Garis Panduan t6 2012

CONTOH FORMAT SMS

FORMAT SMS UNTUK MENYEMAK STATUS TAWARAN KE TINGKATAN ENAM BAWAH DI SEKOLAH MENENGAH BANTUAN PENUH KERAJAAN (SEKOLAH HARIAN BIASA)
1. Mesej yang dihantar

T6<jarak>KP<jarak>NOKP atau
T6<jarak>AG<jarak>AGILIRAN Contoh 1:
T6 KP 880402015068

Contoh 2:
T6 AG JD017A146

2. Mesej yang diterima i. Format mesej jika layak/berjaya ke Tingkatan Enam Bawah (data ada) • Tidak lebih daripada 150 huruf termasuk space. • reserve 45 huruf untuk nama dan 11 huruf untuk jurusan ditawarkan. • RM0.20<JARAK>MOE<JARAK>T6<JARAK>TAHNIAH!<JARAK>NAMA MURID,<JARAK>ANDA LAYAK KE TING 6 BAWAH JURUSAN <JARAK>. MAKLUMAT LANJUT DI www.moe.gov.my Contoh 1 : RM0.20_MOE_T6 TAHNIAH! AHMAD MUSTAQIM BIN AZMI, ANDA LAYAK KE TING 6 BWH JURUSAN SAINS. MAKLUMAT LANJUT DI www.moe.gov.my Contoh 2 : RM0.20_MOE_T6 TAHNIAH! MONIQA A/P A SAIMAN, ANDA LAYAK KE TING 6 BWH JURUSAN KEMANUSIAAN. Contoh 3 : MAKLUMAT LANJUT DI www.moe.gov.myBT ZAKARIA, ANDA RM0.20_MOE_T6 TAHNIAH! NUR ATIQAH LAYAK KE TING 6 BWH JURUSAN AGAMA. MAKLUMAT LANJUT DI www.moe.gov.my

1

ii.

Format mesej jika tidak layak/gagal (data tiada) • Tidak lebih daripada 150 huruf termasuk space Contoh : RM0.20_MOE_T6 HARAP MAAF. NAMA ANDA TIADA DALAM SENARAI LAYAK KE TING 6 BWH. TERIMA KASIH.

3. Format Data 4. i. Susunatur fail seperti berikut : BIL 1 2 3 4 ii. KOD Agiliran Nokp Nama Aliran SIZE Char(9) Char(12) Char(40) Char(1) KETERANGAN Angka Giliran Nombor Kad Pengenalan Nama Murid Jurusan

Keterangan Jurusan S : Sains A : Kemanusiaan U: Agama

5. Contoh Data ( Seperti dalam lampiran, dataSMS09.txt )
Agiliran WL052A047 WL055A015 WL047A007 WL049A052 WL043A115 WL043A119 Nokp 911126146468 910923145797 910819145770 910330025781 910407045298 910113875069 Nama SITI FAIRUZ BINTI SHIKH NASIR MUHAMMAD AIMAN BIN AHMAD KAMAL NUR HAZELIN BINTI ZULKIPLI SYAHRIZ IZZAD BIN SHARIFUDDIN AINUL HAFIZAH BINTI BAHAROM FARID AZIZ BIN ABD RAHIM Aliran S S A A U U

Lampiran A
2

SYARAT KEMASUKAN KE TINGKATAN ENAM TAHUN 2012 SYARAT AM a) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2012 dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu b) Berumur di antara 17 hingga 20 Tahun. ( 21 Tahun bagi calon mengulang ) pada 1 Januari tahun 2012

SYARAT KHAS i) JURUSAN SAINS Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 16 unit bagi 3 mata pelajaran berikut: • • • • • Matematik / Matematik Tambahan Fizik Kimia Biologi Lukisan Kejuruteraan / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Awam /Elektrik & Elektronik / Rekacipta / Teknologi Kejuruteraan / Teknologi Maklumat / Pengajian Agroteknologi / Pengurusan Makanan / Pengajian Pakaian

ii)

JURUSAN KEMANUSIAAN

i.

(Sekolah Menengah Harian) Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 12 unit bagi 3 mata pelajaran berikut: • Bahasa Melayu

3

• • • • • • • • • • • •

Bahasa Inggeris Kesusasteraan Melayu / Inggeris Sejarah Geografi / Pendidikan Seni Visual / Komunikasi Visual / Seni Halus / Seni Tari / Muzik / Reka Bentuk Pendidikan Islam / Moral Matematik / Matematik Tambahan Prinsip Perakaunan Sains / Sains Tambahan / Applied Science Salah satu M/Pelajaran Teknik / Vokasional /M/Pelajaran Vokasional (MPV) Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab (Komunikasi) / Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Bahasa Iban / Bahasa Kadazan Dusun Sains Pertanian / Perdagangan / Ekonomi asas / Ekonomi Rumah Tangga / Sains Sukan

ii.

Sekolah Menengah Agama

a) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Mendapat sekurang-kurangnya Gred D (lulus) bagi mata pelajaran: • Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab (Komunikasi) Dan Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 14 unit bagi 3 mata pelajaran berikut: • • Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
4

Aziz Shah (KISAS) dan Sekolah Menengah Agama Persekutuan (SMAP) Labu Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran • Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab (Komunikasi) Dan Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 14 unit bagi 3 mata pelajaran berikut: • Bahasa Melayu 5 .• • • • • • • • • • • • Kesusasteraan Melayu / Inggeris Sejarah Geografi / Pendidikan Seni Visual Pendidikan Islam / Moral Matematik / Matematik Tambahan Prinsip Perakaunan Salah satu m/pelajaran Teknik / Vokasional /M/Pelajaran Vokasional (MPV) Sains / Sains Tambahan / Applied Science Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah Pendidikan Syariah Islamiah Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab (Komunikasi) Sains Pertanian / Perdagangan / Ekonomi asas / Ekonomi Rumah Tangga / Pengetahuan Sains Sukan b) Di Sekolah Berasrama Penuh (Agama) Di Kolej Islam Sultan Abd.

• • • • • • • • • • • • • Bahasa Inggeris Kesusasteraan Melayu / Inggeris Sejarah Geografi / Pendidikan Seni Visual Pendidikan Islam / Moral Matematik / Matematik Tambahan Prinsip Perakaunan Salah satu m/pelajaran Teknik / Vokasional /M/Pelajaran Vokasional (MPV) Sains / Sains Tambahan / Applied Science Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah Pendidikan Syariah Islamiah Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab (Komunikasi) Sains Pertanian / Perdagangan / Ekonomi asas / Ekonomi Rumah Tangga / Pengetahuan Sains Sukan . Lampiran B 6 .

