JADUAL PEPERIKSAAN SETARA PERTENGAHAN TAHUN 2012

TINGKATAN LIMA

TARIKH

2 MEI 2012
(RABU)

3 MEI 2012
(KHAMIS)

WAKTU

KOD

7 MEI 2012
(ISNIN)

8 MEI 2012
(SELASA)

TEMPOH

8.00 – 9.30

Kelas Kemahiran AlQuran

1 jam 30 minit

8.00 – 9.30

Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan **

1 jam 30 minit

8.00 – 9.30

Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan **

1 jam 30 minit

8.00 – 10.30

3763/1

Reka Cpta

2 jam 30 minit

8.00 – 10.30

3765/1

ICT

2 jam 30 minit

MPV

2 jam 30 minit

8.00 – 10.30

4 MEI 2012
(JUMAAT)

MATA PELAJARAN

7.30 – 8.45

2611/1

Pendidikan Seni Visual 1

1 jam 15 min

7.45 – 9.00

2611/1

Bahasa Arab Tinggi 1

1 jam 15 min

9.10 – 12.10

4551/1

Pendidikan Seni Visual 2

3 jam

9.30 – 12.00

2361/2

Bahasa Arab Tinggi 2

2 jam 30 min

8.30 – 10.00

3528/1

Sains Pertanian 1

1 jam 30 min

8.45 – 10.00

4571/1

Pengetahuan Sains Sukan 1

1 jam 15 min

9.00 – 10.00

3758/1

Ekonomi Rumah Tangga 1

1 Jam

10.30 – 1.00

3759/1

Lukisan Kejuruteraan

2 jam 30 min

10.30 – 1.00

4571/2

Pengetahuan Sains Sukan 2

2 Jam 30 min

10.30 – 1.00

5227/1

Pend.Al Quran & Al-Sunnah

2 Jam 30 min

11.00 – 1.00

3528/2

Sains Pertanian 2

2 jam

11.00 – 1.00

3758/2

Ekonomi Rumah Tangga 2

2 jam

7.45 – 10.00

1103/1

Bahasa Melayu 1

2 jam 15 min

10.30 – 1.00

1103/2

Bahasa Melayu 2

2 jam 30 min

1

TARIKH

WAKTU

KOD

9 MEI 2012
(RABU)

8.00 – 9.45

1119/1

Bahasa Inggeris 1

1 jam 45 min

10.45 – 1.00

1119/2

Bahasa Inggeris 2

2 jam 15 min

7.40 – 10.10

5226/2

Tasawwur Islam 2

2 jam 30 min

8.00 –10.15

6354/2

Bahasa Tamil 2

2 jam 15 min

8.00 – 10.15

6351/2

Bahasa Cina 2

2 jam 15 min

11.15 – 1.00

6351/1

Bahasa Cina 1

1 jam 45 min

11.15 – 1.00

6354/1

Bahasa Tamil 1

1 jam 45 min

10.45 – 12.00

5226/1

Tasawwur Islam 1

1 jam 15 min

7.45 – 9.00

1449/1

Matematik 1

1 jam 15 min

9.30 – 12.00

1449/2

Matematik 2

2 jam 30 min

8.00 – 10.30

1249/2

Sejarah 2

2 jam 30 min

12.00 – 1.00

1249/1

Sejarah 1

7.40 – 10.10

1511/2

Sains 2

2 jam 30 min

7.40 – 10.10

4541/2

Kimia 2

2 jam 30 min

10.30 – 11.45

1511/1

Sains 1

1 jam 15 min

10.30 – 11.45

4541/1

Kimia 1

1 jam 15 min

12.00 – 1.30

4541/3

Kimia 3

1 jam 30 min

17 MEI 2012
(KHAMIS)

8.00 – 10.00

3472/1

Matematik Tambahan 1

2 jam

10.30 – 1.00

3472/2

Matematik Tambahan 2

2 jam 30 min

18 MEI 2012
(JUMAAT)

7.40 – 10.10

3756/2

Prinsip Akaun 2

2 jam 30 min

10.45 – 12.00

3756/1

Prinsip Akaun 1

1 jam 15 min

7.40 – 10.10

4531/2

Fizik 2

2 jam 30 min

8.10 – 10.10

3755/2

Perdagangan 2

2 jam

10.30 – 11.45

4531/1

Fizik 1

1 jam 15 min

10.45 – 12.00

3755/1

Perdagangan 1

1 jam 15 min

12.00 –1.30

4531/3

Fizik 3

1 jam 30 min

10 MEI 2012
(KHAMIS)

11 MEI 2012
(JUMAAT)

14 MEI 2012
(ISNIN)

15 MEI 2012
(SELASA)

21 MEI 2012
(ISNIN)

MATA PELAJARAN

TEMPOH

1 jam

2

TARIKH

22 MEI 2012
(SELASA)

24 MEI 2012
(KHAMIS)

25 MEI 2012
(JUMAAT)

WAKTU

KOD

MATA PELAJARAN

TEMPOH

7.40 – 10.10

5228/2

Pendidikan Syariah 2

2 jam 30 min

8.10 – 10.10

1223/1

Pendidikan Islam 1

2 jam

11.20 – 1.00

1223/2

Pendidikan Islam 2

1 jam 40 min

11.35 – 1.00

5228/1

Pendidikan Syariah 1

1 jam 15 min

10.30 – 1.00

1225/1

Pendidikan Moral

2 jam 30 min

7.40 – 10.10

4551/2

Biologi 2

8.10 – 10.10

3757/2

Ekonomi Asas 2

10.30 – 11.45

4551/1

Biologi 1

10.30 – 11.45

3757/1

Ekonomi Asas 1

12.00 – 1.30

4551/3

Biologi 3

7.40 – 10.10

3764/2

Teknologi Kejuruteraan 2

2 jam 30 min

8.10 – 10.10

3755/2

Geografi 2

2 jam

10.30 – 12.00

3764/1

Teknologi Kejuruteraan 2

1 jam 30 min

10.45 – 12.00

3755/1

Geografi 1

1 jam 15 min

2 jam 30 min
2 jam
1 jam 15 min
1 jam 15 min
1 jam 30 min

CATATAN :
1.

Pihak sekolah diminta menyediakan kertas soalan bertanda ( ** ) bagi memenuhi
keperluan Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS)

2. Pihak sekolah juga disaran menjalankan peperiksaan di luar jadual bagi mata pelajaran yang
tidak tercatat di dalam jadual waktu yang disediakan oleh Jabatan Pelajaran Johor

3

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.