P. 1
(Arsenie Boca) Cararea Imparatiei

(Arsenie Boca) Cararea Imparatiei

|Views: 11|Likes:
Published by andr3y7

More info:

Published by: andr3y7 on Apr 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2014

pdf

text

original

Până la judecata din urmă, mântuirea se poate dobândi oriunde; şi pe câmpuri de
bătaie; şi se poate dobândi şi în iad; şi se poate pierde oriunde, şi în mănăstire, şi în ceata
Sfinţilor Apostoli, şi s-a pierdut şi-n Rai. Tâlharul, răstignit pentru faptele sale, a sărit de
pe cruce în Rai şi Lucifer ca fulgerul a căzut din Ceruri. Orbul din naştere capătă
vederea şi a văzut pe Dumnezeu şi a vorbit cu El, iar fariseii templului o pierdeau,
zicând că-I păcătos şi are drac. Cereau semn şi umblau să omoare pe Lazăr cel înviat a
patra zi din morţi. Orbirea răutăţii, stând de-a pururea împotriva Adevărului, nu are leac,
dar are pedeapsă. De aceea înfruntând mânia, a zis că vameşii şi păcătoasele vor lua-o

înaintea "drepţilor" în Împărăţia Cerurilor, şi că se face bucurie în Ceruri, pentru un
păcătos ce se întoarce.

Această întoarcere urmăreşte Dumnezeu să ne-o câştige, însă nu poate dacă nu ne
învoim şi noi. De aceea ne poartă pe tot felul de căi, şi ne cheamă cu tot felul de surle şi,
dacă trebuie, ne grăieşte şi cu tunul.
Ceea ce urmăreşte Dumnezeu în tot chipul este mântuirea sau întoarcerea noastră
duhovnicească spre El şi Acasă, chiar dacă mai rămânem şi în viaţa aceasta. Oamenii
însă, legaţi în neştiinţă, scurţi la minte şi slabi în credinţă, urmăresc viaţa pământească şi
toată mâhnirea lor e pentru trupuri (Înţelepciunea lui Isus Sirah 41, 14).
Cât ţine forma aceasta de viaţă, oamenii vor fi amestecaţi: cei din Noul Testament, fiii
Harului, cu cei din Vechiul Testament, pe care numai frica legii îi mai ţine în rânduială
şi oamenii fără nici un testament, oamenii fărădelegii şi ai neorânduielii fără leac, care
sunt fiii celui rău.

"Acela care iubeşte lucrurile bune şi frumoase tinde de bună voie spre Harul
dumnezeirii, fiind călăuzit de Providenţă prin raţiunile înţelepciunii. Iar acela ce nu-i
îndrăgostit de acestea e tras de la păcat împotriva voii lui, şi lucrul acesta îl face judecata
cea dreaptă, prin diferite moduri de pedepse. Cel dintâi, adică iubitorul de Dumnezeu, e
îndumnezeit prin Providenţă, cel de-al doilea, adică iubitorul de materie, e oprit de
Judecată să ajungă la osândă." (Sf. Maxim Mărturisitorul, Răspunsuri către Talasie,
Întrebarea 54, Filocalia, Sibiu, 1948, ed. I, vol. 3, p. 252).
Drept aceea, până ce nu vom ajunge la aceeaşi părere cu Dumnezeu despre viaţa
noastră pământească, precum şi despre cealaltă, de pe celălalt tărâm, nu vom avea linişte
în suflet, nici unii cu alţii, nici sănătate în trup şi nici în orânduirea omenească.
Trebuie să ne plecăm înţelepciunii atotştiutoare a lui Dumnezeu, care, în tot ce face,
urmăreşte înţelepciunea noastră, ori pricepem ori nu pricepem aceasta. Când ne plecăm
capul şi vrem şi noi ce-a vrut Dumnezeu, în clipa aceea căpătăm liniştea sufletului, orice
ar fi dat peste zilele noastre. Căci El e Stăpânul vieţii şi al morţii, de El ascultă zidirea şi
de El se teme iadul, şi din porunca Lui ascultă dracii de Satana al lor. "Toţi locuitorii
pământului sunt nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerului şi cu locuitorii

pământului, şi nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-i zică: Ce faci?"
(Daniil 4, 32).

Când a vrut să mântuiască pe Adam şi cu toţi drepţii, din iad i-a scos şi poate să
scoată din ghearele morţii pe oricine vrea. De aceea au şi zis Părinţii, mângâind pe
oameni: "Că păcătos ca un drac de-ai fi, nu deznădăjdui de puterea lui Dumnezeu",
fiindcă oricine, care în primejdie de moarte fiind, de va chema numele Domnului îşi va
mântui sufletul său, căci, în ce-l va afla moartea în aceea va fi în veci. Iată de ce,
neştiindu-ne sfârşitul, suntem datori a ne afla mereu în pocăinţă, ca într-însa să fim
socotiţi în veci. Amin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->