MD-2012, or.Chisinau, str.

Eminescu, 28 Tel: (3732) 221552 Fax: (3732) 241453 245148

REPUBLICA MOLDOVA http://www.chamber.md e-mail: president@chamber.md

28, Eminescu str. Chisinau, MD-2012 Tel: (3732) 221552 Fax: (3732) 241453 245148

REPUBLIC OF MOLDOVA http://www.chamber.md e-mail: president@chamber.md

Act de expertiza Nr. 00316
Eliberat (subdiviziunea CCI)
1. Data intocmirii 3.Actul este intocmit de catre expertul Expertiza s-a efectuat cu participarea reprezentantilor: Organizatia, adresa juridica Postul Numele, Prenumele 2. Locul intocmirii Tel.

4.Certificatul de inregistrare a intreprinderii Nr. 5. Baza: Comanda Nr. 6. Pentru expertiza (denumirea, cantitatea): din

din

Codul fiscal

7. Actele prezentate expertului:

8. Scopul expertizei

9. Prin prezenta s-a constatat:

Expertul 10.S. Sefului si semnatura foi este partea integra a acestui act Actul este inregistrat Actul fara stampila nu este valabil .P.P. Concluzia expertului Reprezentantii Anexa pe L. Expertul Aprob/ N.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful