You are on page 1of 2

• Hoofdvraag: hoe staat het met de ontwikkeling van Oost-Europese landen?

• antwoord

• Deelvraag 1: Wat is de topografie van Oost-Europa?

1. Rusland

2. Estland

3. Letland

4. Litouwen

5. Polen

6. Wit-Rusland

7. Oekraïne

8. Tsjechië

9. Slowakije

10. Hongarije

11. Slovenië

12. Kroatië

13. Bosnië Herzegovina

14. Servië

15.Roemenië

16. Bulgarije

17.Macedonië

18.Albanië

19. Moldavië

• Deelvraag 2a: Welke economische verschillen zijn er met West-Europa?

De economie in Oost-Europa is minder ontwikkeld dan in West-Europa.


• Deelvraag 2b: hoe kun je die verklaren?
Het oosten van Europa behoorde tot voorkort tot het communistische Oostblok.