You are on page 1of 1
RE AE: ROTO A ee EXTRAARS: EIMeD At Ge Viera penta el 20 de junio una revospec Ina del anata evieamericano William Wrenmran (Holyoke, Masa chussens, 1948), que he lean el are pop a fa ttngrals can sus rerakos de paras weimaranes, Profesor de pinta, autor mnimalita 7 CRUBOT 1 videos, Magma otogtts n 1572 4 superro Man Fly, m0 en vano beuizady coma e eélebee fokkale sunedesia crits megan wh acral con Pao, Cee ete, ‘eas camacas de wemaraner han destlata por celante desu oble- tno, humanizades como ante un espejo delrmante: teaaos cn paves, dishazacus de candeigos pasando, Mien las inlames Himings y euathos de eanes agar al kero al bllar leet os Iwai seIstiT NN HIRIA J BILGOS ARTE EER AUSEEA # STSATLAREM 23-TEE MAIATZAREW 3 motels 10% hates vrteames anos. log mermerner oe Wegman Fanwan micacsingeruas abs ati clin unreal del rebeo ean cors- taeves quite 9 Ls més elverane Goneas y autores, Una ccmién noelente para diskular de una evpotichin que pane ls divesién el espectador pur encima oe todos los vaires. (Cukdada eon | sma are cer Craingo hanelan ex dayo Bioko Arts Ear Wiseorabisita aera wa zak, eskaizen cen exahusheta maigolinen guko autitaen ex dutonentzat nw egokia baa, Historian zener arileturak candako inuiikapen ezhendinei burutho lausta hau, eno eta garal xterdinetako nainbat aisle teurage cvergolsn ingumug osaiutho etaaunketa da. Hasrarkelrabo genbila eau ess arkekura weRLCSeDNy a2 Katies Kah len cigu, gue egurerokotis rman porte hartzen den artitestra tea erarenat. Eraiustetck bare kaleeltik galds aa egilen gaen hit eshular- wu Datein egten diga artes, uuraz alk den bloke sagica, ex ets azoeatik lia, bere erainen equa dela eta aeglecko Didtagunen eelulasura seninadz, Hii han erakushetain ZaRp ale fab leherangoan dag, hildakoan mundubo hisak eratwaten dickiqu= ran, Elezahretalt aizenesn ebawltabo Er Avobo- ges ef heath iaratran duas orden, bigamen aldean hain ween, Helegnak en eraiknak isi, erineabo harksitzen gainean, XV. mandeko margola ervametsetaa hutillzn cara burgoiberia bela ko ate et kate dt gunk aan. CLEceaRT BTLENE 2om4 DCL CMSANCNE Pat FESTIVAL INTESWACTOMAL dustelsho elementy aque Sak V1 eB VEL menge atean landutain apets. akitekterensk dra. Himgarren alaizan, anbigucck cen espaviock erehusten aizhigu bomuildewen ela kanpealdeaien aeko mugak exauatnan alren espana Laugrtenem, fri madaritena equ, bitnteel bizla babestu fda inane gammen ikcten hide evalu, Toys uen, bere ak ha Gia sugar ae atv cabelas umes eineckorenakn dale bet de, glacna nenurak exarrako legeen aurkako errankan (tnogaren abla, tsitren aurtsko ererkan (saignen fal, ezinerho egiturak diction arkileurak, dbus baie Doli er anketuneara tsi are: ariiktur tartar tbo benetsm esparock, Bains paratoriok iraganezna drenetsn ‘TU arte. Au AB n pase < mUEVAS TECNOLOGIAS « ARTE Y COMUNECACTON # RERCABD 5 AUREL 2o0H Gin Blboo 2004 mun fsval mutecplr que Bow YU Jo genético Desafos para la identidad ubicua’ desamellard su quinta adicn Oeece sus carvatocs 21885, e bles principal a soo anda y mostra! Ie grsueién aise rela 2 baw los chess gals. La poset edi se agua orn ra muta de mas. Ge 200 obras de-arte realtadas con y para los nueKE modios: dvidida en varias secciones: Net-Art, Animsciin, Animaciones en Flash o Minmacioes, Poyectas Mule skarines Inet ‘i, amis, coniaricone Cony Intenso cu un ths de 6ipmecins, que postin e veambio ela ene ii ces y creadbres. de Indo el mundo Para Lvaperlura de dicho congie- ‘32 bonterd con fa presencia de Richard Mathew Stallman, una Tigwea cena en el mevimientn del Soltware Litre CiberiD AT tiene Proguamadss scttidsdes comple merarias came grayecoiones de Gorlometapes, — documentaies irza conte moorénea 0 concitras de minica eectanistica Toda ell convert Bilan en un gunn (8 releencia munca pata todas | personas interes en rt, Ja Comunicaci, ta Giencia las Nuevas Tecnologia. m4 003 os