You are on page 1of 2

XOGUEMOS A QUEN É QUEN

Entregáselle a cada NEno/a unha cartolina cás seguintes imaxes. Logo pídeselle a un alumno/a que
describa unha das personaxes. Os demais deben adiviña de quen se trata. Tamén se poden empregar
fotos dos alumn@s para que lles resulte máis motivante.

Obxectivos: Traballamos a descrición, adquisición de vocabulario, expresión oral e comprensión


oral

PABLO MARTA

ANXO XAVIER
LOIS CLARA

OLIVIA XANDRA

MARCOS XULIO