4. Murid hendaklah melapor diri pada hari pertama persekolahan Tingkatan Enam Bawah 2012.Pengetua Sekolah Berasrama Penuh. Calon yang sedang menunggu tawaran masuk ke program-program tertentu di bawah rancangan bersama kerajaan seperti program Matrikulasi. terpulang kepada budi bicara pihak Jabatan Pelajaran Negeri untuk menerima murid berkenaan sekiranya sebab-sebab kelewatan adalah munasabah dan dimaklumkan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh lapor diri. kecuali bagi sekolah yang mempunyai kemudahan asrama. Sekolah Menengah Teknik / Sekolah Menengah Kebangsaan Agama/ Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan Maktab Rendah Sains MARA dan Maktab Tentera Diraja supaya menyediakan senarai nama murid (Lampiran T6SBP) berdasarkan alamat tempat tinggal dan negeri masing-masing. Calon-calon yang sedang mengikuti Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) Fasa 2 dan Fasa 3 hendaklah mendaftarkan diri di sekolah yang ditempatkan t i d a k l e w a t d a r i 7 h a r i b e k e r j a . 5. Jabatan Pelajaran Negeri akan menerima CD salinan senarai murid yang layak untuk masuk Tingkatan Enam Bawah 2012 bagi negeri masing-masing. Senarai nama calon yang layak ke Tingkatan Enam hendaklah dihantar ke Jabatan-Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan untuk tujuan penempatan. 6. Bagi pelajar telah mendaftar ke tingkatan 6 tidak dibenarkan mengikuti Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) sehingga tamat STPM 2013. Calon sekolah yang tidak ditawarkan ke Tingkatan Enam Bawah 2012 boleh membuat rayuan ke Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan melalui pengetua sekolah asal murid 7 .lewatnya pada 16 Jun 2012. Pelajar dinasihatkan membuat permohonan penangguhan kepada pihak Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN).GARIS PANDUAN PENEMPATAN MURID TINGKATAN ENAM BAWAH 2012 TINDAKAN JABATAN PELAJARAN NEGERI 1. 7.. Lampiran C RAYUAN CALON SEKOLAH UNTUK MEMASUKI TINGKATAN ENAM BAWAH 2012 BERDASARKAN KELONGGARAN ATAS PENGLIBATAN KOKURIKULUM KEPUTUSAN DAN PENEMPATAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI 1. 2. tertakluk kepada jurusan pengajian dan kekosongan tempat belajar. Jabatan Pelajaran Negeri dikehendaki memaklumkan kepada Pengetua. mesti melapor diri dahulu ke Tingkatan Enam Bawah sehingga mendapat pengesahan tawaran berkenaan. 3. calon hendaklah di tempatkan ke sekolah pusat Tingkatan Enam yang berhampiran dengan alamat kediaman masing-masing. Persiapan ke Seberang Laut dan sebagainya. Seberapa boleh. Jika terdapat juga murid yang lewat melapor diri. Kerjasama pihak Jabatan Pelajaran Negeri dipohon agar data Tingkatan Enam Bawah/ Atas yang mutakhir pada tarikh 31 Mei 2012 dan seperti dikehendaki dalam Borang KPT6 dapat dikembalikan semula ke Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Sekolah selewat.

6. 3.dengan menggunakan borang T6BKK mulai 7 Mei 2012 dan borang permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri selewat-lewatnya 16 Jun 2012 . Lampiran C 1 KRITERIA KELAYAKAN KEMASUKAN TINGKATAN ENAM BAWAH 2012 BERDASARKAN PENGLIBATAN KOKURIKULUM 8 . 5. kepada kekosongan tempat belajar dalam Semua rayuan yang diterima lewat daripada 16 Jun 2012 tidak akan dipertimbangkan . Pertimbangan kelonggaran akan hanya mengambilkira penglibatan kegiatan kokurikulum pemohon dalam bentuk rekod bertulis seperti dalam Jadual pada Lampiran C 1 dan C 2. 2. Umur calon tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang daripada 17 tahun pada 1 Januari 2012 Mendapat sokongan penuh daripada pengetua sekolah di mana murid mengambil peperiksaan SPM. termasuk perakuan rekod disiplin yang baik. 4. Kelulusan Jabatan Pelajaran Negeri tertakluk jurusan yang dipohon.

PENCAPAIAN AKADEMIK K 13 / S 17 JAWATAN 1 Kod 3 3 Kod 4 1 Kod 4 2 Kod 4 ATAU ATAU DAN DAN ATAU ATAU DAN DAN DAN ATAU ATAU DAN DAN DAN DAN ATAU ATAU DAN DAN PERWAKILAN 1 Sekolah 3 Rumah Sukan 2 Rumah Sukan 1 Rumah Sukan 1 Daerah 3 Sekolah 2 Sekolah 1 Sekolah 2 Sekolah 1 Negeri 3 Daerah 2 Daerah 1 Daerah 2 Daerah 3 Daerah 1 Negara 2 Negeri 1 Sekolah 1 Negeri Lampiran C 2 K 14 / S 18 1 Kod 2 3 Kod 3 1 Kod 3 2 Kod 3 3 Kod 4 K 15 1 Kod 1 3 Kod 2 1 Kod 2 2 Kod 2 3 Kod 3 2 Kod 3 K 16 1 Kod 0 1 Kod 0 1 Kod 1 1 Kod 2 9 .

KOD JAWATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM JAWATAN Pengawas Sekolah Pengawas Asrama Pengawas Perpustakaan Pengawas Sukan Sidang Redaksi Majalah Sekolah Pasukan Pakaian Seragam Rumah Sukan Persatuan/Kelab J/K Ad Hoc Hari Perayaan Kelas JAWATANKUASA PUSAT KP TN S B PS PB 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 3 3 3 3 3 3 3 6 6 3 3 3 3 3 3 3 6 6 3 3 3 4 4 4 4 7 7 3 3 3 4 4 4 4 7 7 3 3 3 4 4 4 4 7 7 JAWATANKUASA KECIL KP TN S B PS PR 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 7 7 3 3 3 4 4 4 4 7 8 3 3 3 4 4 4 4 8 8 3 3 3 4 4 4 4 8 8 3 3 3 4 4 4 4 8 8 3 3 3 4 5 5 5 8 8 AHLI BIASA 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 PETUNJUK: KP TN S B PS PB = = = = = = Ketua/Pengerusi Timbalan Ketua/Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari Penolong Setiausaha Penolong Bendahari/Pemeriksa Kira-Kira Lampiran D KRITERIA PENGAMBILAN CALON PERSENDIRIAN KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2012 SEKOLAH KERAJAAN 10 .

Keputusan peperiksaan SPM 2011. c. Kad pengenalan. Lampiran E PENGAMBILAN CALON STPM 2011 SEKOLAH BANTUAN PENUH KERAJAAN UNTUK 11 . 4. perakuan rekod disiplin yang baik dan penglibatan dalam kegiatan kokurikulum.KEPUTUSAN DAN PENEMPATAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI 1. Jurusan dan pakej mata pelajaran yang diikuti di sekolah asal. Sijil Tamat Sekolah Rendah dan Menengah Perakuan dan sokongan pengetua sekolah/pegawai kerajaan. yang diluluskan hendaklah memenuhi syarat-syarat kelayakan seperti di 2. Calon persendirian/swasta SPM 2011 yang memohon memasuki Tingkatan Enam Bawah 2012 hendaklah menggunakan Borang T6BCP dan mengemukakannya ke Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan. Borang permohonan hendaklah disertakan bersama satu salinan dokumen yang telah disahkan . b. 3. e. Sijil kelahiran. Permohonan Lampiran A. d. f. Masih terdapat kekosongan tempat belajar dalam jurusan yang dipohon. a.

menduduki peperiksaan STPM 2011 tetapi ingni Enam Atas hendaklah membuat permohonan Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan hendaklah mempertimbangkan permohonan berdasarkan syarat-syarat berikut:1. A-. Lampiran F PENGAMBILAN CALON SPM ULANGAN 2011 KE TINGKATAN ENAM ATAS 2012 KEPUTUSAN DAN PENEMPATAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI 12 . dan Mendapat sokongan dan persetujuan pengetua sekolah pusat Tingkatan Enam asal murid berdasarkan rekod disiplin murid. Kelulusan bolehlah diberi terus oleh Jabatan Pelajaran Negeri jika pemohon memenuhi semua syarat di atas.2 Umur tidak melebihi 21 tahun pada 1 Januari 2012. B-. D+ dan D) sahaja atau mendapat satu mata pelajaran Lulus Penuh (Gred A. Masih berkesempatan untuk mendaftarkan peperiksaan STPM 2012 sebagai calon sekolah.3 1.MENGULANG BELAJAR DI TINGKATAN ENAM ATAS 2012 KEPUTUSAN DAN PENEMPATAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI 1. Tarikh tutup permohonan adalah s e l e w a t . diri bagi mengambil 1. C+ dan C) dan satu mata pelajaran Lulus Sebahagian (Gred C-. B+.1 1.5 2. D+ dan D) sahaja.l e w a t n y a d u a (2) minggu selepas tarikh keputusan STPM diumumkan. Masih terdapat kekosongan tempat belajar di sekolah yang mempunyai T ingkatan Enam dalam negeri berkenaan. B.4 1. Memperoleh keputusan STPM 2011 d e n g a n m e n d a p a t dua ( 2 ) mata pelajaran Lulus Sebahagian (Gred C-. 3. Calon sekolah kerajaan yang telah mengulang belajar di Tingkatan melalui pengetua sekolah.

