To , The registrar gbtu( formerly known as uptu ) Sir savinay nivedan hai ki prarthi s/o ----------- MTECH ( MODULAR ) MECH ENGG

KIET (STUDY CENTRE ) GHAZIABAD KA CHAATR HAI, MERA ROLL NO ---------- HAI ,AUR KI PRARTHI APNE NIJI KARNA KE KAARN APNA PROJECT DESERTATION JAMA NAHI KAR SAKA THA ISLIYE KRIPA KAR MUJHE EK SALAL KA EXTENSION PRADAN KARNE KI KRIPA KARE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful