You are on page 1of 1

PERKATAAN TERSEMBUNYI

Cari setiap ALATAN DAN BAHAN yang tersembunyi berdasarkan FUNGSI di bawah.

P L A Y A R M U N C U N G T I R U S P W

E E P E M E G A N G B A T E R I Q I L A

N O E O K N P U N R A N I M K A A N V Y

J A N E O H U J U G M Y A B U B H J D A

A C Y Z K D N M T A L V D R L D E W T R

L G A N R A G E U J A Z N I W Y L M M T

U K M U L H P O R I N G J S A O P M V E

R R B O N G K A H P E N Y A M B U N G R

W J U S G S N I U E O N K U R E E E W A

A A N B L R Y P M N K N O R I Q Q S A S

Y J G G U I U A I G O A K U N R D F Y T

A N B F S I M P S K P T O S G U U T Y U

R A A U E A B A S U S L P T T O V C I N

B G T U N T A N R N B A T E R I K N N G

B U E G T S T M U G I M U L N P E W Q G

K N R A U R F V D S X W A I O E S A A A

N L I R H R S K P Q Z L M V C F C Z X L

P E M U T A R S K R U K E C I L F H J P

FUNGSI: 1. Untuk memotong dan menjalur wayar.(PENJALUR WAYAR) 2. Untuk mengetat dan melonggarkan skru kecil yang terdapat pada peralatan elektronik.(PEMUTAR SKRU KECIL) 3. Untuk melekatkan litar projek pada tapak bod keras.(GLU SENTUH) 4. Untuk menempatkan bateri.(PEMENGANG BATERI) 5. Untuk memegang benda-benda kecil, membentuk kaki komponen dan memotong wayar.(PLAYAR MUNCUNG TIRUS) 6. Membekalkan arus elektrik secara tindakan kimia dan digunakan untuk menguji litar projek.(BATERI) 7. Untuk menyambung litar kepada bateri.(PENYAMBUNG BATERI) 8. Untuk menempatkan litar projek yang telah siap dipasang.(PAPAN 9. Untuk membuat pendawaian mudah seperti pada radio dan litar projek elektronik. (WAYAR TERAS TUNGGAL)

10. Menyambung dua wayar dalam satu sambungan litar.(BONGKAH PENYAMBUNG)