Tarikh tutup permohonan adalah peperiksaan SPM Ulangan 2011. Lampiran G GARIS PANDUAN MEMPROSES BORANG T6BKK & T6BCP TINDAKAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI 13 . Calon-calon hendaklah mengemukakan rekod persekolahan bahawa mereka telah belajar di Tingkatan 6 Bawah 2011 di sekolah persendirian / swasta / pusat tusyen berdaftar. 3.1. dua (2) minggu selepas pengumuman keputusan 2. a. Calon yang telah memperoleh kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu SPM Ulangan 2011 bolehlah memohon masuk ke Tingkatan Enam Atas 2012 dengan memohon terus ke Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan. 2.2. 2.3 Masih terdapat kekosongan tempat belajar dalam jurusan yang dipohon berdasarkan pakej mata pelajaran yang diikuti di sekolah asal. Bagi calon sekolah kerajaan yang memohon atas kelonggaran syarat dengan rekod kegiatan kokurikulum yang cemerlang. permohonan perlu dihantar melalui pengetua sekolah di mana calon mengambil peperiksaan SPM. Umur tidak melebihi 21 tahun pada 1 Januari 2012.4.1. Memenuhi syarat kelayakan akademik seperti di Lampiran A : ATAU b. Kelulusan permohonan hendaklah memenuhi semua syarat berikut : 2. 2.

Pihak Jabatan Pelajaran Negeri berhak menentukan jurusan yang sesuai berdasarkan kelayakan akademik dan kekosongan tempat belajar yang masih ada. 5. 3. 6. Borang T6BRU ini adalah untuk CALON SEKOLAH yang layak memasuki Tingkatan Enam Bawah 2012 di sekolah menengah bantuan penuh kerajaan tetapi tidak ditawarkan atau tidak dapat 14 . Lampiran H RAYUAN U M U M UNTUK MEMASUKI TINGKATAN ENAM BAWAH 2012 1. Semak data umur pemohon dan gred mata pelajaran Bahasa Melayu SPM 2011 Garis Panduan yang diperoleh. 2. Keutamaan hendaklah diberikan kepada pemohon yang terbaik mata gred / mata kognat dan calon sekolah. Setiap borang yang diterima hendaklah dicop tarikh penerimaannya. Tentukan mata gred / mata kognat yang diperolehinya. 7. Senaraikan pemohon-pemohon yang layak mengikut keutamaan mata gred dan tentukan jumlah penempatan maksimum berdasarkan kekosongan tempat belajar yang masih ada di sekolah pusat Tingkatan Enam.1. keputusan sama ada berjaya atau tidak hendaklah dimaklumkan kepada pemohon dengan surat rasmi yang ditandatangani oleh Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri dan satu salinan kepada orang kenamaan berkenaan. 8. Pastikan dahulu salinan keputusan SPM 2011 dan dokumen-dokumen lain pemohon telah disahkan oleh pihak berkenaan. Tuliskan tarikh serta keputusan kelulusan dan ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa. 4. Bagi permohonan yang membabitkan orang kenamaan.

2.melapor diri atas sebab kesihatan atau menolak tawaran ke Matrikulasi / IPTA / IPTS atau sebabsebab lain yang menghalang calon meneruskan pengajian di Tingkatan Enam. lewat daripada 1 6 Jun 2012 tidak akan dipertimbangkan 3. SMT. Sekolah Sukan dan Sekolah pendidikan Khas TINDAKAN BPSH/BPM/JPN/ BPI/BPTV/BPKhas 15 . Semua rayuan yang diterima . SMKA.31 Januari 2012 PERKARA Pengumpulan Data Maklumat Asas SBP. JADUAL KERJA PROSES KEMASUKAN KE TINGKATAN ENAM BAWAH 2012 BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TARIKH 1 . SABK. Umur calon tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang daripada 17 tahun pada 1 Januari 2012 Jabatan Pelajaran Negeri tertakluk kepada kekosongan tempat belajar dan jurusan mengikut kelayakan calon. MTD. Sekolah Seni. 4. MRSM.

MTD. Menyediakan calon Layak ke Tingkatan Enam Bawah 2010 ke JPN 2. MRSM. Sekolah Seni. SMT. MTD. Sekolah Sukan dan Sekolah Pendidikan Khas secara online PENGUMUMAN KEPUTUSAN SPM 2011 Penerimaan data FIK dari Lembaga Peperiksaan Memproses calon-calon SPM 2010 bagi menentukan kelayakan Tingkatan Enam Bawah Semakan hasil proses yang dilakukan BPM Penyediaan padanan data pusat untuk murid Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan (Sekolah Harian) Proses padanan/pemilihan Sekolah pusat bagi murid SBP. Mesyuarat dan penyerahan senarai murid yang layak ke Tingkatan Enam Bawah 2011 ke JPN BPSH/BPM/BPI/ SBP/BPTV/BPKhas/JPN 16 .26 Mac 2012 Penyelarasan Sekolah Berpusat dan Sekolah Saluran serta Proses Penempatan Murid SBP. SABK. SMT. SMKA. SABK. Sekolah Seni.14 Februari . Sekolah Sukan dan Sekolah Pendidikan Khas yang belum ada penempatan BPSH/BPM/JPN 21 Mac 2012 23 – 31 Mac 2011 MAKLUMAN BPSH/LPM/BPM 31 Mac – 1 April 2011 BPM 5 April 2011 BPSH/BPM/JPN 6 April 2011 BPM 6 – 18 April 2011 BPM TARIKH 18 – 23 April 2011 PERKARA Penyediaan sistem semakan dan surat tawaran online dan SMA TINDAKAN BPM 1. MRSM. SMKA.

M : DILULUSKAN KEMANUSIAAN SAINS TIDAK LULUS T.RUJUKAN : GRED B. NAMA: BUTIR-BUTIR PERIBADI 17 . KEGUNAAN JABATAN NO. BORANG T6BKK KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG RAYUAN PERMOHONAN MEMASUKI TINGKATAN ENAM BAWAH BAGI CALON SEKOLAH KERAJAAN BERDASARKAN PENCAPAIAN KOKURIKULUM TAHUN ____________ SILA BACA PANDUAN DI MUKA SURAT SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG.21 – 23 April 2011 User Acceptance Test (UAT) untuk SMS dan semakan online BPSH/BPM 23 April 2011 Penyerahan data murid bagi penempatan murid ke Tingkatan Enam Bawah sesi 2011ke Myloca (online) dan DAPAT(data SMS) Mesyuarat Penyerahan CD senarai murid layak ke Tingkatan Enam BPSH/BPM/BPI/SBP/ BPTV/BPKhas/JPN 25 April 2012 Keputusan Kemasukan Murid ke Tingkatan Enam melalui Laman Web KPM (MOE) Pendaftaran Masuk Murid ke Tingkatan Enam Bawah 2011 BPSH/BPM 8 Mei 2012 BPSH/JPN/PPD/ Sekolah Pusat Tingkatan Enam CATATAN : Proses kemasukan ke Tingkatan Enam dibuat setelah menolak calon yang berjaya ditawarkan ke Program Matrikulasi.T PEGAWAI: 1.

5. JAWATAN 18 .NO. PENEMPATAN YANG DI POHON DAERAH: NEGERI : JURUSAN (KEMANUSIAAN/SAINS): 4. BIMBIT : POSKOD: BANDAR: NEGERI: BULAN: 2. 2. JAWATAN-JAWATAN YANG DISANDANG DI SEKOLAH JAWATAN NAMA BADAN LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH LEMBAGA PENGAWAS ASRAMA LEMBAGA PENGAWAS PERPUSTAKAAN/PUSAT SUMBER SIDANG PENGARANG MAJALAH SEKOLAH LAIN-LAIN (SILA NYATAKAN DI BAWAH INI) 1. PENCAPAIAN AKADEMIK NAMA & ALAMAT SEKOLAH ASAL (Tingkatan 5) : TAHUN BERADA DI TINGKATAN PERALIHAN (JIKA ADA) : TAHUN SPM DIAMBIL: GRED BAHASA MELAYU: 3. KAD PENGENALAN / PASPORT: WARGANEGARA: TARIKH & TEMPAT LAHIR JANTINA: UMUR (PADA 01/01/2012) TAHUN: ALAMAT RUMAH: TEL RUMAH : TEL. JAWATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM NAMA PERSATUAN/KELAB/UNIT BERUNIFORM/ SUKAN DAN PERMAINAN 1.

6. 3. PERAYAAN ATAU LAIN-LAIN YANG DISERTAI SILA TANDAKAN (√) PADA PERINGKAT TERTINGGI YANG DISERTAI PKR S = PERSATUAN/ KELAB/RUMAH = SUKAN SEKOLAH D/Z NEG KEB AB = = = = DAERAH/ZON NEGERI KEBANGSAAN ANTARABANGSA AB PKR S D/Z NEG KEB 1. 3.2. 4. * KEGIATAN KORIKULUM YANG DIANJURKAN OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI / KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA / DAN LAIN-LAIN 19 . 2. PENGLIBATAN DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM* ACARA SUKAN PERMAINAN PERTANDINGAN.

.. PERAKUAN PEMOHON Saya mengaku bahawa semua maklumat dalam borang ini adalah benar...7.. TANDATANGAN PENGETUA: NAMA : COP RASMI : TARIKH: 20 . …………………………………………………………………………………………………………. ULASAN DAN PERAKUAN PENGETUA SEKOLAH TINDAKAN TATATERTIB YANG PERNAH DIAMBIL TERHADAP MURID / ULASAN DISIPLIN MURID: ………………………………………………………………………………………………………….. TARIKH : TANDATANGAN MURID : 7. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. SOKONGAN DAN ULASAN PENGETUA …………………………………………………………………………………………………………. Jika terdapat butir-butir keterangan yang palsu atau tidak tepat/sempurna dalam borang ini atau pada dokumen-dokumen lain yang disertakan bersama. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. maka pihak berkenaan bolehlah menolak rayuan saya ini..

Borang T6BKK ini adalah untuk MURID SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN yang hendak membuat rayuan memasuki Tingkatan Enam Bawah. Keputusan peperiksaan SPM 2011 ii. Borang ini hendaklah dikembalikan kepada pengetua sekolah asal murid. dan Mendapat sokongan penuh daripada Pengetua Sekolah dan perakuan rekod disiplin yang baik. iv. 2012. 6. 4. iii. Keputusan permohonan akan dimaklumkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri kepada semua calon. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan. Dokumen-dokumen lain yang berkenaan. Sijil kelahiran. 2. Memperolehi kepujian dalam Bahasa Melayu dan dua kepujian lagi dalam mana-mana mata pelajaran lain.1. 7. Borang permohonan yang tidak diisi dengan lengkap akan ditolak.SILA BACA PANDUAN MENGISI BORANG T6BKK 1. Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar. 8. ii. iii. Pengetua sekolah bertanggungjawab mengemukakan semua borang rayuan murid kepada Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan. 3. 21 . Lulus dalam peperiksaan SPM 2011 dengan memperolehi pencapaian akademik yang telah ditetapkan dan penglibatan dalam kegiatan kokurikulum. Kad pengenalan/pasport. Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat berikut: i. Tidak melebihi had umur yang ditetapkan iaitu tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang 17 tahun pada 1. 5. dan iv. Tarikh tutup permohonan ialah pada 16 Jun 2012. Borang ini hendaklah disertakan bersama salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut: i.

RUJUKAN : GRED B.M : DILULUSKAN KEMANUSIAAN T.T PEGAWAI: TARIKH: SAINS TIDAK LULUS SILA BACA PANDUAN DI MUKA SURAT SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG. 1.BORANG T6BCP KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN MEMASUKI TINGKATAN ENAM BAWAH BAGI CALON PERSENDIRIAN &SEKOLAH SWASTA TAHUN ___________ KEGUNAAN JABATAN NO. BUTIR PERSEKOLAHAN DAN PENCAPAIAN AKADEMIK NAMA SEKOLAH TAHUN/TINGKATAN TAHUN TAHUN CALON BERADA DI TINGKATAN PERALIHAN (JIKA ADA): TAHUN SPM DIAMBIL: KEPUTUSAN SPM: GRED BAHASA MELAYU: 22 . NAMA: BUTIR-BUTIR PERIBADI NO. KAD PENGENALAN / PASPORT: WARGANEGARA: TARIKH & TEMPAT LAHIR JANTINA: UMUR (PADA 01/01/2012) TAHUN: BULAN: TEL RUMAH : TEL. BIMBIT : POSKOD: BANDAR: NEGERI: ALAMAT RUMAH: 3.

PENEMPATAN YANG DIPOHON: DAERAH: NEGERI: JURUSAN (KEMANUSIAAN/SAINS): 4. TARIKH: TANDATANGAN PEMOHON: 5. PERAKUAN PEMOHON Saya mengaku bahawa semua maklumat dalam borang ini adalah benar. ULASAN DAN PERAKUAN PENGETUA SEKOLAH TERAKHIR CALON ULASAN DISIPLIN MURID: PENGLIBATAN MURID DALAM BIDANG KOKURIKULUM: SOKONGAN DAN ULASAN PENGETUA: TANDATANGAN : NAMA : COP RASMI : TARIKH: 23 .3.

Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar dan rekod disiplin yang baik. Kad pengenalan/Pasport. 12. 10. ii. 5. dan 8. 9. Sijil-sijil persekolahan menengah. Pelajar tidak dibenarkan pilih sekolah. Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat berikut: 6. 3. 4.1. Borang T6BCP ini adalah untuk CALON PERSENDIRIAN DAN SEKOLAH SWASTA yang memohon memasuki Tingkatan Enam Bawah di sekolah menengah bantuan penuh kerajaan. 2012. Borang permohonan yang tidak diisi dengan lengkap akan ditolak. Borang ini hendaklah dikembalikan ke Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan. 7. 24 . Jabatan seboleh-bolehnya akan menempatkan pelajar di sekolah yang berhampiran dengan alamat tempat tinggal ibu bapa. Borang ini hendaklah disertakan bersama dengan salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut: i. Tarikh tutup permohonan ialah pada 16 Jun 2012. 2. dan iv. Lulus dalam peperiksaan SPM 2011 dengan memperolehi pencapaian akademik yang telah ditetapkan. iii.SILA BACA PANDUAN MENGISI BORANG T6BCP 1. 11. Memperolehi kepujian dalam Bahasa Melayu dan dua kepujian lagi dalam mana-mana mata pelajaran lain. Tidak melebihi had umur yang ditetapkan iaitu tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang 17 tahun pada 1. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan. Keputusan permohonan akan dimaklumkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri kepada semua calon. Keputusan peperiksaan SPM 2011. Sijil kelahiran.

........ 1......3 No......... 3................4 1................ : ……………............ 1............... (Tandatangan Murid) .. No.............. Cop Sekolah A................. 4......................................... Telefon : .............. MAKLUMAT MURID Butir-Butir Diri 1............ K/Pengenalan : ...... Sebab-sebab ingin tukar jurusan : ……………………….. Kombinasi mata pelajaran yang akan diambil (jika diluluskan) Bil 1 2 3 4 5 Mata Pelajaran 5............................. (Tandatangan Ibubapa/Penjaga) ..1 1..........5 Nama Murid Jantina : ……………………………………….......... Alamat Rumah : ..........RTJT6 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN RAYUAN TUKAR JURUSAN TINGKATAN ENAM BAWAH TAHUN 2012 (Sila isi dalam 3 salinan) ……………………………..... (Tarikh) 25 ...... : Kemanusiaan / Sains * ( Sila potong yang tidak berkenaan) 2........................................... Jurusan sekarang Keputusan SPM 2011: (Sila sertakan 3 salinan keputusan yang disahkan oleh Pengetua)...2 1.

.. ………………………......... dalam Jurusan Sains / Kemanusiaan *...B......................................................................................... PERAKUAN DAN SOKONGAN PENGETUA PERKARA KELAS MURID Jurusan Sains Jurusan Kemanusiaan Permohonan murid ini adalah disokong / tidak disokong* (Ulasan lain jika ada) ………………………………………………………………………………………………………......................... UNTUK DIISI OLEH JABATAN PELAJARAN NEGERI Bil........ (Tandatangan Pengetua) ......... …………………………………………….. JPN ..... SMK . (Tarikh) C................................ ....... ( ) dlm..... Permohonan ini diluluskan / tidak diluluskan dan murid ini ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan.............. ………………………......................... (Tarikh) 2................................................................p Pengarah Pelajaran Negeri s.......... Fail * Potong yang tidak berkaitan 26 ...................... 3.............. b................................k 1... JPN/.

27 . 2. Jabatan seboleh-bolehnya menempatkan pelajar di sekolah yang berhampiran dengan alamat tempat tinggal ibu bapa. 6. Borang ini hendaklah disertakan bersama salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut:Borang ini hendaklah dikembalikan kepada Jabatan Pelajaran Negeri dengan mendapat perakuan Pengetua sekolah di mana murid berkenaan belajar. Borang permohonan yang tidak diisi dengan lengkap akan ditolak. 5. Inventori minat kerjaya dan iii. Keputusan peperiksaan SPM 2011 ii. Dokumen yang berkaitan 3. Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar. 4. Keputusan permohonan akan dimaklumkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri kepada semua calon. i. Tarikh tutup permohonan ialah pada 23 Jun 2012. 7. 8.SILA BACA PANDUAN MENGISI BORANG RTJT6 1. Pelajar tidak dibenarkan pilih sekolah. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan. Borang RTJT6 ini adalah untuk MURID SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN yang hendak membuat rayuan tukar jurusan Tingkatan Enam Bawah.

NAMA: BUTIR-BUTIR PERIBADI NO. BIMBIT : POSKOD: BANDAR: NEGERI: 2. PUSAT PEPERIKSAAN : MATA PELAJARAN GRED ANGKA GILIRAN : BIL 1 2 3 4 5 6 28 . KEGUNAAN JABATAN NO.BORANG T6BUS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG PERMOHONAN UNTUK MENGULANG BELAJAR TINGKATAN ENAM ATAS TAHUN __________ SILA BACA PANDUAN DI MUKA SURAT SEBELAH SEBELUM MENGISI BORANG.RUJUKAN : KEPUTUSAN DILULUSKAN KEMANUSIAAN SAINS TIDAK LULUS T. KEPUTUSAN PENUH PEPERIKSAAN STPM 2011 NO. KAD PENGENALAN / PASPORT: WARGANEGARA: TARIKH & TEMPAT LAHIR ALAMAT RUMAH: JANTINA: UMUR (PADA 01/01/2012) TAHUN: BULAN: TEL RUMAH : TEL.T PEGAWAI: TARIKH: 1.

3. ULASAN DAN PERAKUAN PENGETUA SEKOLAH ULASAN DISIPLIN MURID: PENGLIBATAN MURID DALAM BIDANG KOKURIKULUM: SOKONGAN DAN ULASAN PENGETUA: TANDATANGAN : NAMA : COP RASMI : TARIKH: 29 . PERAKUAN PEMOHON Saya mengaku bahawa semua maklumat dalam borang ini adalah benar. TARIKH: TANDATANGAN PEMOHON: 5. PENEMPATAN YANG DIPOHON: DAERAH: ( * Potong yang tidak berkenaan) NEGERI: JURUSAN : KEMANUSIAAN / SAINS * 4.

4. Sijil kelahiran. Umur tidak melebihi 21 tahun pada 1 Januari 2012. B. 3. 5. iii. Masih terdapat kekosongan tempat belajar di sekolah pusat Tingkatan Enam dalam negeri berkenaan. B+. D+ dan D) sahaja atau mendapat satu mata pelajaran Lulus Penuh (Gred A. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan. Keputusan peperiksaan STPM 2011. ii. Tarikh tutup permohonan ialah Dua (2) minggu selepas keputusan STPM diumumkan. D+ dan D) sahaja. Pertimbangan hanya diberikan kepada permohonan yang memenuhi syarat-syarat berikut: i. B-. iv. ii. 2. C+ dan C) dan satu mata pelajaran Lulus Sebahagian (Gred C-. Masih berkesempatan untuk mendaftar diri bagi mengambil peperiksaan STPM 2012 sebagai calon sekolah. A-.SILA BACA PANDUAN MENGISI BORANG T6BUS 1. Borang T6BUS ini adalah untuk CALON MENGULANG yang memohon memasuki Tingkatan Enam Atas di sekolah menengah bantuan penuh kerajaan. iii. Memperoleh keputusan STPM 2011 d e n g a n m e n d a p a t dua ( 2 ) mata pelajaran Lulus Sebahagian (Gred C-. v. Borang ini hendaklah disertakan bersama dengan salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut: i. dan Mendapat sokongan dan persetujuan pengetua sekolah pusat Tingkatan Enam asal murid berdasarkan rekod disiplin murid. Kelulusan boleh diberi terus oleh Jabatan Pelajaran Negeri jika pemohon memenuhi SEMUA syarat di atas. dan Sijil-sijil persekolahan menengah. Borang ini hendaklah dikembalikan ke Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan. iv. 30 . Kad pengenalan/pasport. 6.

..) Tandatangan calon : ………………………………....... KAD PENGENALAN 3...RUJUKAN : KEPUTUSAN DILULUSKAN : KEMANUSIAAN SAINS TIDAK LULUS T. __________________ 3......T PEGAWAI: TARIKH: 1. MAKLUMAT SEKOLAH & AKADEMIK NAMA & ALAMAT SEKOLAH ASAL (Tingkatan 5) : TAHUN BERADA DI TINGKATAN PERALIHAN (JIKA BERKENAAN) : TAHUN SPM DIAMBIL:__________ SILA SERTAKAN 1..BORANG T6RU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG RAYUAN MEMASUKI TINGKATAN ENAM BAWAH TAHUN __________ BAGI CALON SEKOLAH KATEGORI PERMOHONAN: TOLAK TAWARAN MATRIKULASI/ IPTA/ IPTS TIADA PENEMPATAN LAIN-LAIN : NYATAKAN..... __________________ GRED ______ ______ ______ (CATATAN : PENEMPATAN ADALAH BERDASARKAN SEKOLAH PUSAT YANG TELAH DITETAPKAN. BIMBIT : POSKOD: BANDAR: NEGERI: 2.. ( ) 31 .. __________________ 2... SIJIL BERHENTI SEKOLAH KEPUTUSAN : 3 MATA PELAJARAN TERBAIK MATA PELAJARAN 1..... KEGUNAAN JABATAN NO. KAD PENGENALAN / PASPORT: WARGANEGARA: TARIKH & TEMPAT LAHIR : ALAMAT RUMAH: JANTINA: UMUR (PADA 01/01/2012) TAHUN: BULAN: TEL RUMAH : TEL.. SALINAN SLIP SPM 2.... NAMA: BUTIR-BUTIR PERIBADI NO....

Pelajar tidak dibenarkan memilih sekolah dan jurusan. Borang permohonan yang tidak diisi dengan lengkap akan ditolak. Jabatan seboleh-bolehnya akan menempatkan pelajar di sekolah yang berhampiran dengan alamat tempat tinggal ibu bapa. iii. Kad pengenalan/Pasport. 2012. Jurusan akan ditentukan mengikut kelayakan calon. 20. 32 .Tidak melebihi had umur yang ditetapkan iaitu tidak melebihi 20 tahun dan tidak kurang 17 tahun pada 1. 2. Borang ini hendaklah disertakan bersama dengan salinan dokumen-dokumen yang telah disahkan seperti berikut: i.1. Permohonan yang lewat tidak akan dipertimbangkan. ii. iv. 13. 19. Keputusan permohonan akan dimaklumkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri kepada semua calon. Kelulusan permohonan ini bergantung juga kepada kekosongan tempat belajar dan rekod disiplin yang baik. Borang ini hendaklah dikembalikan ke Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan. Sijil kelahiran. Borang T6BRU ini adalah untuk CALON SEKOLAH yang layak memasuki Tingkatan Enam Bawah 2012 di sekolah menengah bantuan penuh kerajaan tetapi tidak ditawarkan atau tidak dapat melapor diri atas sebab kesihatan atau menolak tawaran ke Matrikulasi / IPTA / IPTS atau sebab-sebab lain yang menghalang calon meneruskan pengajian di Tingkatan Enam. Memenuhi syarat layak keTingkatan Enam Bawah tahun 2012 16. 15.SILA BACA PANDUAN MENGISI BORANG T6BRU 1.Tarikh tutup permohonan ialah pada 16 Jun 2012. 14. 17. dan Sijil Berhenti Sekolah Tingkatan Lima. 18. Keputusan peperiksaan SPM.

Sekiranya anda TIDAK DAPAT MENENTUKAN atau TIDAK PASTI mengenai pilihan anda. 3. 15. Demikian juga sekiranya anda TIDAK SUKA pada sesuatu pekerjaan. 6. Tidak pasti Sekiranya anda SUKA sesuatu pekerjaan.INVENTORI MINAT KERJAYA Vocational Preference Inventory VPI Edisi 85 Arahan : Inventori ini mengandungi 160 senarai nama jenis-jenis pekerjaan. Anda diminta membaca setiap jenis pekerjaan dan menentukan sama ada ANDA : a. Sila pastikan nombor pada kertas jawapan adalah sama dengan nombor pada kertas soalan. sila hitamkan (N). 5. hitamkan ruang (Y) untuk nombor 1 pada kertas jawapan. 18. 4. 19. 12. Tidak suka pekerjaan itu (N) c. 16. Nama Pekerjaan Mekanik Kapalterbang Airplane Mechanic Ahli Kajicuaca Meteorologist Penyair Poet Ahli Sosiologi Sociologist Spekulator Speculator Penyimpan Kira-Kira Bookkeeper Juruselam Lautan Dalam Deep Sea Diver Kerani Stok Stock Clerk Jurulatih Drama Dramatic Coach Peguam Lawyer 33 Y N . 14. Nama Pekerjaan Ahli Ilmu Penjenayahan Criminologist Penyiasat Sulit Private Investigator Pekerja Restoran Restaurant Worker Mata-Mata Gelap Detective Pengukir Gambar foto Photoengraver Pekebun Sayur Truck Gardener Guru Pendidikan Jasmani Physical Education Teacher Pelawak Humorist Jurugambar Photographer Diplomat Diplomat Y N Bil. maka anda perlu menghitamkan ruang (N) untuk nombor 1 pada kertas jawapan. 7. Bil. 10. 1. 9. 11. Jika anda TIDAK SUKA pekerjaan nombor 1. 8. Suka pekerjaan itu (Y) b. 2. 13. 20. Contohnya jika anda SUKA pekerjaan nombor 1. anda dikehendaki menghitamkan (Y) pada kertas jawapan. JANGAN BUAT APA-APA TANDA untuk nombor itu pada kertas jawapan. 17.

23. 46. 25. 35. Nama Pekerjaan Pakar Ikan dan Hidupan Liar Fish and Wildlife Specialist Ahli Biologi Biologist Pemimpin Orkestra Simfoni Symphony Conductor Guru Sekolah Menengah High School Teacher Pembeli Buyer Guru Perdagangan Business Teacher Peruntuh Bangunan Wrecker (Building) Doktor Haiwan Veterinarian Guru Sekolah Rendah Elimentary School Teacher Doktor Perubatan Physician Nama Pekerjaan Tukang Kayu Carpenter Juruteknik Makmal Perubatan Medical Laboratory Technician Pengarang Author Ahli Terapi Pertuturan Speech Therapist Wakil Pengilang Manufacturer’s Represestative Akauntan Certified Public Accountant Ahli Bomba Firefighter Agen Tiket Penerbangan Airline Ticket Agent Penghibur Entertainer Novelis Novelist Y N Bil. 37. Bil. 24. 50. 59. 45. 39. 41. 29. 44. Jurupandu Memburu Hunting or Fishing Guide Antropologis Anthropologist Pelukis Perdagangan Commercial Artist Kaunselor Perkahwinan Marriage Counselor Penerbit Televisyen Television Producer Penyiasat Kredit Credit Investigator Pelatih Binatang Liar Wild Animal Trainer Penolong Pentadbir Administrative Assistant Terapis Fizikal Physical Therapist Juruwang Cashier Y N 34 . Nama Pekerjaan 51. 34. Nama Pekerjaan Mekanik Kereta Auto Mechanic Ahli Kajibintang Astronomer Ahli Muzik Musician Pakar Delinkuen JUvana Juvanile Delenquency Expert Eksekutif Pengiklanan Advertising Executive Penyimak Belanjawan Budget Reviewer Ahli Tinju Terkenal Prizefighter Kerani Pejabat Pos Post Office Clerk Jurutera Makmal Ujikaji Experimental Laboratory Engeneer Pelayan Bar Bartender Y N 30. 28. 27. 36. 57. 42. 40. 58. 31. 55. 60.Bil. 22. 53. Y N Bil. 56. 26. 54. 32. 47. 33. 52. 48. 21. 43. 49. 38.

92. Y N Bil. 78. 97. 65. 80. 85. 74. 86. 96. Merinyu Pembinaan Construction Ahli Kimia Chemist Penyusun Muzik Musical Arranger Pengarah Padang Permainan Playground Director Eksekutif Perniagaan Business Executive Kerani bank Bank Teller Penunggang Kuda Lumba Jockey Juruhias Dalaman Interior Decorator Pemandu Kapalterbang Airplane Pilot Pemilik/Pengarah Bank Banker Nama Pekerjaan Juruteknik Elektronik Electronic Technician Penulis Rencana Sains Writer of Scientific Articles Pelukis Potret Potrait Artist Guru Sains Sosial Social Science Teacher Juruacara Master of Ceremonies Pengawal Peralatan Inventory Controller Peletup Bukit Blaster (Dynamiter) Pegawai Polis Police Officer Guru Bahasa Inggeris English Teacher Pegawai PBB U. 99. Nama Pekerjaan 71.Bil. 100. 89. 66. Bil. 79. 76. 90. 75. 82. Nama Pekerjaan Juruukur Surveyor Ahli Zoologi Zoologist Penulis Bebas Free-Lance Writer Pengetua Sekolah School Principal Pengurus Hotel Hotel Manager Jurutrengkas Mahkamah Court Steneographer Pelakon Aksi Lasak Filem Stunt Man/Stunt Women (Movies) Jurujual Bertempat Route Salesperson Ahli Sukan Profesional Professional Athlete Pramugari/Pramugara Flight Attendant Nama Pekerjaan Operator Radio Radio Operator Ahli Sains Penyelidikan Bebas Independent Research Scientist Wartawan Journalist Ahli Psikologi Klinikal Clinical Psychologist Pengurus Restoren Restaurant Manager Pakar Cukai Tax Expert Pelumba Motosikal Motocycle Driver Penganjur Sukan Sport Promoter Pengadil Sukan Refree (Sporting Events) Posmen Mail Carrier Y N Bil. 67. 64.N. 61. 98. 81. 83. 87. 91. 73. 63. 72. 77. Y N 35 . 94. 70. 93. 95. 88. 84. 62. Official Y N 68. 69.

Pengubah Lagu Composer 114. Pengurus Supermarket Department Store Manager 136. Penilai Kos / Harta Cost Estimator 127. Tukang Masak Cook / Chef 119. Jurujual Harta. Kaunselor Peribadi Personal Counselor 125. Operator Komputer IBM IBM Equipment Operator 107.B. Penulis Lakonan Playwright 134. Nama Pekerjaan Y N Bil. Jurutera Keretapi Locomotive Engineer 122. Pengatur Program Komputer Computer Programmer 139. Pengarah Agensi Kebajikan Director of Welfare Agency 105. Kerani Gaji Payroll Clerk 137. Pemahat / Pengukir Sculptor / Sculptress 124. Pengarah Pentas Stage Director 120. Pakar Kawalan Mutu Quality Control Expert 130. Nama Pekerjaan Y N 36 . Penyanyi Konsert Concert Singer 104.I Agent 108. Agen Tiket Ticket Agent Bil. Juruterbang Penguji Test Pilot 138. Pemandu Lori Truck Driver Bil. Guru Tadika Nursery School Teacher 129. Peneroka Explorer 128. Pengarah Kem Belia Youth Camp Director 115. Operator Mesin Machinist 132. Penyunting Jurnal Sains Editor of a Scientific Journal 103. Jurujual Salesperson 106. Pekerja Kes Psikiatri Psychiatric Case Worker 135. Pengarah Publisiti Publicity Director 126. Penyelidik Sains Scientific Research Worker 133. Nama Pekerjaan Y N 111. Agen Pengintip Kerajaan F. Rumah. Nama Pekerjaan Y N 101. Angkasawan Astronaut 110. Ahli Ilmu Perkebunan Tree Surgeon 102. Pereka Fesyen Pakaian Clothing Designer 140. Nama Pekerjaan Y N 121.Bil. Ahli Botani Botanist 123. Tanah Real Estate Salesperson 116. Penganalisis Kewangan Financial Analyst 117. Pendaki Gunung Mountain Climber 118. Hakim Judge Bil. Pemandu Bas Bus Driver 112. Profesor Universiti College Professor Bil. Ahli Kajibumi Geologist 113. Pegawai Percubaan Probation Agent 109. Nama Pekerjaan Y N 131.

Atendan Hospital Ward Attendant 160. Arkitek Architect 154. Pemandu Kereta Lumba Racing Car Driver 148. Tukang Urut Masseur / Masseuse 37 . Kerani Insuran Insurance Clerk 157. Kerani Perkapalan Shipping & Receiving Clerk 155. Pegawai Perhutanan Forester 149. Ahli Psikologi Jenayah Criminal Psychologist 156. Pengutip Bil Hutang Bill Collecter 159. Tukang Tilik Mind Reader 153.141. Ahli Fizik Physicist 144. Pengurus Jualan Sales Manager 146. Juruelektrik Electrician 143. Kerani Jualan Sales Clerk 151. Pelukis Kartun Cartoonist 145. Pemandu Lori Truck Driver 142. Pegawai Kebajikan Masyarakat Social Worker 150. Pemeriksa Bank Bank Examiner 147. Tukang Gunting Rambut Barber 158. Pengurus Jenazah Funeral Director 152.

Holland. 14. Tandakan ( / ) dalam RUANG T pada perkara-perkara yang anda TIDAK SUKA buat. 5. 12. 17. 18. Ph. 10.D Alih Bahasa Oleh : SIDEK MOHD NOAH. Ph. 11. 9. 8. 7. 15. 4. 20. 6.D BAHAGIAN A : KESUKAAN Arahan Tandakan ( / ) dalam RUANG Y pada perkara-perkara yang anda SUKA buat atau yang anda RASA SUKA melakukannya. BIL. 1.SOAL SELIDIK MINAT KERJAYA Self-Directed Search John L. 2. 13. 3. 19. 16. ITEM Membaiki alat-alat elektrik Membaiki alat-alat mekanik Membuat benda-benda daripada kayu Mamandu trak atau traktor Mengikuti kursus Lukisan Mekanik Menggunakan alat-alat kerja logam dan mesin Mengubahsuai enjin kereta atau motosikal Mengikuti kursus Seni Perusahaan Mengikuti kursus Kerja Kayu Mengikuti kursus Automekanik Membaca buku atau majalah sains Bekerja dalam makmal penyelidikan Membuat kerja projek sains Merekacipta model roket Bekerja menggunakan alat-alat kimia Membaca subjek-subjek tertentu yang khusus Mengikuti kursus Fizik Mengikuti kursus Kimia Mengikuti kursus Geometri Mengikuti kursus Biologi Y T 38 .

27. 50. 47. 46. 52. 30. 33. 48. 34. laporan-laporan dan rekod-rekod dalam fail Menulis surat-surat perniagaan Y T 39 . 21. 29. 22. 41. 28. 59. 26. 35. 58. 44. 40. 31. ITEM Melakar. 32. 56. 39. 55. 60. 45. 37. 51. 23. 25. 53. 43. 38. 36. 57. 49.BIL. 42. melukis atau mewarna Menonton lakonan / drama Mereka bentuk perabot atau bangunan Bermain alat muzik dalam kumpulan muzik atau orkestra Berlatih menggunakan alat muzik Menghadiri pertunjukan pentas atau muzik Mencipta potret atau foto Membaca buku-buku lakonan Membaca atau menulis sajak Mengikuti kursus seni lukis Menulis surat pada kawan Menghadiri perjumpaan-perjumpaan agama Menganggotai kelab social Menolong prang yang mempunyai masalah peribadi Mengajar kanak-kanak Menghadiri majlis parti Menari Menghadiri mesyuarat atau persidangan Menghadiri temasya sukan Memulakan persahabatan Mempengaruhi orang lain Berbincang mengenai politik Menguruskan perniagaan sendiri Menghadiri persidangan Memberi ceramah Menjadi pemimpin sebarang kumpulan Menyelia kerja-kerja orang lain Menemui orang-orang penting Mengetuai kumpulan dalam mencapai sesuati matlamat Mengambil bahagian dalam kempen politik Menaip bahan-bahan bertulis atau surat Mengira angka-angka dalam urusan perniagaan atau menyimpan kira-kira Menggunakan mesin perniagaan Menyimpan rekod-rekod perbelanjaan perniagaan Mengikuti kursus Menaip Mengikuti kursus Perniagaan Mengikut kursus Simpan-Kira Mengikuti kursus Matematik Perdagangan Menyimpan surat-surat. 54. 24.

65. 85. 61. 87. SAYA TAHU ATAU BELAJAR CARA…… BIL. 76. 62. 84. 66. 68. ITEM Menggunakan jangka volta Melaras kasburator Menggunakan alat-alat elektrik logam di bengkel seperti gerudi elektrik Mengolah perabot atau barang-barang daripada kayu Membaca ‘blueprints’ Membaiki kerosakan elektrik yang mudah Membaiki alat perabot Membuat lukisan mekanik Membaiki kerosakan radio atau TV yang mudah Membaiki kerosakan paip air yang mudah Memahami fungsi tiub hampagas Menamakan tiga jenis makanan yang mempunyai kandungan protin yang tinggi Memahami’ separuh hayat’ dalam unsure radioaktif Menggunakan jadual logarisma Menggunakan pengukur bolehubah untuk mendarab dan membahagi Menggunakan mikroskop Mengecam tiga gugusan bintang-bintang Menerangkan fungsi-fungsi darah putih Mentafsir formula kimia yang mudah Memahami mengapa satelit buatan manusia tidak jatuh ke bumi Menyanyi dalam bahagian dua atau bahagian empat dalam kumpulan nyanyian beramai-ramai Melakukan persembahan muzik berseorangan Berlakon dalam sebuah lakonan Membaca sambil menterjemah Menterjemah gerakgeri moden atau ballet Melukis gambar manusia sehingga dapat dikenali Mencipta lukisan atau ukiran Membuat barang-barang daripada tembikar Mencipta pakaian. 79. 74. 86. 77. 67. 72. 69. 83. 64. 81. 80. 88. Tandakan ( / ) dalam RUANG T pada aktiviti-aktiviti yang ANDA TIDAK TAHU atau anda rasa TIDAK BOLEH mempelajarinya. 89. 71.BAHAGIAN B : KECEKAPAN Arahan Tandakan ( / ) dalam RUANG Y pada aktiviti-aktiviti yang ANDA TAHU atau RASA BOLEH mempelajarinya. 82. 90. 78. 70. 75. poster atau perabot Menulis cerita atau sajak yang baik Y T 40 . 63. 73.

107 . 117 . 95. 114 . 101 . 113 . 96. 99. 93. 108 . 102 . klinik atau di rumah orang-orang tua Merancang aktiviti-aktiviti amal untuk sekolah Meramal personaliti dengan baik Melayan orang yang lebih tua daripada saya dengan baik Menyelia kerja-kerja orang lain Membuat orang lain bekerja mengikut cara saya Mempunyai semangat dan daya tenaga yang tinggi Menjadi jurujual yang cemerlang Mewakili kumpulan mengemukakan cadangan atau aduan kepada pihak berkuasa Memenangi hadiah untuk kerja-kerja sebagai jurujual atau pemimpin Mengelola kelab. 106 . 91. 105 . 97. 92. 103 . pertubuhan atau perkumpulan Memulakan perniagaan sendiri Menjadi pemimpin yang Berjaya Menjadi pendebat yang baik Mengendalikan mesin salin atau mesin campur Menulis trengkas Menyimpan surat-surat atau bahan-bahan bertulis dalam fail Memegang jawatan dalam pejabat Menggunakan mesin simpan kira Menggunakan mesin taip atau computer Membuat banyak kerja bertulis dalam masa yang singkat Menggunakan mesin kira Y T 41 . 111 . 100 . 104 . 115 . 109 .BIL. 118 . 98. 116 . 110 . 112 . ITEM Menerangkan sesuatu dengan jelas Bekerjasama atau bekerja dengan orang lain Melayan tetamu dengan baik Mengajar kanak-kanak Merancang hiburan untuk sesuatu majlis Menolong orang yang dalam kesusahan atau kesedihan Menjadi pembantu sukarela di hospital. 94.

119 . 120 . Menggunakan alat pemerosesan datan yang mudah seperti alat penebuk lubang Menyimpan rekod-rekod bayaran atau jualan dengan rapi 42 .

162. 142. 146. 141. 131. Penolong Pegawai Pendidikan Daerah 166. 128. 155. 160. 143. 147. ITEM Ahli Kajicuaca Ahli Biologi Pengkaji Cekrawala Ahli Zoologi Ahli Kimia Penyelidik Sains Bebas Penulis Rencana Sains Penyunting Jurnal Sains Ahli Kajibumi Ahli Botani Penyelidik Sains Ahli Fizik Y N BIL. 164. ITEM Penyair Pemimpin Simfoni Ahli Muzik Pengarang Penulis Bebas Penyusun Muzik Peniaga Seni Lukis Pelatih Drama Penyanyi Konsert Pengubah Lagu Pengarah Pentas Penulis Skrip Lakonan Y N BIL. 130. 122. 137. Kaunselor Pelajar 167. 125. 126. 121. 157. 159. ITEM Mekanik Kapalterbang Operator Janaelektrik Pemasang Paip Pemandu Jentera Berat Juruukur Merinyu Binaan Operator Radio Atenden Pam Minyak Penggunting Pokok Pereka Alat Perkakas Pengukir Foto Juru Elektrik Y N BIL.BAHAGIAN C : NAMA PEKERJAAN Arahan Tandakan ( / ) dalam RUANG Y pada pekerjaan-pekerjaan yang anda rasakan ANDA BERMINAT Tandakan ( / ) dalam RUANG T pada oekerjaan-pekerjaan yang anda TIDAK SUKA atau TIDAK BERMINAT BIL. 161. 149. 150. 158. 140. 153. 134. 123. 127. 129. 152. Kaunselor Kerjaya 43 . 132. 144. 133. 163. 139. 124. 145. 151. 148. ITEM Y N Pendakwah / Mibaligh Pakar Jenayah kanak-kanak Terapis Pertuturan Kaunselor Perkahwinan Pengarah Padang Permainan Guru Sains Sosial Psikologis Perubatan Pegawai Kebajikan Masyarakat 165. 136. 135. 138. 156. 154. Penyiasat Kes Sakit Jiwa 168.

Penganalisa Kewangan 191. Jurutrengkas Mahkamah 186. Kerani Bank 187. Pakar Kawalan 183. Pemeriksa Kira-Kira Bank 192. ITEM Y N 181. Kerani Gaji 190. 179. Penyimpan Kira-Kira 182. 173. 169 170. Akauntan Cukai 44 . 175. 180. 177. 176. 172. Pegawai Daftar Barang-Barang 188. 178. Penilai Harga 189. ITEM Jurujual Sahan dan Bon Spekulator Wakil Pengilang Penerbit Televisyen Pengurus Hotel Pegawai Eksekutif Pengurus Restoran Juruacara Jurujual Berkereta Jurujual Harta / Rumah Pakar Perunding Perhubungan Pengurus Kempen Ahli Politik Y N BIL. 171. Penyimak Belanjawan 184. 174. Perangkawan 185.BIL.

INVENTORI PEMILIHAN KERJAYA (VPI) – SEMAKAN 1985 NAMA : TINGKATAN : UMUR : JANTINA : TARIKH : TANDAKAN JAWAPAN Y JIKA YA DAN T JIKA TIDAK 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 Y 7 Y 8 Y 9 Y 10 Y 11 T Y 12 T Y 13 T Y 14 T Y 15 T Y 16 T Y 17 T Y 18 T Y 19 T Y 20 T Y 21 T Y 22 T Y 23 T Y 24 T Y 25 T Y 26 T Y 27 T Y 28 T Y 29 T Y 30 T Y 31 T Y 32 T Y 33 T Y 34 T Y 35 T Y 36 T Y 37 T Y 38 T Y 39 T Y 40 T Y 41 T Y 42 T Y 43 T Y 44 T Y 45 T Y 46 T Y 47 T Y 48 T Y 49 T Y 50 T Y 51 T Y 52 T Y 53 T Y 54 T Y 66 T Y 56 T Y 57 T Y 58 T Y 59 T Y 60 T Y 61 T Y 62 T Y 63 T Y 64 T Y 65 T Y 66 T Y 67 T Y 68 T Y 69 T Y 70 T Y 71 T Y 72 T Y 73 T Y 74 T Y 75 T Y 76 T Y 77 T Y 78 T Y 79 T Y 80 T Y 81 T Y 82 T Y 83 T Y 84 T Y 85 T Y 86 T Y 87 T Y 88 T Y 89 T Y 90 T Y 91 T Y T 92 T Y T 93 T Y T 94 T Y T 95 T Y T 96 T Y T 97 T Y T 98 T Y T 99 T Y T 100 T Y T 101 Y T 102 Y T 103 Y T 104 Y T 105 Y T 106 Y T 107 Y T 108 Y T 109 Y T 110 Y T 111 Y T 112 Y T 113 Y T 114 Y T 115 Y T 116 Y T 117 Y T 118 Y T 119 Y T 120 Y T 121 Y T 122 Y T 123 Y T 124 Y T 125 Y T 126 Y T 127 Y T 128 Y T 129 Y T 130 Y T 131 Y T 132 Y T 133 Y T 134 Y T 135 Y T 136 Y T 137 Y T 138 Y T 139 Y T 140 Y T 141 Y T 142 Y T 143 Y T 144 Y T 145 Y T 146 Y T 147 Y T 148 Y T 149 Y T 150 Y T 151 Y T 152 Y T 153 Y T 154 Y T 155 Y T 156 Y T 157 Y T 158 Y T 159 Y T 160 Y T R I C A E S (Kod Tiga Huruf Holand)____ ____ ____ 45 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful