SOALAN DAN LATIHAN: TINGKATAN 4 SET 1: KERTAS 1

Tiap-tiap satu soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan dan hitamkan ruang yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda.

X

Tinggalan seperti sisa makanan, tulang dan tumbuh-tumbuhan.

1. X ialah A. artifak B. arkeologi C. ekofak D. feature

• Zaman Paleolitik • Zaman Mesolitik
2. Antara berikut, yang manakah ciri-ciri yang terdapat pada masyarakat zaman di atas? I. II. III. IV. A. B. C. D.

Tinggal di tepi sungai Hidup dalam kelompok keluarga Menternak binatang Hidup berpindah randah

I,IIdan III I,II dan IV I,III dan IV II, III dan IV

3. Padi merupakan tanaman terawal yang ditemui di Malaysia pada sekitar tahun 4500

S.M. Di manakah tanaman padi ini ditemui? A. Lenggong, Perak B. Tingkayu, Sabah C. Gua Niah, Sarawak D. Gua Sireh, Sarawak

1

geografi 7. 4. kapal wap C. Pemerintahan seperti ini berbentuk A. sains D. kereta lembu 5. C. Sistem tulisan di Mesir dikenali sebagai A Cuneiform B Hieroglif C Ideogram D Phoenicia 2 . sejarah B. matematik C. Alat pengangkutan yang dimaksudkan di atas ialah A. X ialah ilmu A. Apakah yang dimaksudkan dengan politeisme? A Penyembahan roh nenek moyang B Penyembahan lebih dari satu tuhan C Kepercayaan terhadap dewa dewi D Kepercayaan terhadap kuasa ghaib 8. demokrasi dinasti monarki teokrasi X Mengawal banjir Tamadun Mesir Purba 6. B. D. kapal layar B. Rakyat menganggap raja sebagai wakil tuhan di Mesopotamia. kereta berenjin D.Tamadun Mesopotamia telah menyumbangkan ciptaan alat pengangkutan yang terawal kepada dunia.

Mempertahankan peradaban Mesopotamia A I. III dan IV 10. Mewujudkan perpaduan di kalangan rakyatnya III. Kehidupan beragama bagi masyarakat Lembah Indus bermula pada A Zaman Hindu B Zaman Veda C Zaman Vedik D Zaman Asoka Tirani merupakan sistem pemerintahan yang pernah diamalkan dalam tamadun Yunani sebelum sistem demokrasi 11.Golongan yang berkuasa daiam sistem pemerintahan tirani ialah A tentera B bangsawan C raja D konsul Sistem feudal Sistem pentadbiran berpusat 12. Apakah kepentingan undang-undang tersebut ? I. II dan IV C I.Apakah yang menyebabkan berlakunya perubahan di atas dalam sistem pemerintahan tamadun China? A Perubahan sistem perundangan B Pembentukan golongan birokrat C Pertukaran pemimpin D Perluasan kuasa 3 . III dan IV D II. Kod Undang-undang Hammurabi dianggap sebagai sumbangan besar tamadun Mesopotamia kepada peradaban manusia sejagat.9. II dan III B I.Mengelakkan permasalahan dalam masyarakat II.Mengukuhkan kuasa Hammurabi sebagai raja IV.

Penyebaran agama Buddha A I. II dan III B I. Kebudayaan Hellenistik merupakan A campuran antara kebudayaan Parsi dan Yunani B campuran antara kebudayaan timur dan Rom C kebudayaan Macedonia D kebudayaan Yunani di Rom Perkembangan pesat sistem ekonomi telah merangsang kewujudan persatuan perdagangan dan perusahaan yang dikenali sebagai Sresthin bagi setiap bandar di India. 16. III dan IV 15.Pemulihan ekonomi IV. Mengapakah peranan mereka dianggap penting? A Mahir tentang hukum-hakam keagamaan B Berpengaruh dalam pentadbiran C Berperanan penting dalam upacara ritual D Menduduki tahap kasta tertinggi 14. kualiti barangan dan gaji pekerja 4 .Apakah matlamat Sresthin ditubuhkan? A Mengawal kemasukan barangan luar B Menjaga kebajikan pengilang dan pekerja C Meningkatkan pengeluaran barangan tempatan D Mengawal harga.Kemajuan sosial III. Kedamaian II.M? I.13.Alexander The Great terlibat dalam penyebaran kebudayaan Hellenistik. III dan IV D II. Apakah aspek kehidupan yang diberikan penekanan oleh Asoka selepas tamatnya Perang Kalinga pada tahun 261 S. II dan IV C I. Golongan Brahmin merupakan golongan yang dominan dalam bidang undang-undang tamadun India.

III dan IV 5 . I dan III C. Kerajaan Sukhotai A.Menyimpan abu mayat raja dan keluarga IVMenyimpan khazanah seseorang pemerintah A I . Melambangkan keagungan seseorang pemerintah III. III dan IV D. III dan IV Kerajaan Srivijaya X * Dijalankan di Telaga Batu * Diketuai oleh Brahmin 19. X merujuk kepada upacara A perkahwinan diraja B pertabalan raja C mengangkat sumpah D keagamaan 20. Candi merupakan sebuah monumen penting bagi penganut agama Hindu dan Buddha. Kerajaan Taruma II. II dan III B I. I dan IV D. Kerajaan Sungai Merah IV. I. II dan IV C. II dan IV C I. Kerajaan Tiumah III.Antara berikut yang manakah penduduk kerajaan maritim? I Orang tempatan II Orang laut III Pedagang luar IV Pembekal barangan A. Melambangkan konsep orde kosmos II. I. I dan II B. Antara berikut yang manakah merupakan peranan candi? I. II.17. I. II dan III B. II dan III 18. III dan IV D II.Antara berikut kerajaan manakah yang dikenali sebagai kerajaan agraria? I.

raja dibantu oleh beberapa orang pentadbir.Meneroka B Kegigihan C Keberanian D Bangga diri 23.Semangat apakah yang dapat diambil sebagai pengajaran melalui pameran tersebut? A. Pahang. C.21. 22. D. I dan II I dan III I dan IV II dan III 6 . sebab keruntuhan Empangan Maarib ialah I serangan kuasa luar II kejadian banjir besar III kelalaian pemimpin Sabak IV masalah kewangan A. Apakah kepentingan bahasa dan tulisan Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara? I Bahasa istana IIBahasa keagamaan III Bahasa sarjana IV Bahasa lingua franca A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Masyarakat Arab Jahiliah ialah masyarakat yang hidup di Semenanjung tanah Arab dalam jangka masa selepas runtuhnya Empangan Maarib sehingga turunnya wahyu Allah kepada Rasulullah. 24. B.Sistem pentadbiran Srivijaya. Datu merupakan pentadbir peringkat A pusat B wilayah C daerah D kampung Tinggalan perahu layar telah dipamerkan di Muzium Negeri di Pekan.Antara berikut.

I.a. Menjadi kewajipan setiap individu III Merupakan punca pendapatan mereka IV. I. I. II. I. yang manakah bentuk pemulauan yang dilakukan oleh orang Arab Quraisy terhadap Nabi Muhammad s. Mengelakkan daripada ditindas II. III dan IV 7 . III dan IV 26.Antara berikut.w. Mengapakah dakwah Islamiah pada peringkat awal di Makkah dilakukan secara sulit? A Wujudnya penentangan yang hebat B Ajaran Islam masih belum sempurna C Satu strategi dalam penyebaran Islam D Penganut Islam terdiri daripada golongan bawahan 28Antara berikut. dan keluarga? I Tidak menjalankan aktiviti jual beli II Tidak memberikan sebarang pertolongan III Tidak membenarkan masuk ke Kaabah IV Tidak berkahwin dengan anggota keluarga A. syarat-syarat untuk menjadi seorang syeikh ialah I matang II kaya III berani IV pandai berpidato A. III dan IV D.Dalam masyarakat Arab Jahiliah setiap kabilah diketuai oleh seorang syeikh. III danIV D. II. I.Apakah tanggapan masyarakat Arab Jahiliah terhadap aktiviti merompak dan merampas barangan yang menjadi budaya kehidupan mereka? I. II dan IV C. 25. II dan III B. II dan IV C. II dan III B.Menunjukkan kekuatan dan keberanian A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 27. I.

w dari Makkah ke Madinah? A Perjanjian Aqabah ke II B Turunnya surah Al-Anfal C Ancaman bunuh daripada orang Quraisy D Melepaskan diri daripada kepungan Quraisy 8 . Apakah konflik yang sering dihadapi oleh masyarakat Arab Madinah sebelum peristiwa Hijrah pada 622M ? I. III dan IV 28.Tokoh X ialah A Uthman bin Affan B Zubair bin Awam C Khadijah binti Khuwailid D Al-Arqam bin Abu Arqam Nabi Muhammad s. 25.Tokoh X Rumahnya menjadi pilihan Rasulullah s. berbuat demikian? A Mengembangkan ekonomi B Menandatangani perjanjian C Menyelesaikan persengketaan D Menyebarkan dakwah Islamiah 27. untuk menjalankan dakwah Islamiah di Makkah.w.a.a. Ketiadaaan pemimpin yang berkaliber IV. II dan IV C I. telah menghantar pendakwah Islam.a.a.Berdasarkan pernyataan di atas.w.w. iaitu Mus'ab bin Umair ke Madinah selepas Perjanjian Aqabah yang pertama. apakah tujuan Nabi Muhammad s. 26.Keruntuhan sistem sosial II. Penguasaan ekonomi oleh orang Yahudi A I. III dan IV D II. II dan III B I. Pertelagahan antara suku kaum III. Apakah peristiwa yang dianggap memulakan perpindahan Nabi Muhammad s.

Umar bin al-Khattab telah berhijrah secara sendiri dan terang-terangan ke Madinah. 30.w. II dan III B I. 29. yang manakah janji suku Aus dan Khazraj di atas? I Memeluk agama Islam II Menyediakan tempat tinggal di Madinah III Melancarkan serangan ke atas Arab Quraisy IV Mengukuhkan taat setia kepada Rasulullah A I.w. 31. III dan IV D II.a. Umar bin al-Khattab merupakan seorang yang bersifat A tegas B berani C jujur D bijak Pada tahun 622 M.a.Antara berikut. Perjanjian Aqabah Kedua telah ditandatangani antara Nabi Muhammad s. dengan suku Aus dan Khazraj. telah bertawaf mengelilingi Kaabah dan berpidato setelah berjaya menguasai Kota Makkah.Pidato tersebut menekankan kepentingan A ilmu B masa C agama D perpaduan 9 .Berdasarkan pernyataan di atas. II dan IV C I. III dan IV Nabi Muhammad s.

Apakah yang anda faham dengan ‘baiah al-Ridwan”? A Rumah al-Ridwan yang menjadi persinggahan Nabi Muhammad s. Ucapan di atas dilafazkan oleh Nabi Muhammad s.Berdasarkan pernyataan di atas. dan para sahabat di Makkah 35. Apakah taktik yang digunakan oleh Nabi Muhammad dalam Perang Khandak? A Menggunakan gajah dan kuda B Menyalakan obor pada waktu malam C Menggali parit di keliling Madinah D Menggunakan pokok rimbun untuk mengaburi musuh 10 .a. sesiapa yang berada di dalam rumah sendiri akan selamat dan sesiapa yang memasuki Masjid Al-Haram juga akan selamat.w ketika ke Madinah B Sumpah setia orang Islam setelah mendengar perkhabaran palsu tentang kematian \uthman C Peristiwa umat Islam disekat oleh kaum Quraisy yang diketuai Ridwan bin Malik D Tempat perlindungan Nabi Muhammad s.X Cukai yang dikenakan terhadap individu bukan Islam yang berlindung di negara Islam.a. maka dia akan selamat. A Perang Badar B Perang Uhud C Perang Khandak D Perang Tabuk 36.a.w.” 33. Apakah kesimpulan ucapan di atas mengenai Islam? A Bersifat pengampun B Mementingkan keselamatan C Mementingkan perpaduan. Namakan perang pertama yang berlaku dalam sejarah Islam. sesiapa yang memasuki rumah Abu Suffian. X ialah cukai A zakat B zimmi C jizyah D kharaj “Wahai kaum Quraisy.w semasa memasuki semula Kota Makkah pada tahun 630M / 8H. 32. D Bersifat lemah-lembut 34.

III dan IV D II. Apakah kesan langsung daripada tindakan tersebut? A Tawanan perang diberi peluang untuk bertaubat B Tawanan diseksa dari segi fizikal dan mental C Kanak-kanak Islam mendapat pendidikan D Kanak-kanak Islam menjadi tentera yang gagah dan berani 38. II dan III B I.37. Tawanan perang Badar dikehendaki mendidik kira-kira 10 orang kanak-kanak Islam sehingga pandai. III dan IV 40. Manakah antara berikut merupakan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh umat Islam ketika di medan peperangan? I Tidak dibenarkan membunuh orang yang menyerah diri II Tawanan perang tidak boleh dibebaskan III Tidak dibenarkan membunuh binatang IV Dilarang merobohkan tempat ibadat A I. Orang Quraisy mencabuli Perjanjian Hudaibiyah kerana mereka A mengadakan persetiaan dengan orang Yahudi B membuat pakatan sulit dengan tentera Parsi C memberi sokongan kepada Bani Bakar yang berperang dengan sekutu Islam D memberi pengiktirafan kepada kerajaan Rom Timur KERTAS SOALAN TAMAT 11 . II dan IV C I. Mengapakah peperangan berlaku dalam Islam? A Untuk mengukuhkan kuasa B Untuk meluaskan empayar C Untuk menjaga maruah agama dan negara D Untuk membalas dendam 39.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful