen vannak a kínaiak. mindenki részesült a szerencséből. a betegségek. Otthon és család A hagyományos kínai család igen népes volt. ám ha valamelyik elég hosszú ideig élt és elég szerencsés volt. A családfő (apa. hogy ha a "csípési sorrendet" tiszteletben tartották. és ez a hierarchia nem ismerte az egyenlőséget. és jaj volt az összes menyecskének! A család súlyos láncokkal béklyózta meg az egyént.

Ha az egykepolitika folytatódik. 1950-ben lépett érvénybe. túlöltöztetik.. unokaöcsök és unokahúgok. A gyakorlatban viszont a válás igen ritka volt. Mindkét nem számára lehetővé tette a válást. És túl kevés a gyerek. Óriásplakátok hirdetik a kicsi és gazdag család előnyeit. Vidéken. hogy a férj visszatoloncolta nejét és újszülött lányát a kórházba. hogy kényszerabortuszt végeztessen az egykepolitikával szembeszegülő asszonyokon. ha nem szolgálta alázattal anyósát és apósát. A városokban – ahol a népesség mindössze 30%-a lakik – az egykepolitika viszonylag sikeresnek bizonyult. vagy időnként ne szültek volna lányokat. vagy ha a másodfeleség (ágyas) szerepét kellett játszaniuk. A lakások meglehetősen szegényesek. hanem azért. hiszen rengetegen éppen szülőképes korúak. túlpátyolgatják őket. vagy ha gyógyíthatatlan betegségben szenvedett. a kínaiak esetleg fölfedezhetnek egy újfajta társadalmat. és azok a házaspárok. nyafognak és kivágják a hisztit (meg bármit. A büszke szülők egykéjük minden lépését vigyázva parádéznak velük a parkban. A kilencvenes évek óta a válások száma egyenletesen emelkedik. unokatestvérek. hogy a sokszoros gyermekáldás nem helyes dolog és hogy nem ez az öregkori éhezés elleni legszilárdabb biztosíték. ahol a gyerekek kizárólagos rokonai a szülők és a négy nagyszülő. akik egymással versengenek a kényeztetésben.. annak ellenére. mindössze egy évvel a győztes forradalom után. A békéltetők pedig gyakran mindenáron együtt akarták tartani a házaspárokat. Az ilyen gyerek valószínűleg nem úgy nő föl. Igyekeztek úgy alakítani a közvéleményt. túl sokat beszélt. s égnek a vágytól. Néhány túlbuzgó hivatalnok attól sem riadt vissza. Válóokot nem volt nehéz találni. selyembe-bársonyba öltöztetett duci kisdedek remek propagandaanyagul szolgálnak. pénzügyi juttatásokban részesültek. Lakásviszonyok A kínaiak nemigen törődnek otthonuk küllemével és gondozásával. Minden reményüket a "kicsi császárokba" fektetik. sőt hozzásegítette a nőket az azonnali különéléshez. vértolulást okozva a régebbi vágású felnőttekben. ettől ők kényeskednek. nem mintha az asszonyok nem beszéltek volna sokat. nagynénik. hogy a válási procedúra cseppet sem könnyű dolog: át kell ugyanis esni a kötelező békéltetési tárgyalásokon. akik egyetlen gyermekük megszületése után sterilizáltatták magukat. vélhetőleg azért. Egy brit tévéstáb a nyolcvanas évek elején részt vett egy békéltető tárgyaláson. A pirospozsgás. hogy nyomást gyakoroljon minden önző lélekre. Persze ha minden házaspárnak csakis egy gyermeke születik. a népesség évtizedekig még akkor is tovább növekedett volna. A kommunista Válási Törvényt az elsők közt fogadta el a Kínai Népköztársaság törvényhozása. ahol az asszonyt kényszerítették. hogy egy bambuszpálcával jól elfenekeljék a kis édeseket. Válás A válás régebben csakis a férfiakat illette meg – ők elválhattak az asszonytól. az ingóságokat bezsúfolják . hogy felelősséget érez mind a hat öregedő emberért. aki egynél több gyereket akar. ami a kezük ügyébe kerül). A hetvenes évek vége felé hivatalosan is megjelent az egykepolitika.szomszédok biciklijei helyett a havi ciklusukat. mert a válás következtében keletkező bonyodalom a házaspár családjai között egyszerűen nem érte meg a fáradságot. aligha lehetett meggyőzni az embereket. hogy a férjével maradjon. amelyben nincsenek testvérek. követelődznek. Máris túl sok az ember. hogy varrja vissza a gyereket az asszony hasába. Akárhogy is. valószínűleg azért. ha lopott. Hét fő ok is kínálkozott: ha az asszony nem tudott fiút szülni – ezt természetesen az ő hibájának tekintették –. ahol az ellenőrzést amúgy is könnyebben kijátszhatták. ha a család által szervezett. Szüleik túltáplálják. fordítva viszont nem. mert a békéltetésnek is megvolt a tervekben előirányozott sikerességi százaléka. népszerűsítették a késői házasságkötést. akik fittyet hánynak a gyermeki jogokra. mert kevesen engedhetik meg maguknak az ilyesmit. jelezve Kína belépését az elégedetlen házastársak nemzetközi közösségébe. nagybácsik. boldogtalan házasságban éltek. akik ennek pontosan tudatában is vannak. és teljes komolysággal felszólította az orvost. A kezdeti lelkesedés után a válások száma ismét nagyon alacsonyra süllyedt. ha ledéren viselkedett – beleértve a lustaságot is –. mert ő inkább fiút szeretne. országos méretekben lehetetlen lesz fejenként hat emberről gondoskodni. Ennek egyik oka. féltékeny volt.

E körülmények közepette tehát kevés kínai büszke az otthonára. a szociális otthonok napja is felvirradóban van – no persze nem a pártvezetők részére! A pártvezetők – különösen a jótállási idejüket jócskán túlhaladottak – iránti tisztelet oly töretlen. nem küldik őket lefeküdni. hogy a munkájukban sikeres lakók közül alig néhányan akartak jobb lakásba költözni. A vendéglátás éttermekben és nem otthon történik. nem rekesztik ki még a legfelnőttebb témákból sem. hiszen ha jó erőben lennének. A szólás és a szokás persze azt diktálja. hogy életük nagy részét letakarva töltik. akik megengedhették maguknak a jó minőségű házak luxusát. a társadalmi mobilitás nem járt együtt a lakási szokások mobilitásával. és nem is számít igazi tökös kínainak az. nyilván bosszúból a napközben elszenvedett sérelmekért. hogy az ember lehetőleg saját társadalmi – magyarán vagyoni – köreiből házasodjon. Csak a madarakkal bánnak jól – ha csinos. hogy "Fakapu fakapuhoz. amiért azok szívtelenül kirekesztik a családból az öregeket és szociális otthonokba dugják őket. A lányoknak ötéves korukban kell beszüntetniük a gügyögést és a totyogást. Öregkor Az idősek iránti tisztelet mindig meghatározta a kínai természetet. Persze mindig létezett a felső tízezer. előfordul. majd egy kis dombra lecsücsülve. kiderült. de szűkös kalitkába zárva élni jó bánásmódnak tekinthető. hogy jó sokat összezsúfolnak. de a fiúk kétszer annyi ideig gügyöghetnek és totyoghatnak. a felnőttek elhanyagolják. és kezdődik számukra a házimunka. hogy komoly verést kapnak valamelyik szülőjüktől. . sőt. Totyognak körbe. A gyerekek kínozzák. E bölcs tanácsnak igazából semmi köze a sznobizmushoz. melyeket átmeneti szükséglakásnak építettek a leginkább rászorulóknak. hogyne. a fennmaradó résekbe pedig az emberek kerülnek. így agresszívan fütyülik a saját területük jelét. A gyerekeket a család teljes jogú tagjának tekintik. ahol éppen helyet találnak nekik. mit esznek. A kutyák éjszaka szinte megvadulnak. ahol és amikor épp rájuk jön. ugatnak és harapnak. és hamar elpusztulnak agyvérzésben. egy kantoni menten felfalná őket.oda. A megfelelő teljesítmény biztosítása érdekében gondosan megválogatják. A zajra persze senki rá se hederít. Ez a nagy tisztelet manapság mintha megingani látszana. hiszen kinek jó az. bambuszajtó bambuszajtóhoz". a felnőttek meg édelegve ámuldoznak a hőstetten. aki nem tudja felsorolni. Mély megvetéssel sújtották a nyugatiakat. A másik megoldás. Éneklésre úgy bírják őket. hogy nézeteik minden kérdésben szentek és sérthetetlenek. Ha netán túllépnék az illem határát – mely elég széles és rugalmas –. ha a szegény rokonok folyvást jönnek és kunyorálnak? Gyerekkor A kicsi kínaiak tündériek. Állatok A kínai háziállatok sorsa mostoha. sokkal inkább az emberi természethez. ami azt jelenti. elegáns autókon járó üzletemberek képesek olyan lepusztult helyen lakni. Őket az énekük miatt kedvelik. ahol az ötvenes években tömeges olcsó lakásépítési programot indítottak. öltönyös. és ebbe más felnőtt még elvétve sem szól bele. mielőtt bárki bármit is várna tőlük. így aztán zavartalanul vonyítanak egész éjjel. félrerúgják vagy megeszik őket. Mániák Férfiasság A kínai férfiak a szexuális teljesítmény megszállottjai. ebben mindenki egyetért. nem intik csöndre. Jól menő. Legtöbbjük sovány űzött és meggyötört – ami valójában az egészséges életösztön megnyilvánulása. leguggolva a nadrágjuk ülepén gondosan nyitva hagyott hasítékon át elvégzik szükségleteiket. hogy ne vegyenek tudomást a többiről. úgy tűnik. Hongkongban.

nem használ a férfiasságomnak! – Szereti az édesvízi sanghaji rákot? – Nagyon. az csak nőknek való! Az élő kígyóból kivágott epehólyag állítólag szintén nagyban növeli a szexuális teljesítményt. szórakozást takar. Csettintésére fekete felhő kerekedik. mert rontja a férfiak teljesítményét. ahol éppen előkészítették orvtámadásukat. Ezt a levest csakis férfiak fogyasztják. és levest főznek belőle. mert így senki nem jöhet rá. melyben elmenekül. A legfőbb serkentők persze maguk a nők. bőven elég a jó fiúk meg a rossz fiúk összecsapása és a leleményes effektek. ezt megelőzendő sokan köveket kötnek a kérdéses testrészre. – Parancsol egy kis guavát? – Isten őrizz. . A kínai és a maláj férfiak közös hisztériában szenvednek: a "zsugorodó pénisz szindrómá"-t az orvostudomány Koro néven ismeri. Náluk vérre megy a dolog. hogy a pártvezetés állandó utánpótlással rendelkezik fiatal lányokból. ugyan miért használ a férfiasságnak a ló farka. gyorsabban rohan. és úgy érzi. amikor se mozivászon. és ha a járatlan érdeklődő megkérdezi. Ez igazi játékszenvedély Egymilliárd ember között persze mindig akad néhány nyerő. A kínai férfiaknak már egy érintetlen nő említésére is csorog a nyáluk.melyek azok az ételek. hogy a dolog férfira-nőre egyaránt hatástalan. hogy ha egy férfi pénisze teljesen eltűnik vagy összezsugorodik. A kung-fu filmhez nem szükséges cselekmény. be kell érnünk a kung-fu képregények rémisztő illusztrációival és rikító színvilágával. hogy ez a "másik farok". amelyek növelik. Amikor közelít a roham. Mivel közismert. Kung-fu filmek Minden kínai legfőbb mániája szerte a világon: a kung-fu film. csúf gazfickót. és persze játszi könnyedséggel győz le tucatnál több állig felfegyverzett. Felszeletelik. nem. pénisze visszahúzódik a testébe. és a kínaiak már réges-rég túl vannak azon. hogy még a British Medical Journal is cikkezett róla. de szerencsére csak rövid ideig van szezonja. te talán nem tennéd?" – kérdezik. hogy a nemes szervet kezükben tartva ordítva rohannak a legközelebbi kórházig sürgősségi ellátásra. A kung-fu mestere minimum öt-hat méter magasra ugrik a levegőben és legalább húsz méterrel gonosz ellenfele mögött ér földet. a beteg retteg. aki éppen le akarta őt lőni a ruhaujjába rejtett és karjára csatolt rugós kilövőszerkezetből záporozó halálos nyílvesszőkkel. akkor kimeríthetetlen kung-fu videóanyag áll rendelkezésünkre a boltokban vagy a kölcsönzőkben. akkor az illető meghal. "Ha hatalmadban állna. illetve amelyek csökkentik a potenciát. nagyobb tétben játszanak. A nap azon üres perceiben. játék" kifejezés vidámságot. Szerencsejátékok A kínaiak számára a szerencsejáték nem csak holmi "játék". mint a sárgarépát. Ezt a kulináris kuriózumot körülményesen "lófaroknak" nevezik. és ez csak sarkallja a többit a játék folytatására. hogy szórakozásképpen űzzék a szerencsejátékokat. Ha a mozik éppen zárva vannak. A küzdelem végeztével a lemészárolt ellenfelek véres halomban hevernek a tisztáson vagy az erdőszélen. Emellett a . bonyodalom. A legvalószínűtlenebb dolgokban is felfedezik a szexuális serkentőket. mint a rossz fiú sportkocsija. mint amennyit elveszíthetnek. de az is megtörténik. s közülük is a szüzek. ami rendben is van. és senki nem vonja kétségbe a legendákat. köszönöm. esetleg ruhacsipesszel vagy evőpálcikával nyújtják. Ők az ilyesmit sokkal komolyabban veszik. – Miért eszi ezt a szörnyű büdös izét? – Jót tesz a férfiasságnak! – Vegyen még ebből a finom kelkáposztából! – Ó. se képernyő nincs a közelünkben. akkor udvariasan felvilágosítják. 1967-ben Szingapúrban olyan heveny Koro járvány ütötte fel a fejét. és a hagyományos kínai gyógyszertárak nagy forgalmat bonyolítanak a szárított lópéniszből és hasonlókból.

ha netán az előző kettő legyengítette. hogy a lefejezett bűnösök vérében áztatott zsömle gyógyítja a tuberkulózist. Minél undorítóbb vadállati – tigris. mondta is Vang doktor. Azért a kínaiak tudnak egyet-mást az egészségről. A kínaiak számára ez túlságosan tudományos. valódi orvosokra és az alternatív gyógyítók megszámlálhatatlan fogására. amennyit nem szégyell. mint Európában egy-egy teljes lóversenyen. valutaárfolyamokra.. esetleg kígyó – testrészekből készül. akkor rájövünk. kencékben és olajokban. hogy sok látogatót be sem engednek a lóversenypályára. mert már megtelt. hogy valami nincs rendben velem. hány magot találnak a felvágott narancsokban. ezek szerint tényleg beteg voltam. és eszük ágában sincs felfedni a kór mibenlétét. Az emberek várható élettartama ennek ellenére növekedett. kakasviadalra. Megfázott? Oltassa be magát! Vagy válasszon újabb oltást. Ha egy orvosság önmagában nem elég kellemetlen. akik gyakran szenvednek a "forró gőz" (jiit-hai) nevű titokzatos betegségtől. borogatásokban. Sok kínai állítja. Régen úgy tartották. viszketésben. A legsúlyosabban a kantoniakat érinti a dolog. medve. jövendőre. kártyára. Ezt lefogadhatjuk. hogy valószínűleg csak emésztési problémáról van szó. krémekben. akkor csakis jó lehet. és ma már alig különbözik a nyugat-európaitól. hogy ha egy gyógyszer gusztustalan. madzsongra. kockapókerre. spray-kben. de manapság már a dohányzás okozta betegségek és a különféle daganatok vették át a vezető szerepet a halálozási okok között. pasztillákban. annyi pénzt kereshet. krikettre. sőt kívánatos. – Éreztem. hogy fogadjanak. Ezt úgy értik. Az egészsége miatt aggódó nyugati ember kedvenc játékszere a hőmérő. Persze hogy mi számít hidegnek és melegnek. inhalátorokban. hogy egyensúlyban tartsa a hideget és meleget. hernyókra. agárversenyre. ajakduzzadásban. És ha lehet. rulettre.Mindent pénzben játszanak és mindenre fogadnak: a futballra. ők inkább a hideg és meleg testnedvek egyensúlyára törekszenek. skorpiókra és így tovább. tőzsdére. gyomorégésben és halálfélelemben nyilvánul meg. annál lelkesebben nyeli le a gyógyulni vágyó.. Ha egy orvos akupunktúrával gyógyít. Gyógyszerek A kínaiak egészségmániáját az a szilárd meggyőződésük táplálja. sőt többféle esélyt is adott aszerint. Legfőképpen azonban az oltásokat imádják. Vagyonokat költenek a vajákosok csodaszereire. jöjjön vissza a jövő héten egy kis vitamininjekcióra. azt némiképp önkényesen határozzák meg. nagyobb hatást lehet elérni a színével: a zöldes kekiszín elfogadott. hogy nem játszik szerencsejátékot. hőhullámban. Az egészségmániás csipeget egy kicsit ebből és kortyol egy kicsit abból. békaszemölcsre. Egészség és higiénia A kínaiak megszállottan törődnek az egészségükkel is. tapaszokban és cseppekben. s az sem ritka. pakolásokban. hogy oltassam be magam. Hongkongban egyetlen futamra nagyobb összeggel fogadnak. snúrra. Régen a legsúlyosabb népbetegség Kínában a tuberkulózis volt. Ha figyelembe vesszük a kantoni konyha különleges sajátosságait. a "langyos tea" (lung-csar) árusításából. snóblira.. Ugyanez vonatkozik persze a szárított csikóhalra. lóversenyre. dominóra. Ez remegésben. A kereskedők remekül megélnek az ellenanyag. nagy szerencse. Válogatás nélkül tobzódnak a prevenciós gyógyitalokban és gyakorlatokban. lottóra. Kantonban a 19. biliárdra. választásokra. . hogy hányat számoltak meg. balzsamokban. a masszázsokban és gyógyteákban.. Minthogy manapság a kivégzések módja a főbelövés. hogy már léteznek antibiotikumok. hogy pillanatnyi pénzzavaruk nem teszi lehetővé. kanalas orvosságokban. A szerencsés vevők meg ingyen ehették a narancsot. században állítólag egy narancsárus fogadást kötött vevőivel. melyet hideg és meleg ételek fogyasztásával lehet szabályozni. szarvasagancsbőrkére. teknőcversenyre és még sorolhatnánk a végtelenségig. hátha influenzás is. tablettákban.

nyereg nélküli. krákogással és harákolással szabadíthatják fel őket. a teljes körszakáll pedig szinte ismeretlen dolog. sok férfi csak felnőtt korában kezd borotválkozni is. az egyben igen becses. szűk járatú orr. hogy ne vaktában köpködjenek – nem sportszerű dolog célt téveszteni. Orruk megfelelő szűrő hatásának híján minden külföldi áldozatul esik a felsőlégúti fertőzéseknek. hogy ami ritka. de ruháik tisztaságát nem a Nyugaton is elhíresült kínai mosodák szavatolják. A személyes higiénia mégis mindenkinek fontos. A kínaiak relatív szőrtelensége is roppant hasznos. ha valaki meghagyja a hónaljszőrzetét is. Mi okozza mindezt? Az ázsiai ember nagy átka az apró. ráadásul az elkövető is ujjának törülgetésére kényszerül. Pekingben pár évvel ezelőtt betiltották az autódudák használatát a városközpontban. általában ott sincs válaszfal köztük. hogy "száz nemzet zászlói". Ezt a népet azonban. hogy holmi dudálástól nem zavartatva hallhatják a dolgozók bemelegítő krákogását az új nap hajnalán. ha a beteg felvételt nyert. hogy levegőhöz jussanak aznapra. Ez a művelet az ujjak bonyolult összjátékát igényli. Kórház és higiénia A kínai kórházakba a közvélekedés szerint a betegek meghalni mennek és valóban igen valószínű ennek bekövetkezte. ez is sok baj elkerülésére alkalmas. Néha. mint bemelegítés a nap hátralévő részének bonyolultabb tevékenységeihez. A fehérek viszont mit nem adnának azért. Hszianban az utcán egymástól kis távolságra gyönyörű kék-fehér mázas köpőcsészék vannak elhelyezve – így segítik a lakosságot. így aztán a gyanútlan járókelőt bármely irányból érheti találat. kanalas orvosság és mentolos gyógycukorka nélkül. Egy-egy felirat is felhívja a figyelmüket. amiért a fehérek annyival könnyebben jutnak lélegzethez. ha jobban védve lennének a portól és a környezetszennyezéstől. ennek hangja vetekszik a falusi kakaskukorékolással és hosszasan visszhangzik a városi lakótelepek folyosóin és szellőzőnyílásain. amely olyan prűd. Ahol több helyiség van. A nőknek sem sok aggodalmat okoz a lábukon növő szőr. A kórházak legtöbb gondja egyszerűen a szegénységnek tudható be. Talán azon az alapon. Egyetlen kínai sem venne fel piszkos. hogy a két bejárat egy közös helyiségbe nyílik. Az üregeknek tisztáknak és átjárhatóknak kell lenniük a megfelelő edénybe vagy a polgártársak lába elé célzott köpés találata érdekében. Minden család maga mossa a szennyesét. A lakótelepek ablakait állandóan tarkabarka ruhák zászlóerdeje díszíti. az emberek úgy is hívják ezt. Az orrüregi rák igen gyakori betegség. bár gyakran előfordul. Dél-Kínában a hőség következtében legalább naponta egyszer mindenki tetőtől talpig megmosdik. és a reggeli egészségügyi krákogás nem más. hogy csakis heves trombitálással.Hajnali kórus Kína-szerte harákolás és köpködés köszönti a napfelkeltét. A higiénia nem erős oldala a kórháznak. felső légutaik olyannyira elzáródnak. Sajna a készséget még nem mindenki sajátította el maradéktalanul. elhanyagolt ruhát. a betegápolás terén pedig leginkább a család odalátogató tagjaira hagyatkoznak. A köpködés nemzeti sport. hogy ki ne jöjjenek a gyakorlatból jártukban-keltükben. a változatosság kedvéért köpködés helyett a kínaiak az orrukat fújják a járdára. A teát mindig frissen forralt vízből készítik. hogy a mozgásszabadsághoz szükségesnél egyetlen . sőt újabban vonzónak tartják. Amikor a kínaiak reggel felébrednek. Illemhelyek Az illem kedvéért a nyilvános kínai illemhelyek mindegyike viseli a "Hölgyek" és "Urak" jelzést. Északon már nem szükséges ezt olyan szigorúan venni. a pártvezetést nyilván megnyugvással tölti el. Testszőrzetük gyér. amely még vidéken is igen erős. és a kínaiak megvetését a "nagy orrú ördögök" iránt valószínűleg az irigység táplálja. melynek során az egyik vagy esetenként mindkét orrlyukát üríti ki az illető. ezért nem ajánlatos útnak indulni nagykereskedelmi mennyiségű köptető. azután a házfalra merőlegesen álló bambuszrudakra teregeti ki száradni.

Az első a szentimentális és könnyfakasztó szerelmi történet. lapáttal és láncfűrésszel. Néhány év múlva valószínűleg már csak gyárost. A harmadik. A kínai és a nyugati kultúra különbségei ma már nem oly szembetűnőek. amikor tolják. . a nyugati kultúra ennek segítségével robbantotta fel Európa fallal körülvett városait és tett pontot a feudalizmus végére. és sosem győzik le őket buja nőszemélyek vagy adóellenőrök alantas démonai. a nyugati másokkal ráz kezet. amelyben idióta rendőrök. A kis. majd ekkor jönnek a szakemberek ásóval. A kínai Kultúra leginkább arról szól. énekre. A második a modern vígjáték. A kínai kultúra a régmúlt időket aranykornak tekinti. A kurrens szlogen most a "kínai típusú szocializmus". holott a valóságban Kína tájait és városait teljes egészében az ember uralja. hacsak nincs rendezett sorokba ültetve és nem ehető. Ugyanígy működik a kínai gyalu is. és viszonylag szagmentes állapotban elszállítják. balról jobbra. A kínai képzőművészet ködös. még azok is. a romantikus férfihősök macsó keménységgel küzdik le a gonosz elnyomás erőit. Kínában a férfiak hordtak hosszú köntöst és az asszonyok nadrágot. Egyvalamiben azonban mindig különböztek: a kínaiak. korrupt hivatalnokok és hadaró autóügynökök szerepelnek. fákkal. Kultúra Kína és a Nyugat A kínai kultúra legegyszerűbb meghatározása sokáig az volt. ha természetes szükségleteiről van szó. amely jól példázza. akik talicskára rakva elszállítják a nemes anyagot és szétterítik a szántóföldön. mások pedig akkor. ahol a zord téli hidegben keményre fagy. jobbról balra. máshol az vágja apróra az ételt. Nyugaton fordítva. ha húzzák. mint más népek elsöprő többsége – mit sem tud a Kultúráról. század folyamán: nagyjából igazodott a külvilághoz.és nagyvárosokban ma is vannak "aranyásók". ma még kínait találunk. sziklás képzeletbeli tájakat ábrázol. Nagybetűs Kultúra A kínaiak elsöprő többsége – csakúgy. a nyugati. A kínaiak függőlegesen írnak. Munkájuk inkább tiszteletre méltó.és nem házastársak. Azok a producerek. hogy "a kínai kultúra különbözik más kultúráktól". cseppet sem zavarja a nyilvánosság. a többi kultúra a jövőbe néz és azt az időt képzeli aranykornak. A képeken alig-alig jelenik meg az ember. A kínai ember a saját kezét rázogatja. kapzsi háziurak. ami a mindennapi életben nem történik meg. ám azért maradt még rajta némi kulturális máz. amely kivétel nélkül happy enddel ér véget. A kínai színdarabokban díszes kosztümbe öltözött. Az iparosítás. A kínaiak akkor fizetnek az orvosnak. mint kellemes. Filmből három fajta létezik. akik megpróbálkoztak valami egyébbel. A kínai szakácsok mindent már a konyhában apróra vágnak. mi történt Kínával a 20. A végtermék elpocsékolásáról szó sem lehet. ha egészségesek. akiknek semmi közük nem volt hozzá. mindig elismerték a Kultúra fontosságát. mi rejlik egy kínai gyáros külseje mögött. a nyugati a realizmusra és a mindennapi élet és gondolatok hű tükrözésére. kivéve talán az északi Harbinban. amelyhez lehetőség szerint mielőbb vissza kellene térni. ahol istenek és tündérek sietnek az emberek segítségére. amelyek színpadon kívül sosem esnének meg. ha valami bajuk van. A kínai fűrész akkor vág. állatokkal és folyókkal. föltaláltak és megváltoztattak. a természet alig-alig jut szerephez. valószínűtlen történetekre és a stilizált mozdulatokra épül. vastagon kifestett szereplők játszanak el olyan történeteket. amikor már mindent fölfedeztek.centivel többet sem enged testéből fölfedni. A kínai színház a hagyományra. a nők harcos. azonnal csődöt is jelentettek (ez egyébként az egyetlen valóságelem. a nyugatiak vízszintesen. úgy tűnik. az urbanizáció és a gazdasági fellendülés vágya mára egy sorba állította a kínait a többi kultúrával. Kínában találták fel a puskaport és a tűzijátékot. akinek a tányérjára kerül. itt az ürüléket a pöcegödörben hagyják. egyben évtizedek óta a legnépszerűbb műfaj a kung-fu film. hiszen értékes trágya válik belőle. Ha megnézzük. amely valaha is érintette a kínai mozi világát).

szeretik-e egymást a fiatalok vagy sem. Egy napon Afanti felkeresi a háziurat és kölcsönkér tőle egy wokot. Gyerekkultúra gyakorlatilag nem létezik. sz. Most aztán fogyasztják. A kínai kalligráfia a szavak lefestése. ma pedig végtelenített Disney-diétára vannak ítélve. – Ó jaj. csak nem költői. amelyek csattanó nélkül végződnek. – Vége. hogy egy wok nem halhat meg! . mindenki harsogó kacajban tör ki. Ám ha egy színész bakizik. A kínai közönség előadás alatt nemigen reagál vagy tapsol. megboldogult szegény! – Micsoda szamárság! Mindenki tudja. a házasságokat pedig a szülők rendezték. Kis idő múlva Afanti ismét megjelenik és újra kölcsön kéri a háziúr legnagyobb wokját. szelíden. amely elválaszthatatlan a jelentéstől. miközben a valóságban a lehető legtávolabb tartották őket egymástól. akiket cseppet sem érdekelt. amelyekben a pöffeszkedőket jól móresre tanítják. a habostorta-dobálós poénokat és az olyan történeteket. a mondanivaló meg általában minden. majdhogynem lopva zavarba hozni a másikat. Ezen kívül szeretik a hosszú történeteket. Egyébként imádják a burleszket. – Amíg nálam volt a wok. született egy kicsinye. Humorérzék A kínaiak szeretik a szójátékokat. ami megmozgatja a képzeletet. A regényekben a romantikus hősök és hősnők mindig egymásba szeretnek. A gyerekeket azelőtt a felnőttvilág mély vizébe dobták. Szeretik ártatlanul. mert úgy tartják. A kínai irodalom tetemes része filozofikus kérdésekről írott magasröptű esszékből áll. Felülök és nézem S később otthonomról álmodom. Egyik kedvenc anekdotahősük az ujgur nemzetiségű Afanti. ennek a vizuális költészethez semmi köze. 618-907) egyik legismertebb költőjének sorai még fordításban is megejtőek: Fehér holdfény csillog ágyamon Ahogy a fagy lepi be a földet. akik a valóságban nem mások. egyenetlenebbek és esetlenebbek. kivéve. akik védelmi pénzt szednek a szegényektől. Az egyszerű írás olyasmiket közöl. A mindennapi beszéd ritmusai persze durvábbak. de azért – az írástudók rosszallása ellenére – a regény is megtalálta a maga helyét. mint "Ismét emelkedőben az infláció" vagy "Fűre lépni tilos". Amikor viszont a modern regényírók szakítani próbálnak a hagyománnyal. hogy a szégyellősebbje piruljon és zavartan kuncorásszon. A regényekben a harcias bajnokok legyőzik a korrupt hivatalnokokat és a vérszomjas bűnözőket. A Tang-dinasztia (i. a jól ismert fordulatok kicsavarását. ha nagyon ismert előadóról vagy nagyon népszerű darabról van szó. élénk képeit viszonylag egyszerű ritmusok kíséretében közvetíti az olvasó képzeletéhez. szomorú arccal. végül beállít Afanti a háziúrhoz üres kézzel. mivel vendégei jönnek. menet közben valahogy szem elől tévesztik az irodalmat is.A kínai költészet csodás rafinériával aknázza ki a kínai írás többértelműségét. ezért most mindkettőt elhoztam – mondja. A háziúr vigyorogva elfogadja az együgyű fickó ajándékát. és a sajátjában nem tud annyi személyre főzni. szóvicceket. a lényegtelenség valahol mégis szórakoztató. Afanti pár nap múlva megjelenik nála két wokkal. Ez is egyfajta vizuális költészet. vagy valami váratlan történik a színen. ahol az írásjelek alakja és árnyalatai olyan szépséget rejtenek. A háziúr kölcsönadja a wokot. mint nagystílű gazemberek kisstílű alvállalkozói. az eredetivel és egy kicsivel. az összefüggéstelenség. szegény wok! – siránkozik. Telik-múlik az idő.

de mivel ez úgyis bekövetkezik. s e tekintetben nincs különbség császár és rabszolga. a szúnyogok és a vas hiánya a felelős. hozzá olajban sült fánktésztacsíkokat és többféle sós. Az ebéd rendszerint csak kisebb étkezés.vagy csirkevér. hússal vagy hallal. ám előfordul. a túlnépesedés. Dél-Kínában több évtizedes szünet után a késő esti vacsora szokása is lassan visszaszivárog a gyakorlatba. Ehhez jön még a kockára vágott alvadt disznó. de az evőpálcikáját sem teszi keresztbe. miközben elhanyagoljátok az élet legfőbb forrását!" A rizs a kínai ember legfőbb támasza. arról irigyei azt mondják: "Vasból van a rizsestálja. ha azok a jövedelmezőbb zöldség.vagy gyümölcstermesztésre vetemednének. tehát miért ne ehetnénk minél többet. az édesburgonya. Étkezések A kínai reggeli meglehetősen korán kezdődik (hajnali 5-6 óra körül). akibe csak töltik a rizst. hogy valamivel kellőképpen megtöltsék a hasukat. méregerős savanyúságot esznek. Ebédelni fél tizenkettő és tizenkettő között szokás. amiért nem tudtak az elfogyasztott rizs felénél többet termeszteni. Az "enni" szó kínaiul valójában azt jelenti: "rizst fogyasztani". Ezután egy órácska pihenés szükséges az emésztéshez. Evés-ivás Rizs Evés nélkül meghalnánk. hogy himlő időtlen idők óta nincs Kínában. az éltető rizs vagy akár a kizsarolt föld elnyűhetetlen ajándéka. Az anyák babonásan intik a tálban rizsszemet hagyó gyereket: – Ahány szemet otthagysz. ebben egyedül a nyughatatlan hongkongiak nem vesznek részt. mivel most már nem várják el a dolgozóktól.– Már miért ne? Ha kicsinye születhetett. ökörherét. Ezért minden gyereknek könyörtelenül megtanítják a legfőbb termények termesztését. az ebédlő "rizsterem". A kínai vezetők a gabonatermesztési statisztikáktól megmámorosodva rendszeres dörgedelmeket intéznek az alapvető gabonaféléknek hátat fordító parasztokhoz. így jajgat: "Eltörték a rizsestálkámat!" Akinek viszont biztos állása és jó dolga van. . és rezzenéstelen arccal odébbáll. de valójában azt jelenti. akkor előbb-utóbb meg is kell halnia – feleli Afanti. hogy bóknak számít. legyen az durva köles. minél jobbat? Ezt a nézetet minden kínai osztja. A legfontosabb persze. Erre valók a gabonafélék. kommunista fejes és trágyahordó munkás között. "Alávaló dolog szemeteket a gyors haszonra vetnetek. Az étterem "rizskimérés". esetleg fejével együtt tálalt egybesült törpeharcsát. Este fél hétkor látnak neki sok fogásból álló vacsorájuknak. Általában rizskásából áll. Ez az "éjféli nassolás" már csupa ínyencfalatokat tartalmaz: tengeri kígyót rizskásában. annyi himlőhely lesz a férjed/feleséged arcán! Fel sem merül bennük. hogy kora este nyugovóra térjenek. a némileg finomabb búza. hogy több fogást is végigesznek kenyérrel. Ez az aggodalom nem új keletű: már 1727-ben egy császári rendelet gyilkos dühe sújtotta Kuangtung tartomány parasztjait. hogy az illető lusta semmirekellő. ha valakire azt mondják: "rizselhordó". Evőpálcikák A világ legcsodásabb konyhájának és legfurább evőeszközének kialakulásáért egyebek közt az erdők pusztulása." Könnyen azt hihetnénk. Ha valakit kitesznek az állásából. egy tál leves tésztával. rizzsel vagy tésztával – de ezt csak akkor. ha a vendéglátó munkahelye állja a cechet. vagy kicsalják a pénzét. ezért legfőbb gondjuk az evés. A "kínai étel" kínaiul annyit tesz: "kínai rizs". tárolását és tiszteletét. benne apró húsmorzsákkal.

Ezért aztán a kínaiak rászoktak. mert kellett a hely a városoknak és a gabonaföldeknek. A másik kéz így felszabadult. ha minden kötél szakad. akár fel is lehet szúrni rá a falatot. hogy a különlegességre vágyó gourmet-nak valóban az igazi egzotikumokra kell vadásznia.. minden egyes hozzávalót aprólékosan. hosszú deszkájával gyűjti össze az avart! Zseniális megoldás. türelmesen kézzel kell vagdosni.. Vu hszi szó szerint annyit tesz. A túlnépesedés következtében Kínában olcsó a munkaerő. A fecskefészket – ez valójában a fészek kocsonyás bélése. és logikusnak tűnik a feltételezés. a télidinnye indája. Ezen luxusfogások egyike sem hasonlítható semmihez... a szúnyogok.. a szarvasgomba és `a borjúvelő eltörpülnek. hogy éhen ne maradjon az ember. a papírt.. – még nehezebb beszerezni. de még így is túl vastag ahhoz. aprítani. a felsőfokú matematikát és egyéb csodákat. pépesíteni. na de a szúnyogok. ahogy tud. az ötfajta kígyóból készült pörkölt (ebből három természetesen mérges). Szabályok nincsenek: mindenki úgy bánik vele. a csavart. Bár nehezen faragható. fás szárú fűféle. hónaljból. amelyekkel szívesen kényeztetik magukat.. mert cápát fogni veszélyes és a kemény uszonyt elkészíteni nehéz és hosszadalmas.. a . nem volt szükség sem késre. amelyektől fogyaszthatóvá válnak. mint a cápauszony. A hétköznapi kínai konyha is annyira változatos. darálni. A kínaiaknak mindegy. reszelni. Hát akkor fogjunk mindkét kezünkbe egyet-egyet. Belül üreges. hogy a megnövekedett lakosság óriási evőeszközigénye gyorsan kimerítette a bányákat.. és csapkodhatta a szúnyogokat.. lényeg. Ökológiailag briliáns. hogy a gyors sütés-főzés az étel tápértékét megőrzi. Ilyen a pirított selyemhernyó. Hát igen. némi farigcsálással mégis lehet élet mesterkedni bele. a puskaport. így aztán a takarékosság révén még egészségesen is étkezhetnek. ott szúnyogok is vannak alatta. fonákkal. Az emberek táplálkoztak. Nem kellett más. na de a fákat már mind kivágták. de minimális ideig. Táplálkozástanilag kiemelkedő. – Az anyád! – ordít fel a megtámadott vacsoravendég. rövid vagy hosszú. csak a tál és a két pálcika. az alattomos kis dögök zümmögve ugyancsak belakmároznak a lábszárakból. amely ismerte a mágneses iránytűt. hogy az elnevezés onnan származik. az erjesztett és érlelt szójababtúró.A tűzifa és más fűtőanyagok drágaságáért az erdők pusztulását hibáztathatjuk. de a csípős. tehát bőséges utánpótlása van. amelyek elég vékonyak ahhoz. de még kanálra sem.. hogy kés legyen belőle. a nyomtatást. nem volt képes nagyméretű tudományos ipari hatalommá válni? Mindenről csakis a szakácsok tehetnek. és míg az emberek esznek. a nyers majomagyvelő. A millió kínai szakács konyhakésekkel és bárdokkal való ellátása a fémbányászatot és a vasipart mindig is teljesen lekötötte. A Rat Garoupa nevezetű halért például a dél-kínaiak csillagászati összeget kérnek. a kaviár. – Az anyád! Az anyád! – csapkod és hadonászik. ehhez jó volt a széna és a rizsszalma. hogy magas hőfokon süssenek-főzzenek. a rizsföldeken szedett hüvelyknyi hosszúra nőtt és hizlalt kukacokból készített omlett. Hát akkor mi a megoldás? Bambusz? Ez az! A bambusz egyenes. a medvetalp.. az áráról pedig ne is beszéljünk. így aztán nem maradt kapacitás evőeszközök gyártására vagy pláne holmi ipari forradalomra. hogy egy kézben is elférjenek. hogy egy kultúra. Fa evőeszközökhöz kellett folyamodni. Sheffield és Pittsburg iparvárosainak kínai megfelelője Vuhszi város. Ez végezte az utolsó simítást a találmányon: megszületett az evőpálcika. kockázni. a békacomb. miközben bambusz evőeszközéről ötfűszer szósz csöpög legjobb selyemnadrágjára. Hiszen mi mással magyarázhatnánk. melynek "háta az égre néz". Mivel az ételt amúgy is apró falatkákra vágva tálalták fel. Ahol étkezőasztal van.. fiatal bambuszszárról levágtak két hajtást. milyen a pálcika. tehát lehet vele ételt lapátolni. és megpróbálja lecsapni a gaz támadót.. mint "nincs vas". ahogy jön. a libamájpástétom. amely a fecskék által félig megemésztett és felöklendezett halból áll. sem villára. Az olyan különlegességek mellett. mint amikor a kertész két lapos. A karcsú. ám mindkettő olyan hozzávalók ismeretét igényli. klopfolni. gyorsan nő. Szerencsés véletlen. mert a kínai ételek hosszadalmas előkészítést igényelnek. Ez a sok pepecselés csodás ínyencfalatokat eredményez. Ínyencségek A kínaiak megesznek bármi Isten teremtményét. fűszeres ételeket mégsem ehették kézzel. hogy aztán a wokban szélsebesen átsüssék. mint egy nyársra. Az ínyencségeknek borsos ára van. A cápauszony egy vagyonba kerül. nyújtani és felfújni a kívánt méretre és formára. Az átlag nyugati ügyetlen mancsának ördögien kényelmetlen. Ez azért is hasznos. használják tenyérrel.vagy a fecskefészek-leves. tehát az éttermek akár számos szakácsot is alkalmazhatnak. amiben bővelkedtek. és lapátoljuk úgy az ételt. mert ebből minden évben csak pár darabot fognak.

Kaparja a torkot. Kínában a legtöbb vidéknek megvan a maga helyi specialitása. – Csak pár falat maradék volt szegényes konyhámból. bár a helyiek irigyek. már az első korty után kipirulnak és szánalmasan elálmosodnak. hogy arrafelé nincs is ló. hogy bármit jól csinálna. amely valójában kígyó-. Persze az is lehet. ugyan. melynek illata és íze a lenolajra és a denaturált szeszre emlékeztet. mert kínaiul verset írni olyan komoly kihívás. Kuangtung tartomány egy kisvárosában készítenek például egy italt frissen facsart gyömbérgyökérből. Viselkedés Szerénység Egy kínai sosem ismeri el. külsejét és vagyontárgyait. Az ivás igazából azért nem komoly tényező Kínában. amelyet haláláig sosem ízlelt meg. Szégyen és gyalázat. hogy tényleg nincs. újból és újból lepárolják. – Hiszen csúf és semmirekellő! – Minő fejedelmi lakoma volt ez! Köszönet és hála érte – szól a vendég. A nyugati Szecsuán tartomány fővárosa. hogy miközben magához akarta ölelni a hold visszfényét. ám a helyi ínyenceket folyamatosan a torkosság bűnére csábítja.. mert már mindet megették. azok is inkább evés mellé isznak. Mondják. A kínai költők isznak. méltatlan az Ön nemes ajkaihoz. friss gyömbérrel és ecettel leöntve eszik. a fehérje pedig áttetsző barnává alakul –. Ezek általában tényleg nemcsak különlegesek. hogy megkóstolhassa őket. ahol a másnaposság ismeretlen fogalom. kiesett a hajóból és a folyóba fulladt. hanem nagyon finomak is. az a hitvány portéka (leány)! – felel a megszólított.sült vízicsótány az úgynevezett "százéves" tojás – amelyet fogyasztás előtt valójában három hónapig érlelnek.és csirkehúsból készül. akikkel éppen találkozik. talán azért is. Másfelől viszont sosem mulasztja el vég nélkül és körülményesen magasztalni azok tetteit. Az északnyugati Hszian különlegessége egy birkahúsból és pao-mo-ból titkos recept szerint készült étel. égeti a gyomrot.. kitartóan megül az ember lehelletén – és persze a fejében is. hogy csak a kellőképp leittasodott poéta képes valami rímhez hasonlót kicsiholni a nyelvből. Délnyugaton. és persze a híres kantoni specialitás. cukorból és meleg vízibivalytejből. melynek utóíze talán a molyirtóhoz hasonlítható. . volt". még mielőtt késő nem lesz. tehát az alkoholizmus problémája a költőkön kívül sosem érintett széles tömegeket. ezek azonmód piszkálni kezdik a kínai ínyenc fantáziáját. Azt állítják. a Lung-fu-fung (Sárkány. amely darált disznóhúsból és erőspaprikával fűszerezett tofukockákból áll. melyet a kihalás veszélye fenyeget. mert csak a komoly. s immár örökkévalóságig abban a folyadékban kénytelen ázni. a párolt kutyahús. és szemérmetlenül letagadják az idegenek elől. bármi értékes dolog birtokában lenne vagy ő maga tiszteletre vagy akár egyetlen jó szóra is méltó lehetne. Mennyei. amikor szezonja van. Csengtu méltán híres méregerős ma-po-dou-fu-járól. párolva. A köröm nagyságú kis galuskákból álló fogás a beavatatlanok számára semmi különösebb élményt nem nyújt. halat vagy madarat. rovart. Igazi varázsát a helyi paprika adja. részeg szelleme azóta is ott lebeg a vizek felett és csüggedten suttogja: "volt. míg csak észrevétlenül át nem jutunk az Ígéret földjére. – Ó. A lista persze nem teljes. elkötelezett sztoikusok képesek elviselni és megszokni a kínai szeszes italokat. még napokkal az ivászat után is. hogy feltálalni merészeltem – felel a házigazda. Akik viszont bírják. a rinocéroszszarv. Kuanghszi tartományban a tésztával körített lóhús a helyi különlegesség. míg a sárgája zölddé. hozzáadhatjuk mindazon négylábút. Ezeket általában válogatatlan gabonából készítik. Egyszer egy koszorús költő olyan kétségbeesetten próbált rímet találni a "hold" szóra. a sült galambagyvelő. a libahere. Ilyenkor ez az egyetlen fogás az étlapon. A keleti Sianghsziben kóstolhatjuk meg a "Nagy zsiliprák"-nak nevezett édesvízi rákot. – Milyen gyönyörű és tehetséges az Ön arany kincsesládikája (leánya)! – így az egyik. Ivás A kínaiak általában rosszul bírják az alkoholt. macska. Egyetlen módon elviselhető: gyorsan be kell rúgni és úgy maradni. tigris és főnix). Ezt. Az eredmény igazi tüzes víz.

És tudta. Igazmondás Ha a hazugság "az igazság megtakarítása". ha rokonról. a következő pillanatban már gátlástalanul törtet előre a taxira várakozók sorában. menthetetlenül vesztésre áll. Ha hárman haladnak egymás mellett egy keskeny utcában. A többiek viszont nem léteznek. holott a nyomorult nyugati is látja saját szánalmasan dülöngélő sorait. Az óvatlan külföldi. aki gyakorlatilag térden állva könyörgött barátjának. hogy mindez bekövetkezik. A találkozás örömmel és megnövekedett önbecsüléssel tölti el. de tudja. Az illető kényszerül a fal mellé szorulva kitérni és megvárni. hogy mellette sajátja olyan. hogy előreengedhesse az iroda ajtajánál. persze. mindig osztályellő voltam kínai társalgásból – válaszolja büszkén Mr. még akkor sem. barátról. – Ja. hogy belebocsátkozott e magasröptű párbeszédbe. – Milyen nagyszerűen beszél Ön kínaiul! Akár egy született kínai! – lelkendezik az udvarias kínai anyanyelvének kerékbetört zagyválása hallatán. neki kell majd magasztalnia kínai beszélgetőtársát. de épp meghalt a nagyapám és nekem is kölcsön kellett kérnem. rá sem hederítenek a gyerekek vagy tiszteletre méltó polgártársak jelenlétére. Ugyanaz a személy. Udvariasság – Csak Ön után! – Isten-őrizz. – Milyen elegánsan írja Ön a kínai írásjeleket! – turbékolja az álszent kínai. Ezt persze a kutya sem hiszi. reszketeg írásomhoz képest az Önében annyi erő és finomság lakozik! Az újonc ekkor elszoruló torokkal dicshimnuszba kezd kínzója kézírásának éteri szépségéről és alázattal nyögi. teljes hangerővel ordítoznak. ismerősről vagy főnökről van szó. Szerencsére ez az udvariasság csak azok között érvényes. elismernie felsőbbrendűségét. a kínai viszont elképed a társadalmi szokások ilyen felháborító áthágása hallatán. Talán még rosszabb helyzetben van az a külföldi. lelökve az útjába kerülő idős asszonyt a járdáról. – Tudna kölcsönadni nekem pár jüant? – Borzasztóan sajnálom. A kínaiak tapintata mások iránt tökéletes. mint a bambuszcefrétől berúgott reumás panda kacskaringós. mert így is a rövidebbet húzza. hogy az igazság mindenekfölött való. – Ó. legmocskosabb szitkokat vágják egymás fejéhez. eszükbe sem jut libasorban menni. és kárörvendezve vigyorog a bugris otromba baklövésén. Megpróbáltatásainak még nincs vége: – Az én otromba. megint csak kutyaszorítóba kerül. Hazugsággal elkerülhető a visszautasítás okozta kínos helyzet. a kínaiak már több évszázadra való tartalékkal rendelkeznek. csak Ön után! Az udvariaskodási küzdelem súlyos fennakadásokat okozhat az ajtóknál és megbéníthatja a liftek működését. sáros nyomai. a legdurvább. Ha ketten veszekszenek egy buszon. Nagymellény Missouriból. amíg a jelenlétéről tudomást sem vevő népesebb társaság el nem halad. ha valaki szembej ön. a probléma tehát korlátozott. melyeket így képletesen most nagy orra alá dörgöltek. akibe születésétől fogva beleverték. aki ismeri a játékszabályokat. akik a cél érdekében nem válogatnak az eszközökben. hiszen alig győzi követni a trükkös kibúvókat és mestereiket. dehogy. hogy előleget adhassak a koporsóra. . de a kibúvót kétségbe vonni mérhetetlen otrombaság volna. amire az attól a pillanattól fogva törekedett. mindvégig tudta. olyan keszekuszák! – feleli udvariasan és becsületesen. akik ismerik egymást.A külföldi persze járatlan a játékszabályokban.

Egyéb napszakokban az üdvözlés a barátságos röffentéstől a "Hogy van?"-ig terjed. Vannak persze dolgok. Fuser vagy Lófogú. ez szintén jól mutatja az evés iránti megszállott érdeklődésüket. épp leszálltál a buszról!". de a sajátunkra az "én nyomorult terhem" kifejezés volt a helyes. Ezeket a szóvirágokat ma már kevesen ismerik. Üdvözléskor szinte ismeretlen a csók. Visszatérőben van az "úr". amikor egy híradófilmben bemutatták. Csücsöri.A megszólítás hagyományosan udvarias formái régen igen bonyolultak voltak. hogy Nixon elnök felesége megcsókolt pár kínai kisgyereket. és szemrebbenés nélkül panaszkodik a mostanában tapasztalható fűrészporos légszennyeződésre. szóval vásárolni megy?". Cserébe persze mi is megkérdezhetjük mindezt. Kérdezni nem udvariatlanság és a válaszadást is elvárják. de a fogalommal együtt a szó is lassan kiment a divatból. amit egyetlen nyugati sem merészelne. egy kínai azonban simán "Falábú"-nak szólítja. még nem". mert az úgy hangzik. hogy valaki vár egy utast a reptéren. szó nélkül sarkon fordul és elindul az illetővel a nyomában. Ez a szokás a 20. A kínaiak régen úgy üdvözölték egymást. A férfiak és a nők is kezet fognak a külföldiekkel és ma már sok kínai egymással is. Ne nagyon hajtogassuk: "Csodaszép ez a kép!" (Ez nem lehet igaz. azonban jó szándékunkkal így is szerzünk pár jó pontot. Az elmúlt harminc-negyven év során a népi Kínában bárki bárkit szólíthatott egyszerűen elvtársnak (tung-cse). . ha nem akar kínos helyzetbe kerülni. a Picassómat akarja ez a szemét!) Az étteremben illő a többiekkel viaskodni a fizetésért. Vadidegenektől olyasmiket kérdeznek. az "Ön ifjú herceg"-ét és a mi "érdemtelen fiunk"-at. és előnye. hogy "Jó éjszakát!". hogy vendéglátónkból udvariassági gesztust kényszerítsünk ki. a fizetőpincér közelítésére a leghelyesebb kivonulnunk a mosdóba. amelyeket a külföldinek nem szabad mondania. hogy férj és feleség. Ha sikerül legyűrni őket. bár egy kis kitérő vagy a tények apró kozmetikázása megengedett. Azonban vigyázzunk a válasszal. Ezek elég sűrűn az illető külső tulajdonságaira vonatkoznak. Tapintatos külföldi sosem hozna szóba faférget vagy szút falábú ismerőse előtt. de még mindig nincs gyerekük?". hogy csakis nekünk hozza a számlát. az "asszony". anya és fia. éppen alszol!" Válaszul bólintani kevés. Ez szó szerint szeretőt jelent. Visszatérve energikus léptekkel közelítsünk az asztalhoz és jó hangosan kiáltsunk a pincérért. "Látom. A családtagok találkozáskor ritkán nyilvánítják ki érzelmeiket. akkor jó esély van rá. Az érzelem mélysége fordítottan arányos annak kimutatásával. A legáltalánosabb üdvözlés az "Ettél már?". mintha meghívatnánk magunkat ebédre. mégpedig nem túl tapintatosan (Patkánypofa. hogy "Nem. Férfiember óvakodjon attól. Ha pillanatnyi pénzzavarral küzdünk. itt is szükséges valami zajkeltés. Ragyás. Hasonlóan illett említeni az "Ön tiszteletre méltó nevét" és saját "jelentéktelen nevünket". Ha azt látjuk. Barátok közt gyakoriak a gúnynevek. és lehetséges kevésbé cirkalmas udvariaskodással említést tenni például az "Ön feleségé"-ről. az "Ön úri portáját" és saját "szerény kunyhónk"-at. ha valakinek kiálló elülső fogai vannak). mint az ő "Kincsére". a "kisasszony". Egy új kifejezés azonban meghonosodott: a házastársat jelentő "ai-ren". esetleg más rokonok látták viszont egymást többévi távollét után. ne feleljük azt. viszont hatalmas erkölcsi győzelmet aratunk fölöttük. hogy "Jó reggelt!" és egy másik arra. hogy egy anyának vagy apának ilyesmit mondjon: "Milyen gyönyörű lánya van!" (Reakció: A mocskos disznó a lányomra hajt!) Ugyancsak óvakodjunk attól. az leapasztja ugyan a pénztárcánkat. A kínaiaknak egy szavuk van arra. illetve "Látom. a gyerekek arcán jól látszott a megdöbbenés és némi undor. esetleg kimondanak valami tökéletesen nyilvánvalót: "A. de közte semmi sincs. A másik ember feleségére úgy illett hivatkozni. hogy bal kezükkel megfogták a jobbot és mindkettőt mellkasuk elé emelték. és egy fillért sem kellett kiadnunk. majd amikor az illető megérkezett. hogy nem jelez egyenlőtlenséget a pár tagjai között. Például: "Hány éves?" vagy "Mennyit keres?" vagy "Mennyi a lakbére?". század folyamán csaknem teljesen elenyészett. netán "Hogyhogy már két éve megnősült/férjhez ment. Időközben valaki persze már fizetett. a "doktor" vagy a "professzor" stb. Tulajdonképpen magukkal ráztak kezet.

nem pedig fekete. hogy tovább tiszteljék az ősöket és sírjaikat. ugyanis balkezes pálcika nem létezik. Nem maguk határoztak arról. hogy spirituális létüket fenntartsák. mert szükségük volt a menyük szolgálataira. lecsöpögtetve az abroszt és a többiek tálját. ezalatt kihűl az étel. a szextől. tartózkodniuk kellett az alkoholtól. A 20. ha a közös tálból vett étel egy morzsáját valaki véletlenül visszaköpi ugyanoda az izgatott vita hevében? A levest bátran szürcsölhetjük. hanem a szüleik. a szertartás úgy is érvényesnek számított. hogy nem az egyén a társadalom alapegysége. Szokások és hagyományok A kínaiak réges-rég eldöntötték. mennyire ízlik. amelyet nemrégiben "Tavaszünnep"-re kereszteltek. A közeli családtagoktól elvárják a látványos és zajos jajgatást és zokogást. század előtt az elhalt fiainak és lányainak 27 hónapig kellett gyászban maradniuk. percig se habozzunk." A másik nagy családi ünnep a Csing-ming. és nem szeretik. de a család még ma is meghatározza az egyén viselkedését. képviseltethette magát egy barátjával. Az év első napját a zöldségféléknek szentelik. nyugodtan köpjük az abroszra vagy a padlóra. ha kell. Újévkor zöldségféléket eszünk. A kommunista kormányzat a Csing-minget átkeresztelte a Forradalmi Mártírok Emléknapjává. s ezzel a leves utáni egészséges. A válaszok szerint 100%. Tehát az egyes emberek nem ülték meg a születésnapjukat. Az ősökről úgy tartják. az összeakadt pálcák miatt leesik és kárba vész a falat. fecskefészket vagy ökörszemnyelvet durbincskaviárral. Az élők felajánlásai nélkül a holtak éhes szellemmé válnak. Nyugodtan beszélhetünk teli szájal. tehát ne tegyük. figyelemmel kísérik leszármazottaik sorsát és boldogulását. vagy ha ők már nem éltek. sertést. galambot. hány család tartja ezt a szokást. böfögjünk.. miben mesterkedünk. egyszerű ruhákban járhattak. ugyanakkor maguk is függenek az áldozattól. Semmiképp ne nyúljunk kézzel a szájunkba: ez nagy neveletlenségnek számít. A fiatalasszony később örökbe fogadhatott egy fiút. hajoljunk át az asztalon. akkor idősebb rokonaik. minél zajosabban hörpöljük. A szürcsölés további előnye. Mit számít az. úgyse hallja és úgyse veszi észre senki. sőt verekedéshez vezet (néha szójaszószos üvegek hajigálásához is). Előfordult. A modern Kínában már nemigen tartják ezeket a szokásokat. szálkától vagy magtól akarunk szabadulni. hogy a beszívott levegő lehűti a levest. jóízű böfögés alapanyagát is mintegy bebiztosítjuk. a következő módon: "Igen. amiből előbb-utóbb összeütközés lesz.. se az ergonómiához. ez csak azt mutatja. Ha csonttól. Ne tartsuk vissza. Ennek semmi köze a babonához. a család mégis megtartotta a szertartást. ragadjunk meg evőpálcánkkal egy nyalábra valót. A balkezes étkező ugyanis egy jobbkezes jobb oldalán ül. A levegő egy részét le is nyelhetjük. ez szitkozódáshoz. meg kacsát. amikor kitisztogatják az ősök sírját és fogadalmi ajándékokat visznek az elköltözötteknek. aki éhezteti őket. annál jobb. kivel kötnek házasságot. Az ilyesmit az asztali illemszabályok ugyan nem tiltják. Üres kezünket ne dugjuk az asztal alá. tehát az élvezetet sem zavarja semmi. a sírtakarítás ünnepe. Az ország szárazföldi részén a legnagyobb családi ünnep az Újév volt. hogy a vőlegény meghalt az esküvő előtt. Ha gusztusunk támad valamelyik finomnak látszó tésztára az asztal túlvégén lévő tálban. hogy továbbvigye a család nevét. hanem éveik múlását közösen ünnepelték Holdújévkor. és bosszút állhatnak azon.Asztali illemszabályok A kínaiak számára az evés az egyik legfőbb élvezet. ha éppen szúnyogot csapkodunk. ha ebben kicsinyes szabályok korlátozzák őket. Rágyújtanánk? Semmi akadálya! A társaság többi része talán éppen valami különlegességet kóstolgat. Fölösleges bocsánatot kérni. kivéve. de időigényes. s azonmód emeljük át saját tálunkba. álljunk fel. hanem a család. mert a többiek nem tudhatják. Sőt. Ne használjuk az evőpálcát bal kézzel. de ez is kellő alapot adott a hívőknek. A vőlegénynek meg sem kellett jelennie az esküvőn. festetlen ruhába öltöznek. tehát nem kell idegesítő nyugati módon a kanálban fújkálni. veszekedéshez. a . A közelmúltban megpróbálták felmérni. a gyászolók a legegyszerűbb. Ezalatt az idő alatt csakis növényi eredetű ételeket ehettek. de ízlelőbimbóikat nem tompítja a füst. Tilalomfa nagyon kevés van. Ez is kiváló alkalom az evésre. Kínában a halál és a gyász színe fehér.

sem energiát nem fordítanak azokra az emberekre. Mostanra a hamvasztás véget vetett a sírtakarításnak. akkor is folyt élelmiszer-termelés. és vezetőik sem időt. Manapság már rengeteg embernek van jogosítványa (Kínában mindent kapni a piacon). a Nemzet Ünnepén. amely nagyobb az övékénél. ha az ember például vonat. nyilván nem a véletlenen alapult. hogy az állami vállalatok gépezetei őrjítő lassúsággal forognak. Hogy mennyit törődnek itt a dolgozó néppel. Legkedvesebb játékszerük a duda volt. Utóbbiak aránylag pontosan közlekednek. fűtenek. és sok a magánautó is. A politikai radikálisok és fiatalok tomboló anarchiája is valamiképpen egy megroggyant. A növekvő magánvállalkozások is némileg javítják a szolgáltatásokról alkotott képet. A rendszer annak ellenére is működik. hogy jelképes színük a kínai szíveknek oly kedves piros.vagy repülőjegyért áll sorba (vagyis verekszik). tanulnak. A bankrendszert mintha célzottan a pénzforgalom megbénítására tervezték volna. E hátráltató tényezők ellenére az emberek mégis feltűnő könnyedséggel mosdanak. de a haláleset továbbra is szomorú és tragikus esemény a család életében. A buszok mindig zsúfoltak. hogy dicsőségük napja leáldozóban van. Biciklivel közlekedni gyorsabb. A kommunisták választása. de körülbelül tízszer veszélyesebb. óvodák. amikor a központi kormányzás szinte nem is létezett. de nagyjából-egészéből mégiscsak működő rendszer keretein belül dúlt. és a modern életvitel nem tesz hosszú gyászt lehetővé. és lassan beindulnak a szükséges reformok. és ez a félelem előbb-utóbb lehűti és észre téríti a forrófejűeket. A barna gyakorlatilag nem is létezik. az áramszolgáltatás rapszodikus. Az 1949 óta fennálló kommunista rendszer legnagyobb vicce a mindenütt jelen lévő hangzatos jelmondat: "Szolgáld a dolgozó népet". és az áru valahogy el is jutott oda. egyetemek és számos speciális iskola a különlegesen tehetséges gyerekeknek (illetve a fejesek csemetéinek). a vonatok nemkülönben. így ma már sokkal kellemesebb dolog vásárolni. és lehetőség szerint kint kellett tanyázniuk az új sírhantnál. az esküvőé és más örömteli alkalmaké piros. gyalogost. Rezzenetlen arccal. mint a hullámvasutazás. A tanárok fizetése rendszerint . lovat és roskadásig pakolt kiskocsit húzó kulit egyaránt terrorizálva. a kék vagy türkiz a természetes és helyes dolgokat jelöli. A császár színe a sárga. Szélesítik és javítgatják az utakat. az jól látható. mennyire elégtelen és kártékony az állami szektor működtetése. de lelkük mélyén már tudják. A kínaiak és kormányaik mindennél jobban félnek a káosztól. Kínában ebből a járműből amúgy is milliónyi van. általános és középiskolák. akiket állítólag szolgálnak. A sofőrök látványa is megszokottá vált.borotválkozástól. Most is dudálnak.és gázvezeték-hálózat nemigen jellemző Kínában. kivéve a városokban és a vállalkozásokban élen járó déli országrészben. bár senki nem hallotta meg. Intézményrendszerek A legtöbb kínai dolgozik. sötét napszemüvegben süvítettek autóikon. A víz. Pirosat tömegével láthatunk október elsején. gyakoriak az áramszünetek. kedvükre váltogatják a sávokat és csakis annak a járműnek adnak elsőbbséget. Zöld illeti meg a felszarvazott férjet. Mostanában azért már az ország vezetése is kezd ráébredni. ahol a mobiltelefon már státusszimbólum. Színek Kínában a gyász és a halál színe fehér. A belső légi közlekedés legalább annyira izgalmas. mert a roppant eredeti menetrendeket megközelítőleg az éppen hivatalban lévő rangidős állami vezető gyalogtempójához igazítják. amely magát Kínát is jelenti. ahová kellett. Valaha a sofőrök alkották a kínai munkásosztály krémjét. kevés a telefon. Természetesen a törvénnyel dacolva igen kevesen tartották be ezt a szigorú szabályt. kommunikálnak és költekeznek. a fekete pedig az erkölcsi feddhetetlenséget. Még a kulturális forradalom legsötétebb napjaiban (1966-1976). Oktatás Kínában vannak bölcsődék. szaporodnak a fehér felfestések is.

ártatlan emberek is sokszor bűnhődnek. akikért harcol. amely rendet teremtett. Sokan ellenségesen viszonyultak a tüntetőkhöz és helyeselték az akciót. A korrupció széles körben virágzik és növekszik. elkötelezett tudós kerül ki. amelyben a lakosság a vezetésre réges-rég képtelen vezetőket részesíti. meg se tartanák. Odahaza az esemény csekély nyilvánosságot kapott. inkább vegyen órát". Politika Kína szocialista állam. ezt mára felváltotta az angol. Kína Kommunista Pártja. jó híre azonmód megsemmisült külföldön. mennyi az idő. A vezetők tehát maradnak hatalmi pozíciójukban. a kommunista pártelit megerősített kiváltságainak és a nyomasztó szegénységnek furcsa keverékét látja. mert nemkívánatosnak ítéli a véleményét. A munkatábor (kényszermunkával súlyosbított átnevelőtábor) és a halálos ítélet szintén gyakori. A párttagok más funkcionáriusokkal együtt az élet minden területén igyekeznek biztosítani a politikai korrektség szabályait. A japánok (1937-1945) és a nacionalisták ellen (1945-1949) vívott hosszú harc során a Népi Felszabadító Hadsereg óriási tekintélyre tett szert. a hierarchia töretlen. A külső szemlélő talán a kapitalista versenyszellemnek. noha sejtik. A párt erős keze a Népi Felszabadító Hadsereg. Bűn és bűnhődés Kína próbálkozik a megfelelően felépített jogrendszer kialakításával. mint a "kínai típusú szocializmus". pusztán azért. Elszánt volt és népszerű. magasan képzett jogászainak száma is növekszik. Ezt a kínaiak mindenkiben tudatosítják. hogy Kínában járva éjjel-nappal angolul szólítják meg őket az emberek. A munkatáborok lakóinak munkája a kínai exportot gyarapítja. A lakosság a biztonság kedvéért mindtől igyekszik távol tartani magát. néhányuk viszont határozottan ellenséges. Régebben a párttagság a legnagyobb dicsőségnek számított. Azelőtt az első számú idegen nyelv az orosz volt. Persze nemigen segíti a jogállamiság kialakulását. hogy szükségesek a kemény büntetések. A hatalmas és ma már meglehetősen jól felfegyverzett testületbe bekerülni ma is dicsőség. ám a vádlottak nem részesülnek meggyőző védelemben. Egyetlen politikai párt van. A külföldiek nem győznek álmélkodni. A kínai rendőrök jelenléte nem feltűnő az utcákon. akik kivégzési napokon sorban állnak a közeli kórházakban. Részben a káosztól való félelem magyarázza a kitartó támogatást. amelyből rengeteg nagyszerű. senki nem veszi komolyan: ha volna esély. Mégis mind többen vonják kétségbe a párt ütőképességét és a párttagok személyének hitelességét. hogy más nyeri. Védőügyvédjeik gyakran csak a büntetés enyhítéséért és nem a vád elejtéséért folyamodnak. Amikor 1989. június 4-én a Tienanmen téren a demokráciáért tüntető diákok és munkások ellen fordította fegyverét. manapság azonban e meggyőződés hevesen inogni látszik. hogy nem fordul azok ellen. egyesek viszonylag barátságosak. A kivégzettek testrészeit pedig gazdag hongkongi és délkelet-ázsiai betegek kapják. Üzlet Kereskedelem . Többfajta rendőri szervezet létezik. az emberek bízhattak abban. ez azonban nem más. bűnös-e vagy sem. hogy "ha az ember meg akarja tudni. ám a rendszer mégis olyan színvonalat produkál. a rendfenntartás zavartalan. hogy eldöntse valakiről. amelyik számít. A lakosság nagyobb része valószínűleg egyetért azzal. és azon a nézeten van. A büntetések szigorúak.gyalázatosan kevés. A választás pusztán díszes kirakat. hogy az ország vezetése egyelőre nem hajlandó lemondani arról a privilégiumáról.

hiszen veszteséggel úgyse hajlandó kereskedni senki. hogy sok üzletember készülne donornak az említett virágzó szervkereskedelmi piacon. Nyelv és gesztusok Testbeszéd A kínaiak ugyanúgy használják a "hüvelykujjat föl" jelet. Mostanában fordult a kocka: rájöttek. a déli és a keleti parton az egyéniséget sosem lehetett igazán elnyomni. Ez rosszat. azaz inkább éneklik. akik most buzgón átképzik az embereket. Ilyet még a saját anyjuk-apjuk se vár tőlük. Az ország vezetése sajnálatos módon negyven éven át próbálkozott engedelmes birkanyájat idomítani a kínaiakból. és négy ujjával int. A hagyományos kereskedővidékeken. Lehet. Ezeket a munkásokat most persze el is lehet bocsátani. Ellenkezője viszont nem a lefelé mutató hüvelykujj. amely a teljes foglalkoztatottságért cserébe semmiféle kezdeményezést nem mutat. "völgy" és "fejfordítás". A pénzek. de a kezek. .Kínában a kereskedő évezredeken át gúny és nevetség tárgya. Kínai sorstársaik nyilván valamivel könnyebben boldogulnak. A többféle hanglejtés többféle jelentést hordoz. akik teljesítik a fölülről jövő parancsokat és egyetlen önálló gondolatuk sincs. mintha kilences számot formázna. hogy a kereskedelem jó dolog és a kereskedő valóságos nemzeti kincs. Ha egy kilencedik személy is meghalt. hogy a 19. hogy nehezebb legyen. de az ellenőrzött üzleteken kívül minden maradt a régiben. Most aztán a megújult hagyományok teljes terjedelmükben kibontakozhatnak. Ez a magatartás nem felel meg az új típusú vállalkozóknak. de mind rokonságban áll egymással. hogy engedjenek egy kicsit az árból. A mandarin nyelvben. Adásvétel A kínaiak imádnak alkudni. munkaebédelő. Túl sok volna azt kívánnunk. A kereskedőket nem nehéz rávenni. az pedig szerencsétlenség. a vevő pedig nyugodt lelkiismerettel alkudhat. mint beszélik. Ha egy kínai int valakinek. hogy ezek a szerencselovagok még becsületesek is legyenek. Ezen univerzális gesztus jelentése: "Kérem a számlát!" Beszélt nyelv Több különböző kínai nyelv létezik. még ha beszélői nem értenek is egymás szavából semmit. azt már koporsó nélkül kellett eltemetni. és evés. a hátsó üléseken egy-egy csinibaba virít – ők a hosztesz-szolgálat vagy a masszázsszalon alkalmazottai –. hogy gondolkodjanak önállóan. "csont". hanem a görbén fölemelt kisujj. A kereskedői becsület igenis létezik. sokszor az állam vagy a város tulajdonai. mint a többi náció. ivás és más testi örömök közepette is megállás nélkül üzletelnek. például a pincérnek. amelyeket befektetnek. a "gu" szó négyféle kiejtése a következőket jelenti: "magányos". csalnak egy-két egységet a golyós számológépen. Kantoni nyelvjárásban még Lum-bar Wunnak (number one) is nevezik. akkor tenyerét lefelé fordítja. Az eredmény olyan munkaerő. szerencsétlenséget jelent. amely az összes nyelvjárás közül a legegyszerűbb a maga négy hanglejtésével. amelyekbe a kenőpénzt helyezik. Ennélfogva a kínai a világ legmuzikálisabb népe. gyakran nem is az övék. manipulálják a mérleget. újdonsült üzletemberek menő autóikon grasszálnak a városban. homokot kevernek a rizsbe. A fülükhöz nőtt mobiltelefonos. vállaljanak felelősséget munkájukért és a minőségért. hogy hiánytalanul adják vissza az aprót. Mind tonális nyelv. nem intenek rendőrért és nem mutogatnak a bűnösre. A hangszínek iránt érzéketlen külföldi nyelvtanulókra tehát szomorú sors vár. csak parancsra dolgozik. hogy vízzel injekciózzák a húst. Ennek eredete állítólag az. de azt akárki megmondhatja. Ez talán túl sok egyszerre. az emberiség söpredéke volt. ha netán halálesetek történnének út közben. században a Hongkongból induló kivándorlóhajókon az előírás szerint nyolc koporsónak kellett lenni. Az állami vezetés sikeresen meghonosította a fix árakat. Egyelőre nem úgy fest. a luxuscikkek. amelyeket használnak.

módot (futok. A kínaiak viszont átalakítanak egy régi kifejezést. Leleményes nyelvtehetségek három-négy ilyen kifejezést összefűznek és beszédjüket sűrűn (értsd minden második szó után) tagolják e szóvirágokkal. amellyel alak vagy típus szerint sorolja a főneveket. igeidőt. A nők káromkodáskor általában enyhébb és nem is trágár szitokszavakat használnak. futsz. A régi szavakkal az új dolgok otthonosabbá és kevésbé félelmetessé válnak. A szójáték lehetőségei. "haspuffadás" és "vak". Írott nyelv A kínaiak elmulasztották saját ábécéjük feltalálását. A "dian" szó például villámot jelent. "Örök bánat sújtsa családod minden tagját!" – ez sokkal nagyobb sértés. Másfelől viszont a rizsre. nem képez. Az ábécé segítségével még egy rossz helyesíró is elboldogul valahogy. futunk. de amióta felfedezték az elektromosságot. futhatnék. mint például "tájfun". Homofónokban viszont verhetetlen a kínai nyelv (különböző jelentésű. melyek a férfiak szájából nevetségesnek hangoznak. "gurgulázik". Az ember vagy megjegyez több ezer írásjelet és helyesen írja le őket. mint ha arra szólítanánk fel az illetőt. őket valóságos áhítat övezi. futottatok volna. s ettől dobfeszességűre puffadt fel a hasa." A pidginből számos kifejezés származott át az angolba. hogy különösen perverz. "cél". a "villámbeszédet" (telefon). a "villámgyereket" (elektron). Az angoltól és más európai nyelvektől eltérően a kínai nem változtatja a szavak alakját. "keret". ők sokkal bonyolultabb jelrendszer (ideogrammák) mellett döntöttek. hosszú történelemmel rendelkező. Több mint 50 ezer kínai írásjelet ismerünk. vagy írástudatlan. jelek ezreit kellett kitalálniuk. Kész csoda. mint például "nyúl". így meg sem rendülnének tőle. "kobalt". amelyet egy hírhedt mérges rovar vett célba. a "villámlátást" (televízió). Kicsi és egyszerű jelek (betűk) rendszere helyett. ahol másfél évszázados brit befolyás érvényesült. mindent tudunk róla. Szentségtörést nagy erőfeszítéssel tudnánk csak elkövetni. futottam. viszont van egy bizonyos szókészlete. hanem káromkodik. mint látjuk. illetve felszólítás. mihelyt szükségük támad egy új szóra. "völgy". s azon keresztül más nyelvekbe. és ahogy telik az idő. Egyes csípős nyelvű menyecskék viszont káromkodásban még túl is tesznek a férfiakon. és egy szörnyen nehezen elsajátítható írásrendszert vettek nyakukba. "dob". hova és hogyan tegyünk ezekkel. kimeríthetetlenek. (A vak kobaltkereskedő gurgulázva zuhant az ősöreg szakadékba. Ha egyszer megtanultunk egy igét (például "pao = fut"). mivel a kínaiak viszonya isteneikhez nem kellően alázatos. Például: "Az a kicsi lány ember milyen gyors fut. majdnem minden szitokszó valamely férfi vagy női testrésszel kapcsolatos trágárság. de azonos kiejtésű szavak. azaz nem ragozza őket. Valószínűleg így született a pidgin-English nyelv is: amikor egy kínai megpróbálta angolul kifejezni magát. Mivel egy hosszú. személyt. A kínai viszont alig vett át más nyelvekből szavakat – kivéve a Hongkongban és környékén beszélt kantoni nyelvjárást. Az utca embere azonban nem ragoz. "kereskedő". Százszámra akadnak ilyen szavak. de a kínai írásjelek esetében nincs helye tévedésnek. ám nem volt tisztában a ragozás és a képzés rejtelmeivel és helyette saját nyelve megszokott kifejezéseivel egészítette ki a szavakat. mi mindent. A kínai nyelv nem tesz különbséget a nemek között. a "villámforrást" (akkumulátor) és így tovább. "comb". "gabona". ez a szám csak növekedni fog. miután megbotlott egy bika combjában. "rost". Az európai – és persze más nyelvek is – a "fut" igéhez hozzátesznek számot. a nyelv sem bővelkedik érzelmi kifejezésekben. vérfertőző fajtalanságot kövessen el saját nagyanyjával. A többi náció rögvest a latinhoz vagy a göröghöz fordul segítségért. "bika". "sír" vagy "követ"). Igazi szentségtörésnek számít viszont átkot szórni más ember családjára. "csin-csin". .Mivel a kínai kultúrában ritka az erős érzelemnyilvánítás. "szakadék". azóta arra is használják. "szómagyarázat". magasan civilizált népnek igen sok gondolata támad. annak minden egyes fajtájára és termesztési szakaszára rengeteg külön szava van. mit. Később más régi szavakkal kombinálva megalkották a "villámszekeret" (villamos). "darab". egyfajta keresztnév. Például a már említett "gu" kifejezés négy hanglejtéséből csak az egyikben a következőket jelentheti: "ősöreg". egy hírhedt mérges rovar. hogy nem adták föl és kezdtek valami másba. A káromkodás teljesen elfogadott és általános. nem nyelvészkedik.) A kínaiak zseniálisan alkotnak szavakat az új fogalmakra. fuss) meg még ki tudja. amelyek a beszédhangokat jelölik. de a "pao" nem változik. amelyek a fejükben lévő gondolatokat jelölik. "kerékagy".

Kábítóak. de az biztos. és sose térnek vissza. Csodásak. Csábítóak. első hallásra megjegyzik. Fenséges.Egyes írásjelek ábrák. Az írás-olvasás elsajátításához felhasznált szellemi erőbefektetés félelmetes. A kínai tanítási módszerek szükségképpen az ismétlésre. Láttak már kínai embert telefonszámot felírni? Ugye nem? Persze. . mások absztrakt konstrukciók vagy csak önkényesen rajzolt jelek. melyekben semmi támpont nincs a jelentésre vonatkozóan. hogy edzi a memóriát. Rejtélyesek. legyőzhetetlen tömegükkel ébren tartják az idegenben az örökös alacsonyabbrendűség érzését. a magolásra és a tények bebiflázására épülnek. Egy rossz napunkon elillannak emlékezetünkből. Megtanulhatatlanok.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful