You are on page 1of 2

XOGUEMOS A QUEN É QUEN

Tratase do xogo do que e que pero adaptado para o alumnado que aínda non é capaz de ler. En vez
de poñer nomes e cara xogamos con debuxos que para eles sexan coñecidos e podemos prescindir
do nome.
Entregáselle a cada alumno/a unha cartolina cás seguintes imaxes e pídeselle a un que describa unha
das personaxes. Os demais deben adiviña de quen se trata. Tamén se poden empregar fotos dos
alumn@s para que lles resulte máis motivante.

Obxectivos: Traballamos a descrición, adquisición de vocabulario, expresión oral e comprensión


oral