Repsol exigeix que l'Argentina li pague 8.

000 milions pel seu 57,4% YPF

http://economia.elpais.com/economia/2012/04/17/actualidad/1334651189_190329.html En “El País” ens mostra que repsol exigeix que el Govern argentí compleixi amb la llei de privatització i els estatuts de la seva filial YPF i per comprar una participació superior al 15% llanci una oferta pública d'adquisició sobre el 100% del capital de la companyia. La firma espanyola considera que el preu que s'hauria d'oferir en aquesta opa és de $ 46,55 per acció, el que equivaldria a pagar 10.500 milions de dòlars (8.000 milions d'euros) per el 57,4% d'YPF en mans de Repsol . "Anirem a totes", ha assenyalat Antonio Brufau, president de la petroliera espanyola. El valor estimat de YPF d'acord a l'aplicació d'aquesta fórmula, explica Repsol, seria de $ 46,55 per acció, totalitzant un valor companyia de 18.300 milions de dòlars (10.500 milions de dòlars o 8.000 milions d'euros corresponents al 57,4 % de participació de Repsol). Aquesta valoració és gairebé el triple del que val actualment YPF en borsa, on té una cotització de 17,48 $ per acció després de la caiguda sofert ahir al mercat abans que es suspengués la cotització. http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/17/economia/1334646693.html En “El Mundo” ens mostra que el president de la petroliera, Antonio Brufau, denuncia una campanya de "fustigació" i de "coacció", "calculadament planificades per provocar l'ensorrament del preu i facilitar l'expropiació a preu de saldo". En roda de premsa un dia després de l'expropiació, Brufau ha anunciat que prendrà "totes les mesures legals" al seu abast, incloent demandes constitucionals, administratives, mercantils i civils. Demanarà, a més, a l'arbitratge internacional una compensació "ràpida" de danys per les accions nacionalitzades de, almenys, 10.500 milions de dòlars (8.000 milions d'euros). Aquesta xifra correspon al 57,4% participació a YPF i suposa valorar el total de la companyia en 18.300 milions de dòlars (13.755.000 d'euros), a raó de 46,55 $ per títol. Comparació: Les dues notícies provenen de diferents períodics: de “El País” i de “El Mundo”. Les dues notícies són na mateixa notícia i contenen la mateixa informació. No tenen res de diferent.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful